คำอธิบายของกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีปัญหาในการอ่านคำอธิบายของเค้าโครงกราฟิก SmartArt แบบต่างๆ ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ บทความนี้แสดงกราฟิก SmartArt ทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน ให้เลือก SmartArt ชนิดที่คุณต้องการใช้จากรายการด้านล่าง

รายการ

กระบวนการ

วงกลม

ลำดับชั้น

ความสัมพันธ์

เมทริกซ์

พีระมิด

รูปภาพ

Office.com

หลังจากที่คุณได้เลือกเค้าโครง SmartArt ไปใช้ คุณอาจเป็นประโยชน์สร้างกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×