คำนวณสูตรใหม่ใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลใน Power Pivot ในบางครั้ง คุณอาจต้องรีเฟรชข้อมูลจากแหล่งข้อมูล คำนวณสูตรที่คุณได้สร้างไว้ในคอลัมน์จากการคำนวณใหม่ หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แสดงใน PivotTable เป็นข้อมูลล่าสุด

หัวข้อนี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่าง การรีเฟรชข้อมูลกับ การคำนวณข้อมูลใหม่ ให้ภาพรวม เกี่ยวกับวิธีการทริกเกอร์การคำนวณใหม่และอธิบายตัวเลือกของคุณสำหรับการควบคุมการคำนวณใหม่

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรีเฟรชข้อมูลเทียบกับ การคำนวณใหม่

Power Pivot จะใช้ทั้งการรีเฟรชข้อมูลและการคำนวณใหม่ ดังนี้

การรีเฟรชข้อมูล หมายถึงการรับข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลภายนอก Power Pivot ไม่ได้ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในแหล่งข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถรีเฟรชข้อมูลได้ด้วยตนเองจากหน้าต่าง Power Pivot หรือข้อมูลจะได้รับการรีเฟรชโดยอัตโนมัติถ้ามีการแชร์เวิร์กบุ๊กนั้นบน SharePoint

การคำนวณใหม่ หมายถึงการอัปเดตคอลัมน์ ตาราง แผนภูมิ และ PivotTable ทั้งหมดที่มีสูตรในเวิร์กบุ๊กของคุณ เนื่องจากการคำนวณสูตรใหม่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจการขึ้นต่อกันที่เกี่ยวข้องกับแต่ละการคำนวณ

สิ่งสำคัญ: คุณไม่ควรบันทึกหรือประกาศเวิร์กบุ๊กจนกว่าสูตรในเวิร์กบุ๊กนั้นจะได้รับการคำนวณใหม่

การคำนวณใหม่ด้วยตนเองเทียบกับ การคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น Power Pivot จะคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้เมื่อทำการปรับเวลาให้เหมาะสมเพื่อทำการประมวลผล แม้ว่าการคำนวณใหม่อาจใช้เวลา แต่ก็เป็นงานที่สำคัญ เพราะในระหว่างการคำนวณใหม่ การขึ้นต่อกันของคอลัมน์จะได้รับการตรวจสอบ และคุณจะได้รับแจ้งถ้าคอลัมน์มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือถ้ามีข้อผิดพลาดปรากฏในสูตรที่ใช้ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องและเพียงอัปเดตการคำนวณด้วยตนเอง โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังใช้งานสูตรที่ซับซ้อนหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากและต้องการ ควบคุมเวลาในการอัปเดต

ทั้งโหมดด้วยตนเองและอัตโนมัติต่างมีข้อดี อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้โหมดการคำนวณใหม่แบบอัตโนมัติ โหมดนี้จะทำให้ Metadata ของ Power Pivot ซิงค์กันเสมอ และป้องกันปัญหาจากการลบข้อมูล การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชนิดข้อมูล หรือการขึ้นต่อกันหายไป 

การใช้การคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณใช้โหมดการคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับข้อมูลซึ่งจะทำให้ผลลัพธ์ของสูตรใดๆ เปลี่ยนแปลงไปจะทริกเกอร์การคำนวณใหม่ของทั้งคอลัมน์ที่มีสูตร การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จำเป็นต้องมีการคำนวณสูตรใหม่เสมอ

 • ค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้รับการรีเฟรช

 • ข้อกำหนดของสูตรมีการเปลี่ยนแปลง

 • ชื่อตารางหรือคอลัมน์ที่อ้างอิงในสูตรมีการเปลี่ยนแปลง

 • มีการเพิ่ม ปรับเปลี่ยน หรือลบความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

 • มีการเพิ่มหน่วยวัดใหม่หรือคอลัมน์จากการคำนวณ

 • มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสูตรอื่นภายในเวิร์กบุ๊ก ดังนั้นคอลัมน์หรือการคำนวณที่ขึ้นอยู่กับการคำนวณนั้นควรได้รับการรีเฟรช

 • มีการแทรกหรือลบแถว

 • คุณได้นำตัวกรองที่ต้องการการดำเนินการคิวรีไปใช้เพื่ออัปเดตชุดข้อมูล ตัวกรองอาจถูกนำไปใช้ในสูตรหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของ PivotTable หรือ PivotChart

การใช้การคำนวณใหม่ด้วยตนเอง

คุณสามารถใช้การคำนวณใหม่ด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบต่อผลลัพธ์สูตรการคำนวณจนกว่าคุณจะพร้อม โหมดด้วยตนเองจะมีประโยชน์มากในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • คุณกำลังออกแบบสูตรโดยใช้เทมเพลตและต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อของคอลัมน์และตารางที่ใช้ในสูตรก่อนที่คุณจะตรวจสอบความถูกต้อง

 • คุณทราบว่าข้อมูลบางอย่างในเวิร์กบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลง แต่คุณกำลังใช้งานคอลัมน์อื่นที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณจึงต้องเลื่อนการคำนวณใหม่

 • คุณกำลังทำงานในเวิร์กบุ๊กที่มีการขึ้นต่อกันจำนวนมากและต้องการเลื่อนการคำนวณใหม่จนกว่าคุณจะแน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นทั้งหมด

โปรดทราบว่า ตราบใดที่เวิร์กบุ๊กถูกตั้งค่าเป็นโหมดการคำนวณด้วยตนเอง Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 จะไม่ทำการตรวจสอบความถูกต้องหรือตรวจสอบสูตรกับผลลัพธ์ต่อไปนี้

 • สูตรใหม่ใดๆ ที่คุณเพิ่มลงในเวิร์กบุ๊กจะถูกตั้งค่าสถานะว่ามีข้อผิดพลาด

 • ไม่มีผลลัพธ์ปรากฏในคอลัมน์จากการคำนวณใหม่

วิธีการกำหนดค่าเวิร์กบุ๊กสำหรับการคำนวณใหม่ด้วยตนเอง

 1. ในPower Pivotคลิกออกแบบ >การคำนวณ >ตัวเลือกการคำนวณ >โหมดการคำนวณด้วยตนเอง

 2. เมื่อต้องการคำนวณตารางทั้งหมดใหม่ ให้คลิก ตัวเลือกการคำนวณ > คำนวณเดี๋ยวนี้

  สูตรในเวิร์กบุ๊กจะถูกตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด และตารางจะถูกอัปเดตด้วยผลลัพธ์ (ถ้ามี) บางครั้งเวิร์กบุ๊กอาจไม่ตอบสนอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อมูลและจำนวนของการคำนวณ

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะประกาศเวิร์กบุ๊ก คุณควรเปลี่ยนโหมดการคำนวณกลับไปเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาเมื่อออกแบบสูตร

การแก้ไขปัญหาการคำนวณใหม่

การขึ้นต่อกัน

เมื่อคอลัมน์ขึ้นอยู่กับคอลัมน์อื่น และเนื้อหาของคอลัมน์อื่นนั้นเปลี่ยนไปไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม คอลัมน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจต้องได้รับการคำนวณใหม่ เมื่อใดก็ตามที่เวิร์กบุ๊ก Power Pivot มีการเปลี่ยนแปลง Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล Power Pivot ที่มีอยู่ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องคำนวณใหม่หรือไม่ และทำการอัปเดตด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีตารางยอดขายที่เกี่ยวข้องกับตารางผลิตภัณฑ์และProductCategory และสูตรในตารางSalesขึ้นอยู่กับทั้งสองตารางอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับตารางผลิตภัณฑ์หรือProductCategoryจะทำให้คอลัมน์จากการคำนวณทั้งหมดในตารางSalesถูกคำนวณใหม่ จะทำให้เข้าใจเมื่อคุณพิจารณาว่า คุณอาจมีสูตรที่สะสมยอดขาย ตามประเภท หรือ ตามผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์นั้นถูกต้อง สูตรที่ยึดตามข้อมูลต้องถูกคำนวณใหม่

Power Pivot จะคำนวณใหม่ทั้งหมดให้กับตารางเสมอ เนื่องจากการคำนวณใหม่ทั้งหมดจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการตรวจสอบหาค่าที่เปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการคำนวณใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆ เช่น การลบคอลัมน์ การเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลตัวเลขของคอลัมน์ หรือการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ อาจทำให้เกิดการคำนวณใหม่ได้เช่นกัน เนื่องจากชื่อคอลัมน์ถูกใช้เป็นตัวระบุในสูตร

ในบางกรณีPower Pivot อาจกำหนดว่า คอลัมน์จะถูกแยกออกจากการคำนวณใหม่ ตัวอย่าง ถ้าคุณมีสูตรที่ค้นหาค่าเช่น[สีผลิตภัณฑ์]จากตารางผลิตภัณฑ์และคอลัมน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น[ปริมาณ]ในตารางSalesสูตรไม่จำเป็นต้องถูกคำนวณใหม่แม้ว่าตารางยอดขายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีสูตรใด ๆ อาศัยยอดขาย [ปริมาณ], คำนวณจำเป็นต้องใช้

ลำดับการคำนวณใหม่สำหรับคอลัมน์ที่ขึ้นต่อกัน

การขึ้นต่อกันจะคำนวณก่อนการคำนวณใหม่ ถ้ามีหลายคอลัมน์ที่ขึ้นอยู่กับคอลัมน์ด้วยกันเอง Power Pivot จะติดตามลำดับการขึ้นต่อกัน การดำเนินการนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าคอลัมน์ ได้รับการประมวลผล ในลำดับที่ถูกต้อง ณ ความเร็วสูงสุด

ทรานแซคชัน

การดำเนินการที่คำนวณใหม่หรือรีเฟรชข้อมูลเกิดขึ้นเป็นทรานแซคชัน ซึ่งหมายความว่าถ้าส่วนใดๆ ของการดำเนินการรีเฟรชล้มเหลว การดำเนินการที่เหลือจะถูกย้อนกลับ ซึ่งทำให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นจะไม่ถูกปล่อยให้อยู่ในสถานะถูกประมวลผลเป็นบางส่วน คุณไม่สามารถจัดการทรานแซคชันเหมือนที่คุณทำในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือสร้างจุดตรวจสอบ

การคำนวณใหม่ของฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงได้

บางฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน NOW, RAND หรือ TODAY ไม่มีค่าคงที่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน โดยปกติแล้ว การดำเนินการของคิวรีหรือการกรองจะไม่ทำให้ฟังก์ชันดังกล่าวถูกประเมินใหม่ถ้าถูกใช้ในคอลัมน์จากการคำนวณ ผลลัพธ์สำหรับฟังก์ชันเหล่านี้จะถูกคำนวณใหม่เมื่อทั้งคอลัมน์ได้รับการคำนวณใหม่เท่านั้น สถานการณ์เหล่านี้รวมถึงการรีเฟรชจากแหล่งข้อมูลภายนอกหรือการแก้ไขข้อมูลที่ทำให้มีการประเมินสูตรที่มีฟังก์ชันเหล่านี้ใหม่ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น NOW, RAND หรือ TODAY จะถูกคำนวณใหม่เสมอถ้าฟังก์ชันถูกใช้ในข้อกำหนดของเขตข้อมูลจากการคำนวณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×