คำสั่งบน Ribbon ถูกปิดใช้งานในโหมดใน Office 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

คุณพยายามใช้คำสั่งบน Ribbon แต่คำสั่งถูกปิดใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุที่เป็นไปได้

ระยะเวลาทดลองใช้สำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2010 รุ่นทดลองใช้ ซึ่งปกติจะมีอายุ 30 วัน ได้หมดอายุลงแล้ว และขณะนี้โปรแกรมดังกล่าวอยู่ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน ในโหมดลดฟังก์ชันการทำงาน คุณไม่สามารถสร้าง บันทึก หรือปรับเปลี่ยนเอกสาร Microsoft Office ได้ แต่คุณสามารถดูเอกสารได้เท่านั้น

สาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆ ได้แก่

คุณไม่มีสิทธิ์ในไฟล์

คำสั่งถูกปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ

มีเปิดไฟล์ในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ที่อยู่ในขณะนี้ในโหมด หน้าที่การใช้งานทั้งหมดอีกครั้งเพื่อ คุณต้องแปลงผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ของคุณเป็นเวอร์ชันที่มีสิทธิ์ใช้งานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ คุณทำได้ โดยการสั่งซื้อคีย์ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ หรือ จากผู้ค้าปลีก แล้ว โดยใช้คีย์ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ดูโปรแกรม Microsoft Office ที่เปิดใช้งาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×