ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คำนวณผลรวมกำลังทำงานอยู่ใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ผลรวมกำลังทำงานอยู่เมื่อต้องการดูค่าของรายการในเซลล์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณป้อนรายการใหม่และค่าเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อต้องการคำนวณผลรวม ใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. ตั้งค่าเวิร์กชีตดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

  วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

   เลือกข้อมูลตัวอย่าง

  3. กด CTRL+C

  4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

  5. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์กับการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือบนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่ม แสดงสูตร

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   A

   B

   C

   D

   E

   วัน

   ผลิตภัณฑ์

   จำนวน

   สูตร

   ผลรวมสะสมสำหรับ

   2 - ม.ค.

   เล่นชายหาด

   5

   =SUM($C$2:$C2)

   5

   2 - ม.ค.

   Sunglasses

   3

   =SUM($C$2:$C3)

   8

   3 - ม.ค.

   เล่นชายหาด

   9

   =SUM($C$2:$C4)

   17

   3 - ม.ค.

   Sunglasses

   8

   =SUM($C$2:$C5)

   25

   3 - ม.ค.

   ตั้งค่าอีก

   1

   =SUM($C$2:$C6)

   26

   4 - ม.ค.

   เล่นชายหาด

   6

   =SUM($C$2:$C7)

   32

   4 - ม.ค.

   Sunglasses

   4

   =SUM($C$2:$C8)

   36

   5 - ม.ค.

   เล่นชายหาด

   11

   =SUM($C$2:$C9)

   47

   5 - ม.ค.

   Sandbox

   1

   =SUM($C$2:$C10)

   48

   5 - ม.ค.

   Sunglasses

   5

   =SUM($C$2:$C11)

   53

   5 - ม.ค.

   ตั้งค่าอีก

   2

   =SUM($C$2:$C12)

   55

   ถ้าคุณมีลักษณะใกล้เคียงที่สูตรในคอลัมน์ D คุณจะเห็นว่า ส่วนแรกของช่วงอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ (คอลัมน์และแถวจะนำหน้า ด้วยสัญลักษณ์$ ), และส่วนของช่วงสองว่าการอ้างอิงแบบผสม (เฉพาะคอลัมน์จะนำหน้าด้วย สัญลักษณ์$ ) ใส่สูตร ด้วยวิธีนี้ทำให้การทำงานเป็นผลรวมกำลังทำงานอยู่เมื่อคุณคัดลอกไปยังแถวที่อยู่ติดกัน

 2. เมื่อต้องการรักษาที่ทำงานทั้งหมด เพิ่มแถวสำหรับแต่ละรายการใหม่ และคัดลอกสูตรจากคอลัมน์ D ไปที่แถว

  คุณไม่จำเป็นต้องใส่ด้วยตนเอง หรือคัดลอกสูตรในแต่ละแถว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่สูตรในเซลล์แค่ D2 เพียงคัดลอกสูตรไปยังแถวอื่นที่ประกอบด้วยข้อมูล ด้วยการลากจุดจับเติมไปยังเซลล์ D13

หมายเหตุ: ผลรวมสะสมแตกต่างจากดุล กำลังทำงานอยู่ที่คุณดูผลรวมของค่าขยาย หรือลดขนาด (เช่น register แบบพก) เมื่อมีเพิ่มรายการใหม่

 1. ตั้งค่าเวิร์กชีตดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

  วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

  1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

   เลือกข้อมูลตัวอย่าง

  3. กด คำสั่ง + C

  4. ในแผ่นงาน เลือกเซลล์ A1 นั้นแล้ว กด คำสั่ง + V

  5. เมื่อต้องการสลับ ระหว่างการดูผลลัพธ์ดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์ กดควบคุม +' (เกรฟ), หรือบนแท็บสูตร ในกลุ่มการตรวจสอบสูตร ให้คลิกปุ่มแสดงสูตร

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   A

   B

   C

   D

   E

   วัน

   ผลิตภัณฑ์

   จำนวน

   สูตร

   ผลรวมสะสมสำหรับ

   2 - ม.ค.

   เล่นชายหาด

   5

   =SUM($C$2:$C2)

   5

   2 - ม.ค.

   Sunglasses

   3

   =SUM($C$2:$C3)

   8

   3 - ม.ค.

   เล่นชายหาด

   9

   =SUM($C$2:$C4)

   17

   3 - ม.ค.

   Sunglasses

   8

   =SUM($C$2:$C5)

   25

   3 - ม.ค.

   ตั้งค่าอีก

   1

   =SUM($C$2:$C6)

   26

   4 - ม.ค.

   เล่นชายหาด

   6

   =SUM($C$2:$C7)

   32

   4 - ม.ค.

   Sunglasses

   4

   =SUM($C$2:$C8)

   36

   5 - ม.ค.

   เล่นชายหาด

   11

   =SUM($C$2:$C9)

   47

   5 - ม.ค.

   Sandbox

   1

   =SUM($C$2:$C10)

   48

   5 - ม.ค.

   Sunglasses

   5

   =SUM($C$2:$C11)

   53

   5 - ม.ค.

   ตั้งค่าอีก

   2

   =SUM($C$2:$C12)

   55

   ถ้าคุณมีลักษณะใกล้เคียงที่สูตรในคอลัมน์ D คุณจะเห็นว่า ส่วนแรกของช่วงอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ (คอลัมน์และแถวจะนำหน้า ด้วยสัญลักษณ์$ ), และส่วนของช่วงสองว่าการอ้างอิงแบบผสม (เฉพาะคอลัมน์จะนำหน้าด้วย สัญลักษณ์$ ) ใส่สูตร ด้วยวิธีนี้ทำให้การทำงานเป็นผลรวมกำลังทำงานอยู่เมื่อคุณคัดลอกไปยังแถวที่อยู่ติดกัน

 2. เมื่อต้องการรักษาที่ทำงานทั้งหมด เพิ่มแถวสำหรับแต่ละรายการใหม่ และคัดลอกสูตรจากคอลัมน์ D ไปที่แถว

  คุณไม่จำเป็นต้องใส่ด้วยตนเอง หรือคัดลอกสูตรในแต่ละแถว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่สูตรในเซลล์แค่ D2 เพียงคัดลอกสูตรไปยังแถวอื่นที่ประกอบด้วยข้อมูล ด้วยการลากจุดจับเติมไปยังเซลล์ D13

หมายเหตุ: ผลรวมสะสมแตกต่างจากดุล กำลังทำงานอยู่ที่คุณดูผลรวมของค่าขยาย หรือลดขนาด (เช่น register แบบพก) เมื่อมีเพิ่มรายการใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×