คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผู้ใช้ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์สิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันที่ฐานข้อมูลนั้นอยู่เจ้าของฐานข้อมูล ต้องอนุญาตยังให้เขา หรือเธอเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ของฐานข้อมูลยกเว้นคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการโดเมน ถ้าไม่ได้เป็นส่วนของโดเมน และเจ้าของฐานข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นแอผู้ดูแลระบบ แล้วผู้ดูแลระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องให้สิทธิ์ผู้ใช้ใหม่นี้เข้าถึง ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน โดเมนสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ดูฉันทราบได้อย่างไรถ้าฉันผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล

เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล ทำตามคำแนะนำเหล่านี้

 1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก ออกจากระบบ แล้วคลิก ออกจากระบบ

 2. เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนหน้าจอยินดีต้อนรับ คลิกไอคอนบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณ

  • บนโดเมน กด CTRL + ALT + ลบคีย์ จากนั้น พิมพ์ข้อมูลบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณสามารถเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คลิกปุ่มตัวเลือก และในเขตข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้เลือกชื่อของคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์เครื่องนี้), ตำแหน่งที่ชื่อคอมพิวเตอร์คือ ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูล

เมื่อต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กแชร์ฐานข้อมูล

 2. ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูลร่วมกันให้เสร็จสมบูรณ์

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงเฉพาะบางอย่างของผู้ใช้ของคุณ เลือกฉันต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน และ แล้ว บนหน้าผู้ใช้เลือก ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ในฐานะผู้ดูแลระบบ คลิกเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อยู่นั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้บาง คนอีกครั้ง

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าจอ คลิกวิธีใช้

  • ถ้าผู้ใช้จำรหัสผ่านในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ผู้ดูแลระบบจะถูกร้องขอการใส่รหัสผ่านชั่วคราว รหัสผ่านชั่วคราวนี้เท่านั้นสามารถใช้ครั้งเดียว เป็นครั้งแรกฐานข้อมูล Business Contact Manager เข้าถึงของผู้ใช้ใหม่นี้ผู้ใช้จะได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์รหัสผ่านชั่วคราวนี้ จากนั้น พิมพ์ หรือเธอปัจจุบันหรือเครือข่ายท้องถิ่นรหัสผ่าน จากเวลานั้นไปข้างหน้า ของผู้ใช้เครือข่ายท้องถิ่นรหัสผ่านหรืออนุญาตให้ผู้ใช้เข้า ถึงเครือข่ายทั้งสอง หรือฐานข้อมูล รหัสผ่านใด ๆ ที่ใช้ซึ่งไม่ว่าจะชั่วคราว หรือถาวรนั่นคือต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ตั้งในเครือข่ายของคุณภายใน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×