คำแนะนำการใช้เขตข้อมูลแบบหลายค่า

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในระบบจัดการฐานข้อมูลส่วนใหญ่ คุณสามารถเก็บค่าได้เพียงค่าเดียวในเขตข้อมูลหนึ่ง ซึ่งรวมถึง Microsoft Access รุ่นก่อนหน้าด้วย นอกจากนี้ใน Microsoft Office Access 2007 คุณยังสามารถสร้างเขตข้อมูลที่สามารถเก็บค่าได้หลายค่า เช่น รายการประเภทต่างๆ ที่คุณได้กำหนดประเด็นไว้ เขตข้อมูลแบบหลายค่านั้นเหมาะสมกับบางสถานการณ์ เช่น เมื่อคุณใช้ Office Access 2007 เพื่อทำงานกับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายการ Windows SharePoint Services 3.0 และรายการนั้นมีเขตข้อมูลที่ใช้ชนิดเขตข้อมูลแบบหลายค่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่พร้อมใช้งานใน Windows SharePoint Services ด้วยเช่นกัน

หัวข้อนี้ครอบคลุมถึงเขตข้อมูลแบบหลายค่าใน Office Access 2007 และใน Windows SharePoint Services วิธีสร้างเขตข้อมูลแบบหลายค่าและเมื่อใดที่ควรใช้ รวมทั้งวิธีใช้เขตข้อมูลแบบหลายค่าในแบบสอบถาม

ในบทความนี้

เขตข้อมูลมีหลายค่าคืออะไร

เขตข้อมูลที่มีหลายค่าใน Windows SharePoint Services

เมื่อใดจะใช้เขตข้อมูลมีหลายค่า

วิธีการสร้างเขตข้อมูลมีหลายค่า

ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

ปรับเปลี่ยนการออกแบบเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

วิธีการใช้เขตข้อมูลมีหลายค่าในแบบสอบถาม

เขตข้อมูลที่มีหลายค่าคืออะไร

สมมติว่าคุณมีงานชิ้นหนึ่งที่จะมอบหมายให้กับพนักงานของคุณหรือคู่สัญญาของคุณคนใดคนหนึ่งทำ แต่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการมอบหมายงานให้คนทำมากกว่าหนึ่งคน ใน Office Access 2007 คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่าที่ให้คุณสามารถเลือกคนทำงานจากรายการได้

เขตข้อมูลแบบหลายค่า

เมื่อคุณคลิกกล่องคำสั่งผสม กล่องกาเครื่องหมายจะถูกเลือกเพื่อระบุตัวเลือกของคุณ คุณสามารถเลือกหรือไม่เลือกตัวเลือกในรายการ จากนั้นให้คลิก 'ตกลง' เพื่อส่งตัวเลือกของคุณ

กล่องคำสั่งผสมเขตข้อมูลที่มีหลายค่า

ผู้ที่ถูกเลือกจะถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลที่มีหลายค่า และถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (ตามค่าเริ่มต้น) เมื่อมีการแสดงข้อมูล

เขตข้อมูลที่มีหลายค่ามีเครื่องหมายจุลภาคคั่นแต่ละค่าอยู่

แนวคิดเบื้องหลังเขตข้อมูลแบบหลายค่าคือ ทำให้เป็นเรื่องง่ายเพื่อที่จะสนับสนุนอินสแตนซ์เหล่านั้นเมื่อคุณต้องการเลือกและเก็บตัวเลือกมากกว่าหนึ่งตัว โดยไม่จำเป็นต้องสร้างการออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เขตข้อมูลแบบหลายค่ายังมีความสำคัญต่อการรวมเข้ากับ Windows SharePoint Services ด้วย เนื่องจากรายการ SharePoint จะสนับสนุนเขตข้อมูลแบบหลายค่าด้วยเช่นกัน

คุณอาจสงสัยว่าทำไม Office Access 2007 จึงอนุญาตให้คุณเก็บค่าได้มากกว่าหนึ่งค่าในเขตข้อมูลเดียว ในขณะที่ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไม่ให้ทำเช่นนั้น คำตอบคือกลไกจัดการฐานข้อมูลใน Office Access 2007 ไม่ได้เก็บหลายค่าในเขตข้อมูลเดียวกันโดยแท้จริง แม้ว่าสิ่งที่คุณเห็นและทำงานด้วยจะแสดงเป็นเขตข้อมูลเดียว อันที่จริงค่าเหล่านั้นถูกเก็บแยกต่างหากและถูกจัดการในตารางระบบที่ซ่อนไว้ กลไกจัดการฐานข้อมูลของ Access จะจัดการให้คุณโดยอัตโนมัติด้วยการแยกข้อมูลออกจากกันและนำกลับไปรวมไว้อีกครั้งเพื่อให้ค่าปรากฏในเขตข้อมูลเดียว

ในทางเทคนิคแล้ว เขตข้อมูลที่มีหลายค่าใน Access จำลองตัวแบบเหมือนกับความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงตารางเหตุการณ์ซึ่งคุณมอบหมายความรับผิดชอบในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้กับลูกจ้างของคุณอย่างน้อยหนึ่งคน สมมุติว่าคุณสร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่าชื่อ 'มอบหมายให้' เพื่อมอบหมายกิจกรรมให้ลูกจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและลูกจ้างจะเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม นั่นคือคุณสามารถมีลูกจ้างหลายคนได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเดียวกัน และคุณยังสามารถมีลูกจ้างหนึ่งคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมหลายกิจกรรมได้ด้วยเช่นกัน

ด้านบนของหน้า

เขตข้อมูลแบบหลายค่าใน Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services 2.0 จะสนับสนุนคอลัมน์ ตัวเลือก ซึ่งให้คุณเลือกและเก็บตัวเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือกในเขตข้อมูลเดียว นอกจากนี้ใน Windows SharePoint Services 3.0 คุณยังสามารถสร้างเขตข้อมูลการค้นหาซึ่งให้คุณเลือกและเก็บตัวเลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือกในเขตข้อมูลเดียว เพื่อให้ Office Access 2007 สามารถประสานรวมกับ Windows SharePoint Services ได้และสนับสนุนชนิดเขตข้อมูลดังกล่าว Office Access 2007 จึงนำไปใช้ในการสนับสนุนเขตข้อมูลแบบหลายค่าด้วย

เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังรายการของ SharePoint ที่ใช้ชนิดข้อมูลแบบหลายค่าเหล่านี้ Office Access 2007 จะสร้างและใช้ชนิดข้อมูลแบบหลายค่าภายใน Access โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณส่งออกตาราง Access ไปยังรายการของ SharePoint และตารางของ Access ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า เขตข้อมูลนั้นจะกลายเป็นชนิดเขตข้อมูลแบบหลายค่าชนิดใดชนิดหนึ่งที่พร้อมให้ใช้งานใน Windows SharePoint Services ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณย้ายฐานข้อมูล Access ไปยังไซต์ SharePoint และฐานข้อมูลนั้นมีตาราง Access ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า เขตข้อมูลแบบหลายค่าแต่ละเขตข้อมูลจะกลายเป็นชนิดเขตข้อมูลแบบหลายค่าชนิดใดชนิดหนึ่งของ Windows SharePoint Services

ด้านบนของหน้า

เมื่อใดควรใช้เขตข้อมูลแบบหลายค่า

คุณควรพิจารณาการสร้างเขตข้อมูลแบบหลายค่าเมื่อคุณต้องการทำสิ่งต่อไปนี้

 • เก็บการเลือกหลายค่าจากรายการตัวเลือก และรายการตัวเลือกนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็ก

  คุณจะสร้างเขตข้อมูลแบบหลายค่าใน Office Access 2007 โดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในมุมมองออกแบบของตาราง

 • ส่งออกตาราง Access ไปยังไซต์ SharePoint เพื่อให้ตัวเลือกแบบหลายค่าหรือเขตข้อมูลการค้นหานั้นพร้อมใช้งานใน Windows SharePoint Services

  คุณสร้างเขตข้อมูลแบบหลายค่าใน Office Access 2007 โดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในมุมมองออกแบบของตาราง จากนั้นส่งออกตารางไปยังรายการของ SharePoint

 • ย้ายฐานข้อมูล Access ไปยังไซต์ SharePoint เพื่อให้ตัวเลือกแบบหลายค่าหรือเขตข้อมูลการค้นหานั้นพร้อมใช้งานใน Windows SharePoint Services

  คุณสร้างเขตข้อมูลแบบหลายค่าใน Office Access 2007 โดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในมุมมองออกแบบตาราง จากนั้นให้คุณคลิกคำสั่ง ย้ายไปยัง SharePoint บนแท็บ ข้อมูลภายนอก

 • เชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint ที่มีตัวเลือกแบบหลายค่าหรือเขตข้อมูลการค้นหาแบบหลายค่า

  เขตข้อมูลแบบหลายค่าของ Office Access 2007 จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและแมปไปยังเขตข้อมูลของ Windows SharePoint Services เมื่อคุณสร้างตารางที่เชื่อมโยง

นอกเหนือจากสถานการณ์สมมุติที่กล่าวไปข้างต้น คุณอาจต้องการใช้เขตข้อมูลแบบหลายค่าเมื่อคุณค่อนข้างแน่ใจว่าฐานข้อมูลของคุณจะไม่ถูกย้ายไปยัง Microsoft SQL Server ในภายหลังด้วยเช่นกัน เขตข้อมูลแบบหลายค่าของ Office Access 2007 ที่ถูกปรับให้ใช้กับระบบที่ใหญ่ขึ้นไปยัง SQL Server ให้เป็นเขตข้อมูล Memo (ntext) ซึ่งมีชุดของค่าที่ใช้ตัวคั่น เนื่องจาก SQL Server จะไม่สนับสนุนชนิดข้อมูลแบบหลายค่าซึ่งจำลองตัวแบบความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องทำการออกแบบและการแปลงค่าเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

วิธีสร้างเขตข้อมูลแบบหลายค่า

เมื่อคุณเปิดตาราง ตารางจะเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ค้นหาที่มีหลายค่าด้วยการคลิก คอลัมน์ค้นหา ในกลุ่ม เขตข้อมูล & คอลัมน์ บนแท็บ แผ่นข้อมูล การทำเช่นนี้จะเริ่มตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อนำคุณเข้าสู่กระบวนการสร้างคอลัมน์ค้นหา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกแล้วเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่คุณต้องการสร้างคอลัมน์ค้นหาเพื่อเปิด

 4. บนแท็บ แผ่นข้อมูล ในกลุ่ม เขตข้อมูลและคอลัมน์ ให้คลิก คอลัมน์ค้นหา

  รูป Ribbon ของ Access

  ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะปรากฏขึ้น

  หน้าของตัวช่วยสร้างการค้นหาที่คุณใช้เลือกตาราง/แบบสอบถามหรือรายการค่า

 5. ในกล่องโต้ตอบแรกของตัวช่วยสร้างการค้นหา คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการให้คอลัมน์ค้นหาอ้างอิงค่าในตารางหรือแบบสอบถาม หรืออ้างอิงรายการค่าที่คุณป้อน

  ชนิดคอลัมน์ค้นหาแบบหลายค่าที่พบเห็นได้มากที่สุดคือ คอลัมน์ที่แสดงค่าที่ค้นหาจากตารางหรือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง

 6. เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำให้เสร็จสมบูรณ์ของตัวช่วยสร้างการค้นหา ดูโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างเขตข้อมูลมีหลายค่า ดูที่การเพิ่มหรือเปลี่ยนคอลัมน์การค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่า

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

ตัวช่วยสร้างการค้นหาจะถูกเรียกเมื่อคุณสร้างคอลัมน์ค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูลไปยังตารางที่เปิดไว้ในมุมมองแผ่นข้อมูล และในมุมมองออกแบบเมื่อคุณเลือกตัวช่วยสร้างการค้นหาในคอลัมน์ชนิดข้อมูล ตัวช่วยสร้างดังกล่าวจะนำคุณผ่านขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างคอลัมน์ค้นหา และตั้งค่าคุณสมบัติเขตข้อมูลที่เหมาะสมให้ตรงกับตัวเลือกของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ตัวช่วยสร้างนี้ยังสร้างความสัมพันธ์ของตารางและดัชนีในตำแหน่งที่จำเป็นเพื่อรองรับคอลัมน์ค้นหาอีกด้วย

เมื่อตัวช่วยสร้างปรากฏขึ้น คุณต้องตัดสินใจว่าจะให้คอลัมน์ค้นหายึดตามตารางหรือแบบสอบถาม หรือยึดตามรายการค่าที่คุณป้อน โดยมากแล้วถ้าฐานข้อมูลของคุณได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม และข้อมูลของคุณถูกแบ่งเป็นตารางที่ยึดตามเรื่อง คุณจะต้องการเลือกตารางหรือแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคอลัมน์ค้นหา

 • สร้างการค้นหาแบบหลายค่าโดยยึดตามตารางหรือแบบสอบถาม

  เมื่อคุณลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูลเพื่อสร้างเขตข้อมูลที่มีหลายค่า มีการทำสองขั้นตอนแรกในกระบวนงานต่อไปนี้ให้คุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงเริ่มต้นด้วยขั้นตอนที่สาม

  1. ในตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้คลิก ฉันต้องการให้คอลัมน์ค้นหาค้นหาค่าในตารางหรือแบบสอบถาม จากนั้นคลิก ถัดไป

  2. เลือกตารางหรือแบบสอบถามจากรายการ แล้วคลิก ถัดไป

  3. ภายใต้ เขตข้อมูลที่มีอยู่ ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในการค้นหาของคุณ

  4. คลิกปุ่มเครื่องหมายมากกว่า (>) เพื่อย้ายเขตข้อมูลที่คุณคลิกไปยังรายการ เขตข้อมูลที่เลือก

  5. ทำขั้นตอนสองข้อก่อนหน้านี้ซ้ำจนกระทั่งคุณได้แสดงรายการเขตข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการให้รวมอยู่ในการค้นหาของคุณใน เขตข้อมูลที่เลือก แล้วคลิก ถัดไป

  6. คุณสามารถเรียงลำดับรายการค้นหาได้สูงสุด 4 เขตข้อมูล ซึ่งจะทำหรือไม่ก็ได้ จากนั้นคลิก ถัดไป คลิกปุ่ม จากน้อยไปหามาก เพื่อสลับจากการเรียงลำดับรายการค้นหาจากน้อยไปหามากเป็นการเรียงลำดับรายการค้นหาจากมากไปหาน้อย โปรดสังเกตว่าชื่อของปุ่มเปลี่ยนไปเป็น จากมากไปหาน้อย คลิกปุ่มอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปดังเดิม คลิก ถัดไป เพื่อทำต่อไป

  7. ปรับความกว้างของคอลัมน์ในเขตข้อมูลการค้นหาถ้าจำเป็น จากนั้นคลิก ถัดไป

  8. ภายใต้ คุณต้องการเก็บค่าหลายค่าสำหรับการค้นหานี้หรือไม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายค่า

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้ต้องถูกเลือกเพื่อเปิดใช้งานการเก็บค่าหลายค่า

  9. คลิก เสร็จสิ้น

   เมื่อคุณคลิกปุ่ม 'เสร็จสิ้น' จะมีการสร้างคอลัมน์ค้นหาที่คุณสมบัติเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกที่คุณสร้างไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา

  10. เมื่อต้องการบันทึกตาราง คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

 • สร้างการค้นหาแบบหลายค่าโดยยึดตามค่าที่คุณป้อน

  1. ในตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้คลิก ฉันจะพิมพ์ค่าที่ฉันต้องการเข้าไปเอง แล้วคลิก ถัดไป

  2. ใส่จำนวนคอลัมน์ แล้ว พิมพ์แต่ละค่า เมื่อต้องการย้ายไปยังคอลัมน์หรือแถวถัดไป กด TAB

  3. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการป้อนค่าแล้ว ให้คลิก ถัดไป

  4. ถ้าคุณได้ระบุมากกว่า หนึ่งคอลัมน์ในขั้นตอนที่ 2 คุณต้องเลือกคอลัมน์ที่คุณจะใช้เพื่อระบุค่าแต่ละครั้ง ในกล่องเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ดับเบิลคลิกที่คอลัมน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อระบุแต่ละค่าไม่ซ้ำกัน

   หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ระบุคอลัมน์ไว้เพียงคอลัมน์เดียวเท่านั้นในขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

  5. ในตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้พิมพ์ป้ายชื่อสำหรับคอลัมน์ค้นหาของคุณ

  6. ภายใต้ คุณต้องการเก็บค่าหลายค่าสำหรับการค้นหานี้หรือไม่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีหลายค่า

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้ต้องถูกเลือกเพื่อเปิดใช้งานการเก็บค่าหลายค่า

  7. คลิก เสร็จสิ้น

   เมื่อคุณคลิกปุ่ม 'เสร็จสิ้น' จะมีการสร้างคอลัมน์ค้นหาที่คุณสมบัติเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าตามตัวเลือกที่คุณสร้างไว้ในตัวช่วยสร้างการค้นหา

  8. เมื่อต้องการบันทึกตาราง คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

   หลังจากคุณสร้างเขตข้อมูลแบบหลายค่าแล้ว เขตข้อมูลนั้นจะปรากฏเป็นรายการกล่องกาเครื่องหมายรายการแบบหล่นลงเมื่อคุณดูตารางนั้นในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนการออกแบบเขตข้อมูลแบบหลายค่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนการออกแบบเขตข้อมูลที่มีหลายค่า ดูบทความเพิ่มหรือเปลี่ยนคอลัมน์การค้นหาที่ช่วยให้คุณเก็บค่าหลายค่า

ด้านบนของหน้า

วิธีใช้เขตข้อมูลแบบหลายค่าในแบบสอบถาม

เมื่อคุณใช้เขตข้อมูลแบบหลายค่าในแบบสอบถาม คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการเรียกใช้เขตข้อมูลแบบหลายค่าที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วยค่าทั้งหมดที่แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) หรือแถวที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละค่า ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตาราง 'ประเด็น' ที่ประกอบด้วยเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' ซึ่งใช้สำหรับมอบหมายประเด็นให้แก่พนักงาน คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่มีเขตข้อมูล 'มอบหมายให้' ดังนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ไปยังตารางแบบสอบถาม ในตัวอย่างนี้ ให้ลากเขตข้อมูล 'ชื่อเรื่อง' และเขตข้อมูลแบบหลายค่าที่มีชื่อว่า "มอบหมายให้" ไปยังตารางแบบสอบถาม

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ผลลัพธ์แบบสอบถามของคุณจะมีลักษณะเช่นนี้ โดยมีคอลัมน์หนึ่งแสดงชื่อประเด็น และคอลัมน์ที่สองแสดงเขตข้อมูลแบบหลายค่าดังนี้

ผลลัพธ์แบบสอบถามแสดงเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง และ มอบหมายให้


สมมติว่าคุณต้องการดูเขตข้อมูลแบบหลายค่าที่ชื่อ 'มอบหมายให้' ในแบบขยายเพื่อให้แต่ละค่าใน 'มอบหมายให้' ปรากฏในแถวแต่ละแถว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องระบุคุณสมบัติ ค่า โดยผนวกสตริง ".Value" เข้ากับ "กำหนดให้" ในแถว เขตข้อมูล ดังที่แสดงไว้ในตารางแบบสอบถามต่อไปนี้

ตารางแบบสอบถามแสดง 'ชื่อเรื่อง' และ 'มอบหมายให้.Value'

เมื่อคุณระบุ มอบหมายให้ ในแถว เขตข้อมูล Access จะแสดงค่าทั้งหมดในเขตข้อมูลแบบหลายค่าไว้ในแถวเดียวเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้คุณสมบัติ ค่า ดังเช่นใน มอบหมายให้.Value Access จะแสดงเขตข้อมูลแบบหลายค่าในรูปแบบขยาย เพื่อให้แต่ละค่าปรากฏแยกในแถวแต่ละแถว คุณสามารถสร้างแบบสอบถามเพื่อแสดงค่าแต่ละค่าดังนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบแบบสอบถาม

  รูป Ribbon ของ Access

 4. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ให้คลิกตาราง (ในตัวอย่างนี้ คือ "ประเด็น") ที่มีเขตข้อมูลแบบหลายค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ปิด

 6. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ (ในตัวอย่างนี้ เขตข้อมูลแบบหลายค่าชื่อว่า "มอบหมายให้.Value") ลงในตารางแบบสอบถาม

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

ผลลัพธ์แบบสอบถามของคุณจะมีลักษณะดังนี้ โดยคอลัมน์หนึ่งแสดงชื่อประเด็น และคอลัมน์ที่สองแสดง มอบหมายให้.Value ดังนี้

ผลลัพธ์แบบสอบถามแสดงค่าของ 'ชื่อเรื่อง' และค่าแต่ละค่าของ 'มอบหมายให้'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าในแบบสอบถาม ดูที่การใช้เขตข้อมูลที่มีหลายค่าในแบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×