คำสั่ง CREATE USER หรือ GROUP

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างอย่างน้อยหนึ่งผู้ใช้หรือกลุ่มใหม่

ไวยากรณ์

การสร้างผู้ใช้

ผู้ใช้ของผู้ใช้สร้างรหัสผ่านpid [,ผู้ใช้รหัสผ่านpid,...]

การสร้างกลุ่ม

CREATE GROUP grouppid[, grouppid, …]

คำสั่ง CREATE USER หรือ GROUP มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

user

ชื่อของผู้ใช้ที่จะเพิ่มลงในแฟ้มข้อมูล Workgroup

group

ชื่อของกลุ่มที่จะเพิ่มลงในแฟ้มข้อมูล Workgroup

password

รหัสผ่านที่จะเชื่อมโยงเข้ากับชื่อ user ที่ระบุ

pid

ID ประจำตัว


ข้อสังเกต

user และ group ไม่สามารถมีชื่อเดียวกันได้

password เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับแต่ละ user หรือ group ที่สร้างขึ้นหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×