คำนวณอายุ

มีหลายวิธีในการคำนวณอายุ ตารางด้านล่างแสดงวิธีทั่วไปโดยใช้ ฟังก์ชันวันที่และเวลา

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ใน Excel ให้ลากเพื่อเลือกวันที่ในตาราง จากนั้นคลิกขวาที่ส่วนที่เลือก แล้วเลือก คัดลอก ในเวิร์กชีตใหม่ ให้คลิกขวาที่เซลล์ A1 แล้วเลือก ตัวเลือกการวาง > รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ

ข้อมูล

2/10/2012

2/5/2014

3/6/2014

3/7/2014

3/6/2002

สูตร

คำอธิบาย

=(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

ใส่อายุ 2 ระหว่างวันที่วันนี้ถึงวันเกิดใน A2

ตัวอย่างนี้จะใช้ ฟังก์ชัน YEAR และ ฟังก์ชัน NOW

ถ้าเซลล์ไม่แสดงเป็นตัวเลข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดรูปแบบเป็นแบบตัวเลขหรือทั่วไป เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวันที่

=YEAR(NOW())-1960

ใส่อายุของผู้ที่เกิดในปี 1960 โดยไม่ต้องใช้การอ้างอิงเซลล์

ถ้าเซลล์ไม่แสดงเป็นตัวเลข ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดรูปแบบเป็นแบบตัวเลขหรือทั่วไป เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวันที่

=YEARFRAC(A3,A5)

คำนวณอายุในฟังก์ชัน, 1.75, ระหว่างวันที่ใน A5 ถึง A3

=(A5-A6)/365.25

คำนวนอายุ, 12, ระหว่างวันที่ใน A5 และ A6

365.25 ถูกใช้ในสูตรเพื่อใช้ในบัญชีปีปฏิทินที่จะเกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี

=("10/2/2557"-"5/2/2557")

ให้จำนวนวัน 153 ระหว่างวันที่สองรายการโดยไม่ต้องใช้การอ้างอิงเซลล์

=DAYS(TODAY(),"2/15/79")

ให้จำนวนวันระหว่างวันที่สองรายการโดยใช้ฟังก์ชันวันที่สองรายการ

อาร์กิวเมนต์สองรายการของ ฟังก์ชัน DAYS สามารถเป็นวันที่จริง การอ้างอิงเซลล์ หรือฟังก์ชันวันที่และเวลาอื่นได้ เช่น ฟังก์ชัน TODAY

=(YEAR(NOW())-YEAR(A3))*12+MONTH(NOW())-MONTH(A3)

ให้จำนวนเดือนระหว่าง A3 และวันที่ปัจจุบัน

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน YEAR, ฟังก์ชัน NOW และ ฟังก์ชัน MONTH

เมื่อคุณใส่สูตรนี้ในเซลล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลข เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวันที่

=NETWORKDAYS(A3,A2,A3:A5)

ให้จำนวนวันทำงานทั้งหมด 107 ระหว่างวันที่สองรายการใน A2 และ A3 วันทำงานไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด อาร์กิวเมนต์สุดท้าย ซึ่งคือ A3:A5 แสดงรายการวันหยุดที่ถูกลบออกจากวันทำงาน

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

=DAYS360(A3,A2,TRUE)

ใส่จำนวนวัน 150 ระหว่างวันที่สองรายการโดยถือว่าปีหนึ่งมี 360 วัน (สิบสองเดือน เดือนละ 30 วัน) ซึ่งใช้ในการคำนวณทางบัญชี

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน DAYS360

=EDATE(A3,-4)

ให้ 1/4/2557 ซึ่งคือสี่เดือน (หรือ -4) ก่อนวันที่ใน A3

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน EDATE ซึ่งใช้ในการคำนวณวันครบกำหนดไถ่ถอนบนตั๋วธนาคาร

ที่เกี่ยวข้อง

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×