คำสั่ง EXECUTE

ใช้เพื่อการดำเนินการของ กระบวนงาน

ไวยากรณ์

กระบวนการ EXECUTE [param1[, param2[, ...]]

คำสั่ง EXECUTE มีส่วนเหล่านี้:

ส่วน

คำอธิบาย

กระบวนการ

ชื่อของกระบวนการที่จะดำเนินการ

param1, param2, …

ค่าสำหรับพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยกระบวนการขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×