คำแนะนำการใช้งานการแสดงตน

นี่คือคำแนะนำการใช้งานการแสดงตนของคุณ คำแนะนำนี้จะมีข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับคุณในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงตนว่าการแสดงตนทำงานอย่างไร และคุณสามารถใช้การแสดงตนอย่างไรให้เป็นประโยชน์ในการติดต่อกับผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นติดต่อกับคุณ รวมถึงในการควบคุมไม่ให้มีการขัดจังหวะเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

ในหัวข้อนี้

ภาพรวมของการแสดงตน

ห้าวิธีที่การแสดงตนสามารถช่วยคุณได้

ปุ่มการแสดงตนต่างๆ หมายความว่าอะไร

แอตทริบิวต์การแสดงตนต่างๆ ของผู้ติดต่อหมายถึงอะไร

จะเปลี่ยนข้อมูลการแสดงตนด้วยตัวเองได้อย่างไร

ข้อมูลการแสดงตนได้รับการปรับปรุงตามปฏิทินของ Outlook ของคุณอย่างไร

สถานะการแสดงตนได้รับการปรับปรุงตามสิ่งที่ทำอยู่อย่างไร

สถานะการแสดงตนจะได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่ได้ใช้งานอย่างไร

จะควบคุมการแสดงตนเพื่อให้บางคนเห็นหรือไม่เห็นได้อย่างไร

ข้อมูลการแสดงตนของคุณจะปรากฏต่อบุคคลอื่นโดยยึดตามระดับการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร

ภาพรวมของการแสดงตน

การแสดงตนของบุคคลได้รับการกำหนดโดยชุดรวมของแอตทริบิวต์ที่บ่งบอกสถานะ กิจกรรม สถานที่ ความมุ่งหวังในการติดต่อสื่อสาร และข้อมูลในการติดต่อของบุคคลนั้นๆ ข้อมูลการแสดงตนช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้ และช่วยให้ผู้อื่นสามารถติดต่อกับคุณได้ในเวลาเดียวกัน

การแสดงตนของบุคคลได้รับการกำหนดโดยชุดรวมของแอตทริบิวต์

Office Communicator มีชุดแอตทริบิวต์การแสดงตนของบุคคลมาให้อย่างครบถ้วน ซึ่งคุณสามารถกำหนดเอง และแสดงให้ผู้ติดต่อคนอื่นๆ เห็น เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณได้ แอตทริบิวต์การแสดงตนบางค่าที่คุณสามารถตั้งได้ ประกอบด้วยสถานะการแสดงตนของคุณ สถานที่ที่คุณอยู่ บันทึกย่อส่วนบุคคลของคุณ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

แอตทริบิวต์การแสดงตนประกอบด้วย สถานะ, สถานที่, บันทึกย่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ให้คลิกปุ่มเมนู แล้วคลิกเครื่องมือ> ตัวเลือก > แถบโทรศัพท์

ข้อมูลการแสดงตนช่วยให้ผู้ติดต่อทราบถึงสถานการณ์ของคุณในขณะนั้น และช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ เช่น สมมติว่าคุณต้องปรึกษาหารือเรื่องข้อเสนอกับเพื่อนร่วมงาน คุณมองไปที่สถานะการแสดงตนของเขาในรายการที่ติดต่อ และเห็นว่าบุคคลนั้นว่างอยู่ คุณก็สามารถเดินไปพูดคุยกับบุคคลนั้นแบบตัวต่อตัวได้ แต่เมื่อคุณเห็นสถานะที่บ่งบอกสถานที่ที่เขาอยู่และเห็นบันทึกส่วนตัว ซึ่งบอกว่าบุคคลนั้นกำลังทำงานอยู่ที่บ้าน คุณจึงตัดสินใจส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแทน

Communicator จะแสดงข้อมูลหลายประเภทของแต่ละบุคคล เพื่อให้คุณมองเห็นสถานการณ์ของบุคคลนั้น ว่าเขาว่างอยู่หรือไม่ อยู่ระหว่างประชุม จะว่างในอีกหนึ่งชั่วโมง หรือทำงานที่บ้าน เป็นต้น และคุณสามารถใช้สถานการณ์นั้นๆ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าวิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลนั้น เช่น หากบุคคลนั้นกำลังประชุมอยู่ และคุณมีเรื่องด่วนที่จะต้องปรึกษา คุณก็สามารถเลือกส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีได้

Communicator จะแสดงข้อมูลหลกหลายประเภทเกี่ยวกับผู้ติดต่อแต่ละคน

ด้านบนของหน้า

ห้าวิธีที่การแสดงตนสามารถช่วยคุณได้

 • คุณสามารถทราบได้ว่าผู้ติดต่อที่คุณต้องการติดต่อนั้นว่างอยู่หรือไม่ เพื่อที่คุณจะได้ทราบคำตอบในทันที

 • คุณสามารถทราบสถานะของบุคคล (ว่าง, ไม่ว่าง หรือไม่อยู่) ได้ คุณจึงสามารถตัดสินใจได้ว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อสื่อสาร

 • คุณสามารถค้นหาข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ

 • คุณสามารถดูข้อมูล ว่าง-ไม่ว่าง ของผู้ติดต่อเพื่อจะได้ทราบว่าผู้ติดต่อเหล่านั้นจะว่างเมื่อใด

 • คุณสามารถตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เพื่อควบคุมการขัดจังหวะ และเพื่อให้สามารถทำงานได้เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

ปุ่มการแสดงตนต่างๆ หมายความว่าอะไร

ผู้ติดต่อแต่ละคนจะมีปุ่มการแสดงตนที่บ่งบอกสถานะของบุคคลนั้น ปุ่มการแสดงตนของแต่ละบุคคลจะเปลี่ยนสีตามปัจจัยต่างๆ ดังที่แสดงให้เห็นในตารางต่อไปนี้

ปุ่มการแสดงตน

ข้อความบ่งบอกสถานะ

คำอธิบาย

ว่าง

ว่าง

บุคคลนั้นออนไลน์และสามารถเข้าร่วมสนทนาได้ โดยผู้ใช้สามารถตั้งสถานะนี้ด้วยตนเองได้

ไม่ว่าง

ไม่ว่าง
ติดสาย
กำลังประชุมทางโทรศัพท์
กำลังประชุม

บุคคลนั้นว่างแต่กำลังทำอย่างอื่นอยู่ เช่น:

 • ติดสาย    บุคคลนั้นกำลังติดสายสนทนาทางโทรศัพท์ เสียง หรือวิดีโออยู่

 • กำลังประชุมทางโทรศัพท์     ผู้ติดต่อนั้นอยู่ระหว่างการสนทนาแบบหลายสายทางโทรศัพท์ เสียง หรือวิดีโอ

 • กำลังประชุม     ปฏิทินของ Office Outlook บ่งบอกว่าบุคคลนั้นต้องเข้าร่วมการประชุมตามเวลาที่ได้กำหนดไว้


ผู้ใช้สามารถตั้งระดับการแสดงตนนี้ได้ด้วยตนเอง

ห้ามรบกวน

ห้ามรบกวน

คุณจะเห็นสถานะนี้ หากผู้ติดต่อนั้นได้กำหนดให้คุณอยู่ในระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบอื่นแทนแบบ ทีม และมีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้:

 • บุคคลนั้นได้ตั้งสถานะเป็น ห้ามรบกวนด้วยตนเอง

การขัดจังหวะที่เป็นเรื่องด่วนเท่านั้น

การขัดจังหวะที่เป็นเรื่องด่วนเท่านั้น

คุณจะเห็นสถานะนี้หากผู้ติดต่อนั้นได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็นแบบทีม และมีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้:

 • ผู้ติดต่อนั้นได้ตั้งสถานะการแสดงตนเป็น ห้ามรบกวน ด้วยตนเอง

ไม่อยู่

ไม่อยู่
ไม่อยู่ที่สำนักงาน

บุคคลนั้นอาจไม่ว่าง สถานะนี้จะปรากฏเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้:

 • คอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้นไม่ได้มีการใช้งานเกินจากระยะเวลาว่างที่ได้กำหนดไว้ — ค่าเริ่มต้น คือ 15 นาที

  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงจากว่างเป็นไม่ได้ใช้งานนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปแล้วห้านาที จากนั้นอีก 15 นาทีต่อมา สถานะจะเปลี่ยนเป็นไม่อยู่ หากยังคงไม่มีการทำงานบนคอมพิวเตอร์

 • ปฏิทิน Office Outlook ของผู้ติดต่อนั้นหรือผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงานจะบ่งบอกว่าผู้ติดต่อนั้นไม่ได้อยู่ในที่สำนักงาน

 • บุคคลนั้นไม่ว่างชั่วคราว และทันทีที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคคลนั้น Communicator 2007 จะรีเซ็ตสถานะการแสดงตนให้เป็นสถานะที่เหมาะสม

 • บุคคลนั้นได้ตั้งสถานะเป็น ไม่อยู่ ด้วยตนเอง

ไม่ได้ใช้งาน

ไม่ได้ใช้งาน

บุคคลนั้นอาจว่าง แต่คอมพิวเตอร์ของเขาหรือเธอไม่ได้มีการใช้งานเกินจากระยะเวลาว่างที่ได้กำหนดไว้—ค่าเริ่มต้น คือ 5 นาที ในสถานะนี้บุคคลนั้นๆ ออนไลน์อยู่และได้เปลี่ยนมาจากสถานะว่าง โดยมีี่ปุ่มครึ่งเขียว/ครึ่งเหลืองเป็นตัวบ่งบอก โดย Communicator เป็นผู้ตั้งสถานะนี้

ไม่ว่าง ไม่ได้ใช้งาน

ไม่ว่าง (ไม่ได้ใช้งาน)

ผู้ติดต่อนั้นกำลังประชุมอยู่ หรือต้องเข้าร่วมการประชุมตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ (ตามที่แสดงในปฏิทินของ Outlook) แต่คอมพิวเตอร์ของเขาหรือเธอไม่ได้มีการใช้งานเกินจากระยะเวลาว่างที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งค่าเริ่มต้น คือ 5 นาที โดย Communicator เป็นผู้ตั้งสถานะนี้

ออฟไลน์

ออฟไลน์

ผู้ติดต่อนั้นไม่ว่าง สถานะนี้จะแสดงขึ้นก็เนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • ผู้ติดต่อตั้งค่าสถานะการแสดงตนของเขาหรือเธอให้ปรากฏเป็นออฟไลน์ด้วยตนเอง (สถานะปรากฏเป็นออฟไลน์ไม่ได้พร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น แต่ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้สถานะนี้สำหรับการใช้นโยบายกลุ่มขององค์กร: EnableAppearOffline)

 • Communicator ไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของผู้ติดต่อหรือผู้ติดต่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 • ผู้ติดต่อได้บล็อกคุณเพื่อไม่ให้คุณเห็นสถานะการแสดงตนของเขาหรือเธอ

ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่

ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่

Communicator ไม่สามารถระบุสถานะของบุคคลนั้นได้ โดยปกติสถานะนี้จะปรากฏเนื่องจากสถานะการแสดงตนของบุคคลนั้นเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น คอมพิวเตอร์ขององค์กรที่ไม่ใช่พันธมิตรแบบ federated

ถูกบล็อก

ถูกบล็อก

ปุ่มนี้จะปรากฏในรายการที่ติดต่อถัดจากชื่อบุคคลที่คุณได้บล็อกไว้ บุคคลที่คุณบล็อกจะเห็นสถานะของคุณเป็นออฟไลน์

ด้านบนของหน้า

แอตทริบิวต์การแสดงตนต่างๆ ของผู้ติดต่อหมายถึงอะไร

ข้อมูลการแสดงตนมีชุดแอตทริบิวต์ที่แตกต่างหลากหลายซึ่งช่วยบ่งบอกว่าบุคคลนั้นว่างหรือไม่ กำลังทำอะไรอยู่ รวมถึงแสดงข้อมูลการติดต่อ ตาราง สถานที่ และบันทึกของบุคคลนั้นทั้งส่วนตัวและเมื่อไม่อยู่ที่ทำงาน ตารางต่อไปนี้จะแสดงชุดแอตทริบิวต์การแสดงตนของ Communicator ทั้งหมด ฝั่งซ้ายของตารางจะแสดงแอตทริบิวต์ข้อมูลการแสดงตน ส่วนฝั่งขวาจะแสดงว่าแอตทริบิวต์นั้นสามารถใช้กับระดับการเข้าถึงข้อมูลระดับใดได้บ้าง ซึ่งจะมีการกล่าวถึงโดยละเอียดอีกครั้ง

ข้อมูลการแสดงตน

บล็อก

สาธารณะ

บริษัท

ทีม

ส่วนตัว

ออฟไลน์

การแสดงตน

ชื่อที่ใช้แสดง

ที่อยู่อีเมล

ตำแหน่ง *

โทรศัพท์ที่ทำงาน *

โทรศัพท์มือถือ*

โทรศัพท์บ้าน *

โทรศัพท์อื่นๆ

บริษัท*

ที่ทำงาน *

ที่อยู่ที่ทำงาน *

ไซต์ SharePoint*

สถานที่ประชุม

หัวข้อการประชุม

ว่าง ไม่ว่าง

ชั่วโมงทำงาน

สถานที่ปลายทาง

บันทึก (เมื่อไม่อยู่ที่ทำงาน)

บันทึก (ส่วนตัว)

ใช้งานครั้งสุดท้าย

หมายเหตุ: *หากแอตทริบิวต์เหล่านี้ถูกกำหนดใน Microsoft Active Directory ผู้ติดต่อทั้งหมดในบริษัทของคุณไม่ว่าจะเป็นระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบใดก็ตามจะสามารถมองเห็นแอตทริบิวต์เหล่านั้นได้ นอกจากนี้ ผู้ติดต่อแบบกลุ่มองค์กรก็สามารถมองเห็นแอตทริบิวต์เหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับระดับการเข้าถึงข้อมูลที่กำหนดให้ด้วย ผู้ติดต่อข้อความโต้ตอบแบบทันทีสาธารณะ

ด้านบนของหน้า

จะเปลี่ยนข้อมูลการแสดงตนด้วยตัวเองได้อย่างไร

Communicator มีชุดแอตทริบิวต์การแสดงตนที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง เช่น คุณสามารถแก้ไขและเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ให้แก่บุคคลอื่น หรือเพิ่มบันทึกส่วนตัวหากคุณกำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรม นอกจากนี้หากคุณมีงานสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จทันกำหนด คุณสามารถเปลี่ยนสถานะการแสดงตนเป็น ห้ามรบกวน ได้เพื่อไม่ให้มีการขัดจังหวะ

เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณ

 • คลิกที่ปุ่มการแสดงตน จากนั้นเลือกสถานะจากเมนูแบบหล่นลง

การตั้งค่าสถานะการแสดงตนของคุณจากเมนูแบบหล่นลงปุ่มการแสดงตน

การแก้ไขหรือเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ

 1. คลิกปุ่ม เมนู และชี้ไปที่ เครื่องมือ จากนั้นคลิก ตัวเลือก

 2. คลิกแถบ โทรศัพท์ จากนั้นคลิกปุ่ม โทรศัพท์ สำหรับหมายเลขที่ต้องการเพิ่ม

 3. หลังจากเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แล้ว ให้คลิก เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ และหลังจากคุณเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แล้ว คุณควรตั้งระดับการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ที่คุณต้องการให้เห็นหมายเลขโทรศัพท์นั้นด้วย โดยคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก "จะควบคุมการแสดงตนเพื่อให้บางคนเห็นหรือไม่เห็นได้อย่างไร"

สร้างบันทึกย่อส่วนบุคคล

 • คลิกที่บริเวณภายในกล่อง พิมพ์บันทึกย่อ แล้วพิมพ์บันทึกย่อ คลิกที่บริเวณภายนอกกล่องเมื่อคุณพิมพ์บันทึกย่อเสร็จ

  ผู้ติดต่อทั้งหมดที่อยู่ในระดับการเข้าถึงแบบบริษัท ทีม หรือส่วนบุคคล จะสามารถมองเห็นบันทึกส่วนบุคคลของคุณได้

การเพิ่มบันทึกย่อเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 • ใน Office Outlook คลิก เครื่องมือ จากนั้นคลิก ผู้ช่วยเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน

 • เลือกตัวเลือก ไม่อยู่ที่สำนักงาน และพิมพ์ข้อความสำหรับแสดงเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน จากนั้นคลิก ตกลง

หมายเหตุ: บันทึกย่อ ไม่อยู่ที่สำนักงาน จะมาแทน บันทึกย่อส่วนบุคคล ใดๆ ที่คุณได้เคยป้อนไว้ก่อนหน้านี้ แต่บันทึกย่อ ไม่อยู่ที่สำนักงาน จะไม่ได้รับการปรับปรุงจนกว่าคุณจะได้ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบ Communicator ใหม่อีกครั้งก่อน เมื่อคุณได้ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบเช่นนั้นแล้ว บันทึกย่อนั้นก็จะสามารถเผยแพร่ผ่านระบบการแสดงตนได้นานที่สุดถึง 30 นาที นอกจากนี้ คุณต้องกำลังเรียกใช้ไคลเอ็นต์ของ Communicator บนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Exchange ได้ เพื่อให้ข้อมูลนี้เผยแพร่ด้วย

แสดงสถานที่ที่คุณอยู่

Communicator ให้คุณแสดงสถานที่ที่คุณอยู่ในข้อมูลการแสดงตนได้ คุณสามารถกำหนดสถานที่ที่คุณอยู่เป็น บ้าน หรือ ที่ทำงาน หรือกำหนดสถานที่ของคุณเองก็ได้

 • คลิกที่ปุ่มการแสดงตนของคุณ ชี้ไปที่ สถานที่ปัจจุบัน จากนั้นเลือกสถานที่ หรือคลิก สร้างสถานที่แบบกำหนดเอง

ผู้ติดต่อที่สามารถเห็นข้อมูลสถานที่ของคุณได้จะต้องอยู่ในระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบ ทีม หรือแบบ ส่วนตัว เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ติดต่อ โปรดดูส่วน ข้อมูลการแสดงตนของคุณปรากฏต่อผู้อื่นตามระดับการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปในหัวข้อนี้

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลการแสดงตนได้รับการปรับปรุงตามปฏิทินของ Outlook ของคุณอย่างไร

ตามค่าเริ่มต้นแล้วนั้น สถานะการแสดงตนของคุณจะผูกติดอยู่กับปฏิทินของ Outlook ดังนั้นหากมีการกำหนดเวลาการประชุมลงในปฏิทินของ Outlook ของคุณในปัจจุบันนี้ สถานะของคุณก็จะปรากฏเป็น อยู่ในการประชุม ใน Communicator ดังที่ได้ปรากฏในรูปประกอบต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าตัวเลือกส่วนบุคคล

ถ้าการประชุมถูกจัดกำหนดการในปฏิทิน Outlook ของคุณ สถานะของคุณใน Communicator จะถูกตั้งค่าเป็น: อยู่ในการประชุม

ด้านบนของหน้า

สถานะการแสดงตนได้รับการปรับปรุงตามสิ่งที่ทำอยู่อย่างไร

ขณะที่คุณกำลังสนทนาทางเสียงหรือทางวิดีโอ หรือประชุมทางโทรศัพท์อยู่นั้น Communicator จะปรับปรุงการแสดงตนของคุณเอง ปุ่มการแสดงตนของคุณจะปรากฏเป็น ไม่ว่าง และข้อความบ่งบอกสถานะจะเปลี่ยนเป็น ติดสาย หรือ กำลังประชุมทางโทรศัพท์

ข้อความบ่งบอกสถานะของคุณจะปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโอ หรือการประชุมทางโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

สถานะการแสดงตนจะได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่ได้ใช้งานอย่างไร

ผู้ใช้ Communicator มักจะสงสัยว่าความหมายของสีของปุ่มการแสดงตนที่เป็นแบบ ครึ่งเหลือง/ครึ่งส้ม และครึ่งเขียว/ครึ่งเหลือง นั้นคืออะไร

ปุ่มการแสดงตน

คำบรรยาย

ไม่ว่าง ไม่ได้ใช้งาน

ปุ่มการแสดงตนไม่ว่าง (ไม่ได้ใช้งาน)     จะปรากฏเมื่อผู้ใช้ Communicator อยู่ระหว่างการประชุมหรือเมื่อผู้ใช้ได้ตั้งค่าสถานะของเขาหรือเธอเป็นไม่ว่างด้วยตนเอง และ Communicator ไม่พบว่ามีการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ในคอมพิวเตอร์เครื่องใดของผู้ใช้ซึ่งเปิด Communicator อยู่) ในห้านาทีที่ผ่านมาล่าสุด และหากผู้ใช้ขยับเมาส์หรือกดแป้นพิมพ์ สถานะก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นไม่ว่าง

ไม่ได้ใช้งาน

ปุ่มการแสดงตนไม่ได้ใช้งาน     จะปรากฏเมื่อผู้ติดต่ออาจจะว่างอยู่ แต่คอมพิวเตอร์ของเขาหรือเธอไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่าการตั้งค่าช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งาน ซึ่งตามค่าเริ่มต้นคือห้านาที ในสถานการณ์นี้ ผู้ติดต่อจะออนไลน์และเปลี่ยนจากสถานะว่างอยู่ ดังที่ระบุไว้จากปุ่มครึ่งเขียว/ครึ่งเหลือง ซึ่งสถานะดังกล่าวนี้ถูกตั้งค่าโดย Communicator

ไม่อยู่

ปุ่มการแสดงตนไม่อยู่ จะถูกตั้งเมื่อ Communicator พบว่าผู้ใช้ไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เปิด Communicator อยู่เป็นเวลา 15 นาที และเมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ ปุ่มการแสดงตนและสถานะก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นสถานะก่อนหน้านี้

ด้านบนของหน้า

จะควบคุมการแสดงตนเพื่อให้บางคนเห็นหรือไม่เห็นได้อย่างไร

Communicator มีระดับการเข้าถึงข้อมูลหลายระดับซึ่งคุณสามารถกำหนดให้ผู้ติดต่อแต่ละรายเพื่อควบคุมปริมาณและประเภทของข้อมูลการแสดงตนที่จะปรากฏแก่ผู้ติดต่อผู้นั้น เช่น คุณอาจต้องการให้เพื่อนร่วมงานที่สนิทที่สุด แต่ไม่ใช่ทั้งบริษัท เห็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือคุณอาจไม่ต้องการให้สมาชิกของทีมรู้สถานที่ที่คุณอยู่ แต่ให้คนอื่นๆ ที่เหลือในบริษัทรู้ได้ ทั้งนี้เพื่อควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ Communicator มีระดับการเข้าถึงข้อมูลหลายระดับที่คุณสามารถกำหนดได้ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกผู้ติดต่อที่คุณต้องการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลให้ และชี้ไปที่ เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูล จากนั้นเลือกระดับการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ติดต่อนั้น

  เมื่อต้องการควบคุมการเข้าดูข้อมูลการแสดงตนของคุณ Communicator จะกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล

 • คลิกปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นคลิก ระดับการเข้าถึงข้อมูล แล้วคุณก็สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ติดต่อได้โดยการลากและปล่อยผู้ติดต่อลงในระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการกำหนด

 • เมื่อมีใครเพิ่มคุณลงในรายการที่ติดต่อของเขาหรือเธอ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนซึ่งให้คุณสามารถตอบรับหรือปฏิเสธคำขอเพิ่มคุณลงในรายการที่ติดต่อของบุคคลนั้นๆ ได้ หากต้องการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลจากการแจ้งเตือน ให้เลือกระดับการเข้าถึงข้อมูลจากกล่อง ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลนี้ จากนั้นเลือก ตกลง

เมื่อมีใครเพิ่มคุณลงในรายการที่ติดต่อของพวกเขา คุณจะได้รับการแจ้งเตือน

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลการแสดงตนของคุณจะปรากฏต่อบุคคลอื่นโดยยึดตามระดับการเข้าถึงข้อมูลอย่างไร

ตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยอธิบายให้คุณเข้าใจว่าข้อมูลการแสดงตนของคุณปรากฏต่อบุคคลอื่นอย่างไร และระดับการเข้าถึงข้อมูลสามารถกำหนดข้อมูลที่จะแสดงให้อีกฝ่ายเห็นได้อย่างไร

คุณเปลี่ยนสถานะจากว่างเป็นไม่อยู่

ปุ่มการแสดงตนของคุณจะมีลักษณะดังนี้

การเปลี่ยนสถานะของคุณจากว่างอยู่เป็นไม่อยู่

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ บริษัท จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบบริษัท

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ ทีม จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบทีม

คุณเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการเผยแพร่บนแแถบ โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการเผยแพร่บนแแถบโทรศัพท์

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ บริษัท จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบบริษัท

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ ทีม จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบทีม

คุณเปลี่ยนสถานะเป็นห้ามรบกวน

ปุ่มการแสดงตนของคุณจะมีลักษณะแบบนี้

การตั้งค่าสถานะของคุณเป็นห้ามรบกวน

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ บริษัท จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบบริษัท

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ ทีม จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบทีม

คุณอยู่ในการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในปฏิทินของ Outlook ของคุณ

สถานะการแสดงตนของคุณเปลี่ยนเป็น ไม่ว่าง - อยู่ระหว่างการประชุม โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าเป็นไม่ว่าง - อยู่ในการประชุม

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ บริษัท จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบบริษัท

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ ทีม จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบทีม

คุณออนไลน์แต่ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณในช่วงเวลาห้านาทีที่ผ่านมาล่าสุด

สถานะการแสดงตนของคุณเปลี่ยนเป็นไม่ได้ใช้งาน โดยอัตโนมัติ

สถานะไม่ได้ใช้งาน

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ บริษัท จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบบริษัท

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ ทีม จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบทีม

คุณอยู่ในการประชุม แต่ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาห้านาทีที่ผ่านมาล่าสุด

สถานะการแสดงตนของคุณเปลี่ยนเป็นไม่ว่าง (ไม่ได้ใช้งาน) โดยอัตโนมัติ

ไม่ได้ใช้งาน - อยู่ในการประชุม

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ บริษัท จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบบริษัท

ผู้ติดต่อที่คุณได้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ ทีม จะเห็น

ระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบทีม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×