คำอธิบายของกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการ

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

รายการบล็อกพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครงของรายการบล็อกพื้นฐาน

รายการที่ส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม รูปร่างวงกลมขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ เหมาะกับการแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 1 โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครงของส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวโค้ง

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

กระบวนการโดยละเอียด

ใช้กับข้อความระดับ 2 จำนวนมากเพื่อแสดงความคืบหน้าตามขั้นตอนต่างๆ

รูปเค้าโครงของกระบวนการโดยละเอียด

รายการที่ถูกจัดกลุ่ม

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูล หรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนที่ระดับบนสุด และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนสุดที่เกี่ยวข้องแต่ละรูป เหมาะกับการเน้นกลุ่มย่อยหรือขั้นตอนย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น หรือรายการข้อมูลหลายรายการ

รูปเค้าโครงของรายการที่ถูกจัดกลุ่ม

รายการลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย

รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงรายการข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม เหมาะกับข้อความจำนวนมาก โดยข้อความทั้งหมดมีระดับการเน้นที่เหมือนกัน และไม่มีการระบุทิศทาง

รูปเค้าโครงของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวนอน

รายการรูปภาพแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่มโดยมีการเน้นรูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปร่างบนสุดถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวนอน

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

รายการคำอธิบายรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม รูปร่างบนสุดถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ และรูปภาพถูกเน้นอยู่เหนือข้อความ เหมาะกับรูปภาพที่มีข้อความอธิบายภาพสั้นๆ

รูปเค้าโครงของ รายการคำอธิบายรูปภาพ

รายการพีระมิด

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น ข้อความจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนของพื้นหลังพีระมิด

รูปภาพเค้าโครง รายการพีระมิด

กระบวนการเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เนื่องจากแต่ละบรรทัดปรากฏอยู่ในรูปร่างแยกต่างหาก

รูปเค้าโครงของกระบวนการเป็นส่วนๆ

รายการแบบเรียงซ้อน

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ รูปร่างวงกลมมีข้อความระดับ 1 และสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สัมพันธ์กันมีข้อความระดับ 2 เหมาะกับรายละเอียดจำนวนมากและข้อความระดับ 1 ที่มีจำนวนน้อย

รูปเค้าโครงของรายการแบบเรียงซ้อน

ลำดับชั้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง

รายการตาราง

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกันของค่าที่เท่ากัน ข้อความบรรทัดแรกระดับ 1 สัมพันธ์กับรูปร่างบนสุด และข้อความบรรทัดแรกระดับ 2 ใช้สำหรับรายการที่ตามมา

รูปเค้าโครงของรายการตาราง

รายการเป้าหมาย

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือทับซ้อนกัน แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะแสดงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2

รูปเค้าโครงของรายการเป้าหมาย

รายการสี่เหลี่ยมคางหมู

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกันของค่าที่เท่ากัน เหมาะกับข้อความจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการสี่เหลี่ยมคางหมู

รายการกล่องแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีข้อความระดับ 2 จำนวนมาก โดยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รูปเค้าโครงของรายการกล่องแนวตั้ง

รายการบล็อกแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก โดยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับข้อความที่มีประเด็นหลักหนึ่งประเด็นและประเด็นย่อยหลายประเด็น

รูปเค้าโครงของรายการบล็อกแนวตั้ง

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม เหมาะกับรายการที่มีหัวเรื่องยาวหรือข้อมูลระดับบนสุด

รูปเค้าโครงของรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแนวตั้ง

รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนไหวหรือทิศทาง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะสำหรับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม โดยวงกลมขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

เค้าโครง 'รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง'

รายการรูปภาพแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับหรือที่จัดกลุ่ม โดยรูปร่างขนาดเล็กด้านซ้ายถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแนวตั้ง

รายการลูกศรแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ย้ายไปยังจุดหมายเดียวกัน เหมาะที่จะใช้สำหรับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รูปเค้าโครงของรายการลูกศรแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

กระบวนการ

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับแสดงทั้งข้อความระดับ 1 และระดับ 2

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

โฟลว์แบบสลับ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นการโต้ตอบหรือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล

รูปเค้าโครงของโฟลว์แบบสลับ

ริบบิ้นลูกศร

ใช้เพื่อแสดงมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันซึ่งมีความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น แรงที่เป็นปฏิปักษ์กัน บรรทัดข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกใช้สำหรับข้อความในลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของริบบิ้นลูกศร

กระบวนการแนวโค้งพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวโค้งพื้นฐาน

กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา ขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเน้นการเคลื่อย้ายหรือทิศทาง โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏภายในรูปร่างลูกศร ขณะที่ข้อความระดับ 2 จะปรากฏด้านล่างรูปร่างลูกศร

รูปเค้าโครงของกระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน

กระบวนการพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์

เค้าโครง 'กระบวนการพื้นฐาน'

เส้นเวลาพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือแสดงข้อมูลเส้นเวลา เหมาะสำหรับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2

รูปภาพเค้าโครง เส้นเวลาพื้นฐาน

รายการเครื่องหมายบั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าตามกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้เกิดเวิร์กโฟลว์โดยรวม นอกจากนี้ยังใช้สำหรับแสดงกระบวนการที่ขัดแย้งกัน โดยข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปลูกศรแรกทางด้านซ้าย ขณะที่ข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวนอนสำหรับแต่ละรูปร่างที่มีข้อความระดับ 1

รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้ง

กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม

ใช้เพื่อแสดงลำดับหรือขั้นตอนแบบยาวที่ไม่เป็นเชิงเส้นในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับข้อความระดับ 1 เท่านั้น โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครง 'กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม'

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า เส้นเวลา ขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเน้นการเคลื่อย้ายหรือทิศทาง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เน้นข้อความในรูปร่างเริ่มต้น เหมาะสำหรับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของกระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด

กระบวนการลูกศรแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงเส้นเวลา หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับข้อความระดับ 1 เนื่องจากข้อความระดับ 1 แต่ละบรรทัดจะปรากฏภายในรูปร่างลูกศร ส่วนข้อความระดับ 2 จะปรากฏภายนอกรูปร่างลูกศร

รูปเค้าโครงของกระบวนการลูกศรแบบต่อเนื่อง

กระบวนการบล็อกแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้า หรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ เหมาะสำหรับข้อความระดับ 1 และระดับ 2 ที่มีจำนวนน้อย

รูปเค้าโครงของกระบวนการบล็อกแบบต่อเนื่อง

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ลูกศรชี้บรรจบกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลาง ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของลูกศรชี้บรรจบกัน

กระบวนการโดยละเอียด

ใช้กับข้อความระดับ 2 จำนวนมากเพื่อแสดงความคืบหน้าตามขั้นตอนต่างๆ

รูปเค้าโครงของกระบวนการโดยละเอียด

ลูกศรแยกออกจากกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ออกมาจากแหล่งศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของลูกศรแยกออกจากกัน

สมการ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) ใช้ได้ดีสุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของสมการ

กรวย

ใช้เพื่อแสดงการกรองข้อมูลหรือวิธีผสานส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นผลลัพธ์สุดท้าย สามารถมีข้อความระดับ 1 ได้ถึงสี่บรรทัด โดยข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดสุดท้ายเหล่านี้จะปรากฏใต้กรวย และบรรทัดอื่นๆ จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของกรวย

เกียร์

ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเกียร์

ลูกศรชี้สวนกัน

ใช้เพื่อแสดงสองความคิดที่ตรงข้ามกัน หรือความคิดที่ต่างจากจุดศูนย์กลาง ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของลูกศรที่ชี้สวนกัน

กระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าในพื้นหลังถูกออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ

ลูกศรตามกระบวนการ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่แสดงกระบวนการหรือเวิร์กโฟลว์ โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างลูกศร เหมาะสำหรับข้อความจำนวนน้อยและเน้นการเคลื่อนย้ายหรือทิศทาง

รูปภาพเค้าโครง ลูกศรตามกระบวนการ

รายการกระบวนการ

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลหลายกลุ่มหรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยข้อความระดับ 1 สัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนด้านบน และข้อความระดับ 2 สัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งด้านล่างรูปร่างระดับบนที่เกี่ยวข้องแต่ละรูปร่าง

รูปเค้าโครงของรายการกระบวนการ

กระบวนการแนวโค้งการทำซ้ำ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง

รูปเค้าโครงของกระบวนการแนวโค้งการทำซ้ำ

กระบวนการเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เนื่องจากแต่ละบรรทัดปรากฏอยู่ในรูปร่างแยกต่างหาก

รูปเค้าโครงของกระบวนการเป็นส่วนๆ

กระบวนการแบบเหลื่อมกัน

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าในทางลงในขั้นตอนต่างๆ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของกระบวนการแบบเหลื่อมกัน

ลูกศรขึ้น

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนที่แนวโน้มสูงขึ้นในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 ห้าบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับจุดบนลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความที่มีจำนวนน้อย ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของลูกศรขึ้น

รายการลูกศรแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ย้ายไปยังจุดหมายเดียวกัน เหมาะที่จะใช้สำหรับรายการข้อมูลที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รูปเค้าโครงของรายการลูกศรแนวตั้ง

กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ โดยขยายพื้นที่แสดงทั้งแนวนอนและแนวตั้งให้ใหญ่ที่สุดสำหรับรูปร่าง และเน้นความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างมากกว่าทิศทางหรือการเคลื่อนย้าย

รูปภาพเค้าโครง กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง

รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ หรือเพื่อเน้นการเคลื่อนไหวหรือทิศทาง โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะสำหรับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง

สมการแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของสมการแนวตั้ง

กระบวนการแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงความคืบหน้าหรือขั้นตอนตามลำดับในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ที่ดำเนินงานจากบนลงล่าง ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เนื่องจากพื้นที่แนวตั้งมีจำกัด

รูปภาพเค้าโครง กระบวนการแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

วงกลม

La ชื่อค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

วงกลมพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นช่วงหรือขั้นตอนมากกว่าลูกศรหรือแนวการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกัน ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปภาพเค้าโครง วงกลมพื้นฐาน

วงกลมธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร บรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลมที่กระจายอยู่เท่าๆ กัน ข้อความบนสุดระดับ 1 จะปรากฏอยู่ภายนอกส่วนที่เหลือของวงกลมสำหรับเน้น ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมธรรมดา

รัศมีธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 ของรูปร่างนั้นจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปภาพเค้าโครง รัศมีพื้นฐาน

วงกลมแบบบล็อก

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นช่วงหรือขั้นตอนมากกว่าลูกศรหรือแนวการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกัน

รูปเค้าโครงของวงกลมแบบบล็อก

วงกลมแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นการเชื่อมต่อระหว่างคอมโพเนนต์ทั้งหมด ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของวงกลมแบบต่อเนื่อง

เมทริกซ์วงกลม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านข้างของรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์วงกลม

รัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง โดยเน้นวงกลมที่ล้อมรอบมากกว่าจะเน้นความคิดตรงกลาง ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของรัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

เกียร์

ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเกียร์

วงกลมหลายทิศทาง

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นในทิศทางใดก็ได้

รูปเค้าโครงของวงกลมหลายทิศทาง

วงกลมไร้ทิศทาง

ใช้เพื่อแทนลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม รูปร่างแต่ละรูปมีระดับความสำคัญเท่ากัน เหมาะที่จะใช้เมื่อไม่จำเป็นต้องระบุทิศทาง

รูปเค้าโครงของวงกลมไร้ทิศทาง

วงกลมรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลัก โดยเน้นทั้งข้อมูลในวงกลมตรงกลางและเน้นการใช้ข้อมูลในวงกลมรอบนอกกับความคิดตรงกลาง บรรทัดข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลมตรงกลาง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับวงกลมรอบนอก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมรัศมี

เวนน์แบบรัศมี

ใช้เพื่อแสดงทั้งความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเวนน์แบบรัศมี

วงกลมเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่แสดงความคืบหน้าหรือลำดับของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นชิ้นงานที่เชื่อมโยงกัน แต่ละข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมเป็นส่วนๆ

วงกลมข้อความ

ใช้เพื่อแสดงลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม โดยเน้นลูกศรหรือแนวการดำเนินงานมากกว่าช่วงหรือขั้นตอน ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของวงกลมข้อความ

ด้านบนของหน้า

ลำดับชั้น

เค้าโครง ชื่อ

คำอธิบาย

รูปภาพ

ลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นจากบนลงล่าง

รูปเค้าโครงของลำดับชั้น

รายการลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย

รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น

ลำดับชั้นแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินในแนวนอน เหมาะสำหรับโครงสร้างการติดสินใจ

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นแนวนอน

ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินในแนวนอนและจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดนเน้นหัวเรื่องหรือข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างที่จุดเริ่มต้นของลำดับชั้น และบรรทัดที่สองรวมถึงบรรทัดที่ตามมาทั้งหมดของข้อความระดับ 1 จะปรากฏที่ด้านบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง

รูปภาพเค้าโครง ลำดับชั้นป้ายชื่อแนวนอน

ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินจากบนลงล่างและจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดนเน้นหัวเรื่องหรือข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในรูปร่างที่จุดเริ่มต้นของลำดับชั้น และบรรทัดที่ตามมาทั้งหมดของข้อความระดับ 1 จะปรากฏที่ด้านซ้ายของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อ

แผนผังองค์กร

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลแบบลำดับชั้นหรือความสัมพันธ์ที่รายงานในองค์กร เค้าโครงแบบลอยของรูปร่างผู้ช่วยและแผนผังองค์กรพร้อมใช้งานสำหรับเค้าโครงนี้

รูปภาพเค้าโครง แผนผังองค์กร

ลำดับชั้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง

ด้านบนของหน้า

ความสัมพันธ์

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

ริบบิ้นลูกศร

ใช้เพื่อแสดงมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องหรือขัดแย้งกันซึ่งมีความสัมพันธ์บางอย่าง เช่น แรงที่เป็นปฏิปักษ์กัน บรรทัดข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกใช้สำหรับข้อความในลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของริบบิ้นลูกศร

สมดุล

ใช้เพื่อเปรียบเทียบหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองความคิด แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับข้อความที่อยู่ด้านหนึ่งของจุดกึ่งกลางที่ด้านบน โดยเน้นข้อความระดับ 2 ซึ่งจำกัดให้มีได้สี่รูปร่างบนแต่ละด้านของจุดกึ่งกลาง ส่วนปลายที่สมดุลกันที่ชี้ไปยังด้านข้างกับรูปร่างส่วนใหญ่จะมีข้อความระดับ 2 ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงสมดุล

วงกลมธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงว่าแต่ละส่วนประกอบเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไร บรรทัดข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลมที่กระจายอยู่เท่าๆ กัน ข้อความบนสุดระดับ 1 จะปรากฏอยู่ภายนอกส่วนที่เหลือของวงกลมสำหรับเน้น ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมธรรมดา

รัศมีธรรมดา

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และข้อความระดับ 2 ของรูปร่างนั้นจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปภาพเค้าโครง รัศมีพื้นฐาน

เป้าหมายพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ แบบเป็นขั้นๆ หรือแบบลำดับชั้น ห้าบรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปภาพเค้าโครง เป้าหมายพื้นฐาน

เวนน์พื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันหรือเชื่อมโยงถึงกัน เจ็ดบรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับวงกลม ถ้าข้อความระดับ 1 มีสี่บรรทัดหรือน้อยกว่า ข้อความจะอยู่ในวงกลม ถ้าข้อความระดับ 1 มีมากกว่าสี่บรรทัด ข้อความจะอยู่นอกวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปภาพเค้าโครง เวนน์พื้นฐาน

รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกัน รูปร่างวงกลมออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ

รูปเค้าโครงของรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

ลูกศรชี้บรรจบกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ครอบคลุมจุดศูนย์กลาง ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของลูกศรชี้บรรจบกัน

รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดหรือคอมโพเนนต์กับความคิดหลักในวงกลม บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่อยู่ล้อมรอบรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปภาพเค้าโครง รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง

ลูกศรถ่วงดุล

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ตรงข้ามกัน ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร และใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 2 ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของลูกศรถ่วงดุล

เมทริกซ์วงกลม

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในความคืบหน้าแบบวงจร แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางด้านข้างของรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์วงกลม

ลูกศรแยกออกจากกัน

ใช้เพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดที่ออกมาจากแหล่งศูนย์กลาง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของลูกศรแยกออกจากกัน

รัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในรูปแบบวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมตรงกลาง โดยเน้นวงกลมที่ล้อมรอบมากกว่าจะเน้นความคิดตรงกลาง ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของรัศมีแผ่ออกจากศูนย์กลาง

สมการ

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังจากเครื่องหมายเท่ากับ (=) ใช้ได้ดีสุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของสมการ

กรวย

ใช้เพื่อแสดงการกรองข้อมูลหรือวิธีผสานส่วนต่างๆ เป็นหนึ่งเดียว โดยเน้นผลลัพธ์สุดท้าย สามารถมีข้อความระดับ 1 ได้ถึงสี่บรรทัด โดยข้อความระดับ 1 สี่บรรทัดสุดท้ายเหล่านี้จะปรากฏใต้กรวย และบรรทัดอื่นๆ จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของกรวย

เกียร์

ใช้เพื่อแสดงความคิดที่เชื่อมโยงกัน แต่ละบรรทัดข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างเกียร์ และข้อความระดับ 2 ที่สัมพันธ์กันเหล่านั้นจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกับรูปร่างเกียร์ ข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเกียร์

รายการที่ถูกจัดกลุ่ม

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มและกลุ่มย่อยของข้อมูล หรือขั้นตอนและขั้นตอนย่อยในงาน กระบวนการ หรือเวิร์กโฟลว์ ข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างแนวนอนที่ระดับบนสุด และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับขั้นตอนย่อยแนวตั้งที่อยู่ใต้รูปร่างระดับบนสุดที่เกี่ยวข้องแต่ละรูป เหมาะกับการเน้นกลุ่มย่อยหรือขั้นตอนย่อย ข้อมูลแบบลำดับชั้น หรือรายการข้อมูลหลายรายการ

รูปเค้าโครงของรายการที่ถูกจัดกลุ่ม

รายการลำดับชั้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นที่ดำเนินข้ามกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกลุ่มหรือรายการข้อมูลได้อีกด้วย

รูปเค้าโครงของรายการลำดับชั้น

เวนน์เชิงเส้น

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันตามลำดับ ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของเวนน์เชิงเส้น

เป้าหมายแบบซ้อนกัน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 สามบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับข้อความด้านบนซ้ายในรูปร่าง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างที่เล็กกว่า ใช้งานได้ดีที่สุดกับบรรทัดข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนน้อยที่สุด ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเป้าหมายแบบซ้อนกัน

วงกลมไร้ทิศทาง

ใช้เพื่อแทนลำดับต่อเนื่องของขั้นตอน งาน หรือเหตุการณ์ในแนววงกลม รูปร่างแต่ละรูปมีระดับความสำคัญเท่ากัน เหมาะที่จะใช้เมื่อไม่จำเป็นต้องระบุทิศทาง

รูปเค้าโครงของวงกลมไร้ทิศทาง

ลูกศรชี้สวนกัน

ใช้เพื่อแสดงสองความคิดที่ตรงข้ามกัน หรือความคิดที่ต่างจากจุดศูนย์กลาง ข้อความระดับ 1 สองบรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับลูกศร ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของลูกศรที่ชี้สวนกัน

รายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มหรือที่เกี่ยวข้องกัน รูปร่างขนาดเล็กที่มุมบนออกแบบมาเพื่อใส่รูปภาพ โดยเน้นข้อความระดับ 2 เด่นกว่าข้อความระดับ 1 และเหมาะกับข้อความระดับ 2 ที่มีจำนวนมาก

รูปเค้าโครงของรายการส่วนที่ถูกเน้นของรูปภาพ

วงกลมรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลัก โดยเน้นทั้งข้อมูลในวงกลมตรงกลางและเน้นการใช้ข้อมูลในวงกลมรอบนอกกับความคิดตรงกลาง บรรทัดข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับวงกลมตรงกลาง และข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับวงกลมรอบนอก ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของวงกลมรัศมี

รายการรัศมี

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับความคิดหลักในวงกลม รูปร่างตรงกลางสามารถมีรูปภาพได้ โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏในวงกลมที่เล็กกว่า และข้อความระดับ 2 ที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะปรากฏที่ด้านข้างของวงกลมที่เล็กกว่า

รูปเค้าโครงของรายการรัศมี

เวนน์แบบรัศมี

ใช้เพื่อแสดงทั้งความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกันและความสัมพันธ์ต่อความคิดหลักในวงกลม ข้อความระดับ 1 บรรทัดแรกจะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และบรรทัดต่างๆ ของข้อความระดับ 2 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเวนน์แบบรัศมี

พีระมิดเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน หรือความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เก้าบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างสามเหลี่ยม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของพีระมิดเป็นส่วนๆ

เวนน์แบบเรียงซ้อน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่เหลื่อมกัน เหมาะสำหรับเน้นการเติบโตหรือลำดับ ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น โดยเจ็ดบรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างวงกลม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเวนน์แบบเรียงซ้อน

ลำดับชั้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงกลุ่มข้อมูลที่สร้างจากบนลงล่าง และลำดับชั้นภายในแต่ละกลุ่ม เค้าโครงนี้ไม่มีเส้นเชื่อมต่อ

รูปเค้าโครงของลำดับชั้นตาราง

รายการเป้าหมาย

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรือทับซ้อนกัน แต่ละบรรทัดของข้อความระดับ 1 เจ็ดบรรทัดแรกจะแสดงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีกับข้อความทั้งระดับ 1 และระดับ 2

รูปเค้าโครงของรายการเป้าหมาย

สมการแนวตั้ง

ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนตามลำดับหรืองานที่อธิบายแผนการหรือผลลัพธ์ ข้อความระดับ 1 บรรทัดสุดท้ายจะปรากฏหลังลูกศร ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของสมการแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

เมทริกซ์

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

เมทริกซ์พื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของคอมโพเนนต์ทั้งหมดในควอแดรนต์ สี่บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปภาพเค้าโครง เมทริกซ์พื้นฐาน

เมทริกซ์เส้นตาราง

ใช้เพื่อแสดงการวางแนวคิดระหว่างสองแกน โดยเน้นแต่ละคอมโพเนนต์มากกว่าคอมโพเนนต์ทั้งหมด สี่บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์เส้นตาราง

เมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของควอแดรนต์ทั้งสี่กับควอแดรนต์ทั้งหมด บรรทัดแรกของข้อความระดับ 1 จะสัมพันธ์กับรูปร่างตรงกลาง และสี่บรรทัดแรกของข้อความระดับ 2 จะปรากฏในควอแดรนต์ ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง

รูปเค้าโครงของเมทริกซ์ที่มีชื่อเรื่อง

ด้านบนของหน้า

พีระมิด

ชื่อเค้าโครง

คำอธิบาย

รูปภาพ

พีระมิดพื้นฐาน

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นโดยมีคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านล่างและทำให้แคบเข้า โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏในส่วนต่างๆ ของพีระมิด และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างข้างพีระมิดแต่ละส่วน

รูปภาพเค้าโครง พีระมิดพื้นฐาน

พีระมิดคว่ำ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นโดยมีคอมโพเนนต์ใหญ่สุดที่ด้านบนและทำให้แคบเข้า โดยข้อความระดับ 1 จะปรากฏในส่วนต่างๆ ของพีระมิด และข้อความระดับ 2 จะปรากฏในรูปร่างข้างพีระมิดแต่ละส่วน

รูปเค้าโครงของพีระมิดคว่ำ

รายการพีระมิด

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกัน หรือความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น ข้อความจะปรากฏอยู่ในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านบนของพื้นหลังพีระมิด

รูปภาพเค้าโครง รายการพีระมิด

พีระมิดเป็นส่วนๆ

ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์แบบที่เก็บ ความสัมพันธ์ตามสัดส่วน หรือความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงถึงกัน ข้อความระดับ 1 เก้าบรรทัดแรกจะปรากฏในรูปร่างสามเหลี่ยม ส่วนข้อความที่ไม่ใช้จะไม่ปรากฏ แต่ยังคงใช้ได้ถ้าคุณสลับเค้าโครง ใช้ได้ดีที่สุดกับข้อความระดับ 1 เท่านั้น

รูปเค้าโครงของพีระมิดเป็นส่วนๆ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×