คำสั่ง DELETE

สร้าง ลบคิวรี ที่นำระเบียนจากหนึ่งหรือหลายตารางที่แสดงในส่วนคำสั่ง FROM ที่ตรงกับส่วนคำสั่ง WHERE ออก

ไวยากรณ์

DELETE [table.*]
FROM table
WHERE criteria

คำสั่ง DELETE มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

ตาราง

ชื่อที่เลือกของตารางจากระเบียนที่ถูกลบ

ตาราง

ชื่อของตารางจากระเบียนที่ถูกลบ

เกณฑ์

นิพจน์ ที่กำหนดระเบียนที่จะลบ


ข้อสังเกต

DELETE มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการลบหลายระเบียน

เมื่อต้องการลบทั้งตารางจากฐานข้อมูล คุณสามารถใช้เมธอด Execute ด้วยคำสั่ง DROP ถ้าคุณลบตาราง โครงสร้างจะหายไป ในทางกลับกันเมื่อคุณใช้ DELETE จะมีเฉพาะข้อมูลเท่านั้นที่ถูกลบ โครงสร้างตารางและคุณสมบัติของตารางทั้งหมด เช่น แอตทริบิวต์ของเขตข้อมูลและดัชนีจะยังคงอยู่

คุณสามารถใช้ DELETE เพื่อนำระเบียนออกจากตารางที่อยู่ใน ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม กับตารางอื่นได้ การดำเนินการลบที่เกี่ยวข้องจะทำให้ระเบียนในตารางที่อยู่ในกลุ่มความสัมพันธ์ถูกลบเมื่อระเบียนที่มีความสัมพันธ์ตรงกันด้านหนึ่งถูกลบในคิวรี ตัวอย่างเช่น ในความสัมพันธ์ระหว่างตารางลูกค้าและใบสั่งซื้อ ตารางลูกค้าที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้านหนึ่งและตารางใบสั่งซื้ออยู่ในกลุ่มของความสัมพันธ์ การลบระเบียนจากลูกค้าส่งผลให้ระเบียนใบสั่งซื้อที่สอดคล้องกันถูกลบถ้ามีการระบุตัวเลือกการลบที่เกี่ยวข้อง

การลบคิวรีเป็นการลบระเบียนทั้งหมด ไม่ใช่เพียงข้อมูลในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณต้องการลบค่าในเขตข้อมูลที่ระบุ ให้สร้าง อัปเดตคิวรี ที่เปลี่ยนค่าเป็น Null

สิ่งสำคัญ: 

  • หลังจากที่คุณนำระเบียนออกด้วยการลบคิวรี คุณจะไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการได้ ถ้าคุณต้องการทราบว่าระเบียนใดที่ถูกลบ ให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของ เลือกคิวรี ที่ใช้เกณฑ์เดียวกัน จากนั้นเรียกใช้คิวรีการลบ

  • รักษาสำเนาสำรองของคุณตลอดเวลา ถ้าคุณลบระเบียนผิด คุณสามารถเรียกคืนจากสำเนาสำรองของคุณได้ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×