ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คำสั่ง CREATE USER หรือ GROUP

สร้างผู้ใช้หรือกลุ่มใหม่หนึ่งรายการหรือมากกว่า

ไวยากรณ์

สร้างผู้ใช้:

CREATE USER userpassword pid [, userpassword pid, …]

สร้างกลุ่ม:

CREATE GROUP grouppid[, grouppid, …]

คำสั่ง CREATE USER หรือ GROUP มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

ผู้ใช้

ชื่อของผู้ใช้ที่จะถูกเพิ่มไปยังไฟล์ข้อมูลเวิร์กกรุ๊ป

กลุ่ม

ชื่อของกลุ่มที่จะถูกเพิ่มไปยังไฟล์ข้อมูลเวิร์กกรุ๊ป

รหัสผ่าน

รหัสผ่านที่จะเชื่อมโยงกับชื่อผู้ใช้ที่ระบุ

pid

หมายเลขส่วนบุคคล


ข้อสังเกต

ผู้ใช้ และ กลุ่ม ไม่สามารถมีชื่อเดียวกันได้

ต้องมี รหัสผ่าน สำหรับแต่ละ ผู้ใช้ หรือ กลุ่ม ที่สร้างขึ้นขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×