คำสั่ง DROP USER หรือ GROUP

ลบ ผู้ใช้ หรือ กลุ่ม ที่มีอยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการ หรือเอา ผู้ใช้ ที่มีอยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการออกจาก กลุ่ม ที่มีอยู่

ไวยากรณ์

ลบ ผู้ใช้ อย่างน้อยหนึ่งคน หรือเอา ผู้ใช้ อย่างน้อยหนึ่งคนออกจาก กลุ่ม

DROP USER ผู้ใช้[, ผู้ใช้, …] [FROM กลุ่ม]

ลบอย่างน้อยหนึ่ง กลุ่ม:

DROP GROUP กลุ่ม[, กลุ่ม, …]

คำสั่ง DROP USER หรือ GROUP มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

ผู้ใช้

ชื่อของผู้ใช้ที่จะถูกเอาออกจากไฟล์ข้อมูล เวิร์กกรุ๊ป

กลุ่ม

ชื่อของกลุ่มที่จะถูกเอาออกจากไฟล์ข้อมูลเวิร์กกรุ๊ป


ข้อสังเกต

ถ้าใช้คำสำคัญ FROM ในคำสั่ง DROP USER จากนั้น ผู้ใช้ แต่ละคนที่แสดงรายการอยู่ในคำสั่งจะถูกเอาออกจาก กลุ่ม ที่ระบุตามคำสำคัญ FROM อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ จะไม่ถูกลบ

คำสั่ง DROP GROUP จะลบ กลุ่ม ที่ระบุ ผู้ใช้ ที่เป็นสมาชิกของ กลุ่ม จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะไม่ได้เป้นสมาชิกของ กลุ่ม ที่ถูกลบอีกต่อไปขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×