คำสั่ง DROP

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ลบตาราง กระบวนงาน หรือวิวที่มีอยู่ออกจากฐานข้อมูล หรือลบดัชนีที่มีอยู่ออกจากตาราง

หมายเหตุ: Microsoft Access database engine ไม่สนับสนุนการใช้ปล่อย หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถ้อย DDL กับฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft Access ใช้เมธอด DAO ลบแทน

ไวยากรณ์

DROP {TABLE table | INDEX index ON table | PROCEDURE procedure | VIEW view}

คำสั่ง DROP มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

table

ชื่อของตารางที่ต้องการลบ หรือตารางที่ดัชนีจะถูกลบออก

procedure

ชื่อของกระบวนงานที่ต้องการลบ

view

ชื่อของวิวที่ต้องการลบ

index

ชื่อของดัชนีที่ต้องการลบออกจาก table


ข้อสังเกต

คุณต้องปิดตารางก่อนที่คุณจะสามารถลบตารางนั้นหรือลบดัชนีออกจากตารางนั้นได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ALTER TABLE เพื่อลบดัชนีออกจากตารางได้เช่นกัน

คุณสามารถใช้ CREATE TABLE เพื่อสร้างตาราง และ CREATE INDEX หรือ ALTER TABLE เพื่อสร้างดัชนีได้ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตาราง ให้ใช้ ALTER TABLEหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×