คำอธิบายของตัวตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาท้องถิ่นถูกเอาออกใน Office 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำอธิบายบางอย่างของรุ่นที่แปลงเป็นภาษาท้องถิ่นที่มีอยู่ในตัวตรวจสอบไวยากรณ์ได้ถูกเอาออกจากรุ่น Microsoft Office 2010 สำหรับภาษาต่อไปนี้

  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาเยอรมันที่มีคำอธิบายภาษาอังกฤษโดยย่อ

  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีคำอธิบายภาษาเยอรมันโดยย่อ

  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีคำอธิบายภาษาเกาหลีโดยย่อ

  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีคำอธิบายภาษาญี่ปุ่นโดยย่อ

  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีคำอธิบายภาษาจีนประยุกต์โดยย่อ

  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีคำอธิบายภาษาจีนดั้งเดิมโดยย่อ

  • ตัวตรวจสอบลักษณะภาษาญี่ปุ่นที่มีคำอธิบายภาษาอังกฤษโดยย่อ

ฟังก์ชันการทำงานของตัวตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน และตัวตรวจสอบลักษณะภาษาญี่ปุ่นไม่ได้รับผลกระทบสำหรับผู้ใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×