คำสั่ง CREATE VIEW

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างมุมมองใหม่

หมายเหตุ: Microsoft Access database engine ไม่สนับสนุนการใช้สร้างมุมมอง หรือใดก็ได้ของใบแจ้งยอด DDL กับฐานข้อมูลกลไกจัดการฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft Access

ไวยากรณ์

CREATE VIEW view [(field1[, field2[, ...]])] AS selectstatement

คำสั่ง CREATE VIEW มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

view

ชื่อของวิวที่ต้องการสร้าง

field1, field2

ชื่อของเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลตามที่ระบุใน selectstatement

selectstatement

คำสั่ง SELECT ของ SQL


ข้อสังเกต

คำสั่ง SELECT ที่กำหนดวิว ไม่สามารถเป็นคำสั่ง SELECT...INTO ได้

คำสั่ง SELECT ที่กำหนดวิว ไม่สามารถมีหลายพารามิเตอร์

ชื่อของมุมมองต้องไม่เหมือนกับชื่อของตารางที่มีอยู่

ถ้าแบบสอบถามที่ถูกกำหนดโดยคำสั่ง SELECT เป็นแบบปรับปรุงได้แล้ว วิวนั้นก็จะสามารถปรับปรุงได้เช่นกัน ถ้าไม่ใช่ วิวก็จะถูกอ่านอย่างเดียว

ถ้าสองเขตข้อมูลในแบบสอบถามที่ถูกกำหนดโดยคำสั่ง SELECT มีชื่อเหมือนกัน ข้อกำหนดของวิวจะต้องมีรายการเขตข้อมูลที่ระบุชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในแบบสอบถามหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×