คำสั่ง TRANSACTION

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้เพื่อเริ่มต้น และสิ้นสุดการทำธุรกรรมชัดเจนปัจจุบัน

ไวยากรณ์

เริ่มทรานแซคชันใหม่

BEGIN TRANSACTION

การสิ้นสุดทรานแซคชันด้วยการยอมรับงานทั้งหมดที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างทรานแซคชัน

COMMIT [TRANSACTION | WORK]

ทรานแซคชันที่ โดยนำกลับมาใช้งานทั้งหมดที่ดำเนินการระหว่างธุรกรรม

ROLLBACK [TRANSACTION | WORK]

ข้อสังเกต

ทรานแซคชันไม่ได้เริ่มโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเริ่มทรานแซคชัน คุณต้องสั่งให้เริ่มกระทำด้วยการใช้ BEGIN TRANSACTION

ทรานแซคชันสามารถซ้อนกันได้จนถึงห้าระดับความลึก เมื่อต้องการเริ่มต้นทรานแซคชันซ้อน ให้ใช้ BEGIN TRANSACTION ภายในทรานแซคชันที่มีอยู่

ทรานแซคชันไม่ได้รับการสนับสนุนในตารางที่มีการเชื่อมโยงหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×