คำสั่งประกาศเพจหายไปจากเมนูแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

บนเมนูไฟล์ ในMicrosoft Office OneNote 2007 คำสั่งประกาศหน้า จะไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุ

ถ้าตัวเลือก PDF/XPS ไฟล์รูปแบบ add-in สำหรับOffice OneNote 2007 ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คำสั่งการจัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS แทนคำสั่งเผยแพร่หน้า บนเมนูไฟล์ ของ OneNote

เมนูแฟ้มเริ่มต้นใน OneNote 2007

เริ่มต้นตัวเลือกเมนูไฟล์ ใน OneNote
(โดยไม่ต้อง PDF/XPS add-in ติดตั้ง)

เมนูแฟ้มที่ปรับเปลี่ยนใน OneNote 2007

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกเมนูไฟล์ ใน OneNote
(ด้วย PDF/XPS add-in ติดตั้งอยู่)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDF/XPS add-in ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

การแก้ไขปัญหา

แม้ว่าคำสั่งประกาศหน้า จะถูกเอาออกจากเมนูแฟ้ม หลังจากติด PDF/XPS ไฟล์รูปแบบ add-in ของ ฟังก์ชันการทำงานของต้นฉบับจะยังคงพร้อมใช้งาน

คุณสามารถใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เมื่อต้องการประกาศบันทึกย่อที่เลือกเป็นเว็บเพจ

ประกาศบันทึกย่อเป็นเว็บเพจ

 1. ในOffice OneNote 2007 เลือกหน้าที่คุณต้องการประกาศ

  • เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งหน้า ค้าง SHIFT หรือ CTRL ในขณะที่คุณคลิกที่แท็บของหน้าที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกหน้าและหน้าย่อยของหน้านั้น ให้คลิกสองครั้งที่แท็บหน้าของหน้าในกลุ่มหน้า

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการประกาศบันทึกย่อของคุณเป็นเว็บเพจ

 4. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับเว็บเพจที่จะประกอบด้วยบันทึกย่อของคุณที่เลือก

 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Windows XP คลิกSingle File Web Page (*.mht)

  • ใน Windows Vista คลิกOneNote Single File Web Page

 6. จากตัวเลือกช่วงของหน้า เลือกว่า คุณต้องการรวมเฉพาะหน้าเลือก หน้าทั้งหมดในส่วนปัจจุบัน หรือทั้งหมดหน้าและส่วนในสมุดบันทึกปัจจุบัน

 7. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×