คำนวณซับซ้อนประจำปีอัตราการเติบโต (CAGR)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การผสมประจำปีอัตราการเติบโต (CAGR) วัดอัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุน — เช่นเงินแบบสหการหรือพันธบัตรนั่นคือระยะเวลาการลงทุน เช่น 5 หรือ 10 ปี CAGR จะเรียกว่าอัตราผลตอบแทน "ให้โค้งเรียบ" เนื่องจากได้วัดเติบโตของการลงทุนว่าจะมีการทดลองขยายบนแอ basis ทบรายปี เมื่อต้องการคำนวณ CAGR ใช้ฟังก์ชันXIRR

ตัวอย่าง

ตัวอย่างของฟังก์ชัน XIRR

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปรียบเทียบ CAGRs ของการลงทุนที่แตกต่างกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีคำนวณอัตราแต่ละช่วงลงทุนเดียวกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน XIRR

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×