คำแนะนำเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เป้าหมายของดีไซน์ฐานข้อมูลที่ดีหนึ่งคือการเอาการสำรองข้อมูล (ข้อมูลที่ซ้ำกัน) เพื่อให้ได้เป้าหมายนั้น คุณต้องหารข้อมูลของคุณลงในตารางที่ยึดตามเรื่องจำนวนมากเพื่อให้แสดงข้อเท็จจริงแต่ละครั้งเดียวเท่านั้น คุณมีMicrosoft Office Access 2007 ด้วยวิธีการที่จะนำข้อมูลที่ถูกแบ่งกลับร่วมกันแล้วซึ่งคุณทำเช่นนี้ ด้วยการวางเขตข้อมูลทั่วไปในตารางที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำขั้นตอนนี้ ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณต้องการ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตารางของคุณ แล้ว ระบุความสัมพันธ์เหล่านี้ในฐานข้อมูลOffice Access 2007 ของคุณ

ในบทความนี้

บทนำ

ชนิดของความสัมพันธ์ของตาราง

เหตุผลในการสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

การทำความเข้าใจกับ Referential Integrity

การดูความสัมพันธ์ของตาราง

การสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

การลบความสัมพันธ์ของตาราง

การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตาราง

บังคับให้มี Referential Integrity

บทนำ

หลังจากที่คุณได้สร้างตารางในฐานข้อมูลของคุณสำหรับแต่ละชื่อเรื่อง คุณต้องใส่Office Access 2007 ด้วยวิธีการที่จะนำข้อมูลนั้นกลับเข้าด้วยกันอีกครั้งเมื่อต้องใช้ คุณทำได้ โดยการวางเขตข้อมูลทั่วไปในตารางที่เกี่ยวข้อง และ โดยการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางของคุณ คุณสามารถสร้างแบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงานที่แสดงข้อมูลจากตารางหลายตารางในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ฟอร์มแสดงไว้ที่นี่มีข้อมูลออกจากหลาย ๆ ตาราง:

ฟอร์มใบสั่งซื้อที่แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตารางห้าตารางในครั้งเดียว

1. ข้อมูลในฟอร์มนี้มาจากตารางลูกค้า...

2. ...ตารางใบสั่งซื้อ...

3. ...ตารางผลิตภัณฑ์...

4. ...และตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ชื่อลูกค้าในกล่อง ส่งใบแจ้งหนี้ถึง จะถูกเรียกใช้จากตารางลูกค้า ขณะที่ค่า รหัสใบสั่งซื้อและวันที่สั่งซื้อมาจากตารางใบสั่งซื้อ ชื่อผลิตภัณฑ์มาจากตารางผลิตภัณฑ์ ส่วนราคาต่อหน่วยและค่าปริมาณมาจากตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ ตารางเหล่านี้ถูกลิงก์ในหลายลักษณะเพื่อนำข้อมูลจากแต่ละที่มาไว้ในฟอร์มเดียว

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ เขตข้อมูลในตารางต่างๆ ต้องถูกประสานต่อเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อเดียวกันได้ การประสานกันนี้เกิดขึ้นได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของตาราง ความสัมพันธ์ของตารางทำงานด้วยการจับคู่ข้อมูลที่ตรงกันในเขตข้อมูลหลัก ซึ่งมักจะเป็นเขตข้อมูลที่มีชื่อเดียวกันในทั้งสองตาราง โดยส่วนใหญ่แล้ว เขตข้อมูลที่ตรงกันเหล่านี้จะเป็น คีย์หลัก จากตารางหนึ่ง ซึ่งให้ตัวระบุไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละระเบียน และ Foreign Key ในอีกตารางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างความเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานกับใบสั่งซื้อที่พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ของตารางระหว่างเขตข้อมูล 'รหัสพนักงาน' ในตารางพนักงานและตารางใบสั่งซื้อ

รหัสพนักงานถูกใช้เป็นคีย์หลักในตารางพนักงานและเป็น Foreign Key ในตารางใบสั่งซื้อ

1. รหัสพนักงานจะปรากฏอยู่ในทั้งสองตาราง ในฐานะคีย์หลัก ...

2. ... และ Foreign Key

ด้านบนของหน้า

ชนิดของความสัมพันธ์ของตาราง

ชนิดของความสัมพันธ์ของตารางมีอยู่สามชนิด

 • ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม

  ให้พิจารณาใบสั่งติดตามฐานข้อมูลที่มีตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถวางอักขระจำนวนใบสั่งซื้อ จะตามหลังว่า สำหรับลูกค้าที่แสดงในตารางลูกค้า อาจมีหลายใบสั่งซื้อที่แสดงในตารางใบสั่งซื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อจึง ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

  เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มในดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณ ใช้คีย์หลักบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ และเพิ่มเป็นเขตข้อมูลเพิ่มเติมหรือเขตข้อมูลไปยังตารางบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ ในกรณีนี้ ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มเขตข้อมูลใหม่นั่นคือเขตข้อมูล ID จากตารางลูกค้านั่นคือการสั่งซื้อตาราง และตั้งชื่อเป็นรหัสลูกค้า Access สามารถแล้วใช้หมายเลขรหัสลูกค้าในตารางใบสั่งซื้อเพื่อค้นหาตำแหน่งของลูกค้าที่ถูกต้องสำหรับแต่ละใบสั่ง

 • ความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

  ให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตารางผลิตภัณฑ์และตารางใบสั่งซื้อ ลำดับแบบเดียวสามารถรวมผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่ง ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์เดียวสามารถปรากฏบนใบสั่งซื้อจำนวนมาก ดังนั้น สำหรับแต่ละระเบียนในตารางใบสั่งซื้อ สามารถมีหลายระเบียนในตารางผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ สำหรับแต่ละระเบียนในตารางผลิตภัณฑ์ สามารถมีหลายระเบียนในตารางใบสั่งซื้อ ความสัมพันธ์ชนิดนี้จะเรียกว่าความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มเนื่องจาก สำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ อาจมีหลายใบสั่งซื้อ และ สำหรับลำดับตาม สามารถมีผลิตภัณฑ์มากมาย โปรดสังเกตว่า การตรวจหาความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มที่มีอยู่ระหว่างตารางของคุณ เป็นเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณาทั้งสองด้านของความสัมพันธ์

  เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม คุณต้องสร้างตารางที่สาม ซึ่งมักเรียกว่า ตารางเชื่อมต่อ ที่แบ่งความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มออกเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มสองความสัมพันธ์ คุณต้องแทรกคีย์หลักจากตารางแต่ละตารางของสองตารางลงในตารางที่สาม เพื่อให้ตารางที่สามสามารถบันทึกแต่ละเหตุการณ์หรืออินสแตนซ์ของความสัมพันธ์ได้ ตัวอย่างเช่น ตารางใบสั่งซื้อและตารางผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่มที่ถูกกำหนดด้วยการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มไปเป็นตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อหนึ่งใบสามารถมีผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง และแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถปรากฏในใบสั่งซื้อหลายใบได้

 • ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

  ในความสัมพันธ์แบบหนึ่ง แต่ละระเบียนในตารางแรกสามารถมีเพียงหนึ่งระเบียนที่ตรงกันในตารางสอง และแต่ละระเบียนในตารางสองสามารถมีเพียงหนึ่งระเบียนที่ตรงกันในตารางแรก ความสัมพันธ์ชนิดนี้จะไม่ทั่วไปได้เนื่องจาก บ่อยที่สุด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะนี้ถูกเก็บไว้ในตารางเดียวกัน คุณอาจใช้ความสัมพันธ์แบบหนึ่งจะหารตารางที่ มีเขตข้อมูลจำนวนมาก เพื่อแยกส่วนของตารางเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเมื่อต้อง การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุดย่อยของตารางหลักเท่านั้น เมื่อคุณระบุความสัมพันธ์แบบ ตารางทั้งสองต้องแชร์เขตข้อมูลทั่วไป

ด้านบนของหน้า

เหตุผลในการสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของตารางอย่างชัดแจ้ง โดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ หรือ โดยการลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูลOffice Access 2007 ใช้ความสัมพันธ์ของตารางไปยังวิธีการรวมตารางเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ได้ในวัตถุฐานข้อมูล มีหลายเหตุผลทำไมคุณควรสร้างความสัมพันธ์ของตารางก่อนที่คุณสร้างวัตถุอื่นฐานข้อมูล เช่นฟอร์ม แบบสอบถาม แมโคร และรายงาน

 • ความสัมพันธ์ของตารางจะให้ข้อมูลการออกแบบคิวรีของคุณ

  เมื่อต้องการทำงานกับระเบียนจากตารางมากกว่าหนึ่ง คุณมักจะต้องสร้างคิวรีที่รวมตาราง คิวรีทำงานได้ โดยตรงกับค่าต่าง ๆ ในฟิลด์คีย์หลักของตารางแรกมีเขตข้อมูล foreign key ในตารางสอง ตัวอย่างเช่น เพื่อส่งกลับแถวที่แสดงรายการใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าแต่ละรายการทั้งหมด คุณสร้างแบบสอบถามที่รวมตารางลูกค้าที่ มีตารางใบสั่งซื้อโดยยึดตามเขตข้อมูล ID ลูกค้า ในหน้าต่างความสัมพันธ์ คุณสามารถระบุเขตข้อมูลเพื่อเข้าร่วมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดระหว่างตารางOffice Access 2007 ให้การรวมเริ่มต้น โดยยึดตามความสัมพันธ์ของตารางที่มีอยู่ นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามหนึ่ง Access ใช้ข้อมูลนั้นรวบรวมจากความสัมพันธ์ของตารางที่คุณได้กำหนดเมื่อต้อง การนำเสนอคุณ ด้วยตัวเลือกเสมอ และใส่การตั้งค่าคุณสมบัติที่ มีค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมล่วงหน้า

 • ความสัมพันธ์ของตารางจะให้ข้อมูลการออกแบบฟอร์มและรายงานของคุณ

  เมื่อคุณออกแบบฟอร์มหรือรายงานOffice Access 2007 ใช้ข้อมูลนั้นรวบรวมจากความสัมพันธ์ของตารางที่คุณได้กำหนดเมื่อต้อง การนำเสนอคุณ ด้วยตัวเลือกเสมอ และใส่การตั้งค่าคุณสมบัติที่ มีค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมล่วงหน้า

 • ความสัมพันธ์ของตารางเป็นพื้นฐานที่อยู่บนสิ่งที่คุณสามารถบังคับให้มี Referential Integrity เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงในฐานข้อมูลของคุณ ระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยงเป็นระเบียนที่มีการอ้างอิงกับระเบียนอื่นที่ไม่มีอยู่   ตัวอย่างเช่น ระเบียนใบสั่งซื้อที่อ้างอิงระเบียนลูกค้าที่ไม่มีอยู่

  เมื่อคุณดีไซน์ฐานข้อมูล คุณต้องหารข้อมูลของคุณลงในตาราง ซึ่งมีคีย์หลัก นอกจากนี้คุณแล้วเพิ่มคีย์ลงในตารางที่เกี่ยวข้องที่อ้างอิงคีย์หลักเหล่านั้น Pairings การคีย์คีย์หลักต่างประเทศเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับความสัมพันธ์ของตารางและคิวรีหลายตาราง เป็นเรื่องสำคัญ จึง ว่า การอ้างอิงคีย์คีย์หลักเหล่านี้นอกอยู่เสมอซิงโครไนซ์แล้ว Referential integrity ช่วยให้แน่ใจว่า ที่อ้างอิงซิงโครไนซ์อยู่เสมอ และจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของตาราง

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจกับ Referential Integrity

เมื่อคุณดีไซน์ฐานข้อมูล คุณต้องหารข้อมูลของคุณลงในตารางโดยยึดเรื่องมากมายในเพื่อลดการสำรองข้อมูล นอกจากนี้คุณแล้วใส่Office Access 2007 ด้วยวิธีการที่จะนำข้อมูลกลับไปเข้าด้วยกัน ด้วยการวางเขตข้อมูลลงในตารางที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม คุณทำคีย์หลักจากตารางด้าน "หนึ่ง" และเพิ่มเป็นเขตข้อมูลเพิ่มเติมลงในตาราง "กลุ่ม" เมื่อต้องการนำข้อมูลมารวมกัน Access รับค่าในตาราง "กลุ่ม" และค้นหาค่าสอดคล้องกันในตารางด้าน "หนึ่ง" ค่าในตารางด้าน "กลุ่ม" อ้างอิงค่าสอดคล้องกันในตารางด้าน "หนึ่ง" ในวิธีนี้

สมมติว่าคุณมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มระหว่างผู้ขนส่งสินค้าและใบสั่งซื้อ และคุณต้องการลบผู้ขนส่งสินค้า ถ้าผู้ขนส่งสินค้าที่คุณต้องการลบนั้นมีใบสั่งซื้ออยู่ในตารางใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเหล่านั้นจะกลายเป็น "ไม่มีการเชื่อมโยง" เมื่อคุณลบระเบียนผู้ขนส่งสินค้า ใบสั่งซื้อดังกล่าวจะยังคงมี รหัสผู้ขนส่งสินค้า แต่รหัสจะไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป เพราะระเบียนที่ใบสั่งซื้อนั้นอ้างอิงถึงนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของ referential integrity คือการเพื่อ ป้องกันไม่ให้รับการปรับปรุง และรักษาการอ้างอิงให้ตรงกันเพื่อไม่ให้มีเกิดสถานการณ์แบบสมมติดังนี้

คุณบังคับให้มี referential integrity โดยการเปิดใช้งานสำหรับความสัมพันธ์ของตาราง (ให้ดูที่บังคับใช้ referential integrity มีคำแนะนำทีละขั้นตอน) หลังจากที่บังคับใช้ Access ปฏิเสธการดำเนินการใด ๆ ที่ละเมิด referential integrity สำหรับความสัมพันธ์ของตารางนั้น นั่นหมายความว่า Access จะปฏิเสธการอัปเดตของทั้งเปลี่ยนปลายทางของการอ้างอิง และการลบที่เอาเป้าหมายของการอ้างอิง อย่างไรก็ตาม จะเป็นไปได้คุณอาจต้องการจะถูกต้องเมื่อต้องการเปลี่ยนคีย์หลักสำหรับผู้ขนส่งสินค้าที่มีใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อ สำหรับกรณีเช่น สิ่งที่คุณจำเป็นต้องอยู่สำหรับการเข้าถึงการอัปเด effected ทุกแถวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเดียวโดยอัตโนมัติ วิธี Access มั่นใจได้ว่า เครื่องหมายอัปเดเสร็จสมบูรณ์ในโหมดเต็มเพื่อให้ฐานข้อมูลของคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไม่สอดคล้องกัน กับบางแถวอัปเดและบางอย่างไม่ ในกรณีนี้ที่ Access สนับสนุนตัวเลือกการปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณบังคับให้มี referential integrity และเลือกตัวเลือกการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้อง และคุณจาก นั้นปรับปรุงคีย์หลัก Access ปรับปรุงเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

อาจเป็นไปได้คุณอาจจำเป็นถูกต้องในการลบแถว และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระเบียนนั่นคือตัวอย่าง ระเบียนผู้ขนส่งสินค้าและใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับผู้ขนส่งสินค้านั้น ในกรณีนี้ ที่ Access สนับสนุนตัวเลือกการลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อคุณบังคับให้มี referential integrity และเลือกตัวเลือกการลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคุณลบระเบียนอยู่ด้านคีย์หลักของความสัมพันธ์แล้ว Access ลบระเบียนทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การดูความสัมพันธ์ของตาราง

เมื่อต้องการดูความสัมพันธ์ของตารางของคุณ คลิกความสัมพันธ์ บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล หน้าต่างความสัมพันธ์เปิดขึ้น และแสดงความสัมพันธ์ใด ๆ ที่มีอยู่ ถ้าความสัมพันธ์ของตารางไม่ได้กำหนดไว้ แล้วคุณจะเปิดหน้าต่างความสัมพันธ์เป็นครั้งแรกไฟล์ Access พร้อมท์ให้คุณสามารถเพิ่มตารางหรือแบบสอบถามไปยังหน้าต่าง

เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

 4. ถ้าฐานข้อมูลประกอบด้วยความสัมพันธ์ หน้าต่างความสัมพันธ์ปรากฏขึ้น ถ้าฐานข้อมูลประกอบด้วยความสัมพันธ์ใด ๆ และคุณกำลังเปิดหน้าต่างความสัมพันธ์เป็นครั้งแรก กล่องโต้ตอบแสดงตาราง ปรากฏขึ้น คลิกปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

  ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่กำหนดทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ โปรดสังเกตว่า ซ่อนตาราง (ตารางที่ถูกซ่อน กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของตารางถูกเลือก) และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่ถูกแสดงถ้าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่ ในนำทาง ตัวเลือก กล่องโต้ตอบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

หน้าต่างความสัมพันธ์

1. คีย์หลัก

2. นี้บรรทัดแสดงความสัมพันธ์

3. foreign key

ความสัมพันธ์ของตารางจะแสดงให้เห็นด้วยเส้นของความสัมพันธ์ที่วาดระหว่างตารางต่างๆ ในหน้าต่างความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บังคับให้มี Referential Integrity จะปรากฏเป็นเส้นบางๆ ระหว่างเขตข้อมูลร่วมที่สนับสนุนความสัมพันธ์นั้น เมื่อคุณเลือกความสัมพันธ์ด้วยการคลิกที่เส้น เส้นดังกล่าวจะหนาขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าถูกเลือก ถ้าคุณบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ เส้นดังกล่าวจะปรากฏหนาขึ้นในแต่ละด้าน นอกจากนี้ ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาของเส้นบนด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏอยู่บนส่วนหนาของเส้นบนอีกด้านหนึ่ง

เมื่อหน้าต่างความสัมพันธ์ ใช้งานอยู่คุณสามารถเลือกจากคำสั่งต่อไปนี้บน Ribbon ส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent:

บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ

 • แก้ไขความสัมพันธ์    เปิดกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ เมื่อคุณเลือกเส้นของความสัมพันธ์ คุณสามารถคลิก การแก้ไขความสัมพันธ์ เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตารางได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่เส้นของความสัมพันธ์ได้เช่นกัน

 • ล้างเค้าโครง    เอาตารางและความสัมพันธ์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้าต่างความสัมพันธ์ออก โปรดสังเกตว่าคำสั่งนี้จะซ่อนตารางและความสัมพันธ์ ไว้เท่านั้นโดยที่ไม่ได้ลบตารางและความสัมพันธ์เหล่านั้นออก

 • รายงานความสัมพันธ์    สร้างรายงานที่แสดงตารางและความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลของคุณ รายงานจะแสดงเฉพาะตารางและความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกซ่อนไว้ในหน้าต่างความสัมพันธ์

บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์

 • แสดงตาราง    เปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง เพื่อที่คุณจะสามารถเลือกตารางและคิวรีสำหรับการดูในหน้าต่างความสัมพันธ์ได้

 • ซ่อนตาราง    ซ่อนตารางที่เลือกไว้ในหน้าต่างความสัมพันธ์

 • ความสัมพันธ์โดยตรง    แสดงความสัมพันธ์และตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับตารางที่เลือกในหน้าต่างความสัมพันธ์ ถ้ายังไม่ได้แสดงไว้

 • ความสัมพันธ์ทั้งหมด    แสดงความสัมพันธ์และตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณในหน้าต่างความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่ถูกซ่อน กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของตารางถูกเลือก) และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่แสดงเว้นแต่ว่ามีเลือกแสดงตารางที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงซ่อนตาราง ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 • ปิด    ปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเค้าโครงของหน้าต่างความสัมพันธ์ คุณจะถูกถามว่าจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหรือไม่

ด้านบนของหน้า

การสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้หน้าต่างความสัมพันธ์ หรือด้วยการลากเขตข้อมูลไปไว้บนแผ่นข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เขตข้อมูลร่วมไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน แม้ว่าบ่อยครั้งเขตข้อมูลที่ใช้ร่วมกันนั้นจะเป็นชื่อเดียวกันก็ตาม แต่เขตข้อมูลเหล่านั้นต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าเขตข้อมูลคีย์หลักเป็นเขตข้อมูล AutoNumber เขตข้อมูล Foreign Key สามารถเป็นเขตข้อมูล Number ได้ถ้าคุณสมบัติ FieldSize ของเขตข้อมูลทั้งสองเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่เขตข้อมูล AutoNumber กับเขตข้อมูล Number ได้เมื่อคุณสมบัติ FieldSize ของเขตข้อมูลทั้งสองคือ Long Integer เมื่อเขตข้อมูลร่วมเป็นเขตข้อมูล Number เขตข้อมูลทั้งสองนี้ต้องมีการตั้งค่าคุณสมบัติ FieldSize ให้เหมือนกัน

การสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างความสัมพันธ์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

 4. ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ปรากฏ บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก แสดงตาราง

  กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะแสดงตารางและคิวรีทั้งหมดในฐานข้อมูล เมื่อต้องการดูเฉพาะตาราง ให้คลิก ตาราง เมื่อต้องการดูเฉพาะคิวรี ให้คลิก คิวรี เมื่อต้องการดูทั้งตารางและคิวรี ให้คลิก ทั้งสองอย่าง

 5. เลือกตารางหรือคิวรีอย่างน้อยหนึ่งรายการ จากนั้นคลิก เพิ่ม เมื่อคุณเพิ่มตารางและคิวรีให้กับหน้าต่างความสัมพันธ์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูล (โดยทั่วไปจะเป็นคีย์หลัก) จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลร่วม (Foreign Key) ในตารางอื่นๆ เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลหลายเขต ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกแต่ละเขตข้อมูล จากนั้นจึงทำการลาก

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น

 7. ตรวจสอบว่าชื่อเขตข้อมูลที่แสดงให้เห็นนั้นเป็นเขตข้อมูลร่วมสำหรับความสัมพันธ์ ถ้าชื่อเขตข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกชื่อเขตข้อมูล และเลือกเขตข้อมูลใหม่จากรายการ

  เมื่อต้องการบังคับให้มี Referential Integrity สำหรับความสัมพันธ์นี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Referential Integrity ให้ดูในส่วน การทำความเข้าใจกับ Referential Integrity และ การบังคับให้มี Referential Integrity

 8. คลิก สร้าง

  เส้นของความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้นระหว่างสองตาราง ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว เส้นนั้นจะปรากฏหนาขึ้นที่ปลายแต่ละด้าน นอกจากนี้ ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity แล้ว ตัวเลข 1 จะปรากฏบนส่วนหนาของเส้นบนด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ และสัญลักษณ์อนันต์ () จะปรากฏบนส่วนหนาของเส้นบนอีกด้านหนึ่ง

ลากเขตข้อมูลจากตารางไปยังเขตข้อมูลที่ตรงกันในอีกตาราง

หมายเหตุ: 

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง    เขตข้อมูลทั่วไป (โดยปกติแล้วคีย์หลักและเขตข้อมูล foreign key) ทั้งสองต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน นั่นหมายความว่า คุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลเหล่านี้ควรตั้งค่าเป็นใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) ถ้าเขตข้อมูลทั้งสองมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน Access สร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง

 • การสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม    เขตข้อมูลบนด้าน "หนึ่ง" (โดยปกติคีย์หลัก) ของความสัมพันธ์ต้องมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน นั่นหมายความว่า คุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลนี้ควรตั้งค่าเป็นใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) เขตข้อมูลบนด้าน "กลุ่ม" ควรไม่มีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน มีดัชนี แต่จะต้องอนุญาตให้มีข้อมูลที่ซ้ำกัน นั่นหมายความว่า ควรตั้งค่าคุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลนี้ไม่มีหรือใช่ (ค่าซ้ำกันได้) เมื่อเขตข้อมูลหนึ่งมีดัชนีที่ไม่ซ้ำกัน และกันไม่ได้ Access สร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่ม

สร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

ในOffice Access 2007 คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่ที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล ด้วยการลากจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล แสดงเขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง และยัง เขตข้อมูลพร้อมใช้งานในตารางอื่น เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ไม่เกี่ยวข้องกัน) แล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้างการค้นหา ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูล ความสัมพันธ์นี้ สร้างขึ้น โดย Access ไม่บังคับให้มี referential integrity ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity คุณต้องแก้ไขความสัมพันธ์ ดูในส่วนเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเพิ่มเขตข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ คลิ กมุมมองแผ่นข้อมูล บนเมนูทางลัด

เปิดบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 • ในแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  รูป Ribbon ของ Access

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

บานหน้าต่างแสดงตารางอื่น ๆ ทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ การจัดกลุ่มรายการเขตข้อมูล ลงในประเภท เมื่อคุณทำงานกับตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล Access แสดงเขตข้อมูลในที่ใดที่หนึ่งในสองประเภทในบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล:เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางที่เกี่ยวข้อง และเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานในตารางอื่น ประเภทแรกแสดงรายการทั้งหมดของตารางที่มีความสัมพันธ์กับตารางคุณกำลังทำงานกับ ประเภทสองรายการที่แสดงตารางของคุณไม่มีความสัมพันธ์ของตารางทั้งหมด

ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล เมื่อคุณคลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่ถัดจากชื่อตาราง คุณจะเห็นรายการของเขตข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในตารางนั้น เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลให้กับตารางของคุณ ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เพิ่มเขตข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์จากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 1. ในแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  รูป Ribbon ของ Access

  บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ปรากฏขึ้น

 2. ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ในตารางอื่น ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากชื่อตารางเพื่อแสดงรายการของเขตข้อมูลในตารางนั้น

 3. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังตารางที่เปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. เมื่อเส้นการแทรกปรากฏ ให้วางเขตข้อมูลในตำแหน่งที่ต้องการ

  ตัวช่วยสร้างการค้นหา เริ่มทำงาน

 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ตัวช่วยสร้างการค้นหา จนเสร็จสมบูรณ์

  เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏอยู่ในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากตาราง "อื่นๆ" (ไม่เกี่ยวข้องกัน) แล้ว ดำเนินการตัวช่วยสร้างการค้นหา ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างตารางในรายการเขตข้อมูล และตารางที่คุณลากเขตข้อมูล ความสัมพันธ์นี้ สร้างขึ้น โดย Access ไม่บังคับให้มี referential integrity ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity คุณต้องแก้ไขความสัมพันธ์ ดูในส่วนเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การลบความสัมพันธ์ของตาราง

เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ของตาราง คุณต้องลบเส้นความสัมพันธ์ในหน้าต่างความสัมพันธ์ วางเคอร์เซอร์อย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้ชี้ที่เส้นความสัมพันธ์ แล้ว คลิ กบรรทัด เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก เส้นความสัมพันธ์ที่เลือก กด DELETE โปรดสังเกตว่า เมื่อคุณลบความสัมพันธ์ คุณเอาสนับสนุน referential integrity สำหรับความสัมพันธ์นั้น ถ้าถูกเปิดใช้งาน ผลลัพธ์เป็น Access จะไม่โดยอัตโนมัติป้องกันการสร้างระเบียนสุดท้ายของย่อหน้าบนด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดหน้าต่าง ความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิด

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น แสดงเส้นความสัมพันธ์

 1. คลิกที่เส้นของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่ต้องการลบ เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. กดแป้น DELETE

  หรือ

  คลิกขวาแล้วคลิก ลบ

 3. Access อาจแสดงข้อความ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการที่จะลบความสัมพันธ์ที่คุณได้เลือกออกจากฐานข้อมูลของคุณอย่างถาวร ถ้าข้อความการยืนยันนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: ถ้ากำลังมีการใช้ตารางใดตารางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของตาราง ซึ่งอาจจะเป็นโดยบุคคลอื่น หรือโดยกระบวนการอื่น หรือในวัตถุฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ (เช่น ฟอร์ม) คุณจะไม่สามารถลบความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ คุณต้องปิดวัตถุใดๆ ที่เปิดอยู่นั้นก่อน จากนั้นคุณจึงจะสามารถเอาความสัมพันธ์นี้ออกได้

ด้านบนของหน้า

การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของตาราง

คุณจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตารางด้วยการเลือกตารางดังกล่าวในบานหน้าต่างความสัมพันธ์จากนั้นจึงทำการแก้ไข ให้วางเคอร์เซอร์ชี้ไปที่เส้นของความสัมพันธ์ จากนั้นคลิกที่เส้นดังกล่าวเพื่อเลือก เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก เมื่อเส้นของความสัมพันธ์ถูกเลือกแล้ว ให้คลิกสองครั้งที่เส้นนั้น หรือคลิก การแก้ไขความสัมพันธ์ ในกลุ่ม เครื่องมือ บนแท็บ ออกแบบ กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดหน้าต่าง ความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิด

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น แสดงเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่ถูกซ่อน กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของตารางถูกเลือก) และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่แสดงเว้นแต่ว่ามีเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 1. คลิก เส้นของความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของตารางได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตารางหรือคิวรีที่ด้านใดด้านหนึ่งของความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลต่างๆ ที่ด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าชนิดการรวม หรือบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการรวมและวิธีการตั้งค่า ให้ดูในส่วน ตั้งค่าชนิดการรวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบังคับให้มี Referential Integrity และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ให้ดูที่ส่วน การบังคับให้มี Referential Integrity

การตั้งค่าชนิดการรวม

เมื่อคุณกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์แจ้งให้ทราบการออกแบบแบบสอบถามของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางสองตาราง และคุณ ก็สร้างแบบสอบถามที่ใช้ตารางเหล่านั้น Access เลือกโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นที่ตรงกับเขตข้อมูลโดยยึดตามเขตข้อมูลที่ระบุในความสัมพันธ์ คุณสามารถแทนค่าเริ่มต้นเหล่านี้ในคิวรีของคุณ ได้ค่ามาจากความสัมพันธ์จะพิสูจน์มักจะเป็นติดต่อถูกต้อง เนื่องจากตรงกัน และนำข้อมูลเข้าด้วยกันจากตารางมากกว่าหนึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะทำได้บ่อยในฐานข้อมูลแอสุดอย่างง่ายแต่ การตั้งค่าเริ่มต้น ด้วยการสร้างความสัมพันธ์สามารถเวลาการบันทึก และประโยชน์ได้

คิวรีแบบหลายตารางจะรวมข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งตารางด้วยการจับคู่ค่าต่างๆ ในเขตข้อมูลร่วม การดำเนินการที่ทำการจับคู่และการรวมนี้เรียกว่าการรวม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการแสดงใบสั่งซื้อของลูกค้า คุณสามารถสร้างคิวรีที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อไว้บนเขตข้อมูล รหัสลูกค้าได้ ผลลัพธ์คิวรีจะมีข้อมูลลูกค้าและข้อมูลใบสั่งซื้อสำหรับแถวที่มีข้อมูลที่สอดคล้องกันเท่านั้น

ค่าคุณสามารถระบุสำหรับแต่ละความสัมพันธ์สำหรับความเป็นชนิดการรวม ชนิดการรวมบอก Access ระเบียนที่จะรวมไว้ในผลลัพธ์ของคิวรี ตัวอย่างเช่น พิจารณาอีกแบบสอบถามที่รวมตารางลูกค้าและตารางใบสั่งซื้อบนเขตข้อมูลทั่วไปที่แสดงถึงรหัสลูกค้า ใช้ชนิดการรวมเริ่มต้น (เรียกว่าการรวมภายใน), คิวรีส่งกลับเฉพาะแถวที่ลูกค้าและแถวลำดับที่เขตข้อมูลทั่วไป (หรือเรียกว่าเขตข้อมูลที่รวม) จะเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สมมติว่าคุณต้องการรวมลูกค้าทั้งหมด ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อใดๆ ด้วย เมื่อต้องการทำขั้นตอนนี้ให้สำเร็จ คุณจะต้องเปลี่ยนชนิดการรวมจากการรวมภายในไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าการรวมภายนอกด้านซ้าย การรวมภายนอกด้านซ้ายจะส่งกลับแถวทั้งหมดจากตารางทางด้านซ้ายของความสัมพันธ์และเฉพาะแถวที่ตรงกันจากตารางด้านขวาเท่านั้น ส่วนการรวมภายนอกด้านขวาจะส่งกลับแถวทั้งหมดในด้านขวาและเฉพาะแถวที่ตรงกันทางด้านซ้ายเท่านั้น

หมายเหตุ: ในกรณีนี้ "ซ้าย" และ "ขวา" หมายถึงตำแหน่งของตารางในกล่องโต้ตอบ แก้ไขความสัมพันธ์ ไม่ใช่ในหน้าต่างความสัมพันธ์

คุณควรพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่คุณจะต้องการบ่อยที่สุดจากคิวรีที่รวมตารางในความสัมพันธ์นี้ จากนั้นตั้งค่าชนิดการรวมให้สอดคล้องกัน

การตั้งค่าชนิดการรวม

 1. ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ ให้คลิก ชนิดการรวม

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม จะปรากฏขึ้น

 2. คลิกตัวเลือกของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ตารางต่อไปนี้ (โดยใช้ตารางลูกค้าและใบสั่งซื้อ) แสดงสามตัวเลือกที่จะแสดงในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการรวม ชนิดของการรวมที่พวกเขาใช้ และสามารถเลือกได้ว่าแถวหรือแถวที่ตรงกันทั้งหมดจะถูกรวมไว้สำหรับแต่ละตาราง

ตัวเลือก

การรวมเชิงสัมพันธ์

ตารางด้านซ้าย

ตารางด้านขวา

1. รวมเฉพาะแถวซึ่งเขตข้อมูลที่นำมาใช้ในการรวมจากทั้งสองตารางต้องมีค่าเท่ากันเท่านั้น

การรวมภายใน

แถวที่ตรงกัน

แถวที่ตรงกัน

2. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ลูกค้า' และเฉพาะระเบียนจาก 'ใบสั่งซื้อ' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านซ้าย

แถวทั้งหมด

แถวที่ตรงกัน

3. รวมระเบียนทั้งหมดจาก 'ใบสั่งซื้อ' และเฉพาะระเบียนจาก 'ลูกค้า' ซึ่งมีเขตข้อมูลที่ใช้ในการรวมเท่ากัน

การรวมภายนอกด้านขวา

แถวที่ตรงกัน

แถวทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกตัวเลือก 2 หรือตัวเลือก 3 จะมีลูกศรแสดงให้เห็นบนเส้นของความสัมพันธ์ ลูกศรนี้จะชี้ไปที่ด้านของความสัมพันธ์ที่แสดงเฉพาะแถวที่ตรงกันเท่านั้น

ทำการเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดหน้าต่าง ความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิด

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น แสดงเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่ถูกซ่อน กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของตารางถูกเลือก) และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่แสดงเว้นแต่ว่ามีเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 1. คลิก เส้นของความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 3. คลิกชนิดรวม

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม ให้คลิกตัวเลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการรวม

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การบังคับให้มี Referential Integrity

วัตถุประสงค์ของ referential integrity มีการใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ระเบียนสุดท้ายของย่อหน้า และรักษาการอ้างอิงที่ถูกซิงโครไนซ์เพื่อให้คุณไม่มีระเบียนอ้างอิงระเบียนอื่นที่ไม่มีอยู่ได้ คุณบังคับให้มี referential integrity โดยการเปิดใช้งานสำหรับความสัมพันธ์ของตาราง หลังจากที่บังคับใช้ Access ปฏิเสธการดำเนินการใด ๆ ที่ละเมิด referential integrity สำหรับความสัมพันธ์ของตารางนั้น Access ไม่ยอมรับการปรับปรุงที่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการอ้างอิง และลบที่เอาเป้าหมายของการอ้างอิง เมื่อต้องการเข้าถึงการเผยแพร่ referential อัปเดตและลบเพื่อให้แถวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนตามไปด้วย ดูส่วนการตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การเปิดหรือปิดใช้งาน Referential Integrity

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดหน้าต่าง ความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิด

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น แสดงเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่ถูกซ่อน กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของตารางถูกเลือก) และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่แสดงเว้นแต่ว่ามีเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูบทความคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 1. คลิก เส้นของความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

หลังจากที่คุณได้บังคับให้มี Referential Integrity จะมีการนำกฎต่อไปนี้ไปใช้

 • คุณไม่สามารถป้อนค่าในเขตข้อมูล Foreign Key ของตารางที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ในเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางหลัก  การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างระเบียนที่ไม่มีการเชื่อมโยง

 • คุณไม่สามารถลบระเบียนออกจากตารางหลักได้ถ้ามีระเบียนที่ตรงกันอยู่ในตารางที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถลบระเบียนพนักงานจากตารางพนักงานได้ถ้ามีใบสั่งซื้อที่มอบหมายให้กับพนักงานคนดังกล่าวในตารางใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะลบระเบียนหลัก และ ระเบียนที่สัมพันธ์กันทั้งหมดในการดำเนินการเพียงครั้งเดียวได้โดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนค่าของคีย์หลักในตารางหลักถ้าลงมือทำจึงจะสร้างระเบียนสุดท้ายของย่อหน้า ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขใบสั่งซื้อในตารางใบสั่งซื้อถ้ามีรายการที่กำหนดให้กับลำดับในตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ เลือกที่จะอัปเดแบบระเบียนหลักและระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคราวเดียว ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีปัญหาในการเปิดใช้งาน referential integrity โปรดสังเกตว่า เงื่อนไขต่อไปนี้จำเป็นเมื่อต้องการบังคับให้มี referential integrity:

  • เขตข้อมูลร่วมจากตารางหลักจะต้องเป็นคีย์หลักหรือมีดัชนีที่ค่าไม่ซ้ำกัน

  • เขตข้อมูลร่วมจะต้องมีชนิดข้อมูลเดียวกัน มีข้อยกเว้นหนึ่งข้อคือเขตข้อมูล AutoNumber สามารถเกี่ยวข้องกับเขตข้อมูล Number ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติ FieldSize เป็น Long Integer ได้

  • ตารางทั้งสองต้องมีอยู่ในฐานข้อมูล Access เดียวกัน ไม่ถูกบังคับใช้ referential integrity บนตารางที่ลิงก์ อย่างไรก็ตาม ถ้าตารางต้นฉบับในรูปแบบ Access คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลที่พวกเขาจะถูกเก็บไว้ และเปิดใช้งาน referential integrity ในฐานข้อมูลนั้น

การตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คุณอาจพบกับสถานการณ์ที่คุณมีความต้องถูกต้องเพื่อเปลี่ยนค่าบนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์ ในกรณี คุณจำเป็นต้องเข้าถึงการอัปเดตโดยอัตโนมัติ effected แถวทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเดียว วิธี เครื่องหมายอัปเดเสร็จสมบูรณ์ในโหมดเต็มเพื่อให้ฐานข้อมูลของคุณที่เหลืออยู่ในสถานะไม่สอดคล้องกันไม่ได้ซึ่ง มีบางแถวอัปเดและบางอย่างไม่ Access ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยที่สนับสนุนตัวเลือกการปรับปรุงเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณบังคับให้มี referential integrity และเลือกตัวเลือกการปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้อง และคุณจาก นั้นปรับปรุงคีย์หลัก Access ปรับปรุงเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักโดยอัตโนมัติ

คุณอาจต้องการลบแถว และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระเบียน — เช่น ระเบียนผู้ขนส่งสินค้าและใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับผู้ขนส่งสินค้านั้น ในกรณีนี้ ที่ Access สนับสนุนตัวเลือกการลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อคุณบังคับให้มี referential integrity และเลือกตัวเลือกการลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Access ลบระเบียนทั้งหมดที่อ้างอิงคีย์หลักเมื่อคุณลบระเบียนที่ประกอบด้วยคีย์หลัก โดยอัตโนมัติ

การเปิดหรือปิดอัปเดตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและ/หรือการลบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

หน้าต่างความสัมพันธ์จะปรากฏ

ถ้าคุณยังไม่ได้ระบุความสัมพันธ์ใดๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดหน้าต่าง ความสัมพันธ์ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะปรากฏขึ้น ถ้ากล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก ปิด

 1. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ความสัมพันธ์ ให้คลิก ความสัมพันธ์ทั้งหมด

ตารางทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์จะปรากฏขึ้น แสดงเส้นความสัมพันธ์ โปรดสังเกตว่า ตารางที่ซ่อนอยู่ (ตารางที่ถูกซ่อน กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ ของตารางถูกเลือก) และความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่แสดงเว้นแต่ว่ามีเลือกแสดงวัตถุที่ซ่อนอยู่ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแสดงวัตถุที่ซ่อน ดูคู่มือไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 1. คลิก เส้นของความสัมพันธ์ สำหรับความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เส้นของความสัมพันธ์จะหนาขึ้นเมื่อถูกเลือก

 2. ดับเบิลคลิกที่เส้นของความสัมพันธ์

  หรือ

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก แก้ไขความสัมพันธ์

  กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บังคับให้มี Referential Integrity

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือ ลบระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือเลือกทั้งสองตัวเลือก

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ กับความสัมพันธ์นั้น แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ถ้าคีย์หลักคือเขตข้อมูล AutoNumber การเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อัปเดตเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในเขตข้อมูล AutoNumber ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×