คำสั่ง TRANSFORM

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างคิวรีแบบตาราง

ไวยากรณ์

TRANSFORM aggfunction
selectstatement
PIVOT pivotfield [IN (value1[, value2[, ...]])]

คำสั่ง TRANSFORM มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

aggfunction

ฟังก์ชันการรวม SQL ที่ดำเนินการบนข้อมูลที่เลือก

selectstatement

คำสั่ง SELECT

pivotfield

เขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างส่วนหัวคอลัมน์ในชุดผลลัพธ์ของแบบสอบถาม

value1, value2

ค่าคงที่ใช้สำหรับสร้างส่วนหัวของคอลัมน์


ข้อสังเกต

เมื่อคุณสรุปข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามแบบตาราง จะเป็นการเลือกค่าจากเขตข้อมูลหรือนิพจน์ที่ระบุมาเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ เพื่อให้คุณสามารถดูข้อมูลได้ในรูปแบบที่กระชับมากกว่าการใช้เลือกคิวรี

แปลงหรือไม่ก็ได้แต่เมื่อมีคำสั่งแรกในสตริ SQL คำสั่ง select ที่ระบุเขตข้อมูลที่ใช้เป็นส่วนหัวของแถวและการจัดกลุ่มตามอนุประโยคที่ระบุจัดกลุ่มแถว ก่อนหน้านั้น คุณอาจ คุณสามารถรวมอื่นส่วนของประโยค เช่น WHERE ที่ระบุเลือกเพิ่มเติมหรือเกณฑ์การเรียงลำดับได้ คุณยังสามารถใช้คิวรีย่อยเป็นเพรดิเคตนั่นคือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล่านั้นในคำสั่ง where — ในคิวรีแบบตารางได้

ค่าที่ส่งกลับใน pivotfield จะใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในชุดผลลัพธ์ของแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น การทำ Pivot ยอดขายในเดือนของการขายในแบบสอบถามแบบตารางจะสร้างให้ 12 คอลัมน์ คุณสามารถจำกัด pivotfield ให้สร้างส่วนหัวจากค่าคงที่ (value1, value2 ) ที่แสดงอยู่ในส่วนคำสั่ง IN ได้ คุณยังสามารถใส่ค่าคงที่ที่ไม่มีข้อมูลอยู่เเพื่อสร้างคอลัมน์เพิ่มเติมได้อีกด้วยหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×