คำนวณเปอร์เซ็นต์ใน Excel for Mac

Excel มีวิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ให้หลายวิธี เช่น คุณสามารถใช้ Excel เพื่อคำนวณภาษีขายสำหรับการซื้อ เปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้องในการทดสอบ หรือเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงระหว่างค่าสองค่า

ใช้ข้อมูลตัวอย่างที่ให้มาและขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์

คำนวณเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณทราบผลรวมและค่าเต็ม

สมมติว่าคุณตอบคำถามในแบบทดสอบถูก 42 ข้อจากทั้งหมด 50 ข้อ เปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้องคือเท่าไร

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =42/50 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 0.84

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก คลิก สไตล์เปอร์เซ็นต์ ปุ่ม สไตล์เปอร์เซ็นต์

  ผลลัพธ์คือ 84% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้องในแบบทดสอบ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่ปรากฏในผลลัพธ์ ให้คลิก เพิ่มทศนิยม  เพิ่มจำนวนตำแหน่งทศนิยม หรือ ลดทศนิยม  ลดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

คำนวณหาผลรวมถ้าคุณทราบจำนวนและเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าราคาขายของเสื้อเชิ้ตคือ 15 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาเดิม 25% แสดงว่าเสื้อตัวนี้มีราคาเดิมเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องหาว่า 75% ของจำนวนใดที่เท่ากับ 15

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =15/0.75 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 20

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก คลิก รูปแบบตัวเลขแบบบัญชี  คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี

  ผลลัพธ์คือ $20.00 ซึ่งเป็นราคาเดิมของเสื้อเชิ้ต

คำนวณหาจำนวนถ้าคุณทราบผลรวมและเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าคุณต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ในราคา 800 ดอลลาร์ และต้องเสียภาษีขายอีก 8.9% คุณต้องจ่ายค่าภาษีขายอีกเป็นจำนวนเงินเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องหาค่า 8.9% จาก 800

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =800*0.089 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 71.2

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก คลิก รูปแบบตัวเลขแบบบัญชี  คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี

  ผลลัพธ์คือ 71.20 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินภาษีขายสำหรับคอมพิวเตอร์

คำนวณหาผลต่างระหว่างตัวเลขสองจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าคุณมีรายได้ 2,342 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนและ 2,500 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม การเปลี่ยนแปลงรายได้ระหว่างสองเดือนนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด จากนั้น ถ้ารายได้ในเดือนมกราคมคือ 2,425 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงรายได้ของคุณระหว่างเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด คุณสามารถคำนวณผลต่างได้โดยลบรายได้ใหม่ออกจากรายได้เดิม แล้วหารผลลัพธ์ด้วยรายได้เดิม

คำนวณเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =(2500-2342)/2342 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 0.06746

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก คลิก สไตล์เปอร์เซ็นต์ ปุ่ม สไตล์เปอร์เซ็นต์

  ผลลัพธ์คือ 7% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้น

คำนวณเปอร์เซ็นต์ของรายได้ในส่วนที่ลดลง

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =(2425-2500)/2500 แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ -0.03

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก คลิก สไตล์เปอร์เซ็นต์ ปุ่ม สไตล์เปอร์เซ็นต์

  ผลลัพธ์คือ-3% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ส่วนทีลดลง

เพิ่มหรือลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

สมมติว่าคุณจ่ายค่าอาหารโดยเฉลี่ย 113 ดอลลาร์ในแต่ละสัปดาห์ และคุณต้องการเพิ่มค่าอาหารประจำสัปดาห์อีก 25% แสดงว่าคุณจะมีงบสำหรับค่าอาหารเท่าใด หรือถ้าคุณต้องการลดค่าอาหารรายสัปดาห์ลง 25% จาก 113 ดอลลาร์ งบค่าอาหารรายสัปดาห์ใหม่มีค่าเท่าใด

เพิ่มตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =113*(1+0.25) แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 141.25

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก คลิก รูปแบบตัวเลขแบบบัญชี  คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี

  ผลลัพธ์คือ 141.25 ดอลลาร์ ซึ่งก็คือค่าอาหารรายสัปดาร์ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 25%

ลดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

 1. คลิกเซลล์ว่าง

 2. พิมพ์ =113*(1-0.25) แล้วกดแป้น RETURN

  ผลลัพธ์คือ 84.75

 3. เลือกเซลล์ที่มีผลลัพธ์จากขั้นตอนที่ 2

 4. บนแท็บ หน้าแรก คลิก รูปแบบตัวเลขแบบบัญชี  คลิกเพื่อตั้งค่ารูปแบบตัวเลขทางบัญชี

  ผลลัพธ์คือ 84.75 ดอลลาร์ ซึ่งก็คือค่าอาหารรายสัปดาร์ในส่วนที่ลดลง 25%

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×