คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ระบุว่า คุณมีเขตข้อมูลวันครบกำหนดบนฟอร์ม และคุณต้องการให้แสดงจำนวนวันเป็นไปทางซ้ายจนกว่าวันครบกำหนดที่มาถึง วิธีที่รวดเร็วเมื่อต้องการทำเช่นนี้คือการ เพิ่มกล่องข้อความใหม่ลงในฟอร์ม และใช้ฟังก์ชัน DateDiffเพื่อทำการคำนวณในกล่องข้อความนั้นแล้ว (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ม ดูสร้างฟอร์ม Access)

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบใหม่ที่คุณออกแบบโดยใช้ Access และเผยแพร่ทางออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ สร้างแอป Access

  1. คลิกขวาที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

  2. คลิก ออกแบบ > กล่องข้อความ กดคีย์ Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกบนเค้าโครงที่คุณต้องการวางกล่องข้อความ

  3. คลิกกล่องข้อความใหม่ แล้วกด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติถ้ายังไม่ได้แสดงอยู่แล้ว

  4. บนแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ ในกล่องคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ให้พิมพ์ดังต่อไปนี้


=DateDiff("d",Date(),[DueDate])

ฟอร์มของคุณควรมีลักษณะดังนี้

การใส่ฟังก์ชัน DateDiff ในคุณสมบัติ แหล่งตัวควบคุม ของกล่องข้อความ

นิพจน์ในตัวอย่างนี้จะลบวันที่ของวันนี้ (Date()) จาก Due Date "d" จะบอกให้ Access คำนวณจำนวนวัน (แทนที่จะคำนวณปี เดือน ฯลฯ) ถ้ากล่องข้อความของคุณไม่ได้ชื่อ DueDate ให้ใส่ชื่อจริงของกล่องข้อความนั้นลงในอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์โดยการอ่าน การสร้างนิพจน์ และ การเพิ่มฟังก์ชันลงในนิพจน์ Access

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ม ให้ดูที่ การสร้างฟอร์ม Access

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×