คำสั่งบน Ribbon ถูกปิดใช้งานเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการใช้แฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

คุณพยายามใช้คำสั่งบน Ribbon แต่คำสั่งถูกปิดใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุที่เป็นไปได้

แฟ้มที่คุณเปิดได้รับการจัดการสิทธิ์โดยใช้ เทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ และคุณไม่มีสิทธิ์ในการส่งต่อ, คัดลอก, ปรับเปลี่ยน, พิมพ์ หรือส่งโทรสารแฟ้มนี้ ด้วยเหตุนี้คำสั่งที่จะอนุญาตให้คุณแสดงฟังก์ชันจึงถูกปิดใช้งาน

สาเหตุที่เป็นไปได้อื่นๆ ได้แก่

คำสั่งถูกปิดใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบ

ไฟล์อยู่ในโหมด

ไฟล์ถูกเปิดในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน

การแก้ไขปัญหา

คุณควรติดต่อเจ้าของไฟล์ที่มีจัดการสิทธิ์ เพื่อดูถ้าคุณจะได้รับน้อยจำกัดสิทธิ์ในไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลการจัดการสิทธิ์ใน Office 2010

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×