คำสั่ง UPDATE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างอัปเดตคิวรีที่เปลี่ยนค่าในเขตข้อมูลในตารางที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด

ไวยากรณ์

UPDATE table
SET newvalue
WHERE criteria;

คำสั่ง UPDATE มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

table

ชื่อของตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจะปรับเปลี่ยน

newvalue

นิพจน์ที่ระบุค่าที่จะถูกแทรกลงในบางเขตข้อมูลในระเบียนที่มีการปรับปรุง

criteria

นิพจน์ที่กำหนดระเบียนที่จะถูกปรับปรุง ระเบียนที่เป็นไปตามนิพจน์เท่านั้นที่จะถูกปรับปรุง


ข้อสังเกต

UPDATE นั้นมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหลายระเบียนหรือเมื่อมีระเบียนที่คุณต้องการเปลี่ยนอยู่ในหลายตาราง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลได้หลายเขตพร้อมกัน ตัวอย่างต่อไปนี้เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์และเพิ่มค่าขนส่ง 3 เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ขนส่งในสหราชอาณาจักร

UPDATE Orders
SET OrderAmount = OrderAmount * 1.1,
Freight = Freight * 1.03
WHERE ShipCountryRegion = 'UK';

สิ่งสำคัญ: 

  • UPDATE ไม่ได้สร้างชุดผลลัพธ์ นอกจากนี้ หลังจากที่คุณปรับปรุงระเบียนโดยใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล คุณจะไม่สามารถยกเลิกทำการดำเนินการได้ ถ้าคุณต้องการจะทราบว่าระเบียนใดที่ถูกปรับปรุง ขั้นแรกให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของเลือกคิวรีที่ใช้เกณฑ์เดียวกัน แล้วจึงเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ปรับปรุงข้อมูล

  • ควรสำรองสำเนาข้อมูลของคุณอยู่เสมอ ถ้าคุณปรับปรุงผิดระเบียน คุณยังสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นจากสำเนาสำรองของคุณได้หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×