คำนวณเปอร์เซ็นต์สำหรับผลรวมย่อยใน PivotTable

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการแสดงเปอร์เซ็นต์ เช่น % ของผลรวมพาเรนต์% ของผลรวมทั้งหมด หรือ % ผลรวมสะสมสำหรับ ใน PivotTable ให้เลือกจากตัวเลือก แสดงค่าเป็น

ถ้าต้องการแสดงการคำนวณเคียงข้างกับค่าที่คำนวณ (เช่น แสดง % ของผลรวมทั้งหมด ถัดจากผลรวมย่อย) ขั้นตอนแรกคุณต้องทำซ้ำเขตข้อมูลค่าโดยการเพิ่มเขตข้อมูลให้มากกว่าหนึ่งครั้ง

  1. ใน รายการเขตข้อมูล ให้ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการทำซ้ำไปยังพื้นที่ ค่า แล้ววางเขตข้อมูลนั้นภายใต้เขตข้อมูลเดียวกัน

    Excel จะเพิ่มเขตข้อมูลค่าไปยัง PivotTable พร้อมกับหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันที่ผนวกกับชื่อของเขตข้อมูล เปลี่ยนชื่อได้ถ้าคุณต้องการ

  2. คลิกขวาที่เขตข้อมูลค่าใน PivotTable จากนั้นเลือก แสดงค่าเป็น

  3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ตัวเลือกการคำนวณเขตข้อมูลค่า

ใช้ c นี้ ตัวเลือก alculation :

เมื่อต้องการแสดงหรือคำนวณ

ไม่มีการคำนวณ

ค่าที่ใส่ในเขตข้อมูล

% ของผลรวมทั้งหมด

ค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดของค่าหรือจุดข้อมูลทั้งหมดในรายงาน

% ของผลรวมคอลัมน์

ค่าทั้งหมดในคอลัมน์แต่ละคอลัมน์หรือชุดแต่ละชุดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดนั้น

% ของผลรวมแถว

ค่าในแถวแต่ละแถวหรือประเภทแต่ละประเภทที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภทนั้น

% ของ

ค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าของรายการพื้นฐานที่เลือกในเขตข้อมูลพื้นฐานนั้น

% ของผลรวมแถวพาเรนต์

ค่าที่เป็น: (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในแถว)

% ของผลรวมคอลัมน์พาเรนต์

ค่าที่เป็น: (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในคอลัมน์)

% ของผลรวมพาเรนต์

ค่าที่เป็น: (ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ของเขตข้อมูลพื้นฐานที่เลือก)

ความแตกต่างจาก

ค่าที่เป็นความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐานที่เลือกในเขตข้อมูลพื้นฐานนั้น

% ความแตกต่างจาก

ค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐานที่เลือกในเขตข้อมูลพื้นฐานนั้น

ผลรวมสะสมสำหรับ

ค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐานที่เลือกเป็นผลรวมสะสม

% ผลรวมสะสมสำหรับ

ค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐานที่เลือกที่แสดงเป็นผลรวมสะสม

จัดอันดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

ลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งแสดงรายการที่น้อยที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และค่าที่มากกว่าแต่ละค่าด้วยค่าลำดับที่สูงกว่า

จัดอันดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

ลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งแสดงรายการที่มากที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และค่าที่น้อยกว่าแต่ละค่าด้วยค่าลำดับที่ที่สูงกว่า

ดัชนี

ค่าที่เป็น: ((ค่าในเซลล์) x (ผลรวมทั้งหมดโดยรวม)) / ((ผลรวมแถวทั้งหมด) x (ผลรวมคอลัมน์ทั้งหมด))

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×