คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบรายงาน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Access ช่วยให้คุณ มีตัวเลขของเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานที่น่าสนใจ อ่านได้ง่ายที่นำเสนอข้อมูลในวิธีที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้คำสั่งบนแท็บสร้าง เพื่อสร้างรายงานอย่างง่าย ด้วยการคลิกครั้งเดียว คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างรายงานเพื่อสร้างรายงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น หรือคุณสามารถสร้างรายงานได้ ด้วยการเพิ่มข้อมูลทั้งหมด และการจัดรูปแบบองค์ประกอบด้วยตัวคุณเอง วิธีใดก็ตามที่คุณเลือก คุณจะอาจทำอย่างน้อยสองสามแปลงการออกแบบรายงานเพื่อให้แสดงข้อมูลในแบบที่คุณต้องการ บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนทั่วไปของการออกแบบรายงานแล้ว แสดงวิธีการเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงในรายงานของคุณ

ในบทความนี้

ตัดสินใจวิธีการจัดเค้าโครงรายงานของคุณ

ใช้เค้าโครงตัวควบคุมเพื่อจัดแนวข้อมูลของคุณ

เพิ่ม หรือเอารายงานหรือหน้าส่วนหัวและส่วนท้าย

เคล็ดลับสำหรับการจัดรูปแบบชนิดข้อมูลแตกต่างกัน

ตัดสินใจวิธีการจัดเค้าโครงรายงานของคุณ

เมื่อคุณออกแบบรายงาน คุณต้องก่อนอื่นให้พิจารณาวิธีที่คุณต้องการจัดเรียงบนหน้าข้อมูลและวิธีเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ระหว่างการออกแบบ คุณอาจแม้แต่พบว่า การจัดเรียงข้อมูลในตารางจะไม่อนุญาตให้คุณสามารถสร้างรายงานที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ว่า ตารางจะตามปกตินั่นคือซึ่งหมายความ ว่า ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในลักษณะมีประสิทธิภาพมากได้

ทำให้เป็นรูปแบบร่างของรายงานของคุณ

ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีซึ่งคุณอาจพบว่าตัวช่วยสร้างรายงาน Access หรือเครื่องมือรายงาน (ซึ่งทั้งสองจะพร้อมใช้งานบนแท็บสร้าง ในกลุ่มรายงาน ) ให้ออกแบบเริ่มต้นเพียงพอสำหรับรายงานของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณตัดสินใจในการออกแบบรายงานของคุณโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ คุณอาจพบว่าเป็นประโยชน์เพื่อทำให้ภาพร่างภาพอย่างคร่าว ๆ ของรายงานของคุณบนกระดาษ ด้วยวาดกล่องคำที่ใส่แต่ละเขตข้อมูล และการเขียนชื่อเขตข้อมูลในแต่ละกล่องนั้น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถใช้โปรแกรมเช่น Word หรือ Visio เพื่อสร้าง mockup ของรายงาน วิธีใดก็ตามที่คุณใช้ ไม่แน่ใจว่าการรวมแถวเพียงพอเพื่อระบุวิธีการทำซ้ำของข้อมูล

ฟอร์มที่เสร็จสมบูรณ์ทับซ้อนกับแบบร่างเบื้องต้น

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แถวสำหรับผลิตภัณฑ์ข้อมูล จากนั้นกดหลายแถวที่ซ้ำกันสำหรับยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่ และการสุดท้ายในแถวของผลรวมของยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์ แล้ว ลำดับการทำซ้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ถัดไปและต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดของรายงาน หรือ อาจรายงานของคุณเป็นรายการอย่างง่ายของข้อมูลในตาราง ในกรณีใด ภาพร่างของคุณสามารถประกอบด้วยเพียงชุดข้อมูลของแถวและคอลัมน์ได้

หมายเหตุ: วิธีนี้จะมีประโยชน์มากถ้าคุณกำลังออกแบบรายงานสำหรับบุคคลอื่น ในกรณีนี้ บุคคลอื่นสามารถวาดภาพร่างก่อนที่คุณเริ่มทำงาน

หลังจากที่คุณสร้างรูปแบบร่างของคุณ กำหนดตารางหรือตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรายงาน ถ้าข้อมูลมีอยู่ในตารางเดียว คุณสามารถสร้างรายงานของคุณโดยตรงบนตารางนั้น บ่อยกว่า ข้อมูลที่คุณต้องถูกเก็บไว้ในหลาย ๆ ตารางที่คุณต้องดึงร่วมกันในแบบสอบถาม ก่อนที่คุณสามารถแสดงในรายงาน แบบสอบถามอาจฝังตัวในคุณสมบัติแหล่งระเบียนของรายงาน หรือคุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่แยกต่างหาก บันทึกพื้นฐานของรายงานที่

ตัดสินใจว่า ข้อมูลใดที่จะวางในแต่ละส่วนของรายงาน

แต่ละรายงานมีส่วนต่าง ๆ ของรายงานอย่าง น้อยหนึ่ง ส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในรายงานทุกคือ ส่วนรายละเอียด ส่วนนี้ทำซ้ำสำหรับแต่ละระเบียนในตารางหรือแบบสอบถามที่รายงานที่ยึดตามครั้งเดียว ส่วนอื่น ๆ มักเลือกได้ และทำซ้ำน้อยกว่า และโดยปกติจะใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่ใช้ร่วมกับกลุ่มของระเบียน หน้าของรายงาน หรือรายงานทั้งหมด

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงแต่ละส่วนว่าอยู่ที่ใดและวิธีส่วนโดยทั่วไปใช้

ส่วน

ตำแหน่งที่ตั้ง

เนื้อหาทั่วไป

ส่วนหัวรายงาน

เพียงครั้งเดียว ปรากฏที่ด้านบนของหน้าแรกของรายงาน

 • ชื่อเรื่องของรายงาน

 • โลโก้

 • วันที่ปัจจุบัน

ส่วนท้ายของรายงาน

ปรากฏหลังจากบรรทัดสุดท้ายของข้อมูล เหนือส่วนท้ายของหน้าบนหน้าสุดท้ายของรายงาน

ผลรวมของรายงาน (ผลรวม นับ ค่าเฉลี่ย และอื่น ๆ)

ส่วนหัวของหน้า

ปรากฏที่ด้านบนของแต่ละหน้าของรายงาน

 • ชื่อเรื่องของรายงาน

 • หมายเลขหน้า

ส่วนท้ายของหน้า

ปรากฏที่ด้านล่างของแต่ละหน้าของรายงาน

 • วันที่ปัจจุบัน

 • หมายเลขหน้า

ส่วนหัวของกลุ่ม

ปรากฏขึ้นเพียงก่อนหน้าของกลุ่มของระเบียน

เขตข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มใน

ส่วนท้ายของกลุ่ม

ปรากฏขึ้นหลังจากกลุ่มของระเบียน

ผลรวมกลุ่ม (ผลรวม นับ ค่าเฉลี่ย และอื่น ๆ)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม หรือเอารายงานส่วนหัว และส่วนท้าย หรือส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษของหน้า ดูส่วนเพิ่มหรือเอารายงานหรือหน้าหัวกระดาษและท้ายกระดาษส่วนในบทความนี้ คุณสามารถเพิ่มกลุ่มส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษ โดยใช้บานหน้าต่างจัดกลุ่ม เรียง ลำดับ และผลรวม ในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ

ตัดสินใจวิธีการจัดเรียงข้อมูลรายละเอียด

รายงานส่วนใหญ่ถูกจัดเรียงในแบบตารางหรือเค้าโครงแบบเรียงซ้อน แต่Access ให้คุณมีความยืดหยุ่นที่จะใช้ระเบียนและเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดเรียงใดก็

เค้าโครงตาราง    เค้าโครงตารางจะคล้ายคลึงกับสเปรดชีต ป้ายชื่อที่ด้านบน และจัดแนวในคอลัมน์ด้านล่างป้ายชื่อข้อมูล ตารางอ้างอิงไปยังลักษณะที่ปรากฏเหมือนกับตารางของข้อมูล นี่คือชนิดของรายงานที่Access สร้างเมื่อคุณคลิกรายงาน ในกลุ่มการรายงาน ของแท็บสร้าง เค้าโครงตารางเป็นเมื่อต้องการใช้รายงานของคุณมีจำนวนเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรูปแบบรายการอย่างง่าย ค่อนข้างเล็ก ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายงานการพนักงานที่สร้างขึ้น โดยใช้เค้าโครงตาราง

รายงานพนักงานในเค้าโครงแบบตาราง

เค้าโครงแบบเรียงซ้อน    เค้าโครงแบบเรียงซ้อนคล้ายกับฟอร์มที่คุณกรอกเมื่อคุณเปิดบัญชีธนาคาร หรือทำการสั่งซื้อจากร้านค้าปลีกออนไลน์ แต่ละส่วนของข้อมูลจะมีป้ายชื่อ และเขตข้อมูลเป็นแบบเรียงซ้อนกันอยู่ เค้าโครงนี้เป็นวิธีที่ดีสำหรับรายงานที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลมากเกินไปจะแสดงในรูปแบบตาราง ซึ่งนั่นคือ ความกว้างของคอลัมน์จะเกินความกว้างของรายงาน ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายงานการพนักงานที่สร้างขึ้น โดยใช้เค้าโครงแบบเรียงซ้อน

รายงานพนักงานในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน

หมายเหตุ: ในตัวช่วยสร้างรายงาน เค้าโครงนี้จะเรียกว่าเค้าโครงคอลัมน์

เค้าโครงแบบผสม    คุณสามารถรวมองค์ประกอบของเค้าโครงแบบเรียงซ้อน และตาราง ตัวอย่าง สำหรับแต่ละระเบียน คุณสามารถจัดเรียงเขตข้อมูลในแถวที่ด้านบนของส่วนรายละเอียดแนวนอนบางส่วน และจัดเรียงเขตข้อมูลอื่น ๆ จากระเบียนเดียวกันในอย่าง น้อยหนึ่งเค้าโครงแบบเรียงซ้อนด้านล่างของแถวบนสุดออก ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายงานการพนักงานที่สร้างขึ้น โดยใช้เค้าโครงแบบผสม จัดเรียงเขตข้อมูล ID นามสกุล และชื่อในเค้าโครงตารางควบคุม และเขตข้อมูลชื่อเรื่องงานและโทรศัพท์ธุรกิจถูกจัดเรียงในเค้าโครงแบบเรียงซ้อน ในตัวอย่างนี้ เส้นตารางจะใช้เพื่อระบุการเว้นวรรค visual ของเขตข้อมูลสำหรับพนักงานแต่ละคน

รายงานพนักงานที่ใช้เค้าโครงแบบผสม

จัดเต็มแนวเค้าโครง    ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างรายงานเพื่อสร้างรายงานของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะใช้เค้าโครงชิดขอบ เค้าโครงนี้ใช้แบบเต็มความกว้างของหน้าเพื่อแสดงระเบียน compactly ที่เป็นไปได้ แน่นอนว่า คุณสามารถให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันโดยไม่ต้องใช้ตัวช่วยสร้างรายงาน แต่อาจเป็นกระบวนการ painstaking เพื่อจัดแนวเขตข้อมูลทุกประการ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรายงานการพนักงานที่สร้างขึ้น โดยใช้เค้าโครงจัดเต็มแนวของตัวช่วยสร้างรายงาน

รายงานพนักงานที่ใช้เค้าโครงแบบเต็มแนว

เค้าโครงจัดเต็มแนวได้ดีเค้าโครงไปใช้ถ้าคุณกำลังแสดงเขตข้อมูลจำนวนมากในรายงาน ในตัวอย่างข้างต้น ถ้าคุณใช้เค้าโครงตารางเพื่อแสดงข้อมูลเดียวกัน เขตข้อมูลขยายออกนอกขอบของหน้า ถ้าคุณใช้เค้าโครงแบบเรียงซ้อน ระเบียนแต่ละรายการรับค่าเพิ่มเติมช่องว่างแนวตั้ง ซึ่งจึงทำให้เปลืองกระดาษ และทำให้รายงานยากต่อการอ่าน

ด้านบนของหน้า

ใช้เค้าโครงตัวควบคุมเพื่อจัดแนวข้อมูลของคุณ

เค้าโครงตัวควบคุมมีเส้นบอกแนวที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายงานในขณะที่เปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ Access เพิ่มเค้าโครงตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างรายงานเพื่อสร้างรายงาน หรือ เมื่อคุณสร้างรายงาน ด้วยการคลิกรายงาน ในกลุ่มการรายงาน ของแท็บสร้าง เค้าโครงตัวควบคุมเช่นตาราง แต่ละเซลล์ที่ประกอบ ด้วยป้ายชื่อ กล่องข้อความ ตัวควบคุมชนิดอื่น ๆ ได้ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตัวควบคุมตารางเค้าโครงในรายงาน

เค้าโครงตัวควบคุมแบบตารางพื้นฐาน

เส้นสีส้มระบุแถวและคอลัมน์ของตัวควบคุมเค้าโครง และพวกเขาจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อรายงานเปิดอยู่ในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ เค้าโครงควบคุมช่วยให้คุณได้รับการจัดตำแหน่งข้อมูลในแถวและคอลัมน์ uniform และพวกเขาทำให้ง่ายต่อการเพิ่ม ปรับขนาด หรือเอาเขตข้อมูล โดยใช้เครื่องมือในกลุ่มตาราง และตำแหน่ง บนแท็บการจัดเรียง (พร้อมใช้งานในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบ), คุณสามารถเปลี่ยนชนิดหนึ่งของเค้าโครงตัวควบคุมไปยังอีก และคุณสามารถเอาตัวควบคุมจากเค้าโครงเพื่อให้คุณสามารถวางตำแหน่งตัว ตัวควบคุมที่ใดก็ตามที่คุณต้องในรายงาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คุณสามารถค้นหาเครื่องมือเหล่านี้ในกลุ่มเค้าโครงตัวควบคุม บนแท็บการจัดเรียง

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือเอารายงานหรือหน้าส่วนหัวและส่วนท้าย

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษจะส่วนต่าง ๆ ของรายงานที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นทั่วไป เพื่อรายงานทั้งหมด หรือแต่ละหน้าของรายงาน ตัวอย่าง คุณสามารถเพิ่มส่วนท้ายของหน้าเพื่อแสดงหมายเลขหน้าที่ด้านล่างของแต่ละหน้า หรือคุณสามารถเพิ่มส่วนหัวรายงานเพื่อแสดงชื่อเรื่องสำหรับรายงานทั้งหมด

เพิ่มรายงานหรือหน้าส่วนหัวและส่วนท้าย

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. ตรวจสอบที่มีส่วนที่มีอยู่แล้วในรายงานหรือไม่ ส่วนถูกแบ่ง ด้วยแถบแนวนอนแรเงาที่เรียกว่าตัวเลือกส่วน ป้ายชื่อบนแต่ละตัวเลือกส่วนระบุส่วนโดยตรงด้านล่างนี้คืออะไร

  รายงานในมุมมองออกแบบ

  ทุกรายงานมีส่วนรายละเอียด และสามารถประกอบด้วยส่วน หัวรายงาน ส่วน หัวของหน้า ส่วน ท้ายของหน้า และส่วน ท้ายของรายงาน นอกจากนี้ ถ้ามีการจัดกลุ่มระดับในรายงาน คุณอาจเห็นกลุ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (เช่นเป็นส่วนหัวของไฟล์ แสดงในภาพประกอบก่อนหน้า) ตามค่าเริ่มต้น กลุ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษเป็นชื่อ โดยใช้ชื่อเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่เป็นพื้นฐานของกลุ่ม ในกรณีนี้ ชื่อของเขตข้อมูลจัดกลุ่มอยู่ "ไฟล์เป็น ได้หรือไม่"

 3. เมื่อต้องการเพิ่มส่วนหัวของหน้า และส่วนท้าย หรือส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษรายงานลงในรายงานของคุณ คลิกขวาที่ตัวเลือกส่วนใด ๆ แล้ว คลิ กหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษหน้า หรือหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษรายงาน บนเมนูทางลัด

  ข้อควรระวัง: ถ้าส่วนมีอยู่แล้วในรายงาน Access เตือนคุณว่า จะลบส่วนที่มีอยู่และตัวควบคุมนั้น

  ตอนนี้คุณสามารถย้ายตัวควบคุมที่มีอยู่ หรือเพิ่มตัวควบคุมใหม่ไปยังส่วนใหม่

Access เพิ่มส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษหน้าและรายงานต่าง ๆ ในคู่เสมอ นั่นคือ คุณไม่สามารถเพิ่มส่วนหัวของหน้าหรือรายงานโดยไม่ต้องเพิ่มส่วนท้ายกระดาษสอดคล้องกัน ถ้าคุณไม่จำเป็นทั้งสองส่วน คุณไม่สามารถลบส่วน แต่คุณสามารถปรับขนาดในส่วนที่ไม่ได้ใช้ให้มีความสูงของศูนย์ (0) เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มช่องว่างแนวตั้งพิเศษใด ๆ ในรายงานของคุณ วางตำแหน่งตัวชี้ที่ด้านล่างของส่วนที่ไม่ได้ใช้จนกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว เคอร์เซอร์ จากนั้น ลากขึ้นจนกระทั่งส่วนถูกซ่อนไว้ ถ้ามีตัวควบคุมใด ๆ ในส่วน คุณต้องลบก่อนอย่างเต็มรูปแบบคุณสามารถซ่อนส่วนออก

เอารายงานหรือหน้าส่วนหัวและส่วนท้าย

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวารายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกขวาที่ตัวเลือกส่วนใด ๆ แล้ว คลิ กหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษหน้า หรือหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษรายงาน บนเมนูทางลัด

ถ้าคุณกำลังจะเอาคู่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ และส่วนเหล่านั้นประกอบด้วยตัวควบคุมAccess เตือนคุณลบส่วนจะลบตัวควบคุม แล้วว่า คุณจะไม่สามารถยกเลิกการกระทำ คลิกใช่ เพื่อเอาส่วน และลบตัวควบคุม หรือคลิกไม่มี เพื่อยกเลิกการดำเนินการ

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับสำหรับการจัดรูปแบบชนิดข้อมูลแตกต่างกัน

เมื่อคุณสร้างรายงาน โดยใช้เครื่องมือรายงาน (ที่พร้อมใช้งานบนแท็บสร้าง ในกลุ่มรายงาน ), หรือใช้ตัวช่วยสร้างรายงานAccess เพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงานให้คุณ และสร้างตัวควบคุมที่เหมาะสมสุดเพื่อแสดง แต่ละเขตข้อมูล โดยยึดตามชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล ถ้าคุณกำลังเพิ่มเขตข้อมูลลงในรายงานตัวคุณเอง คือวิธีที่คุณต้องการ ลากแต่ละเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูล ลงในรายงาน เป็น ด้วยตัวช่วยสร้างรายงานหรือเครื่องมือรายงานAccess สร้างตัวควบคุมที่เหมาะสมสุดสำหรับแต่ละเขตข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล สำหรับชนิดข้อมูลส่วนใหญ่ ตัวควบคุม (ค่าเริ่มต้น) ที่เหมาะสมสุดเมื่อต้องการใช้เป็นกล่องข้อความ

ส่วนต่อไปนี้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบบางอย่างของชนิดข้อมูลตัวพิมพ์ใหญ่พิเศษ

เขตข้อมูลที่มีหลายค่า    ตัวควบคุมเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลมีหลายค่าเป็นกล่องคำสั่งผสม นี้สามารถเหมือนตัวเลือกที่ผิดปกติสำหรับตัวควบคุมบนรายงาน ได้เนื่องจากคุณไม่สามารถคลิกลูกศรในกล่องคำสั่งผสมในรายงาน อย่างไรก็ตาม ในบริบทของรายงาน กล่องคำสั่งผสมทำงานเหมือนฟังก์ชันกล่องข้อความ ลูกศรจะมองเห็นได้เฉพาะในมุมมองออกแบบ

ถ้าเขตข้อมูลประกอบด้วยหลายค่า ค่าเหล่านั้นจะถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค ถ้ากล่องคำสั่งผสมไม่กว้างพอที่จะแสดงค่าทั้งหมดบนบรรทัดหนึ่งและขยายได้คุณสมบัติของ กล่องคำสั่งผสมถูกตั้งค่าเป็นใช่ ค่าตัดไปยังบรรทัดถัดไป มิฉะนั้น ค่าจะถูกตัดเศษออก การตั้งค่าคุณสมบัติขยายได้สำหรับตัวควบคุม เปิดรายงานในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง คลิกตัวควบคุม แล้ว กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุม คุณสมบัติขยายได้ทั้งบนแท็บรูปแบบ และแท็บทั้งหมด ของแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมคุณเห็นอยู่

เขตข้อมูล Rich text    ตัวควบคุมเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูล rich text เป็นกล่องข้อความ ถ้าไม่เป็นกล่องข้อความกว้างพอที่จะแสดงค่าทั้งหมดบนบรรทัดหนึ่งและขยายได้คุณสมบัติของ กล่องข้อความถูกตั้งค่าเป็นใช่ ค่าตัดไปยังบรรทัดถัดไป มิฉะนั้น ค่าจะถูกตัดเศษออก การตั้งค่าคุณสมบัติขยายได้สำหรับตัวควบคุม เปิดรายงานในมุมมองออกแบบหรือมุมมองเค้าโครง คลิกตัวควบคุม แล้ว กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุม คุณสมบัติขยายได้ทั้งบนแท็บรูปแบบ และแท็บทั้งหมด ของแผ่นคุณสมบัติของตัวควบคุมคุณเห็นอยู่

เขตข้อมูล rich text ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความในหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น หลายคำในเขตข้อมูลสามารถถูกขีดเส้นใต้ และสามารถคำหลายอื่น ๆ ในเขตข้อมูลเดียวกันในตัวเอียง คุณสามารถ อย่างไรก็ตาม ยังคงตั้งลักษณะโดยรวมที่มีการจัดรูปแบบสำหรับกล่องข้อความที่ประกอบด้วยข้อความแบบ rich text รูปแบบกล่องข้อความนำไปใช้กับข้อความที่ไม่ได้ถูกมอบฟอร์ โดยใช้การจัดรูปแบบ rich text เท่านั้น

ตั้งค่าการจัดรูปแบบสไตล์สำหรับกล่องข้อความที่แสดงเขตข้อมูล rich text

 1. คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกกล่องข้อความที่แสดงในเขตข้อมูล rich text แล้ว บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มฟอนต์ คลิ กสไตล์การจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้

  Access นำการจัดรูปแบบเป็นข้อความทั้งหมดในเขตข้อมูล rich text ที่ไม่ได้มีการที่ชนิด (แต่ไม่ค่า) ของการนำไปใช้ในมุมมองที่สนับสนุนรายการข้อมูล การจัดรูปแบบเช่นมุมมองแผ่นข้อมูลตารางหรือแบบสอบถาม หรือฟอร์มสำหรับมุมมองฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อความในเขตข้อมูลถูกจัดรูปแบบ ด้วยสีฟอนต์สีแดง และคุณใช้สีฟอนต์สีน้ำเงินไปยังกล่องข้อความAccess กลายเป็นทั้งหมดของข้อความสีฟ้ายกเว้นที่ซึ่งถูกจัดรูปแบบเป็นสีแดงแต่ละรายการ เป็นอย่างอื่น ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อความในเขตข้อมูลถูกจัดรูปแบบ มีขนาดตัวอักษร 11 พอยต์ และคุณขนาดฟอนต์ 14 พอยต์นำไปใช้กับกล่องข้อความAccess ขนาดฟอนต์ 14 พอยต์นำไปใช้กับข้อยกเว้นที่ซึ่งถูกจัดรูปแบบที่ 11 poin แต่ละรายการทั้งหมด ts

  เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา    เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาใช้ในตัวควบคุมพิเศษที่ไม่ได้ใช้สำหรับชนิดข้อมูลอื่น ๆ คุณสามารถแนบไฟล์หลายไฟล์ไปยังระเบียน โดยใช้เขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาเดียว แต่เขตข้อมูลสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมาหนึ่งครั้งเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาแสดงไอคอนหรือรูป โดยขึ้นอยู่กับชนิดแฟ้มของสิ่งที่แนบมาที่จะแสดงอยู่ในขณะนี้ โดยตัวควบคุม ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาเพื่อ ให้แฟ้มที่แนบมาทั้งหมดจะถูกแสดงเป็นไอคอน หรือเพื่อ ให้เขตข้อมูลแสดงเพียงไอคอนหนีบกระดาษและจำนวนของสิ่งที่แนบมา สมมติว่าคุณใช้ตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาในรายงานของคุณ แล้วคุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของตัวควบคุมสำหรับใช้งานอื่นของตัวควบคุม

ตั้งค่าคุณสมบัติการแสดงสำหรับเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมา

 1. คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทาง แล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกตัวควบคุมสิ่งที่แนบมา ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น บนแผ่นคุณสมบัติ คลิกที่แท็บรูปแบบ

  ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติของตัวควบคุมสิ่งที่แนบมา

  คุณสมบัติ

  การตั้งค่า

  แสดงเป็น

  • รูป/ไอคอน แสดงรูปภาพเป็นรูปและไฟล์อื่น ๆ ทั้งหมดเป็นไอคอน นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

  • ไอคอน แสดงไฟล์ทั้งหมดเป็นไอคอน

  • หนีบกระดาษ แสดงไอคอนหนีบกระดาษตาม ด้วยหมายเลขของสิ่งที่แนบมาในวงเล็บ

  รูปภาพเริ่มต้น

  เมื่อต้องการทำให้รูปภาพเริ่มต้นปรากฏในตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาเมื่อมีค่า ไม่มีไฟล์ที่แนบมา คลิก ปุ่มตัวสร้าง ในกล่องคุณสมบัติ เรียกดูรูปภาพที่คุณต้อง แล้ว คลิ กเปิด

  หมายเหตุ: ไม่มีแสดงภาพเริ่มต้นถ้าคุณสมบัติแสดงเป็น ถูกตั้งค่าเป็นหนีบกระดาษ

  จัดตำแหน่งรูปภาพ

  เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการจากรายการ การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ ปรับการตั้งค่านี้สามารถผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคุณสมบัติโหมดขนาดรูปภาพ

  โหมดขนาดรูปภาพ

  ตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณสมบัติแสดงเป็น ถูกตั้งค่าเป็นรูป/ไอคอน

  • คลิปเสียง แสดงรูปภาพในขนาดจริง รูปภาพจะถูกตัดถ้ารูปมีขนาดใหญ่เกินไปภายในตัวควบคุม

  • ยืด stretches รูปเพื่อให้ได้ขนาดตัวควบคุมทั้งหมด

   หมายเหตุ: ยกเว้นตัวควบคุมสิ่งที่แนบมามีขนาดเดียวกันทุกประการเป็นรูป โดยใช้การตั้งค่านี้จะทำให้รูป ทำให้ลิงก์ปรากฏยืดตามแนวตั้ง หรือแนวนอน

  • ย่อ/ขยาย แสดงรูปขนาดใหญ่สุด โดยไม่มีการคลิปหน้า หรือ distorting รูป นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น

 3. ถ้าคุณกำลังใช้ตัวควบคุมเพื่อแสดงกราฟิก ปรับขนาดของตัวควบคุมสิ่งที่แนบมาเพื่อให้คุณสามารถดูจำนวนรายละเอียดที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×