คำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและที่เก็บข้อมูล OneDrive

คำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและที่เก็บข้อมูล OneDrive

คุณจะได้รับที่เก็บข้อมูล 5 GB ฟรี เมื่อคุณลงทะเบียน OneDrive แต่คุณสามารถซื้อเพิ่ม หรือลงทะเบียน Office 365 เพื่อรับที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้เสมอ

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน Office 365 ที่มีแผนที่เก็บข้อมูล OneDrive ให้ไปที่ Office.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม หรือ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับ Office

เมื่อต้องการดูการใช้ที่เก็บข้อมูลปัจจุบันของคุณหรือเพิ่มที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่หน้า ที่เก็บข้อมูล ของคุณ

เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บที่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณ ให้ไปที่ แผนการใช้งาน OneDrive

ที่เก็บข้อมูล

แผนที่เก็บข้อมูลใดบ้างที่พร้อมใช้งานและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บที่พร้อมใช้งานอยู่ที่แผนการใช้งาน OneDrive สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Office 365 ให้ดูที่ Office 365—เลือก Office ของคุณ

แผนการใช้พื้นที่จัดเก็บและการกำหนดราคาอาจแตกต่างกันตามประเทศหรือภูมิภาค หากต้องการดูแผนและการกำหนดราคาล่าสุด โปรดไปที่หน้า แผนการใช้พื้นที่จัดเก็บตามประเทศ/ภูมิภาค

แผนที่เก็บข้อมูล OneDrive ทำงานอย่างไร

ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบริการการสมัครใช้งาน OneDrive:

 • เมื่อคุณลงทะเบียนในครั้งแรก ก็จะได้รับที่เก็บข้อมูล 5GB ฟรี หากคุณต้องการพื้นที่เพิ่มอีก คุณสามารถซื้อแผนซึ่งมีพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีขีดจำกัดสูงขึ้น โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนนี้ในหน้าแผนการใช้งาน OneDrive

  หมายเหตุ: ที่เก็บข้อมูลที่คุณซื้อจะแทนที่ที่เก็บข้อมูลที่คุณลงทะเบียนไว้ครั้งแรก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีที่เก็บข้อมูลขนาด 5 GB จากการลงทะเบียน และคุณซื้อแผน 50 GB ขีดจำกัดที่เก็บข้อมูลของคุณจะกลายเป็น 50 GB ไม่ใช่ 55 GB

  สิ่งสำคัญ: 

 • โดยจะเรียกเก็บเงินค่าแผนทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่คุณซื้อการสมัครใช้งาน แผนการใช้พื้นที่จัดเก็บของเราจะเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนหรือรายปี และจะกำหนดการต่ออายุการสมัครใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการเรียกเก็บเงินแต่ละรอบและเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณ เมื่อคุณยกเลิก คุณสามารถยกเลิกเพียงขั้นตอนการต่ออายุโดยอัตโนมัติและใช้ที่เก็บข้อมูลได้ตามปกติจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินนั้น หรือคุณสามารถยกเลิกทันทีแล้วรับเงินคืน

 • ถ้าคุณใช้ที่เก็บข้อมูลเกินกว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่ของคุณเมื่อการสมัครใช้งานหมดอายุ คุณจะสามารถดู แชร์ และดาวน์โหลดไฟล์บน OneDrive ของคุณได้ แต่คุณจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้จนกว่าคุณจะซื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพิ่มพื้นที่ว่าง

 • คุณยังสามารถดาวน์เกรดการสมัครใช้งานของคุณได้ด้วย หากตัดสินใจใช้ที่เก็บข้อมูลน้อยลง

 • เมื่อต้องการดูการใช้ที่เก็บข้อมูลปัจจุบันของคุณหรือเพิ่มที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่หน้า ที่เก็บข้อมูล ของคุณ

ทำไมกับ Office 365 Home ฉันจึงเห็นเพียง 1 TB

ด้วยการสมัครใช้งาน Office 365 Home คุณจะได้รับที่เก็บข้อมูลทั้งหมด 6 TB: ซึ่งก็คือ 1 TB (หรือ 1024 GB) ต่อผู้ใช้

คุณสามารถแชร์ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดและใช้พื้นที่มากกว่า 1 TB ได้โดยการใช้โฟลเดอร์ร่วมกันระหว่างผู้ใช้และการเพิ่มโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันไปยัง OneDrive ของคุณเอง

เมื่อต้องการจัดการกับการสมัครใช้งาน Office ของคุณ ให้เยี่ยมชม บัญชี Microsoft ของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของฉัน ถ้าฉันยกเลิกการสมัครใช้งานหรือโบนัสที่เก็บข้อมูลหมดอายุ และฉันใช้ที่เก็บข้อมูลฟรีเกินขีดจำกัด 5 GB

ถ้าคุณยกเลิกการสมัครใช้งานหรือถ้าโบนัสที่เก็บข้อมูลฟรีของคุณหมดอายุ ข้อมูลของคุณจะยังคงสามารถเข้าถึงได้ คุณจะสามารถดู แชร์ และดาวน์โหลดไฟล์บน OneDrive ของคุณได้ แต่คุณจะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้จนกว่าคุณจะซื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพิ่มพื้นที่ว่าง ถ้าคุณใช้ที่เก็บข้อมูลเกินขีดจำกัดเป็นเวลานาน บัญชีของคุณจะถูกระงับ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้บัญชีที่ถูกระงับกลับมาใช้ได้อีกครั้ง ให้ดู บัญชี OneDrive ของฉันถูกระงับหมายความว่าอะไร

การเรียกเก็บเงิน

ฉันจะยกเลิกการสมัครใช้งานของฉันได้อย่างไร

ขั้นตอนต่อไปนี้มีไว้สำหรับการยกเลิกOneDriveการสมัครใช้งานที่เก็บข้อมูล สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ให้ดูยกเลิกหรือปิดการเรียกเก็บเงินเป็นกิจวัตรสำหรับการสมัครใช้งาน Microsoft

 1. ไปที่ จัดเก็บที่เก็บข้อมูล บนเว็บไซต์ OneDrive

 2. เลือก จัดการ ถัดจากแผนที่เก็บข้อมูลของคุณ เพื่อไปยังไซต์บัญชี Microsoft

 3. เลือก บริการและการสมัครใช้งาน

 4. ในส่วน OneDrive ให้เลือกยกเลิก (สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 ให้ดู ยกเลิกหรือปิดการเรียกเก็บเงินเป็นกิจวัตรสำหรับการสมัครใช้งาน Microsoft)

 5. ในหน้า เมื่อคุณต้องการสิ้นสุดการสมัครใช้งาน OneDrive ของคุณ ให้เลือกว่าคุณต้องการยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติหรือสิ้นสุดทันทีแล้วรับเงินคืน แล้วคลิก ถัดไป

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณยกเลิก คุณสามารถหยุดขั้นตอนการต่ออายุอัตโนมัติได้ และใช้ที่เก็บข้อมูลของคุณต่อไปตามปกติจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงิน หรือคุณสามารถยกเลิกทันทีแล้วรับเงินคืน

 • ถ้าคุณตั้งใจจะยกเลิกเนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค OneDrive เราขอโอกาสให้เราได้ช่วยเหลือคุณ โปรดดูที่ บทความวิธีใช้ OneDrive เพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือ โดยการส่งอีเมลไปที่ ทีมสนับสนุน OneDrive

การสมัครใช้งานของฉันจะหมดอายุเมื่อใด

การสมัครใช้งานไม่มีวันหมดอายุ โดยจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติหลังจากรอบการเรียกเก็บเงินแต่ละรอบจนกว่าคุณจะยกเลิก หากต้องการดูว่าการสมัครใช้งานจะต่ออายุหรือหมดอายุเมื่อใดหากคุณยกเลิกการสมัครใช้งาน โปรดไปที่ ที่เก็บข้อมูล ในเว็บไซต์ OneDrive จากนั้นเลือก จัดการ ข้างแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บของคุณเพื่อไปยังไซต์บัญชี Microsoft

ฉันสามารถชำระเงินสำหรับแผนรายเดือนล่วงหน้าได้หรือไม่

คุณไม่สามารถชำระเงินล่วงหน้าหลายเดือนได้ แต่แผนรายเดือนจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการชำระเงินในแต่ละเดือน

ฉันจะอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินของฉันหรือวิธีการชำระเงินที่ใช้กับการสมัครใช้งานของฉันได้อย่างไร

 1. ไปที่ จัดเก็บที่เก็บข้อมูล บนเว็บไซต์ OneDrive

 2. เลือก จัดการ ถัดจากแผนที่เก็บข้อมูลของคุณ เพื่อไปยังไซต์บัญชี Microsoft

 3. เลือก บริการและการสมัครใช้งาน

 4. ในส่วน OneDrive ให้เลือก เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน แล้วเลือกวิธีการชำระเงินอื่นหรือเลือก เพิ่มวิธีการชำระเงินใหม่

หมายเหตุ: เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินสำหรับวิธีการชำระเงิน ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน > ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน หรือ ตัวเลือกการชำระเงิน โดยขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่คุณต้องการอัปเดต

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

การแก้ปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ แบบเฉพาะหน้าใน OneDrive

ออนไลน์

รับความช่วยเหลือทางออนไลน์
ดูที่ หน้าการสนับสนุนเพิ่มเติมของ OneDrive
สำหรับแอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ดูที่ แก้ไขปัญหาแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ OneDrive

ไอคอนการสนับสนุนอีเมล

การสนับสนุนอีเมล
ถ้าคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ให้เขย่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่คุณใช้งานแอป OneDrive หรือ ส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุนของ OneDrive

ฟอรั่มชุมชนของ Office 365

การสนับสนุนบัญชี
สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี Microsoft หรือการสมัครใช้งานของคุณ ให้ไปที่ วิธีใช้บัญชี Microsoft

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×