ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

คำนวณค่าเฉลี่ย

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Excel มีหลากหลายวิธีในการค้นหาค่าเฉลี่ยของชุดตัวเลข ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยตัวอย่างง่าย เป็นค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก หรือค่าเฉลี่ยที่ไม่รวมค่าที่ระบุ

ใช้ข้อมูลตัวอย่างให้มาและขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ย

คัดลอกข้อมูลตัวอย่าง

เพื่อให้ เข้าใจขั้นตอน คัดลอกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้ไปที่เซลล์ A1 บนแผ่นงานเปล่า

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าหรือแผ่นงาน

 2. เลือกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวคอลัมน์หรือแถว (1, 2, 3...  A, B, C. ...) เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่า

  เลือกข้อมูลตัวอย่างในวิธีใช้

  เลือกข้อมูลตัวอย่าง

  คุณภาพต่อหน่วย

  ราคาต่อหน่วย

  จำนวนของหน่วยที่สั่งซื้อ

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  คุณภาพหน่วยค่าเฉลี่ย

  ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย

  คุณภาพเฉลี่ยสำหรับหน่วยทั้งหมดที่มีการจัดอันดับเหนือ 5

 3. กด คำสั่ง + C

 4. ในแผ่นงาน เลือกเซลล์ A1 จากนั้น กด คำสั่ง + V

คำนวณค่าเฉลี่ยอย่างง่าย

 1. เลือกเซลล์ A2 ถึง A7 (ค่าในคอลัมน์คุณภาพหน่วย)

 2. บนแท็บสูตร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากผลรวมอัตโนมัติ ปุ่มผลรวมอัตโนมัติ แล้ว คลิ กค่าเฉลี่ย  

  ผลลัพธ์เป็น 8.166666667

คำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับเซลล์ที่ไม่ติดกัน

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการค่าเฉลี่ยปรากฏ เช่นเซลล์ A8 ซึ่งเป็นเซลล์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ "ต่อหน่วยเฉลี่ยคุณภาพ" ในข้อมูลตัวอย่าง

 2. บนแท็บสูตร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากผลรวมอัตโนมัติ   ปุ่มผลรวมอัตโนมัติ คลิกAverage นั้นแล้ว กดส่งกลับ

 3. คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น เซลล์ A8 ในตัวอย่างนี้

  สูตรจะแสดงในตัวแถบสูตร, =AVERAGE(A2:A7) ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลตัวอย่าง

 4. ในแถบสูตร เลือกเนื้อหาในวงเล็บ นั่นคือa2: a7 ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลตัวอย่าง

 5. คีย์รีจิ คำสั่ง และคลิกเซลล์ที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย ค้างไว้แล้ว กดผลตอบแทน เลือกตัวอย่างเช่น A2, A4 และ A7 นั้นแล้ว กดส่งกลับ

  Excel แทนการอ้างอิงช่วงที่เลือกในฟังก์ชัน AVERAGE มีการอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ที่คุณเลือก ในตัวอย่างนี้ ผลลัพธ์เป็น 8

คำนวณค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก

ตัวอย่างนี้คำนวณราคาเฉลี่ยระหว่างใบสั่งซื้อทั้งหมด ละคำสั่งซื้อสำหรับอยู่ที่หมายเลขอื่นของหน่วยที่ราคาต่อหน่วยที่แตกต่างกันสำหรับหน่วย

 1. เลือกเซลล์ A9 ซึ่งเป็นเซลล์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ "เฉลี่ยราคาต่อหน่วย"

 2. บนแท็บสูตร คลิกแทรกฟังก์ชัน เพื่อเปิดบานหน้าต่างการสร้างสูตร

 3. ในรายการสร้างสูตร เลื่อนลง และดับเบิลคลิกที่SUMPRODUCT

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็ว คลิกกล่องค้นหาฟังก์ชัน ทางแล้ว เริ่มพิมพ์ชื่อฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เริ่มพิมพ์SUMPRODUCT

 4. คลิกกล่องอยู่ถัดจากarray1 และบนแผ่นงาน เลือกเซลล์ B2 ถึง B7 (ค่าในคอลัมน์ราคาต่อหน่วย)

 5. คลิกกล่องอยู่ถัดจากarray2 จากบนแผ่นงาน นั้นเซลล์ C2 ถึง C7 (ค่าในคอลัมน์จำนวนของหน่วยสั่ง)

 6. ในแถบสูตร คลิกทางด้านขวาของวงเล็บปิดสำหรับสูตร จากนั้น พิมพ์/

  ถ้าคุณไม่เห็นแถบสูตร บนเมนูมุมมอง คลิกแถบสูตร

 7. ในรายการสร้างสูตร ดับเบิลคลิกที่ผลรวม

 8. เลือกช่วงในกล่องnumber1 กด DELETE และบนแผ่นงาน เลือกเซลล์ C2 ถึง C7 (ค่าในคอลัมน์จำนวนหน่วย)

  แถบสูตรตอนนี้ควรประกอบด้วยสูตรต่อไปนี้: = SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7)

 9. กดแป้น RETURN

  สูตรนี้หารผลรวมราคาของใบสั่งซื้อทั้งหมด ด้วยจำนวนรวมของการสั่งซื้อ ใดผลลัพธ์ในราคาต่อหน่วยค่าเฉลี่ยตามน้ำหนักของ 29.38297872 หน่วย

คำนวณค่าเฉลี่ยที่ละเว้นค่าที่ระบุ

คุณสามารถสร้างสูตรที่ไม่รวมค่าที่ระบุ ในตัวอย่างนี้ คุณจะสร้างสูตรเพื่อคำนวณคุณภาพหน่วยเฉลี่ยสำหรับหน่วยทั้งหมดที่มีการจัดอันดับมากกว่า 5

 1. เลือกเซลล์ A10 ซึ่งเป็นเซลล์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ "เฉลี่ยคุณภาพสำหรับหน่วยทั้งหมดที่มีการจัดอันดับเหนือ 5"

 2. บนแท็บสูตร คลิกแทรกฟังก์ชัน เพื่อเปิดบานหน้าต่างการสร้างสูตร

 3. ในรายการสร้างสูตร ดับเบิลคลิกที่AVERAGEIF

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็ว คลิกกล่องค้นหาฟังก์ชัน ทางแล้ว เริ่มพิมพ์ชื่อฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เริ่มพิมพ์AVERAGEIF

 4. คลิกกล่องอยู่ถัดจากช่วง และบนแผ่นงาน เลือกเซลล์ A2 ถึง A7 (ค่าในคอลัมน์ราคาต่อหน่วย)

 5. คลิกกล่องอยู่ถัดจากเกณฑ์ จากนั้น พิมพ์" > 5 "

 6. กดแป้น RETURN

  สูตรไม่รวมค่าในเซลล์ A7 จากการคำนวณ และแสดงผลลัพธ์ในมีคุณภาพหน่วยค่าเฉลี่ยของ 8.8

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันAVERAGEIFเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยที่ไม่รวมค่าศูนย์ในชุดรายการตัวเลข พิมพ์"<> 0"ในกล่องที่อยู่ถัดจากเกณฑ์

ใช้ข้อมูลตัวอย่างให้มาและขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ย

คัดลอกข้อมูลตัวอย่าง

เพื่อให้ เข้าใจขั้นตอน คัดลอกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้ไปที่เซลล์ A1 บนแผ่นงานเปล่า

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กเปล่าหรือแผ่นงาน

 2. เลือกข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวคอลัมน์หรือแถว (1, 2, 3...  A, B, C. ...) เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลตัวอย่างไปยังแผ่นงานเปล่า

  เลือกข้อมูลตัวอย่างในวิธีใช้

  เลือกข้อมูลตัวอย่าง

  คุณภาพต่อหน่วย

  ราคาต่อหน่วย

  จำนวนของหน่วยที่สั่งซื้อ

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  คุณภาพหน่วยค่าเฉลี่ย

  ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย

  คุณภาพเฉลี่ยสำหรับหน่วยทั้งหมดที่มีการจัดอันดับเหนือ 5

 3. กด คำสั่ง + C

 4. ในแผ่นงาน เลือกเซลล์ A1 จากนั้น กด คำสั่ง + V

คำนวณค่าเฉลี่ยอย่างง่าย

ลองใช้สองวิธีคำนวณคุณภาพหน่วยค่าเฉลี่ย วิธีแรก คุณสามารถดูค่าเฉลี่ยอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใส่สูตร ในรูปแบบสอง คุณใช้ฟังก์ชันผลรวมอัตโนมัติเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยให้ปรากฏบนแผ่นงานของคุณ

รับค่าเฉลี่ยตัวอย่างรวดเร็ว

 1. เลือกเซลล์ A2 ถึง A7 (ค่าในคอลัมน์คุณภาพหน่วย)

 2. บนด้านแถบสถานะ ให้คลิกลูกศรสำหรับเมนูป็อปอัพ หน้าต่างป็อบอัพลูกศรลง (ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลตัวอย่าง พื้นที่ประกอบด้วยข้อความอาจSum = 49 ), แล้ว คลิกAverage

  ผลลัพธ์เป็น 8.166666667

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแถบสถานะ บนเมนูมุมมอง คลิกแถบสถานะ

คำนวณค่าเฉลี่ยแอปเพื่อให้ปรากฏบนแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการค่าเฉลี่ยปรากฏ เช่นเซลล์ A8 ซึ่งเป็นเซลล์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ "ต่อหน่วยเฉลี่ยคุณภาพ" ในข้อมูลตัวอย่าง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน อยู่ใต้ชื่อเวิร์กบุ๊ก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากผลรวมอัตโนมัติ   ปุ่มผลรวมอัตโนมัติ คลิกAverage นั้นแล้ว กดส่งกลับ

  ผลลัพธ์คือ 8.166666667 ซึ่งเป็นการจัดอันดับคุณภาพเฉลี่ยสำหรับหน่วยทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณกำลังทำงานกับข้อมูลที่แสดงรายการตัวเลขในแถว เลือกเซลล์ว่างเซลล์แรกที่ส่วนท้ายของแถว นั้นแล้ว คลิกลูกศรอยู่ถัดจากผลรวมอัตโนมัติ ปุ่มผลรวมอัตโนมัติ  

คำนวณค่าเฉลี่ยสำหรับเซลล์ที่ไม่ติดกัน

มีสองวิธีในการคำนวณค่าเฉลี่ยของเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน วิธีแรก คุณสามารถดูค่าเฉลี่ยอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใส่สูตร ในรูปแบบสอง คุณใช้ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยให้ปรากฏบนแผ่นงานของคุณ

รับค่าเฉลี่ยตัวอย่างรวดเร็ว

 1. เลือกเซลล์ที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย เลือกตัวอย่างเช่น A2, A4 และ A7

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่ไม่ติดกัน แป้น คำสั่ง ค้างไว้ และคลิกเซลล์ที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย

 2. บนด้านแถบสถานะ คลิกลูกศรสำหรับเมนูป็อปอัพ หน้าต่างป็อบอัพลูกศรลง แล้ว คลิ กค่าเฉลี่ย

  ตัวอย่างผลลัพธ์คือ 8

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแถบสถานะ บนเมนูมุมมอง คลิกแถบสถานะ

คำนวณค่าเฉลี่ยแอปเพื่อให้ปรากฏบนแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการค่าเฉลี่ยปรากฏ เช่นเซลล์ A8 ซึ่งเป็นเซลล์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ "ต่อหน่วยเฉลี่ยคุณภาพ" ในข้อมูลตัวอย่าง

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน อยู่ใต้ชื่อเวิร์กบุ๊ก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากผลรวมอัตโนมัติ   ปุ่มผลรวมอัตโนมัติ คลิกAverage นั้นแล้ว กดส่งกลับ

 3. คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น เซลล์ A8 ในตัวอย่างนี้

  สูตรจะแสดงในตัวแถบสูตร, =AVERAGE(A2:A7) ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลตัวอย่าง

 4. ในแถบสูตร เลือกเนื้อหาในวงเล็บ นั่นคือa2: a7 ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลตัวอย่าง

 5. คีย์รีจิ คำสั่ง และคลิกเซลล์ที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย ค้างไว้แล้ว กดผลตอบแทน เลือกตัวอย่างเช่น A2, A4 และ A7 นั้นแล้ว กดส่งกลับ

  Excel แทนการอ้างอิงช่วงที่เลือกในฟังก์ชัน AVERAGE มีการอ้างอิงเซลล์สำหรับเซลล์ที่คุณเลือก ในตัวอย่างนี้ ผลลัพธ์เป็น 8

คำนวณค่าเฉลี่ยตามน้ำหนัก

ตัวอย่างนี้คำนวณราคาเฉลี่ยระหว่างใบสั่งซื้อทั้งหมด ละคำสั่งซื้อสำหรับอยู่ที่หมายเลขอื่นของหน่วยที่ราคาต่อหน่วยที่แตกต่างกันสำหรับหน่วย

 1. เลือกเซลล์ A9 ซึ่งเป็นเซลล์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ "เฉลี่ยราคาต่อหน่วย"

 2. บนแท็บ สูตร ภายใต้ ฟังก์ชัน ให้คลิก ตัวสร้างสูตร

 3. ในรายการสร้างสูตร ดับเบิลคลิกที่SUMPRODUCT

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็ว คลิกกล่องค้นหาฟังก์ชัน ทางแล้ว เริ่มพิมพ์ชื่อฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เริ่มพิมพ์SUMPRODUCT

 4. ภายใต้อาร์กิวเมนต์ คลิกกล่องอยู่ถัดจากarray1 และบนแผ่นงาน เลือกเซลล์ B2 ถึง B7 (ค่าในคอลัมน์ราคาต่อหน่วย)

 5. ภายใต้อาร์กิวเมนต์ คลิกกล่องอยู่ถัดจากarray2 และบนแผ่นงาน เลือกเซลล์ C2 ถึง C7 (ค่าในคอลัมน์จำนวนของหน่วยสั่ง)

 6. ในแถบสูตร คลิกทางด้านขวาของวงเล็บปิดสำหรับสูตร จากนั้น พิมพ์/

  ถ้าคุณไม่เห็นแถบสูตร บนเมนูมุมมอง คลิกแถบสูตร

 7. ในรายการสร้างสูตร ดับเบิลคลิกที่ผลรวม

 8. ภายใต้อาร์กิวเมนต์ เลือกช่วงในกล่องnumber1 กด DELETE จากนั้น บนแผ่นงาน เลือกเซลล์ C2 ถึง C7 (ค่าในคอลัมน์จำนวนหน่วย)

  แถบสูตรตอนนี้ควรประกอบด้วยสูตรต่อไปนี้: = SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7)

 9. กดแป้น RETURN

  สูตรนี้หารผลรวมราคาของใบสั่งซื้อทั้งหมด ด้วยจำนวนรวมของการสั่งซื้อ ใดผลลัพธ์ในราคาต่อหน่วยค่าเฉลี่ยตามน้ำหนักของ 29.38297872 หน่วย

คำนวณค่าเฉลี่ยที่ละเว้นค่าที่ระบุ

คุณสามารถสร้างสูตรที่ไม่รวมค่าที่ระบุ ในตัวอย่างนี้ คุณจะสร้างสูตรเพื่อคำนวณคุณภาพหน่วยเฉลี่ยสำหรับหน่วยทั้งหมดที่มีการจัดอันดับมากกว่า 5

 1. เลือกเซลล์ A10 ซึ่งเป็นเซลล์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ "เฉลี่ยคุณภาพสำหรับหน่วยทั้งหมดที่มีการจัดอันดับเหนือ 5"

 2. บนแท็บ สูตร ภายใต้ ฟังก์ชัน ให้คลิก ตัวสร้างสูตร

 3. ในรายการสร้างสูตร ดับเบิลคลิกที่AVERAGEIF

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหาฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็ว คลิกกล่องค้นหาฟังก์ชัน ทางแล้ว เริ่มพิมพ์ชื่อฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เริ่มพิมพ์AVERAGEIF

 4. ภายใต้อาร์กิวเมนต์ คลิกกล่องอยู่ถัดจากช่วง และบนแผ่นงาน เลือกเซลล์ A2 ถึง A7 (ค่าในคอลัมน์ราคาต่อหน่วย)

 5. ภายใต้อาร์กิวเมนต์ คลิกกล่องอยู่ถัดจากเกณฑ์ แล้ว พิมพ์" > 5 "

 6. กดแป้น RETURN

  สูตรไม่รวมค่าในเซลล์ A7 จากการคำนวณ และแสดงผลลัพธ์ในมีคุณภาพหน่วยค่าเฉลี่ยของ 8.8

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันAVERAGEIFเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยที่ไม่รวมค่าศูนย์ในชุดรายการตัวเลข พิมพ์"<> 0"ในกล่องที่อยู่ถัดจากเกณฑ์

ดูเพิ่มเติม

คำนวณผลรวมสะสม

คำนวณเปอร์เซ็นต์

ฟังก์ชัน AVERAGE

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×