คำอธิบายของกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

รายการ

Process

วงกลม

ลำดับชั้น

ความสัมพันธ์

เมทริกซ์

พีระมิด

รูปภาพ

Office.com

รายการ

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

รายการรูปหกเหลี่ยมแบบสลับ

ใช้เพื่อแสดงชุดของความคิดที่เชื่อมต่อกัน ข้อความระดับ 1 จะปรากฏภายในรูปหกเหลี่ยม ข้อความระดับ 2 จะปรากฏภายนอกรูปร่าง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt รูปหกเหลี่ยมแบบสลับ

รายการบล็อกพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครงของรายการบล็อกพื้นฐาน

รายการที่ส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ เหมาะกับการแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 1 โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครงของส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

รายการบล็อกแบบเลื่อนลง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มของแนวคิดหรือรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ความสูงของรูปร่างของข้อความจะลดลงเป็นลำดับ และข้อความระดับ 1 จะแสดงตามแนวตั้ง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt บล็อกเรียงลำดับรายการจากมากไปหาน้อย

กระบวนการโดยละเอียด

ใช้กับข้อความระดับ 2 จำนวนมากเพื่อแสดงความคืบหน้าตามขั้นตอนต่างๆ

รูปเค้าโครงของกระบวนการโดยละเอียด

รายการที่ถูกจัดกลุ่ม

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูล หรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนที่ระดับบนสุด และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนสุดที่เกี่ยวข้องแต่ละรูป เหมาะกับการเน้นกลุ่มย่อยหรือขั้นตอนย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น หรือรายการข้อมูลหลายรายการ

รูปเค้าโครงของรายการที่ถูกจัดกลุ่ม

รายการลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย

รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม เหมาะกับข้อความจำนวนมาก โดยข้อความทั้งหมดมีระดับการเน้นที่เหมือนกัน และไม่มีการระบุทิศทาง

รูปเค้าโครงของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวนอน

รายการรูปภาพแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่มโดยมีการเน้นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปร่างบนสุดถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวนอน

กระบวนการแบบวงกลมที่เพิ่มขึ้น

ใช้เพื่อแสดงชุดของขั้นตอนโดยที่พื้นที่ภายในวงกลมจะเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยจะจำกัดขั้นตอนระดับ 1 ไว้ที่ 7 ขั้นตอน แต่ไม่จำกัดจำนวนของรายการระดับ 2 ใช้ได้ดีกับกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการที่มีบรรทัด

ใช้เพื่อแสดงข้อความจำนวนมากที่แบ่งออกเป็นประเภทและประเภทย่อย ใช้ได้ดีกับข้อความหลายระดับ ข้อความที่อยู่ระดับเดียวกันจะถูกคั่นด้วยเส้น

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของรายการที่เรียงเป็นเส้น

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

รายการคำอธิบายรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม รูปร่างบนสุดถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ และรูปภาพถูกเน้นอยู่เหนือข้อความ เหมาะกับรูปภาพที่มีข้อความอธิบายภาพสั้นๆ

รูปเค้าโครงของ รายการคำอธิบายรูปภาพ

กระบวนการแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ โดยชิ้นวงกลมแต่ละชิ้นจะมีขนาดเพิ่มขึ้นโดยมีได้ถึงเจ็ดรูปร่าง ข้อความระดับ 1 จะแสดงตามแนวตั้ง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

บวกและลบ

ใช้เพื่อแสดงข้อดีและข้อเสียของสองแนวคิด ข้อความระดับ 1 แต่ละข้อความสามารถมีระดับย่อยๆ ได้หลายระดับ ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก จำกัดจำนวนรายการระดับ 1 ไว้ที่สองรายการ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt Plusand Minus

รายการพีระมิด

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น ข้อความจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนของพื้นหลังพีระมิด

เค้าโครง 'รายการพีระมิด'

รายการย้อนกลับ

ใช้เพื่อเปลี่ยนระหว่างสองรายการ โดยจะแสดงเฉพาะรายการของข้อความสองรายการแรกเท่านั้น และแต่ละรายการสามารถมีข้อความจำนวนมากได้ ใช้ได้ดีกับการแสดงการเปลี่ยนระหว่างสองรายการหรือการเลื่อนตามลำดับ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เนื่องจากแต่ละบรรทัดปรากฏอยู่ในรูปร่างแยกต่างหาก

รูปเค้าโครงของกระบวนการเป็นส่วนๆ

รายการแบบเรียงซ้อน

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ รูปร่างวงกลมมีข้อความระดับ 1 และสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สัมพันธ์กันมีข้อความระดับ 2 เหมาะกับรายละเอียดจำนวนมากและข้อความระดับ 1 ที่มีจำนวนน้อย

รูปเค้าโครงของรายการแบบเรียงซ้อน

รายการส่วนที่ถูกเน้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูลที่แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏข้างรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก ใช้ได้ดีกับกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการแท็บ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้ได้ดีกับรายการที่มีข้อความระดับ 1 จำนวนน้อย ข้อความระดับ 2 ข้อความแรกจะแสดงถัดจากข้อความระดับ 1 และข้อความระดับ 2 ที่เหลือจะปรากฏด้านล่างข้อความระดับ 1

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของรายการแท็บ

ลำดับชั้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง

รายการตาราง

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกันของค่าที่เท่ากัน ข้อความบรรทัดแรกระดับ 1 สัมพันธ์กับรูปร่างบนสุด และข้อความบรรทัดแรกระดับ 2 ใช้สำหรับรายการที่ตามมา

รูปเค้าโครงของรายการตาราง

รายการเป้าหมาย

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือทับซ้อนกัน แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะแสดงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2

รูปเค้าโครงของรายการเป้าหมาย

รายการสี่เหลี่ยมคางหมู

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกันของค่าที่เท่ากัน เหมาะกับข้อความจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการสี่เหลี่ยมคางหมู

รายการที่ความกว้างเปลี่ยนตามข้อมูล

ใช้การเน้นรายการของน้ำหนักที่แตกต่างกัน สิ่งที่ควรสำหรับข้อความระดับ 1 จำนวนมาก ความกว้างของแต่ละรูปร่างถูกกำหนดโดยยึดตามข้อความอย่างเป็นอิสระ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของรายการที่ความกว้างเปลี่ยนตามข้อมูล

รายการกล่องแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีข้อความระดับ 2 จำนวนมาก โดยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รูปเค้าโครงของรายการกล่องแนวตั้ง

รายการบล็อกแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก โดยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับข้อความที่มีประเด็นหลักหนึ่งประเด็นและประเด็นย่อยหลายประเด็น

รูปเค้าโครงของรายการบล็อกแนวตั้ง

รายการประเภทข้อมูลแนวตั้ง

ใช้แสดงบล็อกข้อมูลที่จัดกลุ่มไว้ เหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของรายการวงเล็บตามตั้ง

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม เหมาะกับรายการที่มีหัวเรื่องยาวหรือข้อมูลระดับบนสุด

รูปเค้าโครงของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนไหวหรือทิศทาง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะสำหรับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม โดยวงกลมขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

เค้าโครง 'รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง'

รายการรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม โดยรูปร่างขนาดเล็กด้านซ้ายถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวตั้ง

รายการส่วนที่ถูกเน้นแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูล ข้อความระดับ 2 จะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหนือเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนปานกลาง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการลูกศรแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ย้ายไปยังจุดหมายเดียวกัน เหมาะที่จะใช้สำหรับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รูปเค้าโครงของรายการลูกศรแนวตั้ง

รายการวงกลมแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 ซึ่งแสดงถัดจากรูปร่างวงกลมขนาดใหญ่ ข้อความของระดับต่ำกว่าจะถูกแยกด้วยรูปร่างวงกลมขนาดเล็กกว่า

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการแบบโค้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงรายการแบบโค้งของข้อมูล เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างวงกลมที่ถูกเน้น ให้นำการเติมรูปภาพไปใช้

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

ด้านบนของหน้า

กระบวนการ

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 2

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

โฟลว์แบบสลับ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นการโต้ตอบหรือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล

รูปเค้าโครงของโฟลว์แบบสลับ

ริบบิ้นลูกศร

ใช้เพื่อแสดงมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันซึ่งมีความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น แรงที่เป็นปฏิปักษ์กัน บรรทัดข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกใช้สำหรับข้อความในลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของริบบิ้นลูกศร

กระบวนการเน้นรูปภาพแบบเลื่อนขึ้น

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่มีข้อความอธิบายแบบเลื่อนขึ้น ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ชนิด กระบวนการเน้นรูปภาพแบบเลื่อนขึ้น

กระบวนการแนวโค้งพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวโค้งพื้นฐาน

กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา ขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเน้นการเคลื่อย้ายหรือทิศทาง โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏภายในรูปร่างลูกศร ขณะที่ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างรูปร่างลูกศร

รูปเค้าโครงของกระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน

กระบวนการพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์

เค้าโครง 'กระบวนการพื้นฐาน'

เส้นเวลาพื้นฐาน

ใช้ เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือ เพื่อแสดงข้อมูลไทม์ไลน์ การใช้งานได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และ 2 ระดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือนี้ดูสร้างไทม์ไลน์

เค้าโครง ไทม์ไลน์พื้นฐาน

กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้นแบบเครื่องหมายบั้ง

ใช้แสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง เหมาะสำหรับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของกระบวนการสิ่งที่ถูกเน้นแบบเครื่องหมายบั้ง

รายการเครื่องหมายบั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าตามกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดเวิร์กโฟลว์โดยรวม นอกจากนี้ยังใช้สำหรับแสดงกระบวนการที่ขัดแย้งกัน โดยข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปลูกศรแรกทางด้านซ้าย ขณะที่ข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวนอนสำหรับแต่ละรูปร่างที่มีข้อความระดับ 1

รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้ง

กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงลำดับหรือขั้นตอนแบบยาวที่ไม่เป็นเชิงเส้นในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับข้อความระดับ 1 เท่านั้น โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครง 'กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม'

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา ขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเน้นการเคลื่อย้ายหรือทิศทาง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เน้นข้อความในรูปร่างเริ่มต้น เหมาะสำหรับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของกระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด

เส้นเวลาของส่วนที่ถูกเน้นแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงชุดของเหตุการณ์หรือข้อมูลเส้นเวลา ข้อความระดับ 1 จะปรากฏถัดจากรูปร่างวงกลมขนาดใหญ่ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏถัดจากรูปร่างวงกลมขนาดเล็ก

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการลูกศรแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงรายการตามลำดับโดยมีข้อความสนับสนุนสำหรับแต่ละรายการ ไดอะแกรมนี้ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยๆ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการลูกศรแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงเส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับข้อความระดับ 1 เนื่องจากข้อความระดับ 1 แต่ละบรรทัดจะปรากฏภายในรูปร่างลูกศร ส่วนข้อความระดับ 2 จะปรากฏภายนอกรูปร่างลูกศร

รูปเค้าโครงของกระบวนการลูกศรแบบต่อเนื่อง

กระบวนการบล็อกแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับข้อความระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีจำนวนน้อย

รูปเค้าโครงของกระบวนการบล็อกแบบต่อเนื่อง

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ลูกศรชี้บรรจบกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลาง ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของลูกศรชี้บรรจบกัน

ข้อความบรรจบกัน

ใช้เพื่อแสดงหลายขั้นตอนหรือหลายส่วนที่ผสานเป็นหนึ่งเดียว จำกัดจำนวนรูปร่างระดับ 1 ไว้ที่ 1 รูป ซึ่งมีข้อความและรูปร่างระดับ 2 สูงสุด 5 รูป ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของข้อความบรรจบกัน

กระบวนการแบบเลื่อนลง

ใช้เพื่อแสดงลำดับของเหตุการณ์แบบเลื่อนลง ข้อความระดับ 1 ข้อความแรกอยู่ที่ด้านบนของลูกศร ข้อความระดับ 1 ข้อความสุดท้ายจะปรากฏที่ด้านล่างของลูกศร รายการที่ปรากฏจะได้แก่รายการระดับ 1 เจ็ดรายการแรกเท่านั้น ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีจำนวนน้อยถึงปานกลาง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการโดยละเอียด

ใช้กับข้อความระดับ 2 จำนวนมากเพื่อแสดงความคืบหน้าตามขั้นตอนต่างๆ

รูปเค้าโครงของกระบวนการโดยละเอียด

ลูกศรแยกออกจากกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ออกมาจากแหล่งศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของลูกศรแยกออกจากกัน

สมการ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) ใช้ได้ดีสุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของสมการ

กรวย

ใช้เพื่อแสดงการกรองข้อมูลหรือวิธีผสานส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นผลลัพธ์สุดท้าย สามารถมีข้อความระดับ 1 ได้ถึงสี่บรรทัด โดยข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดสุดท้ายเหล่านี้จะปรากฏใต้กรวย และบรรทัดอื่นๆ จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของกรวย

เกียร์

ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเกียร์

กระบวนการแบบลูกศรเพิ่มขึ้น

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับและเหลื่อมกันในกระบวนการ จำกัดจำนวนรายการระดับ 1 ไว้ที่ห้ารายการ ส่วนระดับ 2 สามารถมีข้อความจำนวนมากได้

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการบล็อกที่เชื่อมโยงถึงกัน

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับของกระบวนการ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยและข้อความระดับ 2 จำนวนปานกลาง

กระบวนการบล็อกที่เชื่อมโยงถึงกัน

ลูกศรชี้สวนกัน

ใช้เพื่อแสดงสองความคิดที่ตรงข้ามกัน หรือความคิดที่ต่างจากจุดศูนย์กลาง ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของลูกศรที่ชี้สวนกัน

กระบวนการแบบเป็นระยะ

ใช้เพื่อแสดงกระบวนการที่มีสามระยะ จำกัดจำนวนรายการระดับ 1 ไว้ที่สามรายการ รายการระดับ 1 สองรายการแรกสามารถมีรายการระดับ 2 ได้รายการละสี่รายการ และรายการระดับ 1 รายการที่สามสามารถมีรายการระดับ 2 ได้ไม่จำกัดจำนวน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าในพื้นหลังถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

กระบวนการแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ โดยชิ้นวงกลมแต่ละชิ้นจะมีขนาดเพิ่มขึ้นโดยมีได้ถึงเจ็ดรูปร่าง ข้อความระดับ 1 จะแสดงตามแนวตั้ง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

ลูกศรตามกระบวนการ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่แสดงกระบวนการหรือเวิร์กโฟลว์ โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างลูกศร เหมาะสำหรับข้อความจำนวนน้อยและเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง

เค้าโครง 'ลูกศรตามกระบวนการ'

รายการกระบวนการ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่มหรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยข้อความระดับ 1 สัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนด้านบน และข้อความระดับ 2 สัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งด้านล่างรูปร่างระดับบนที่เกี่ยวข้องแต่ละรูปร่าง

รูปเค้าโครงของรายการกระบวนการ

กระบวนการสุ่มเพื่อผลลัพธ์

ใช้เพื่อแสดงว่าแนวคิดที่สับสนหลายๆ แนวคิดสามารถให้ผลลัพธ์เป็นเป้าหมายหรือแนวคิดที่มีเอกภาพเพียงหนึ่งเดียวได้อย่างไร โดยแสดงผ่านขั้นตอนจำนวนหนึ่ง สนับสนุนข้อความระดับ 1 หลายรายการ แต่รูปร่างที่เกี่ยวข้องกับระดับ 1 รายการแรกและรายการสุดท้ายนั้นจะตายตัว ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยและข้อความระดับ 2 จำนวนปานกลาง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการแนวโค้งการทำซ้ำ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวโค้งการทำซ้ำ

กระบวนการเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เนื่องจากแต่ละบรรทัดปรากฏอยู่ในรูปร่างแยกต่างหาก

รูปเค้าโครงของกระบวนการเป็นส่วนๆ

กระบวนการแบบเหลื่อมกัน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าในทางลงในขั้นตอนต่างๆ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของกระบวนการแบบเหลื่อมกัน

กระบวนการแบบเลื่อนลงเป็นขั้น

ใช้เพื่อแสดงกระบวนการแบบเลื่อนลงที่มีขั้นตอนและขั้นตอนย่อยหลายขั้นตอน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการแบบเลื่อนขึ้นเป็นขั้น

ใช้เพื่อแสดงลำดับของชุดขั้นตอนหรือรายการของข้อมูลแบบเลื่อนขึ้น

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการแบบขั้นตอนย่อย

ใช้เพื่อแสดงกระบวนการแบบหลายขั้นตอนที่มีขั้นตอนย่อยอยู่ระหว่างข้อความระดับ 1 แต่ละข้อความ ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีปริมาณน้อยและจำกัดจำนวนขั้นตอนระดับ 1 ไว้ที่เจ็ดขั้นตอน ขั้นตอนระดับ 1 แต่ละขั้นตอนสามารถมีขั้นตอนย่อยได้ไม่จำกัด

เค้าโครงกราฟิก SmartArt กระบวนการขั้นตอนย่อย

ไปป์เส้นเวลา

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือแสดงข้อมูลเส้นเวลา ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในขนาดใหญ่กว่าข้อความระดับ 2

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ไปป์ไทม์ไลน์

ลูกศรขึ้น

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนที่แนวโน้มสูงขึ้นในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับจุดบนลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีจำนวนน้อย ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของลูกศรขึ้น

รายการลูกศรแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ย้ายไปยังจุดหมายเดียวกัน เหมาะที่จะใช้สำหรับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รูปเค้าโครงของรายการลูกศรแนวตั้ง

กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง และเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างมากกว่าทิศทางหรือการเคลื่อนย้าย

เค้าโครง 'กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง'

รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนไหวหรือทิศทาง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะสำหรับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

สมการแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของสมการแนวตั้ง

กระบวนการแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินงานจากบนลงล่าง ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เนื่องจากพื้นที่แนวตั้งมีจำกัด

เค้าโครง 'กระบวนการแนวตั้ง'

ด้านบนของหน้า

วงกลม

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

วงกลมพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นช่วงหรือขั้นตอนมากกว่าลูกศรหรือแนวการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกัน ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

เค้าโครง 'วงกลมพื้นฐาน'

วงกลมธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร บรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลมที่กระจายอยู่เท่าๆ กัน ข้อความบนสุดระดับ 1 จะปรากฏอยู่ภายนอกส่วนที่เหลือของวงกลมสำหรับเน้น ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมธรรมดา

รัศมีธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 ของรูปร่างนั้นจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เค้าโครง 'รัศมีพื้นฐาน'

วงกลมแบบบล็อก

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นช่วงหรือขั้นตอนมากกว่าลูกศรหรือแนวการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกัน

รูปเค้าโครงของวงกลมแบบบล็อก

กระบวนการลูกศรแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงรายการตามลำดับโดยมีข้อความสนับสนุนสำหรับแต่ละรายการ ไดอะแกรมนี้ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยๆ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

วงกลมแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นการเชื่อมต่อระหว่างคอมโพเนนต์ทั้งหมด ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของวงกลมแบบต่อเนื่อง

เมทริกซ์วงกลม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านข้างของรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์วงกลม

รัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง โดยเน้นวงกลมที่ล้อมรอบมากกว่าจะเน้นความคิดตรงกลาง ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของรัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

เกียร์

ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเกียร์

วงกลมหลายทิศทาง

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในทิศทางใดก็ได้

รูปเค้าโครงของวงกลมหลายทิศทาง

วงกลมไร้ทิศทาง

ใช้เพื่อแทนลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม รูปร่างแต่ละรูปมีระดับความสำคัญเท่ากัน เหมาะที่จะใช้เมื่อไม่จำเป็นต้องระบุทิศทาง

รูปเค้าโครงของวงกลมไร้ทิศทาง

คลัสเตอร์แบบรัศมี

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิดหลักหรือชุดรูปแบบ ข้อความระดับ 1 ที่อยู่บนสุดจะปรากฏตรงกลาง ข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างที่อยู่รอบๆ สามารถมีรูปร่างระดับ 2 ได้เจ็ดรูปร่าง ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt คลัสเตอร์แบบรัศมี

วงกลมรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลัก โดยเน้นทั้งข้อมูลในวงกลมตรงกลางและเน้นการใช้ข้อมูลในวงกลมรอบนอกกับความคิดตรงกลาง บรรทัดข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลมตรงกลาง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับวงกลมรอบนอก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมรัศมี

เวนน์แบบรัศมี

ใช้เพื่อแสดงทั้งความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเวนน์แบบรัศมี

วงกลมเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่แสดงความคืบหน้าหรือลำดับของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นชิ้นงานที่เชื่อมโยงกัน แต่ละข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมเป็นส่วนๆ

วงกลมข้อความ

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นลูกศรหรือแนวการดำเนินงานมากกว่าช่วงหรือขั้นตอน ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของวงกลมข้อความ

ด้านบนของหน้า

ลำดับชั้น

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

เค้าโครงสถาปัตยกรรม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่สร้างขึ้นจากจุดเริ่มต้น เค้าโครงนี้เหมาะสำหรับการแสดงคอมโพเนนต์หรือวัตถุทางสถาปัตยกรรมที่สร้างบนวัตถุอื่น

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ทางสถาปัตยกรรม

ลำดับชั้นรูปภาพแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือความสัมพันธ์สายบังคับบัญชาในองค์กร รูปภาพจะปรากฏเป็นวงกลมและข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏติดกับรูปภาพ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt แผนผังองค์กรที่มีรูปภาพแบบวงกลม

แผนภูมิองค์กรแบบครึ่งวงกลม

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของแผนผังองค์กรแบบครึ่งวงกลม

ลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นจากบนลงล่าง

รูปเค้าโครงของลำดับชั้น

รายการลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย

รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น

ลำดับชั้นแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินในแนวนอน เหมาะสำหรับโครงสร้างการติดสินใจ

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นแนวนอน

ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินในแนวนอนและจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดนเน้นหัวเรื่องหรือข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างที่จุดเริ่มต้นของลำดับชั้น และบรรทัดที่สองรวมถึงบรรทัดที่ตามมาทั้งหมดของข้อความระดับ 1 จะปรากฏที่ด้านบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง

เค้าโครง 'ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน'

ลำดับชั้นหลายระดับแบบแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นจำนวนมากที่ที่ดำเนินตามแนวนอน ลำดับชั้นระดับบนสุดจะแสดงในแนวตั้ง เค้าโครงนี้สนับสนุนลำดับชั้นหลายระดับ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ลำดับชั้นหลายระดับแนวนอน

แผนผังองค์กรแบบแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นตามแนวนอน หรือการรายงานความสัมพันธ์ในองค์กร สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินจากบนลงล่างและจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดนเน้นหัวเรื่องหรือข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างที่จุดเริ่มต้นของลำดับชั้น และบรรทัดที่ตามมาทั้งหมดของข้อความระดับ 1 จะปรากฏที่ด้านซ้ายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ

รายการที่มีบรรทัด

ใช้เพื่อแสดงข้อความจำนวนมากที่แบ่งออกเป็นประเภทและประเภทย่อย ใช้ได้ดีกับข้อความหลายระดับ ข้อความที่อยู่ระดับเดียวกันจะถูกคั่นด้วยเส้น

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของรายการที่เรียงเป็นเส้น

แผนผังองค์กรชื่อและตำแหน่งงาน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือใช้รายงานความสัมพันธ์ในองค์กร เมื่อต้องการป้อนข้อความในกล่องชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ลงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กโดยตรง สามารถใช้รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรได้ในเค้าโครงนี้

เค้าโครงกราฟิก SmartArt แผนภูมิชื่อและตำแหน่งในองค์กร

แผนผังองค์กร

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือความสัมพันธ์ที่รายงานในองค์กร เค้าโครงแบบลอยของรูปร่างผู้ช่วยและแผนผังองค์กรพร้อมใช้งานสำหรับเค้าโครงนี้

เค้าโครง 'แผนผังองค์กร'

รูปภาพแผนผังองค์กร

ใช้แสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือความสัมพันธ์ที่รายงานในองค์กร ซึ่งสัมพันธ์กับรูปภาพ เค้าโครงแบบลอยของรูปร่างผู้ช่วยและแผนผังองค์กรพร้อมใช้งานสำหรับเค้าโครงนี้

เค้าโครง 'แผนผังองค์กรแบบรูปภาพ'

ลำดับชั้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง

ด้านบนของหน้า

ความสัมพันธ์

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

ริบบิ้นลูกศร

ใช้เพื่อแสดงมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันซึ่งมีความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น แรงที่เป็นปฏิปักษ์กัน บรรทัดข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกใช้สำหรับข้อความในลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของริบบิ้นลูกศร

สมดุล

ใช้เพื่อเปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองความคิด แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับข้อความที่อยู่ด้านหนึ่งของจุดกึ่งกลางที่ด้านบน โดยเน้นข้อความระดับ 2 ซึ่งจำกัดให้มีได้สี่รูปร่างบนแต่ละด้านของจุดกึ่งกลาง ส่วนปลายที่สมดุลกันที่ชี้ไปยังด้านข้างกับรูปร่างส่วนใหญ่จะมีข้อความระดับ 2 ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงสมดุล

วงกลมธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร บรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลมที่กระจายอยู่เท่าๆ กัน ข้อความบนสุดระดับ 1 จะปรากฏอยู่ภายนอกส่วนที่เหลือของวงกลมสำหรับเน้น ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมธรรมดา

รัศมีธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 ของรูปร่างนั้นจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เค้าโครง 'รัศมีพื้นฐาน'

เป้าหมายพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ แบบเป็นขั้นๆ หรือแบบลำดับชั้น ห้าบรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เค้าโครง 'เป้าหมายพื้นฐาน'

เวนน์พื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันหรือเชื่อมโยงถึงกัน เจ็ดบรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับวงกลม ถ้าข้อความระดับ 1 มีสี่บรรทัดหรือน้อยกว่า ข้อความจะอยู่ในวงกลม ถ้าข้อความระดับ 1 มีมากกว่าสี่บรรทัด ข้อความจะอยู่นอกวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เค้าโครง 'เวนน์พื้นฐาน'

ความสัมพันธ์แบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ไปยังความคิดหลัก หรือจากความคิดหลัก ข้อความระดับ 2 จะถูกเพิ่มอย่างไม่เป็นลำดับและจะจำกัดเฉพาะห้ารายการ สามารถมีรายการระดับ 1 รายการเดียวเท่านั้น

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ลูกศรชี้บรรจบกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลาง ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของลูกศรชี้บรรจบกัน

รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดหรือคอมโพเนนต์กับความคิดหลักในวงกลม บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ล้อมรอบรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เค้าโครง 'รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง'

ลูกศรถ่วงดุล

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ตรงข้ามกัน ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร และใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 2 ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของลูกศรถ่วงดุล

เมทริกซ์วงกลม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านข้างของรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์วงกลม

ลูกศรแยกออกจากกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ออกมาจากแหล่งศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของลูกศรแยกออกจากกัน

รัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง โดยเน้นวงกลมที่ล้อมรอบมากกว่าจะเน้นความคิดตรงกลาง ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของรัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

สมการ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) ใช้ได้ดีสุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของสมการ

กรวย

ใช้เพื่อแสดงการกรองข้อมูลหรือวิธีผสานส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นผลลัพธ์สุดท้าย สามารถมีข้อความระดับ 1 ได้ถึงสี่บรรทัด โดยข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดสุดท้ายเหล่านี้จะปรากฏใต้กรวย และบรรทัดอื่นๆ จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของกรวย

เกียร์

ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเกียร์

รายการที่ถูกจัดกลุ่ม

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูล หรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนที่ระดับบนสุด และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนสุดที่เกี่ยวข้องแต่ละรูป เหมาะกับการเน้นกลุ่มย่อยหรือขั้นตอนย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น หรือรายการข้อมูลหลายรายการ

รูปเค้าโครงของรายการที่ถูกจัดกลุ่ม

รายการลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย

รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น

เวนน์เชิงเส้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันตามลำดับ ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของเวนน์เชิงเส้น

เป้าหมายแบบซ้อนกัน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับข้อความด้านบนซ้ายในรูปร่าง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างที่เล็กกว่า ใช้งานได้ดีที่สุดกับบรรทัดข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนน้อยที่สุด ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเป้าหมายแบบซ้อนกัน

วงกลมไร้ทิศทาง

ใช้เพื่อแทนลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม รูปร่างแต่ละรูปมีระดับความสำคัญเท่ากัน เหมาะที่จะใช้เมื่อไม่จำเป็นต้องระบุทิศทาง

รูปเค้าโครงของวงกลมไร้ทิศทาง

ลูกศรชี้สวนกัน

ใช้เพื่อแสดงสองความคิดที่ตรงข้ามกัน หรือความคิดที่ต่างจากจุดศูนย์กลาง ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของลูกศรที่ชี้สวนกัน

แนวคิดตรงข้าม

ใช้เพื่อแสดงแนวคิดที่ตรงข้ามกันหรือขัดกันสองแนวคิด สามารถมีรายการระดับ 1 ได้หนึ่งหรือสองรายการ ข้อความระดับ 1 แต่ละข้อความสามารถมีระดับย่อยๆ ได้หลายระดับ ใช้ได้ดีกับข้อความที่มีจำนวนมาก

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของความคิดที่ตรงข้ามกัน

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

คลัสเตอร์แบบรัศมี

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความคิดหลักหรือชุดรูปแบบ ข้อความระดับ 1 ที่อยู่บนสุดจะปรากฏตรงกลาง ข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างที่อยู่รอบๆ สามารถมีรูปร่างระดับ 2 ได้เจ็ดรูปร่าง ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt คลัสเตอร์แบบรัศมี

วงกลมรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลัก โดยเน้นทั้งข้อมูลในวงกลมตรงกลางและเน้นการใช้ข้อมูลในวงกลมรอบนอกกับความคิดตรงกลาง บรรทัดข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลมตรงกลาง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับวงกลมรอบนอก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมรัศมี

รายการรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในวงกลม รูปร่างตรงกลางสามารถมีรูปภาพได้ โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏในวงกลมที่เล็กกว่า และข้อความระดับ 2 ที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะปรากฏที่ด้านข้างของวงกลมที่เล็กกว่า

รูปเค้าโครงของรายการรัศมี

เวนน์แบบรัศมี

ใช้เพื่อแสดงทั้งความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเวนน์แบบรัศมี

พีระมิดเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน หรือความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เก้าบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างสามเหลี่ยม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของพีระมิดเป็นส่วนๆ

เวนน์แบบเรียงซ้อน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกัน เหมาะสำหรับเน้นการเติบโตหรือลำดับ ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น โดยเจ็ดบรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเวนน์แบบเรียงซ้อน

ลำดับชั้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง

รายการเป้าหมาย

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือทับซ้อนกัน แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะแสดงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2

รูปเค้าโครงของรายการเป้าหมาย

สมการแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของสมการแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

เมทริกซ์

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

เมทริกซ์พื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคอมโพเนนต์ทั้งหมดในควอแดรนต์ สี่บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

เค้าโครง เมทริกซ์พื้นฐาน

เมทริกซ์วงกลม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านข้างของรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์วงกลม

เมทริกซ์เส้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงการวางแนวคิดระหว่างสองแกน โดยเน้นแต่ละคอมโพเนนต์มากกว่าคอมโพเนนต์ทั้งหมด สี่บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์เส้นตาราง

เมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของควอแดรนต์ทั้งสี่กับควอแดรนต์ทั้งหมด บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และสี่บรรทัดแรกของข้อความระดับ 2 จะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง

ด้านบนของหน้า

พีระมิด

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

พีระมิดพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นโดยมีคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านล่างและทำให้แคบเข้า โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏในส่วนต่างๆ ของพีระมิด และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างข้างพีระมิดแต่ละส่วน

เค้าโครง 'พีระมิดพื้นฐาน'

พีระมิดคว่ำ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นโดยมีคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านบนและทำให้แคบเข้า โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏในส่วนต่างๆ ของพีระมิด และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างข้างพีระมิดแต่ละส่วน

รูปเค้าโครงของพีระมิดคว่ำ

รายการพีระมิด

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น ข้อความจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนของพื้นหลังพีระมิด

เค้าโครง 'รายการพีระมิด'

พีระมิดเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน หรือความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เก้าบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างสามเหลี่ยม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของพีระมิดเป็นส่วนๆ

ด้านบนของหน้า

รูปภาพ

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

รูปภาพที่ถูกเน้น

ใช้เพื่อแสดงความคิดหลักที่เป็นรูปถ่ายโดยมีความคิดที่เกี่ยวข้องกันที่ด้านข้าง ข้อความระดับ 1 ที่อยู่บนสุดจะปรากฏเหนือรูปภาพตรงกลาง ข้อความที่สอดคล้องกันสำหรับรูปร่างระดับ 1 อื่นๆ จะปรากฏถัดจากรูปภาพวงกลมขนาดเล็ก เค้าโครงนี้ยังสามารถใช้ได้ดีเมื่อไม่มีข้อความ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

บล็อกรูปภาพแบบสลับ

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพจากบนลงล่าง ข้อความจะปรากฏสลับกันที่ด้านขวาหรือด้านซ้ายของรูปภาพ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

วงกลมของรูปภาพแบบสลับ

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่มีข้อความ ข้อความที่สอดคล้องกันจะปรากฏในวงกลมตรงกลางโดยแสดงรูปสลับไปมาจากซ้ายไปขวา

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

กระบวนการเน้นรูปภาพแบบเลื่อนขึ้น

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่มีข้อความอธิบายแบบเลื่อนขึ้น ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ชนิด กระบวนการเน้นรูปภาพแบบเลื่อนขึ้น

รายการที่ส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ เหมาะกับการแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 1 โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครงของส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

บล็อกรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ กล่องที่ครอบคลุมมุมด้านล่างสามารถมีข้อความจำนวนน้อยได้

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

คำอธิบายรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพตามลำดับ กล่องที่ครอบคลุมมุมด้านล่างสามารถมีข้อความจำนวนน้อยได้

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการคำอธิบายรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ ชื่อเรื่องและคำอธิบายจะปรากฏในรูปร่างคำบรรยายภาพใต้รูปภาพแต่ละรูป

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

ข้อความกึ่งโปร่งใสของรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ กล่องแบบกึ่งโปร่งใสจะครอบคลุมส่วนด้านล่างของรูปภาพและมีข้อความทุกระดับ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ข้อความ: รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

รายการรูปภาพแบบฟอง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ สามารถมีรูปภาพระดับ 1 ได้แปดรูป ส่วนข้อความและรูปภาพที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รูปภาพที่มีคำอธิบาย

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่มีข้อความหลายระดับ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 ที่มีจำนวนน้อยและข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนปานกลาง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

ลำดับชั้นรูปภาพแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือความสัมพันธ์สายบังคับบัญชาในองค์กร รูปภาพจะปรากฏเป็นวงกลมและข้อความที่เกี่ยวข้องจะปรากฏติดกับรูปภาพ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt แผนผังองค์กรที่มีรูปภาพแบบวงกลม

คำบรรยายรูปภาพแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงความคิดหลักและความคิดย่อยหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ข้อความสำหรับรูปภาพแรกจะครอบคลุมส่วนล่างของรูปภาพ ข้อความที่สอดคล้องกันสำหรับรูปร่างระดับ 1 อื่นๆ จะปรากฏขึ้นถัดจากรูปภาพวงกลมขนาดเล็ก ไดอะแกรมนี้ยังใช้ได้ดีเมื่อไม่มีข้อความด้วย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

รูปภาพข้อความในกรอบ

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพโดยมีข้อความระดับ 1 ที่เกี่ยวข้องที่แสดงอยู่ในกรอบ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ชนิดรูปภาพข้อความในกรอบ

คลัสเตอร์รูปหกเหลี่ยม

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่มีข้อความอธิบายที่สัมพันธ์กัน รูปหกเหลี่ยมขนาดเล็กแสดงถึงคู่รูปภาพและข้อความ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการรูปภาพแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่มโดยมีการเน้นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปร่างบนสุดถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวนอน

บล็อกส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มรูปภาพในบล็อกที่เริ่มจากมุม ข้อความที่สอดคล้องกันจะแสดงตามแนวตั้ง ใช้ได้ดีสำหรับส่วนที่เน้นขอบชื่อหรือชื่อเรื่องรองของภาพนิ่ง หรือสำหรับตัวแบ่งส่วนเอกสาร

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

กระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าในพื้นหลังถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

รายการคำอธิบายรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม รูปร่างบนสุดถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ และรูปภาพถูกเน้นอยู่เหนือข้อความ เหมาะกับรูปภาพที่มีข้อความอธิบายภาพสั้นๆ

รูปเค้าโครงของ รายการคำอธิบายรูปภาพ

เส้นตารางของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่วางเค้าโครงอยู่บนเส้นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อย ซึ่งจะปรากฏเหนือรูปภาพ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

ชุดรายการรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพเคียงข้างกัน ข้อความระดับ 1 จะครอบคลุมด้านบนของรูปภาพ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างของรูปภาพ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

แถบรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพจากด้านบนสู่ด้านล่างโดยมีข้อความระดับ 1 อยู่ข้างรูปภาพแต่ละรูป

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการรูปภาพ Snapshot

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่มีข้อความอธิบาย ข้อความระดับ 2 สามารถแสดงรายการข้อมูลได้ ใช้งานได้ดีกับข้อความจำนวนมาก

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รูปภาพหมุนวน

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพสูงสุดห้าภาพที่สอดคล้องกับคำอธิบายภาพระดับ 1 ซึ่งหมุนวนไปยังตำแหน่งศูนย์กลาง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพที่มีชื่อเรื่อง

ใช้เพื่อแสดงรายการของข้อมูลที่มีรูปภาพของส่วนที่ถูกเน้นสำหรับข้อความระดับ 2 แต่ละข้อความ ข้อความระดับ 1 จะแสดงในกล่องที่แยกต่างหากที่ด้านบนสุดของรายการ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

ชุดรายการรูปภาพของชื่อเรื่อง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพที่แต่ละรูปภาพมีชื่อเรื่องและคำอธิบายตนเอง ข้อความระดับ 1 จะปรากฏในกล่องเหนือรูปภาพ ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างของรูปภาพ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

บล็อกรูปภาพที่มีชื่อเรื่อง

ใช้เพื่อแสดงชุดของรูปภาพ ข้อความระดับ 1 จะปรากฏเหนือรูปภาพแต่ละรูป ข้อความระดับ 2 จะปรากฏที่ด้านข้างและเหลื่อมกับรูปภาพแต่ละรูปเล็กน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt

รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม โดยวงกลมขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

เค้าโครง 'รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง'

รายการรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม โดยรูปร่างขนาดเล็กด้านซ้ายถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

Office.com

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

กระบวนการแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับของกระบวนการ จำกัดจำนวนรูปร่างระดับ 1 ไว้ที่ 11 รูปโดยมีรูปร่างระดับ 2 ไม่จำกัดจำนวน ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อยๆ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของกระบวนการแบบวงกลม

ข้อความบรรจบกัน

ใช้เพื่อแสดงหลายขั้นตอนหรือหลายส่วนที่ผสานเป็นหนึ่งเดียว จำกัดจำนวนรูปร่างระดับ 1 ไว้ที่ 1 รูป ซึ่งมีข้อความและรูปร่างระดับ 2 สูงสุด 5 รูป ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของข้อความบรรจบกัน

รัศมีรูปหกเหลี่ยม

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับที่สัมพันธ์กับความคิดหรือธีมหลัก จำกัดจำนวนรูปร่างระดับ 2 ไว้ที่ 6 รูป ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อยๆ ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของรัศมีรูปหกเหลี่ยม

กระบวนการบล็อกที่เชื่อมโยงถึงกัน

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับของกระบวนการ ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 จำนวนน้อยและข้อความระดับ 2 จำนวนปานกลาง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของกระบวนการบล็อกที่เชื่อมโยงถึงกัน

กรอบรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงรูปภาพ และข้อความระดับ 1 ที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองอย่างแสดงในกรอบแบบออฟเซต ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของกรอปรูปภาพ

รายการรูปภาพรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์คิดหลัก รูปร่างระดับ 1 ประกอบด้วยข้อความ และรูปภาพที่ มีข้อความสอดคล้องกันประกอบด้วยรูปร่างทั้งหมดที่ระดับ 2 ถูกจำกัดไปยังรูปภาพของสี่ระดับ 2 รูปภาพที่ไม่ได้ใช้ไม่ปรากฏ แต่ยังคงพร้อมใช้งานถ้าคุณสลับเค้าโครง ทำงานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 2 จำนวนเล็กน้อย

เค้าโครง SmartArt ของรายการรูปภาพรัศมี

รายการแท็บ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่ถูกจัดกลุ่ม ใช้ได้ดีกับรายการที่มีข้อความระดับ 1 จำนวนน้อย ข้อความระดับ 2 ข้อความแรกจะแสดงถัดจากข้อความระดับ 1 และข้อความระดับ 2 ที่เหลือจะปรากฏด้านล่างข้อความระดับ 1

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของรายการแท็บ

ธีมส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มของรูปภาพที่ มีรูปภาพแรกที่ถูกจัดกึ่งกลางและมากที่สุด สามารถประกอบด้วยรูปภาพระดับ 1 ถึง 6 รูปภาพที่ไม่ได้ใช้ไม่ปรากฏ แต่ยังคงพร้อมใช้งานถ้าคุณสลับเค้าโครง ทำงานได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนเล็กน้อย

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของธีมส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ธีมสิ่งที่ถูกเน้นแบบสลับของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มรูปภาพ โดยมีรูปภาพแรกที่มีขนาดใหญ่สุดและอยู่บนสุด รูปภาพระดับ 1 เพิ่มเติมจะสลับกันระหว่างรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีรูปภาพระดับ 1 ไม่เกิน 9 รูป ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความจำนวนน้อย ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณเปลี่ยนเค้าโครง

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของธีมสิ่งที่ถูกเน้นแบบสลับของรูปภาพ

ธีมเส้นตารางของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มของรูปภาพที่มีรูปภาพแรกถูกมากที่สุด สามารถประกอบด้วยได้ถึงห้าระดับรูปภาพ รูปภาพที่ไม่ได้ใช้ไม่ปรากฏ แต่ยังคงพร้อมใช้งานถ้าคุณสลับเค้าโครง ทำงานได้ดีที่สุดกับทีละน้อยของข้อความสอดคล้องกัน

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ของธีมเส้นตารางของรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

การสร้างกราฟิก SmartArt

การสลับเค้าโครงหรือชนิดของกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×