คำสั่ง GRANT

มอบสิทธิ์พิเศษที่ระบุกับผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีอยู่

ไวยากรณ์

GRANT {privilege[, privilege, …]} ON
{TABLE table |
OBJECT object|

CONTAINER container } TO {authorizationname[, authorizationname, …]}

คำสั่ง GRANT มีส่วนเหล่านี้:

ส่วน

คำอธิบาย

สิทธิ์พิเศษ

สิทธิ์พิเศษที่จะมอบให้ สิทธิ์พิเศษจะถูกระบุโดยใช้คำสำคัญต่อไปนี้:

SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY, UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE, SELECTSCHEMA, SCHEMA and UPDATEOWNER.

tablename

ชื่อตารางที่ถูกต้องใดก็ได้

วัตถุ

ซึ่งสามารถประกอบด้วยวัตถุที่ไม่ใช่ตารางใดก็ได้ คิวรีที่ถูกจัดเก็บ (มุมมองหรือ กระบวนงาน) คือตัวอย่าง

คอนเทนเนอร์

ชื่อของคอนเทนเนอร์ที่ถูกต้อง

authorizationname

ชื่อผู้ใช้หรือกลุ่มขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×