คำสั่ง ALTER USER หรือ DATABASE

เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว หรือสำหรับฐานข้อมูล

ไวยากรณ์

ALTER DATABASE PASSWORD newpasswordoldpassword

ALTER USER user PASSWORD newpasswordoldpassword

คำสั่ง ALTER USER หรือ DATABASE มีส่วนต่างๆ ดังนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

ผู้ใช้

ชื่อของผู้ใช้ที่จะถูกเพิ่มไปยังไฟล์ข้อมูลเวิร์กกรุ๊ป

newpassword

รหัสผ่านใหม่ที่จะเชื่องโยงกับชื่อของ ผู้ใช้ หรือ ฐานข้อมูล ที่ระบุ

oldpassword

รหัสผ่านที่มีอยู่แล้วที่เชื่องโยงกับชื่อของ ผู้ใช้ หรือ กลุ่ม ที่ระบุขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×