คำสั่ง TRANSFORM

สร้าง คิวรีแบบตาราง

ไวยากรณ์

TRANSFORM aggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (value1[, value2[, ...]])]

คำสั่ง TRANSFORM มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

aggfunction

ฟังก์ชันการรวม SQL ที่ทำงานบนข้อมูลที่เลือก

selectstatement

คำสั่ง SELECT

pivotfield

เขตข้อมูลหรือ นิพจน์ ที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างส่วนหัวของคอลัมน์ในชุดผลลัพธ์ของคิวรี

value1, value2

ค่าคงที่ที่ใช้ในการสร้างส่วนหัวของคอลัมน์


ข้อสังเกต

เมื่อคุณสรุปข้อมูลโดยใช้คิวรีแบบตาราง คุณจะเลือกค่าจากเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่ระบุเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลในรูปแบบที่กระชับกว่าการใช้ เลือกคิวรี

TRANSFORM เป็นส่วนเพิ่มเติม แต่เป็นคำสั่งแรกในสตริง SQL เมื่อถูกรวมอยู่ด้วย ซึ่งจะนำหน้าคำสั่ง SELECT ที่ระบุเขตข้อมูลที่ใช้เป็นส่วนหัวของแถวและส่วนคำสั่ง GROUP BY ที่ระบุการจัดกลุ่มแถว นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถรวมส่วนคำสั่งอื่นๆ เช่น WHERE ที่ระบุการเลือกเพิ่มเติมหรือเกณฑ์การเรียงลำดับได้ คุณยังสามารถใช้คิวรีย่อยเป็นเพรดิเคตในคิวรีแบบตารางได้ โดยเฉพาะเพรดิเดตที่มีอยู่ในส่วนคำสั่ง WHERE

ค่าที่ส่งกลับใน pivotfield จะถูกใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในชุดผลลัพธ์ของคิวรี ตัวอย่างเช่น การ Pivot ตัวเลขยอดขายในเดือนของการขายในคิวรีแบบตารางจะสร้าง 12 คอลัมน์ คุณสามารถห้าม pivotfield ไม่ให้สร้างส่วนหัวจากค่าคงที่ (value1, value2 ) ที่แสดงอยู่ในส่วนคำสั่งเสริม IN ได้ คุณยังสามารถใส่ค่าคงที่ซึ่งไม่มีข้อมูลอยู่เพื่อสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมได้ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×