คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผู้ใช้ใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ก่อนที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (เวิร์กฐานข้อมูลระยะไกล ), เจ้าของฐานข้อมูล ต้องอนุญาตยังให้เขาหรือเธอเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ของฐานข้อมูลยกเว้นคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการโดเมน ถ้าไม่ได้เป็นส่วนของโดเมน และเจ้าของฐานข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นแอผู้ดูแลระบบ แล้วผู้ดูแลระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ใหม่นี้เข้า ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน ผู้ดูแลระบบสำหรับโดเมนสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ดูฉันทราบได้อย่างไรถ้าฉันผู้ดูแลระบบใน Business Contact Manager ได้อย่างไร

เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล ทำตามคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

ใน Windows XP

 1. บนเมนูเริ่ม คลิกออกจากระบบ แล้ว คลิ กออกจากระบบ

 2. เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนหน้าจอยินดีต้อนรับ คลิกไอคอนสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณ แล้ว พิมพ์รหัสผ่านของคุณ

  • บนเวิร์กโดเมน กด CTRL + ALT + DELETE แล้ว พิมพ์ข้อมูลบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณสามารถเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คลิกปุ่มตัวเลือก และในเขตข้อมูลเข้าสู่ระบบ เลือก<ชื่อคอมพิวเตอร์ >(คอมพิวเตอร์เครื่องนี้), ซึ่ง<ชื่อคอมพิวเตอร์ >คือชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ ฐานข้อมูลนั้นอยู่

ใน Windows Vista

 1. คลิกปุ่มเริ่มต้น ชี้ไปลูกศรถัดจากปุ่มล็อก แล้ว คลิ กออกจากระบบ

 2. บนหน้าจอยินดีต้อนรับ คลิกไอคอนบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณ และพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

  -หรือ-

  คลิกขวาไอคอนของโปรแกรมหรือไฟล์ที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ แล้ว พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสามารถเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่ง เข้าสู่ระบบ อีกโดเมน ในกล่องUser name ชนิดโดเมน \ ที่โดเมนคือ ชื่อของโดเมนคุณต้องการเข้าสู่ระบบ และชื่อผู้ใช้เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ ในกล่องUser name พิมพ์เมน ชื่อผู้ใช้ของคุณซึ่งคือชื่อผู้ใช้

ใน Windows 7

 1. คลิกปุ่มเริ่มต้น ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากปิด แล้ว คลิ กออกจากระบบ

 2. กด CTRL + ALT + DELETE เพื่อเข้าสู่ระบบ

 3. บนหน้าจอยินดีต้อนรับ คลิกปุ่มสลับผู้ใช้ แล้วคลิกไอคอนบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณ และพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

  -หรือ-

  คลิกขวาไอคอนของโปรแกรมหรือไฟล์ที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ แล้ว พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสามารถเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เข้าสู่ระบบอีกโดเมน ในกล่องUser name โดเมน\ชนิด ที่โดเมนคือ ชื่อของโดเมนคุณต้องการเข้าสู่ระบบ และชื่อผู้ใช้มีชื่อผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ ในกล่องUser name พิมพ์เมน ชื่อผู้ใช้ของคุณซึ่งคือชื่อผู้ใช้

เมื่อต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager แล้ว คลิ กจัดการการแชร์

 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจัดการการแชร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงเฉพาะบางอย่างของผู้ใช้ของคุณ เลือกฉันต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน ทางแล้ว ตรวจสอบกับผู้ใช้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของฉัน บนหน้าผู้ใช้เลือก เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ คลิกเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อยู่นั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้บาง คนอีกครั้ง

  • ถ้าผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป ผู้ดูแลระบบต้องใส่รหัสผ่านชั่วคราวสำหรับผู้ใช้ สามารถใช้รหัสผ่านชั่วคราวนี้เพียงครั้งเดียว เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้ใหม่เข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager เขาหรือเธอจะได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์รหัสผ่านชั่วคราวนี้ จากนั้น พิมพ์ หรือเธอปัจจุบันหรือเครือข่ายท้องถิ่นรหัสผ่าน จากเวลานั้นไปข้างหน้า ของผู้ใช้เครือข่ายท้องถิ่นรหัสผ่านหรืออนุญาตให้ผู้ใช้เข้า ถึงเครือข่ายทั้งสอง หรือฐานข้อมูล รหัสผ่านใด ๆ ที่ใช้ซึ่งไม่ว่าจะชั่วคราว หรือถาวรนั่นคือต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ตั้งในเครือข่ายของคุณภายใน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×