คำสั่ง CREATE TABLE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างตารางใหม่

หมายเหตุ: Microsoft Access database engine ไม่สนับสนุนการใช้สร้างตาราง หรือใดก็ได้ของใบแจ้งยอด DDL กับฐานข้อมูลกลไกจัดการฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft Access ใช้วิธีการสร้าง DAO แทน

ไวยากรณ์

CREATE [TEMPORARY] TABLE table (field1 type [(size)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [index1] [, field2type [(size)] [NOT NULL] [index2] [, ...]] [, CONSTRAINT multifieldindex [, ...]])

คำสั่ง CREATE TABLE มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

table

ชื่อของตารางที่ต้องการจะสร้าง

field1, field2

ชื่อของเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตข้อมูลที่ต้องการจะสร้างในตารางใหม่ คุณจะต้องสร้างอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล

type

ชนิดข้อมูลของ field ในตารางใหม่

size

ขนาดของเขตข้อมูลเป็นจำนวนอักขระ (เฉพาะเขตข้อมูล Text และ Binary เท่านั้น)

index1, index2

ส่วนคำสั่ง CONSTRAINT ที่กำหนดดัชนีแบบเขตข้อมูลเดียว

multifieldindex

ส่วนคำสั่ง CONSTRAINT ที่กำหนดดัชนีแบบหลายเขตข้อมูล


ข้อสังเกต

ให้ใช้คำสั่ง CREATE TABLE เมื่อต้องการกำหนดตารางใหม่พร้อมทั้งเขตข้อมูลและข้อจำกัดของเขตข้อมูลของตารางนั้น ถ้า NOT NULL ถูกระบุไว้สำหรับเขตข้อมูลแล้ว ระเบียนใหม่จำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องในเขตข้อมูลนั้น

ส่วนคำสั่ง CONSTRAINT จะสร้างข้อจำกัดต่างๆ บนเขตข้อมูล และสามารถถูกใช้เพื่อสร้างคีย์หลักได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คำสั่ง CREATE INDEX เพื่อสร้างคีย์หลักหรือดัชนีเพิ่มเติมบนตารางที่มีอยู่ได้เช่นกัน

คุณสามารถใช้ NOT NULL บนเขตข้อมูลเดียวหรือภายในส่วนคำสั่ง CONSTRAINT ที่มีการตั้งชื่อซึ่งนำไปใช้กับเขตข้อมูลเดียวหรือหลายเขตข้อมูลที่ชื่อ CONSTRAINT ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำข้อจำกัด NOT NULL ไปใช้กับเขตข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว การพยายามใช้ข้อจำกัดนี้มากกว่าหนึ่งครั้งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในขณะทำงาน

เมื่อตาราง TEMPORARY ถูกสร้างขึ้น จะมองเห็นได้เฉพาะภายในเซสชันที่ตารางนั้นถูกสร้างขึ้นเท่านั้น และจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงการทำงานนั้นสิ้นสุดลง ตารางชั่วคราวสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน

แอตทริบิวต์ WITH COMPRESSION สามารถใช้ได้เฉพาะกับชนิดข้อมูล CHARACTER และ MEMO (รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า TEXT) และคำเหมือนของชนิดข้อมูลที่ใช้แทนกันได้เท่านั้น

แอตทริบิวต์ WITH COMPRESSION จะถูกเพิ่มในคอลัมน์ CHARACTER เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบการแสดงค่าแบบอักขระ Unicode อักขระ Unicode โดยปกติต้องการสองไบต์สำหรับอักขระแต่ละตัว สำหรับฐานข้อมูล Microsoft Access ที่มีอยู่แล้วซึ่งมีข้อมูลอักขระเป็นส่วนใหญ่ นี่หมายความว่าแฟ้มฐานข้อมูลจะใหญ่เกือบสองเท่าเมื่อแปลงเป็นรูปแบบ Microsoft Access อย่างไรก็ตาม การแสดงค่าแบบ Unicode ของชุดอักขระหลายชุดที่ก่อนหน้านี้เรียกว่า SBCS (Single-Byte Character Sets) สามารถถูกบีบอัดเป็นไบต์เดียวได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณกำหนดคอลัมน์ CHARACTER ด้วยแอตทริบิวต์นี้ ข้อมูลจะถูกบีบอัดในขณะที่เก็บและถูกขยายเมื่อถูกเรียกใช้จากคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้คอลัมน์ MEMO ยังสามารถถูกกำหนดให้เก็บข้อมูลในรูปแบบบีบอัดได้ แต่มีข้อจำกัด เฉพาะตัวอินสแตนซ์ของคอลัมน์ MEMO ที่เมื่อถูกบีบอัดแล้วจะมีขนาดพอดีใน 4096 ไบต์หรือน้อยกว่าเท่านั้นที่จะถูกบีบอัด ตัวอินสแตนซ์อื่นๆ ของคอลัมน์ MEMO จะยังคงไม่ถูกบีบอัด นั่นหมายถึงว่า ภายในตารางที่กำหนดให้ และสำหรับคอลัมน์ MEMO ที่กำหนดให้ ข้อมูลบางส่วนจะถูกบีบอัด และบางส่วนจะไม่ถูกบีบอัดหมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×