คำสั่งแมโคร Excel 4.0 (XLM)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย Excel 2011 คุณสามารถทำเพื่อใช้ และรักษาแมโคร Excel 4.0 (แมโคร XLM) ที่ไม่ถูกอัปเกรดเพื่อ Visual Basic® for Applications (VBA) แม้ว่าคุณไม่สามารถบันทึกแมโคร Excel 4.0 ใหม่ใน Excel 2011 คุณสามารถเรียกใช้ และปรับเปลี่ยนได้

การอ้างอิงการแมโคร Excel 4.0 มีข้อมูลที่รวมถึงไวยากรณ์และตัวอย่างสำหรับฟังก์ชันแมโคร คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงการแมโคร Excel 4.0 ในExcel การอ้างอิงแมโคร 4.0 (www.microsoft.com/downloads)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×