คำสั่ง CREATE PROCEDURE

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำสั่งนี้จะสร้าง Stored กระบวนงาน

หมายเหตุ: Microsoft Access database engine ไม่สนับสนุนการใช้กระบวนสร้าง หรือใด ๆ ถ้อย DDL กับฐานข้อมูลกลไกจัดการฐานข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft Access

ไวยากรณ์

กระบวนสร้างกระบวนงาน(param1ชนิดข้อมูล[ param2ชนิดข้อมูล] [...]) เป็น sqlstatement

คำสั่ง CREATE PROCEDURE มีส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วน

คำอธิบาย

procedure

ชื่อสำหรับกระบวนงาน

param1, param2

จากหนึ่ง 255 เขตข้อมูลชื่อหรือพารามิเตอร์

datatype

ชนิดข้อมูลหลักของ Microsoft Access SQL ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือคำเหมือนของชนิดข้อมูลหลัก

sqlstatement

คำสั่ง SQL เช่น SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE TABLE, DROP TABLE และอื่นๆ


ตัวอย่าง

CREATE PROCEDURE Sales_By_CountryRegion ([Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime) AS SELECT Customer, [Ship Address] WHERE [Shipped Date] Between [Beginning Date] And [Ending Date]

ข้อสังเกต

ขั้นตอนการ SQL ประกอบด้วยส่วนคำสั่งกระบวนงานที่ระบุชื่อของขั้นตอน รายการเพิ่มเติมของคำจำกัดความพารามิเตอร์ และคำสั่ง SQL เดียว

ชื่อกระบวนงานไม่สามารถเป็นชื่อเดียวกับตารางที่มีอยู่ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×