คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มผู้ใช้ใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ก่อนที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (เวิร์กฐานข้อมูลระยะไกล ), เจ้าของฐานข้อมูล ต้องอนุญาตยังให้เขาหรือเธอเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ของฐานข้อมูลยกเว้นคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการโดเมน ถ้าไม่ได้เป็นส่วนของโดเมน และเจ้าของฐานข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นแอผู้ดูแลระบบ แล้วผู้ดูแลระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ต้องอนุญาตให้ผู้ใหม่นี้เข้า ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งโดเมน ผู้ดูแลระบบสำหรับโดเมนสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าไปยังคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ดูฉันทราบได้อย่างไรถ้าฉันผู้ดูแลระบบใน Business Contact Manager ได้อย่างไร

เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแล ทำตามคำแนะนำสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

ใน Windows XP

 1. บนเมนูเริ่ม คลิกออกจากระบบ แล้ว คลิ กออกจากระบบ

 2. เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ทำต่อไปนี้:

  • บนหน้าจอยินดีต้อนรับ คลิกไอคอนสำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณ แล้ว พิมพ์รหัสผ่านของคุณ

  • บนเวิร์กโดเมน กด CTRL + ALT + DELETE แล้ว พิมพ์ข้อมูลบัญชีสำหรับผู้ดูแลของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณสามารถเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คลิกปุ่มตัวเลือก และเขตข้อมูลเข้าสู่ระบบ ใน<ชื่อคอมพิวเตอร์ >(คอมพิวเตอร์เครื่องนี้), ตำแหน่งที่<ชื่อคอมพิวเตอร์ >คือชื่อของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ของฐานข้อมูล

ใน Windows Vista

 1. คลิกปุ่มเริ่มต้น ชี้ไปลูกศรถัดจากปุ่มล็อก แล้ว คลิ กออกจากระบบ

 2. บนหน้าจอยินดีต้อนรับ คลิกไอคอนบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณ และพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

  หรือ

  คลิกขวาไอคอนของโปรแกรมหรือไฟล์ที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ แล้ว พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสามารถเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่ง เข้าสู่ระบบ อีกโดเมน ในกล่องUser name ชนิดโดเมน \ ที่โดเมนคือ ชื่อของโดเมนคุณต้องการเข้าสู่ระบบ และชื่อผู้ใช้เป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ ในกล่องUser name พิมพ์เมน ชื่อผู้ใช้ของคุณซึ่งคือชื่อผู้ใช้

ใน Windows 7

 1. คลิกปุ่มเริ่มต้น ชี้ไปลูกศรที่อยู่ถัดจากปิด แล้ว คลิ กออกจากระบบ

 2. กด CTRL + ALT + DELETE เพื่อเข้าสู่ระบบ

 3. บนหน้าจอยินดีต้อนรับ คลิกปุ่มสลับผู้ใช้ แล้วคลิกไอคอนบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณ และพิมพ์รหัสผ่านของคุณ

  หรือ

  คลิกขวาไอคอนของโปรแกรมหรือไฟล์ที่คุณต้องการเปิด แล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ แล้ว พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณสามารถเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เข้าสู่ระบบอีกโดเมน ในกล่องUser name โดเมน\ชนิด โดยคือ ชื่อของโดเมนคุณต้องการเข้าสู่ระบบ และชื่อของโดเมนได้ชื่อผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ ในกล่องUser name พิมพ์เมน โดยที่ username คือ ชื่อผู้ใช้ของคุณ

เมื่อต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิกแท็บBusiness Contact Manager แล้ว คลิ กจัดการการแชร์

 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานจัดการการแชร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงเฉพาะบางอย่างของผู้ใช้ของคุณ เลือกฉันต้องการแชร์ข้อมูลของฉัน ทางแล้ว ตรวจสอบกับผู้ใช้ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายของฉัน บนหน้าผู้ใช้เลือก เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ คลิกเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อยู่นั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้บาง คนอีกครั้ง

  • ถ้าผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กกรุ๊ป ผู้ดูแลระบบต้องใส่รหัสผ่านชั่วคราวสำหรับผู้ใช้ สามารถใช้รหัสผ่านชั่วคราวนี้เพียงครั้งเดียว เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้ใหม่เข้าถึงฐานข้อมูล Business Contact Manager เขาหรือเธอจะได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์รหัสผ่านชั่วคราวนี้ จากนั้น พิมพ์ หรือเธอปัจจุบันหรือเครือข่ายท้องถิ่นรหัสผ่าน จากเวลานั้นไปข้างหน้า ของผู้ใช้เครือข่ายท้องถิ่นรหัสผ่านหรืออนุญาตให้ผู้ใช้เข้า ถึงเครือข่ายทั้งสอง หรือฐานข้อมูล รหัสผ่านใด ๆ ที่ใช้ซึ่งไม่ว่าจะชั่วคราว หรือถาวรนั่นคือต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ตั้งในเครือข่ายของคุณภายใน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×