Office

คำนวณอายุ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Excel สามารถช่วยคุณในการคำนวณอายุของบุคคลแตกต่างกัน ตารางด้านล่างแสดงวิธีการทำเช่นนั้น ทั่วไปใช้ในวัน และเวลาฟังก์ชัน

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ใน Excel ลากเพื่อเลือกข้อมูลในตาราง จาก นั้นคลิกขวาส่วนที่เลือก แล้วเลือกคัดลอก เปิดแผ่นงานใหม่ คลิกขวาเซลล์ A1 และเลือกตัวเลือกการวาง > รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

ข้อมูล

2/10/2012

2/5/2014

3/6/2014

3/7/2014

3/6/2002

สูตร

คำอธิบาย

=(YEAR(NOW())-YEAR(A2))

ผลลัพธ์เป็นอายุของบุคคลนั่นคือความแตกต่างระหว่างวันนี้และ birthdate ที่ในเซลล์ A2

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันYEARและในขณะนี้

ถ้าเซลล์นี้ไม่แสดงตัวเลข ให้แน่ใจว่าจะจัดรูปแบบให้เป็นตัวเลขหรือทั่วไป เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวัน

=YEAR(NOW())-1960

อายุของบุคคลคนใน 1960 โดยไม่ต้องใช้การอ้างอิงเซลล์

ถ้าเซลล์นี้ไม่แสดงเป็นตัวเลข ให้แน่ใจว่าจะจัดรูปแบบให้เป็นตัวเลขหรือทั่วไป เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวัน

=YEARFRAC(A3,A5)

คำนวณอายุเศษส่วนของปีระหว่างวันที่ใน A5 และ A3

=(A5-A6)/365.25

คำนวณอายุระหว่างวันที่ใน A5 และ A6 ซึ่งเป็น 12.08

เมื่อต้องการบัญชีผู้ใช้สำหรับปีอธิกสุรทินเกิดทุกปี 4, 365.25 ถูกใช้ในสูตร

=("10/2/2557"-"5/2/2557")

คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยไม่ต้องใช้การอ้างอิงเซลล์ ซึ่งเป็น 153

=DAYS(TODAY(),"2/15/79")

จำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน โดยใช้ฟังก์ชันวันสอง

อาร์กิวเมนต์สองของฟังก์ชัน DAYSอาจเป็นวันตามจริง อ้างอิงเซลล์ หรืออื่นฟังก์ชันวันและเวลาซึ่งเช่นฟังก์ชัน TODAYได้

=(YEAR(NOW())-YEAR(A3))*12+MONTH(NOW())-MONTH(A3)

จำนวนเดือนระหว่าง A3 และวันปัจจุบัน

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน YEAR, ฟังก์ชัน NOW และ ฟังก์ชัน MONTH

ถ้าเซลล์นี้ไม่แสดงเป็นตัวเลข ให้แน่ใจว่าจะจัดรูปแบบให้เป็นตัวเลขหรือทั่วไป เรียนรู้วิธีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นตัวเลขหรือวัน

=NETWORKDAYS(A3,A2,A3:A5)

จำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันสองในเซลล์ A2 และ A3 ซึ่งก็คือ 107 วันทำงานไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด อาร์กิวเมนต์สุดท้าย A3:A5 รายการวันหยุดจะถูกลบออกจากวันทำงาน

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน NETWORKDAYS

=DAYS360(A2,A3,TRUE)

จำนวนวันระหว่างวันสองในเซลล์ A2 และ A3 ซึ่งก็คือ 570 นี่คือโดยยึดตามปี 360 วัน (12 30 วันเดือน) ซึ่งโดยทั่วไปในการคำนวณบัญชี

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน DAYS360

=EDATE(A3,-4)

แปลงนี้ในรูปแบบวันและควร 1/2/แผน ซึ่งเป็นเดือนที่สี่ (หรือ -4) ก่อนวันที่ใน A3

ตัวอย่างนี้ใช้ ฟังก์ชัน EDATE ซึ่งใช้ในการคำนวณวันครบกำหนดไถ่ถอนบนตั๋วธนาคาร

ที่เกี่ยวข้อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×