คำนวณค่าในรายงาน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในรายงาน PivotTable คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสรุปในเขตข้อมูลค่าการรวมค่าจากพื้นฐานแหล่งข้อมูล ถ้าฟังก์ชันสรุปและการคำนวณแบบกำหนดเองไม่มีผลลัพธ์ที่คุณต้อง คุณสามารถสร้างสูตรของคุณเองได้ในเขตข้อมูลจากการคำนวณและรายการจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเพิ่มรายการจากการคำนวณ ด้วยสูตรสำหรับค่านายหน้า ขายซึ่งอาจแตกต่างกันสำหรับแต่ละภูมิภาค รายงาน PivotTable จะแล้วโดยอัตโนมัติรวมค่าคอมมิชชันในผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด

รายงาน PivotTable มีวิธีในการคำนวณข้อมูล เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณวิธีที่พร้อมใช้งาน วิธีคำนวณจะได้รับผลกระทบตามชนิดของแหล่งข้อมูล และวิธีการใช้สูตรในรายงาน PivotTable และ PivotChart

วิธีการคำนวณที่มีอยู่

เมื่อต้องการคำนวณค่าในรายงาน PivotTable คุณสามารถใช้ใด ๆ หรือทั้งหมดของชนิดวิธีคำนวณต่อไปนี้:

 • ฟังก์ชันสรุปในเขตข้อมูลค่า    ข้อมูลในพื้นที่ค่าสรุปแหล่งข้อมูลต้นแบบในรายงาน PivotTable ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

  ตัวอย่างของข้อมูลต้นฉบับ PivotTable

 • สร้างรายงาน PivotTable และ PivotChart ต่อไปนี้ ถ้าคุณสร้างรายงาน PivotChart จากข้อมูลในรายงาน PivotTable ค่าในรายงาน PivotChart ที่แสดงการคำนวณในรายงาน PivotTable ที่เชื่อมโยง

  ตัวอย่างของรายงาน PivotTable

  ตัวอย่างของรายงาน PivotChart

 • ในรายงาน PivotTable เขตข้อมูลคอลัมน์Monthแสดงรายการมีนาคมและเมษายน เขตข้อมูลแถวภูมิภาคมีรายการอเมริกาภาคใต้ตะวันออกและตะวันตก ค่าที่จุดตัดของเมษายนคอลัมน์และแถวเหนือเป็นรายได้ยอดขายรวมจากระเบียนในแหล่งข้อมูลที่มีค่าเดือนของค่าเมษายนและภูมิภาคของอเมริกา

 • ในรายงาน PivotChartเขตอาจเป็นเขตข้อมูลประเภทที่แสดงอเมริกาภาคใต้ตะวันออกและตะวันตกเป็นประเภท เขตข้อมูลเดือนอาจมีเขตข้อมูลในชุดข้อมูลที่แสดงรายการเดือนมีนาคมเมษายนและอาจเป็นชุดข้อมูลที่แสดงในคำอธิบายแผนภูมิ ค่าเขตข้อมูลชื่อผลรวมของยอดขายอาจประกอบด้วยการแสดงข้อมูลที่แสดงถึงรายได้รวมในแต่ละภูมิภาคสำหรับแต่ละเดือน ตัวอย่าง เครื่องหมายข้อมูลหนึ่งจะแสดง โดยตำแหน่งบนแกนแนวตั้ง (ค่า) ยอดขายรวมสำหรับเมษายนในnorth

 • เมื่อต้องการคำนวณค่าเขตข้อมูล ฟังก์ชันสรุปต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดของแหล่งข้อมูลยกเว้นข้อมูลต้นฉบับของ Online Analytical Processing (OLAP) ทั้งหมด

ฟังก์ชัน

สรุป

ผลรวม

ผลรวมของค่า นี่เป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับข้อมูลตัวเลข

จำนวน

จำนวนของค่าของข้อมูล ฟังก์ชันสรุปนับจำนวนทำงานเช่นเดียวกับ ฟังก์ชัน COUNTA นับจำนวนเป็นฟังก์ชันเริ่มต้นสำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลข

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยของค่า

สูงสุด

ค่ามากที่สุด

ต่ำสุด

ค่าน้อยที่สุด

ผลิตภัณฑ์

ผลคูณของค่า

นับจำนวน Nums

จำนวนค่าที่ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ฟังก์ชันสรุป Count Nums ทำงานเหมือนกับการใช้ฟังก์ชัน COUNT

StDev

ค่าประมาณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

StDevp

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

Var

ค่าประมาณของค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

Varp

ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

 • การคำนวณแบบกำหนดเอง    การคำนวณแบบกำหนดเอง แสดงค่าโดยยึดตามรายการหรือเซลล์ในพื้นที่ข้อมูลอื่น ๆ ตัวอย่าง คุณไม่สามารถแสดงค่าในเขตข้อมูลผลรวมของยอดขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายในเดือนมีนาคมหรือผลรวมของรายการต่าง ๆ ในเขตข้อมูลเดือน

  ฟังก์ชันต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการคำนวณแบบกำหนดเองในเขตข้อมูลค่า

ฟังก์ชัน

ผลลัพธ์

ไม่มีการคำนวณ

ค่าที่ป้อนในเขตข้อมูลนั้น

% ของผลรวมทั้งหมด

แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดของจุดค่าหรือข้อมูลในรายงาน

% ของผลรวมคอลัมน์

แสดงค่าทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์หรือชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดข้อมูล

% ของผลรวมแถว

แสดงค่าในแถวหรือประเภทแต่ละเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภท

% ของ

แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

% ของผลรวมแถวพาเรนต์

คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

(ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในแถว)

% ของผลรวมคอลัมน์พาเรนต์

คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

(ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในคอลัมน์)

% ของผลรวมพาเรนต์

คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

(ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ของเขตข้อมูลพื้นฐาน ที่เลือก)

ความแตกต่างจาก

แสดงค่าเป็นความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลจากพื้นฐาน

% ความแตกต่างจาก

แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากค่าของรายการพื้นฐาน ในเขตข้อมูลพื้นฐาน

ผลรวมสะสมสำหรับ

แสดงค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน เป็นผลรวมสะสม

% ผลรวมสะสมสำหรับ

คำนวณค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน ที่จะแสดงเป็นผลรวมเป็นเปอร์เซ็นต์สะสม

จัดอันดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

แสดงอันดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง รายการน้อยที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และแต่ละค่ามีขนาดใหญ่จะมีค่าอันดับสูงกว่า

จัดอันดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

แสดงลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง รายการมากที่สุดในเขตข้อมูลเป็นค่าที่น้อยกว่า 1 และแต่ละรายการจะมีค่าลำดับสูงกว่า

ดัชนี

คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

((value in cell) x (ผลรวมของผลรวมทั้งหมด)) / ((Grand Row Total) x (ผลรวมคอลัมน์))

 • สูตร    ถ้าฟังก์ชันสรุปและการคำนวณแบบกำหนดเองไม่มีผลลัพธ์ที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างสูตรของคุณเองในรายการจากการคำนวณและเขตข้อมูลจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเพิ่มรายการจากการคำนวณ ด้วยสูตรสำหรับค่านายหน้า ขายซึ่งอาจแตกต่างกันสำหรับแต่ละภูมิภาค รายงานจะแล้วโดยอัตโนมัติรวมค่าคอมมิชชันในผลรวมย่อยและผลรวมทั้งหมด

วิธีการที่ชนิดของแหล่งข้อมูลมีผลต่อการคำนวณ

การคำนวณและตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในรายงานนั้นขึ้นอยู่กับว่าแหล่งข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ OLAP หรือฐานข้อมูล OLAP

 • การคำนวณโดยยึดตามแหล่งข้อมูล OLAP    สำหรับรายงาน PivotTable ที่ถูกสร้างขึ้นจาก OLAP คิวบ์ ค่าสรุปจะล่วงหน้าบนเซิร์ฟเวอร์ OLAP ก่อนที่ Excel แสดงผลลัพธ์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคำนวณค่า precalculated เหล่านี้ในรายงาน PivotTable ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปที่ถูกใช้เพื่อคำนวณเขตข้อมูลหรือผลรวมย่อย หรือเพิ่มเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือรายการจากการคำนวณ

  นอกจากนี้ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ OLAP มีเขตข้อมูลจากการคำนวณ เรียกว่าสมาชิกจากการคำนวณ คุณจะเห็นเขตข้อมูลเหล่านี้ในรายการเขตข้อมูล PivotTable คุณจะเห็นใด ๆ เขตข้อมูลจากการคำนวณและรายการจากการคำนวณที่สร้าง โดยแมโครที่ถูกเขียนใน Visual Basic for Applications (VBA) และถูกเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊กของคุณ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลหรือรายการต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าคุณต้องเพิ่มเติมชนิดของการคำนวณ ติดต่อผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล OLAP

  คุณสามารถรวม หรือแยกค่าสำหรับรายการซ่อนอยู่เมื่อคำนวณผลรวมย่อยและผลรวมสำหรับแหล่งข้อมูล OLAP

 • การคำนวณโดยยึดตามแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ OLAP    ในรายงาน PivotTable ที่ถูกโดยยึด ตามชนิดอื่น ๆ ของข้อมูลภายนอก หรือข้อมูลในเวิร์กชีต Excel ใช้ฟังก์ชันสรุป Sum เพื่อคำนวณค่าเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลข และฟังก์ชันสรุป Count เพื่อคำนวณเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อความ คุณสามารถเลือกฟังก์ชันสรุปอื่น ๆ เช่น Average, Max หรือฟังก์ชัน Min การวิเคราะห์ และการกำหนดเองของคุณข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังสามารถสร้างสูตรของคุณเองที่ใช้องค์ประกอบของรายงานหรือข้อมูลในแผ่นงานอื่น ๆ โดยการสร้างรายการภายในเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือเขตข้อมูลจากการคำนวณ

ใช้สูตรในรายงาน PivotTable

คุณสามารถสร้างสูตรในรายงานที่ยึดตามแหล่งข้อมูลไม่ใช่ OLAP เท่านั้น คุณไม่สามารถใช้สูตรในรายงานที่ยึดตามฐาน OLAP เมื่อคุณใช้สูตรในรายงาน PivotTable คุณควรทราบเกี่ยวกับกฎไวยากรณ์ของสูตรต่อไปนี้และสูตรลักษณะการทำงาน:

 • องค์ประกอบสูตร PivotTable    ในสูตรที่คุณสร้างขึ้นสำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณและรายการจากการคำนวณ คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการและนิพจน์ ตามที่คุณทำได้ในสูตรของแผ่นงานอื่น คุณสามารถใช้ค่าคง และการอ้างอิงไปยังข้อมูลจากรายงาน แต่คุณไม่สามารถใช้การอ้างอิงเซลล์ หรือกำหนดชื่อ คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเวิร์กชีตที่จำเป็นต้องมีอ้างอิงเซลล์ หรือกำหนดชื่อเป็นอาร์กิวเมนต์ และคุณไม่สามารถใช้เรย์ฟังก์ชัน

 • ชื่อเขตข้อมูลและรายการ    Excel ใช้ชื่อเขตข้อมูลและรายการเพื่อระบุเหล่านั้นองค์ประกอบของรายงานในสูตรของคุณ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ข้อมูลในช่วงC3:C9จะใช้ชื่อเขตข้อมูลDairy รายการจากการคำนวณในเขตข้อมูลชนิดที่ประมาณยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่โดยยึดตามยอดขาย Dairy ไม่สามารถใช้สูตรเช่น= Dairy * 115%ได้

  ตัวอย่างรายงาน PivotTable

  หมายเหตุ: ในรายงาน PivotChart ชื่อเขตข้อมูลจะแสดงในรายการเขตข้อมูล PivotTable และสามารถเห็นชื่อรายการในรายการดรอปดาวน์แต่ละเขตข้อมูล อย่าสับสนชื่อเหล่านี้กับที่คุณเห็นอยู่ในเคล็ดลับแผนภูมิ ซึ่งแสดงชื่อจุดชุดข้อมูลและข้อมูลแทน

 • สูตรทำงานบนผลรวมทั้งหมด ไม่แต่ละระเบียน    สูตรสำหรับเขตข้อมูลจากการคำนวณที่ดำเนินการอยู่ผลรวมของข้อมูลต้นแบบสำหรับเขตข้อมูลใด ๆ ในสูตร ตัวอย่าง สูตรเขตข้อมูลจากการคำนวณ=ยอดขาย * 1.2คูณผลรวมของยอดขายสำหรับแต่ละชนิดและภูมิภาค ด้วย 1.2 นั้นไม่คูณแต่ละขายแต่ละ 1.2 แล้ว หาผลรวมของการคำนวณ

  สูตรสำหรับรายการจากการคำนวณที่ทำงานบนแต่ละระเบียน ตัวอย่าง สูตรรายการจากการคำนวณ= Dairy * 115%คูณแต่ละขายแต่ละรายของ Dairy เวลา 115% หลังจากการคำนวณจะสรุปเข้าด้วยกันในพื้นที่ค่า

 • ช่องว่าง ตัว เลข และสัญลักษณ์ในชื่อ    ในชื่อที่มีเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่ง เขตข้อมูลสามารถอยู่ในลำดับใด ในตัวอย่างข้างต้น เซลล์C6:D6อาจเป็น'เมษายนอเมริกา 'หรือ'อเมริกาเมษายน' ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวรอบชื่อที่มีมากกว่าหนึ่งคำ หรือที่รวมตัวเลขหรือสัญลักษณ์

 • ผลรวม    สูตรไม่สามารถอ้างถึงผลรวม (เช่นเดือนมีนาคมรวมเมษายนรวมทั้งหมดและผลรวมทั้งหมดในตัวอย่าง)

 • ชื่อเขตข้อมูลในการอ้างอิงรายการ    คุณสามารถใส่ชื่อเขตข้อมูลในการอ้างอิงไปยังรายการ ชื่อรายการต้องอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมนั่นคือตัวอย่าง[North] ภูมิภาค ใช้รูปแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยง #NAME ได้อย่างไร ข้อผิดพลาดเมื่อสองรายการในเขตข้อมูลที่แตกต่างกันสองในรายงานที่มีชื่อเดียวกัน ตัวอย่าง ถ้ารายงานมีเนื้อสัตว์ในชนิดเขตข้อมูลที่มีชื่อรายการ และอีกรายการเนื้อสัตว์ในเขตข้อมูลประเภทที่มีชื่อ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ #NAME ได้อย่างไร ข้อผิดพลาด โดยอ้างอิงไปยังรายการที่เป็นชนิด [เนื้อสัตว์]และ[เนื้อสัตว์] ประเภท

 • อ้างอิงไปยังรายการโดยตำแหน่ง    คุณสามารถอ้างอิงถึงข้อมูลตามตำแหน่งในรายงานขณะอยู่ในปัจจุบันการเรียงลำดับ และแสดง พิมพ์ [1]Dairyและพิมพ์ [2]อาหารทะเล รายการที่อ้างถึงในวิธีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ ตามที่แสดง หรือซ่อนตำแหน่งของรายการการเปลี่ยนแปลงหรือรายการต่าง ๆ รายการที่ซ่อนอยู่จะไม่ถูกนับในดัชนีนี้

  คุณสามารถใช้ตำแหน่งที่ตั้งสัมพัทธ์การอ้างอิงไปยังรายการ มีกำหนดตำแหน่งที่สัมพันธ์กับรายการจากการคำนวณที่ประกอบด้วยสูตร ถ้าใต้เป็นขอบเขตปัจจุบัน[-1] ภูมิภาคเป็นอเมริกา ถ้าเหนือขอบเขตปัจจุบันภูมิภาค [+ 1]จะภาคใต้ ตัวอย่าง รายการจากการคำนวณไม่สามารถใช้สูตร=ภูมิภาค [-1] * 3%ได้ ถ้าตำแหน่งที่คุณทำให้เป็นรายการแรกก่อน หรือ หลังรายการสุดท้ายในเขตข้อมูล สูตรแสดงผลลัพธ์ในแบบ #REF ข้อผิดพลาด

ใช้สูตรในรายงาน PivotChart

เมื่อต้องการใช้สูตรในรายงาน PivotChart คุณสร้างสูตรในรายงานเกี่ยวข้อง PivotTable ซึ่งคุณสามารถดูค่าแต่ละรายการซึ่งทำให้ข้อมูลของคุณ แล้ว คุณสามารถดูผลลัพธ์แบบกราฟิกในรายงาน PivotChart

ตัวอย่าง รายงาน PivotChart ต่อไปนี้แสดงยอดขายสำหรับแต่ละพนักงานขายแต่ละภูมิภาค:

รายงาน PivotChart แสดงยอดขายของพนักงานขายแต่ละภูมิภาค

เมื่อต้องการดูอะไรยอดขายจะมีลักษณะอย่างไรถ้าเพิ่มอีก 10 เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถสร้างเขตข้อมูลจากการคำนวณในรายงาน PivotTable เกี่ยวข้องที่ใช้สูตรเช่น=ยอดขาย * 110%ได้

ผลลัพธ์ปรากฏขึ้นในรายงาน PivotChart ทันทีดังที่แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้:

รายงาน PivotChart แสดงยอดขายที่เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ต่อภูมิภาค

เพื่อดูเครื่องหมายข้อมูลแยกต่างหากสำหรับยอดขายใน north ลบขนส่งต้นทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ 8 คุณสามารถสร้างรายการจากการคำนวณในเขตข้อมูลภูมิภาคที่มีสูตรเช่น= North- (อเมริกา * 8%)ได้

แผนภูมิเป็นผลลัพธ์จะมีลักษณะดังนี้:

รายงาน PivotChart ที่มีรายการจากการคำนวณ

อย่างไรก็ตาม รายการจากการคำนวณที่สร้างขึ้นในเขตข้อมูลพนักงานขายจะปรากฏเป็นชุดแทนในคำอธิบายแผนภูมิ และปรากฏในแผนภูมิเป็นจุดข้อมูลในแต่ละประเภท

สร้างสูตรในรายงาน PivotTable

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถสร้างสูตรในรายงาน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP)

ก่อนที่คุณเริ่ม ตัดสินใจว่า คุณต้องรายการภายในเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือเขตข้อมูลจากการคำนวณ ใช้เขตข้อมูลจากการคำนวณที่จะใช้ข้อมูลจากเขตข้อมูลอื่นในสูตรของคุณ ใช้รายการจากการคำนวณเมื่อคุณต้องการให้สูตรของคุณเพื่อใช้ข้อมูลจากรายการที่เฉพาะเจาะจงอย่าง น้อยหนึ่งภายในเขตข้อมูล

สำหรับรายการจากการคำนวณ คุณสามารถใส่สูตรที่แตกต่างกันละเซลล์ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการจากการคำนวณชื่อOrangeCountyมีสูตรของ= Oranges * .25ทุกเดือน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรเป็น= Oranges *.5สำหรับมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมได้

ถ้าคุณมีหลายรายการจากการคำนวณหรือสูตร คุณสามารถปรับลำดับของการคำนวณ

เพิ่มเขตข้อมูลจากการคำนวณ

 1. คลิกรายงาน PivotTable

  ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และการวิเคราะห์ แบบ

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิเขตข้อมูล รายการ และชุด และจากนั้น คลิกที่เขตข้อมูลจากคำนวณ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูล

 4. ในกล่องสูตร ป้อนสูตรสำหรับเขตข้อมูล

  การใช้ข้อมูลจากเขตข้อมูลอื่นในสูตร คลิกเขตข้อมูลในกล่องเขตข้อมูล แล้ว คลิ กแทรกเขตข้อมูล ตัวอย่าง เพื่อคำนวณค่าคอมมิชชัน 15% ในแต่ละค่าในเขตข้อมูลยอดขาย คุณสามารถใส่=ยอดขาย * 15% ได้

 5. คลิก เพิ่ม

เพิ่มรายการจากการคำนวณลงในเขตข้อมูล

 1. คลิกรายงาน PivotTable

  ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และการวิเคราะห์ แบบ

 2. ถ้ารายการในเขตข้อมูลถูกจัดกลุ่ม บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มกลุ่ม คลิกแยกกลุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มรายการจากการคำนวณ

 4. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิกเขตข้อมูล รายการ และชุด แล้ว คลิ กรายการจากคำนวณ

  รูป Ribbon ของ Excel

 5. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับรายการจากการคำนวณ

 6. ในกล่องสูตร ป้อนสูตรสำหรับรายการ

  เมื่อต้องการใช้ข้อมูลจากรายการในสูตร คลิกข้อมูลในรายการรายการ แล้ว คลิ กแทรกรายการ (รายการต้องจากเขตข้อมูลเดียวกันกับรายการจากการคำนวณ)

 7. คลิก เพิ่ม

ป้อนสูตรละเซลล์ที่แตกต่างกันสำหรับรายการจากการคำนวณ

 1. คลิกที่เซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสูตร

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสูตรสำหรับหลายเซลล์ CTRL ค้างไว้ และคลิกเซลล์เพิ่มเติม

 2. ในตัวแถบสูตร พิมพ์การเปลี่ยนแปลงสูตร

ปรับเปลี่ยนลำดับของการคำนวณสำหรับหลายรายการจากการคำนวณหรือสูตร

 1. คลิกรายงาน PivotTable

  ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และการวิเคราะห์ แบบ

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิกเขตข้อมูล รายการ และชุด แล้ว คลิ กลำดับคำนวณ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกสูตร แล้ว คลิ กย้ายขึ้น หรือย้ายลง

 4. ดำเนินต่อจนกว่าสูตรอยู่ในลำดับที่คุณต้องการให้สามารถคำนวณ

ดูสูตรทั้งหมดที่ใช้ในรายงาน PivotTable

คุณสามารถแสดงรายการของสูตรทั้งหมดที่ถูกใช้ในรายงาน PivotTable ปัจจุบัน

 1. คลิกรายงาน PivotTable

  ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และการวิเคราะห์ แบบ

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิเขตข้อมูล รายการ และชุด จากนั้น คลิสูตรรายการ

  รูป Ribbon ของ Excel

แก้ไขสูตร PivotTable

ก่อนที่คุณแก้ไขสูตร ตรวจสอบว่า สูตรนั้นอยู่ในเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือรายการจากการคำนวณ ถ้าสูตรเป็นรายการจากการคำนวณใน ยังกำหนดว่า สูตรเป็นเพียงคนเดียวสำหรับรายการจากการคำนวณ

สำหรับรายการจากการคำนวณ คุณสามารถแก้ไขแต่ละสูตรสำหรับเซลล์ที่ระบุของรายการจากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น ถ้ารายการจากการคำนวณชื่อOrangeCalcมีสูตรของ= Oranges * .25ทุกเดือน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรเป็น= Oranges *.5สำหรับมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมได้

ตรวจสอบว่า สูตรในเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือรายการจากการคำนวณ

 1. คลิกรายงาน PivotTable

  ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และการวิเคราะห์ แบบ

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิกเขตข้อมูล รายการ และชุด แล้ว คลิ กรายการสูตร

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในรายการของสูตร ค้นหาสูตรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่แสดงอยู่ภายใต้เขตข้อมูลจากคำนวณหรือรายการจากคำนวณ

  เมื่อมีสูตรสำหรับรายการจากการคำนวณหลาย สูตรเริ่มที่ป้อนเมื่อสร้างรายการ มีชื่อรายการจากการคำนวณในคอลัมน์ b สำหรับสูตรเพิ่มเติมสำหรับรายการจากการคำนวณ คอลัมน์ B ประกอบด้วยทั้งคำรายการจากการคำนวณชื่อและชื่อของรายการตัดกัน

  ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสูตรเริ่มต้นสำหรับรายการชื่อMyItemและสูตรอื่นสำหรับรายการนี้ระบุเป็นยอดขายในเดือนมกราคม MyItemคำนวณ ในรายงาน PivotTable คุณจะพบสูตรนี้ในเซลล์ยอดขายสำหรับ MyItem แถวและคอลัมน์มกราคม

 4. ดำเนินต่อ โดยใช้หนึ่งในวิธีการแก้ไขต่อไปนี้

แก้ไขสูตรเขตข้อมูลจากการคำนวณ

 1. คลิกรายงาน PivotTable

  ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และการวิเคราะห์ แบบ

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิเขตข้อมูล รายการ และชุด และจากนั้น คลิกที่เขตข้อมูลจากคำนวณ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องชื่อ เลือกเขตข้อมูลจากการคำนวณที่คุณต้องการเปลี่ยนสูตร

 4. ในกล่องสูตร แก้ไขสูตร

 5. คลิก ปรับเปลี่ยน

แก้ไขสูตรเดียวสำหรับรายการจากการคำนวณ

 1. คลิกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยรายการจากการคำนวณ

 2. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิกเขตข้อมูล รายการ และชุด แล้ว คลิ กรายการจากคำนวณ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องชื่อ เลือกรายการจากการคำนวณ

 4. ในกล่องสูตร แก้ไขสูตร

 5. คลิก ปรับเปลี่ยน

แก้ไขสูตรอาร์แต่ละสำหรับเซลล์ระบุของรายการจากการคำนวณ

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสูตร

  เมื่อต้องการเปลี่ยนสูตรสำหรับหลายเซลล์ CTRL ค้างไว้ และคลิกเซลล์เพิ่มเติม

 2. ในตัวแถบสูตร พิมพ์การเปลี่ยนแปลงสูตร

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีหลายรายการจากการคำนวณหรือสูตร คุณสามารถปรับลำดับของการคำนวณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูปรับลำดับของการคำนวณสำหรับหลายรายการจากการคำนวณหรือสูตร

ลบสูตร PivotTable

หมายเหตุ: การลบสูตร PivotTable เอาออกอย่างถาวร ถ้าคุณไม่ต้องการเอาสูตรออกอย่างถาวร คุณสามารถซ่อนเขตข้อมูลหรือรายการที่แทน ด้วยการลากนั้นออกจากรายงาน PivotTable

 1. กำหนดว่า สูตรนั้นอยู่ในเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือรายการจากการคำนวณ

  เขตข้อมูลจากการคำนวณปรากฏในรายการเขตข้อมูล PivotTable รายการจากการคำนวณปรากฏเป็นรายการภายในเขตข้อมูลอื่น ๆ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบเขตข้อมูลจากการคำนวณ คลิกที่ใดก็ได้ในรายงาน PivotTable

  • เมื่อต้องการลบรายการจากการคำนวณ ใน PivotTable คลิกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลบ

   ซึ่งแสดงเครื่องมือ PivotTable เพิ่มแท็บออกแบบ และการวิเคราะห์ แบบ

 3. บนแท็บวิเคราะห์ ในกลุ่มการคำนวณ คลิเขตข้อมูล รายการ และชุด และจากนั้น คลิเขตข้อมูลจากคำนวณ หรือรายการจากคำนวณ

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ในกล่องชื่อ เลือกเขตข้อมูลหรือรายการที่คุณต้องการลบ

 5. คลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

ดูสูตรทั้งหมดที่ใช้ในรายงาน PivotTable

เมื่อต้องการแสดงรายการทั้งหมด สูตรที่ใช้ในรายงาน PivotTable ปัจจุบัน ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิสูตร จากนั้น คลิสูตรรายการ

แก้ไขสูตร PivotTable

 1. กำหนดว่า สูตรนั้นอยู่ในเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือรายการจากการคำนวณ ถ้าสูตรอยู่ในรายการจากการคำนวณ กำหนดว่า สูตรเป็นเพียงคนเดียวสำหรับรายการจากการคำนวณ โดยทำดังนี้:

  1. คลิกรายงาน PivotTable

  2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกสูตร แล้ว คลิ กรายการสูตร

  3. ในรายการของสูตร ค้นหาสูตรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่แสดงอยู่ภายใต้เขตข้อมูลจากคำนวณหรือรายการจากคำนวณ

   เมื่อมีหลายสูตรสำหรับรายการจากการคำนวณ เริ่มต้นสูตรที่ถูกใส่เมื่อสร้างรายการ มีชื่อรายการจากการคำนวณในคอลัมน์ b สำหรับสูตรเพิ่มเติมสำหรับรายการจากการคำนวณ คอลัมน์ B ประกอบด้วยทั้งคำรายการจากการคำนวณชื่อและชื่อของรายการตัดกัน

   ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสูตรเริ่มต้นสำหรับรายการชื่อMyItemและสูตรอื่นสำหรับรายการนี้ระบุเป็นยอดขายในเดือนมกราคม MyItemคำนวณ ในรายงาน PivotTable คุณจะพบสูตรนี้ในเซลล์ยอดขายสำหรับ MyItem แถวและคอลัมน์มกราคม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  แก้ไขสูตรเขตข้อมูลจากการคำนวณ   

  1. คลิกรายงาน PivotTable

  2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกสูตร แล้ว คลิ กเขตข้อมูลจากคำนวณ

  3. ในกล่องชื่อ เลือกเขตข้อมูลจากการคำนวณที่คุณต้องการเปลี่ยนสูตร

  4. ในกล่องสูตร แก้ไขสูตร

  5. คลิก ปรับเปลี่ยน

   แก้ไขสูตรเดียวสำหรับรายการจากการคำนวณ   

  6. คลิกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยรายการจากการคำนวณ

  7. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกสูตร แล้ว คลิ กรายการจากคำนวณ

  8. ในกล่องชื่อ เลือกรายการจากการคำนวณ

  9. ในกล่องสูตร แก้ไขสูตร

  10. คลิก ปรับเปลี่ยน

   แก้ไขสูตรแต่ละสำหรับเซลล์ที่ระบุของรายการจากการคำนวณ   

   ตัวอย่าง ว่ารายการจากการคำนวณชื่อOrangeCalcมีสูตรของ= Oranges * .25ทุกเดือน คุณสามารถเปลี่ยนสูตร=*.5 Orangesสำหรับมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคมได้

  11. คลิกที่เซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนสูตร

   เมื่อต้องการเปลี่ยนสูตรสำหรับหลายเซลล์ CTRL ค้างไว้ และคลิกเซลล์เพิ่มเติม

  12. ในตัวแถบสูตร พิมพ์การเปลี่ยนแปลงสูตร

 3. ถ้าคุณมีหลายรายการจากการคำนวณหรือสูตร ปรับเปลี่ยนลำดับของการคำนวณ โดยทำดังนี้:

  1. คลิกรายงาน PivotTable

  2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกสูตร แล้ว คลิ กลำดับคำนวณ

  3. คลิกสูตร แล้ว คลิ กย้ายขึ้น หรือย้ายลง

  4. ดำเนินต่อจนกว่าสูตรอยู่ในลำดับที่คุณต้องการให้สามารถคำนวณ

ลบสูตร PivotTable

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการลบสูตรอย่างถาวร คุณสามารถซ่อนเขตข้อมูลหรือรายการ เมื่อต้องการซ่อนเขตข้อมูล ลากออกจากรายงาน

 1. กำหนดว่า สูตรนั้นอยู่ในเขตข้อมูลจากการคำนวณหรือรายการจากการคำนวณ

  เขตข้อมูลจากการคำนวณปรากฏในรายการเขตข้อมูล PivotTable รายการจากการคำนวณปรากฏเป็นรายการภายในเขตข้อมูลอื่น ๆ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ลบเขตข้อมูลจากการคำนวณ   

  1. คลิกรายงาน PivotTable

  2. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกสูตร แล้ว คลิ กเขตข้อมูลจากคำนวณ

  3. ในกล่องชื่อ เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการลบ

  4. คลิก ลบ

   ลบรายการจากการคำนวณ   

  5. คลิกเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลบ

  6. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกสูตร แล้ว คลิ กรายการจากคำนวณ

  7. ในกล่องชื่อ เลือกรายการที่คุณต้องการลบ

  8. คลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×