คำสั่ง DROP USER หรือ GROUP

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลบผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีอยู่ หรือลบ ผู้ใช้ที่มีอยู่ออกจากกลุ่มที่มีอยู่

ไวยากรณ์

การลบผู้ใช้ หรือลบผู้ใช้ที่มีอยู่ออกจากกลุ่ม

DROP USER user[, user, …] [FROM group]

การลบกลุ่ม

DROP GROUP group[, group, …]

คำสั่ง DROP USER หรือ GROUP มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

user

ชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการจะลบออกจากแฟ้มข้อมูล เวิร์กกรุ๊ป

group

ชื่อของกลุ่มที่ต้องการจะลบออกจากแฟ้มข้อมูล Workgroup


ข้อสังเกต

ถ้าคำสำคัญ FROM ถูกใช้ในคำสั่ง DROP USER แล้ว ผู้ใช้แต่ละชื่อที่แสดงรายการในคำสั่งจะถูกลบออกจากกลุ่มที่ระบุโดยคำสำคัญ FROM แต่อย่างไรก็ตาม ตัวผู้ใช้นั้นไม่ได้ถูกลบออกไป

คำสั่ง DROP GROUP จะลบกลุ่มที่ระบุ ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่จะไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ถูกลบอีกต่อไปหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×