คำสั่ง TRANSACTION

ใช้เพื่อเริ่มต้นและสรุปทรานแซคชันที่ชัดเจน

ไวยากรณ์

เริ่มต้นทรานแซคชันใหม่

BEGIN TRANSACTION

สรุปทรานแซคชันโดยยืนยันงานทั้งหมดที่ดำเนินการระหว่างทรานแซคชัน

COMMIT [TRANSACTION | WORK]

สรุปทรานแซคชันโดยย้อนกลับงานทั้งหมดที่ดำเนินการระหว่างทรานแซคชัน

ROLLBACK [TRANSACTION | WORK]

ข้อสังเกต

ทรานแซคชันจะไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเริ่มต้นทรานแซคชัน คุณต้องทำอย่างชัดเจนโดยใช้ BEGIN TRANSACTION

ทรานแซคชันสามารถซ้อนกันได้สูงสุดห้าระดับ เมื่อต้องการเริ่มต้นทรานแซคชันแบบซ้อนกัน ให้ใช้ BEGIN TRANSACTION ภายในบริบทของทรานแซคชันที่มีอยู่แล้ว

ตารางที่ลิงก์กันไม่รองรับทรานแซคชันขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×