คำสั่ง DELETE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างลบคิวรีซึ่งจะลบระเบียนออกจากตารางที่แสดงรายการในส่วนคำสั่ง FROM ที่สอดคล้องกับส่วนคำสั่ง WHERE

ไวยากรณ์

DELETE [table.*]
FROM table
WHERE criteria

คำสั่ง DELETE มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

table

ชื่อของตารางที่ระเบียนจะถูกลบออกซึ่งไม่จำเป็นต้องมีก็ได้

table

ชื่อของตารางที่ระเบียนจะถูกลบออก

criteria

นิพจน์ที่กำหนดว่าระเบียนใดบ้างที่จะถูกลบ


ข้อสังเกต

DELETE มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการจะลบระเบียนจำนวนมาก

เมื่อต้องการลบทั้งตารางออกจากฐานข้อมูล ให้คุณใช้เมธอด Execute กับคำสั่ง DROP ถ้าคุณลบตาราง โครงสร้างนั้นก็จะสูญเสียไป ในทางกลับกัน เมื่อคุณใช้ DELETE เฉพาะข้อมูลเท่านั้นที่จะถูกลบ โครงสร้างตารางและคุณสมบัติของตารางทั้งหมด เช่น แอตทริบิวต์เขตข้อมูลและดัชนีจะยังคงอยู่เช่นเดิม

คุณสามารถใช้ลบเพื่อลบระเบียนออกจากตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม กับตารางอื่น การดำเนินการลบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทำให้ระเบียนในตารางที่อยู่บนด้านจำนวนมากของความสัมพันธ์ที่ถูกลบเมื่อระเบียนสอดคล้องกันในด้านหนึ่งของความสัมพันธ์จะถูกลบในแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น ในความสัมพันธ์ระหว่างตารางลูกค้าและใบสั่งซื้อ ตารางลูกค้าที่อยู่บนด้านหนึ่ง และตารางใบสั่งซื้ออยู่บนด้านจำนวนมากของความสัมพันธ์ การลบระเบียนจากผลลัพธ์ลูกค้าในระเบียนสอดคล้องกันใบสั่งซื้อที่ถูกลบออกถ้าตัวเลือกลบสิ่งที่เกี่ยวข้องระบุไว้

ลบคิวรีลบทั้งระเบียน ไม่ใช่เพียงข้อมูลในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ถ้าคุณต้องการลบค่าในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง แออัปเดตคิวรี ที่เปลี่ยนแปลงค่าที่จะสร้างNull

สิ่งสำคัญ: 

  • หลังจากที่คุณลบระเบียนออกด้วยการใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูลแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการได้ ถ้าคุณต้องการทราบว่าระเบียนใดบ้างที่จะถูกลบ ขั้นแรกให้ตรวจดูผลลัพธ์ของเลือกคิวรีที่ใช้เกณฑ์เดียวกัน จากนั้นจึงเรียกใช้แบบสอบถามแบบใช้ลบข้อมูล

  • ดูแลให้มีสำเนาสำรองของข้อมูลของคุณอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณลบระเบียนผิด คุณยังสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นจากสำเนาสำรองของคุณได้หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×