ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คำนวณอายุ

Excel สามารถช่วยคุณคำนวณอายุของบุคคลได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ตารางด้านล่างแสดงวิธีทั่วไปในการดำเนินการดังกล่าวโดยใช้ฟังก์ชัน Date และ time

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ใน Excel ให้ลากเพื่อเลือกข้อมูลในตารางจากนั้นคลิกขวาที่ส่วนที่เลือกแล้วเลือกคัดลอก เปิดเวิร์กชีตใหม่คลิกขวาที่เซลล์ A1 แล้วเลือกตัวเลือกการวาง > เก็บการจัดรูปแบบต้นฉบับ

ข้อมูล

2/10/2012

2/5/2014

3/6/2014

3/7/2014

3/6/2002

สูตร

คำอธิบาย

=(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

ผลลัพธ์คืออายุของบุคคลซึ่งแตกต่างระหว่างวันนี้และวันเกิดใน A2

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันYEARและNOW

ถ้าเซลล์นี้ไม่แสดงตัวเลขตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดรูปแบบเป็นตัวเลขหรือทั่วไป เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวันที่

=YEAR(NOW())-1960

อายุของบุคคลที่เกิดใน๑๙๖๐โดยไม่ต้องใช้การอ้างอิงเซลล์

ถ้าเซลล์นี้ไม่แสดงเป็นตัวเลขให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดรูปแบบเป็นตัวเลขหรือทั่วไป เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวันที่

=YEARFRAC(A3,A5)

คำนวณอายุเศษส่วนของปีระหว่างวันที่ใน A5 และ A3

=(A5-A6)/365.25

คำนวณอายุระหว่างวันที่ใน A5 และ A6 ซึ่งเป็น๑๒.๐๘

บัญชีสำหรับปี leap ที่เกิดขึ้นทุกๆ4ปี๓๖๕.๒๕จะถูกใช้ในสูตร

=("10/2/2557"-"5/2/2557")

คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยไม่ใช้การอ้างอิงเซลล์ซึ่งเป็น๑๕๓

=DAYS(TODAY(),"2/15/79")

จำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยใช้ฟังก์ชันวันที่สอง

อาร์กิวเมนต์สองของฟังก์ชันวันอาจเป็นวันที่จริงการอ้างอิงเซลล์หรือฟังก์ชันวันที่และเวลาอื่นเช่นฟังก์ชันวันนี้

=(YEAR(NOW())-YEAR(A3))*12+MONTH(NOW())-MONTH(A3)

จำนวนเดือนระหว่าง A3 และวันที่ปัจจุบัน

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน YEAR, ฟังก์ชัน NOW และ ฟังก์ชัน MONTH

ถ้าเซลล์นี้ไม่แสดงเป็นตัวเลขให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดรูปแบบเป็นตัวเลขหรือทั่วไป เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวันที่

=NETWORKDAYS(A3,A2,A3:A5)

จำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันใน A2 และ A3 ซึ่งเป็น๑๐๗ วันทำงานไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด อาร์กิวเมนต์สุดท้าย A3: A5 จะแสดงรายการวันหยุดที่จะหักออกจากวันทำงาน

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

= DAYS360 (A2, A3, TRUE)

จำนวนวันระหว่างวันที่สองวันใน A2 และ A3 ซึ่งเป็น๕๗๐ การทำเช่นนี้จะขึ้นอยู่กับวันที่๓๖๐ (เดือน๑๒๓๐วัน) ที่เป็นแบบทั่วไปในการคำนวณทางบัญชี

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน DAYS360

=EDATE(A3,-4)

แปลงเป็นรูปแบบวันที่และนี้ควรเป็น1/2/2014 ซึ่งเป็นสี่เดือน (หรือ-4) ก่อนวันที่ใน A3

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน EDATE ซึ่งใช้ในการคำนวณวันครบกำหนดไถ่ถอนบนตั๋วธนาคาร

ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×