คำถามที่พบบ่อย

ในเนื้อหาส่วนนี้

การจัดการที่ติดต่อ

การแสดงตน

การโทรศัพท์

การต่อสัญญาณวิดีโอ

การประชุม

การจัดการที่ติดต่อ

ฉันจะเพิ่มรายชื่อที่ติดต่อภายนอกลงในรายชื่อที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

รายชื่อที่ติดต่อภายนอกบริษัท (ไม่ได้แสดงในไดเรกทอรีของบริษัท) อาจเป็น

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสาธารณะลงในรายการที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

Office Communicator ได้รับการกำหนดค่าให้สนับสนุนการเชื่อมต่อการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) สาธารณะ เพื่อคุณจะสามารถเพิ่มที่ติดต่อการสนทนาโต้ตอบแบบทันทีจาก AOL Yahoo MSN และเครือข่าย Windows Live™ ของบริการอินเทอร์เน็ตลงในรายการที่ติดต่อ Office Communicator ของคุณ เมื่อคุณเพิ่มที่ติดต่อการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีสาธารณะ คุณสามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อนั้นได้โดยใช้การส่งข้อความโต้ตอบกลับแบบทันที อย่างไรก็ตาม โทรผ่าน Communicator (การส่งสัญญาณเสียงผ่าน IP หรือการโทร VoIP) การต่อสัญญาณวิดีโอ และการประชุมทางโทรศัพท์/วิดีโอ ไม่ใช่วิธีการสื่อสารที่สนับสนุนที่ติดต่อที่ใช้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

การปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มที่ติดต่อการส่งข้อความโต้ตอบกลับแบบทันทีสาธารณะคือการใช้โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของ Outlook เพื่อเพิ่มที่อยู่ ที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ซึ่งให้คุณต่อสายไปยังผู้ติดต่อโดยใช้คุณลักษณะคลิกแล้วโทรของ Communicator

 1. ใน Office Outlook ให้เปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก สร้าง

 2. ในกล่อง ชื่อจริง ให้ใส่ชื่อของผู้ติดต่อ การใส่ข้อมูลลงในกล่อง บริษัทตำแหน่งงาน และ เก็บเป็น คือตัวเลือกเพิ่มเติมที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

 3. ใต้ อินเทอร์เน็ต ให้ใส่ที่อยู่อีเมลให้กับผู้ติดต่อ แล้วกรอกข้อมูลในกล่องต่อไปนี้:

  • แสดงเป็น     ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการรายชื่อที่ติดต่อของ Communicator

  • ที่อยู่ IM     ที่อยู่ IM ของที่ติดต่อ ถ้าไม่มีการกรอกข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ คุณก็ไม่สามารถเพิ่มที่ติดต่อลงในรายการที่ติดต่อของ Communicator (ถ้าผู้ติดต่อไม่มีที่อยู่ IM หรือถ้าคุณไม่ทราบที่อยู่ IM ของผู้ติดต่อ ให้ใส่ที่อยู่สมมติเพื่อเป็นตัวยึด เช่น ชื่อผู้ใช้@msn.com แล้วจึงแทนที่ที่อยู่นั้นอีกครั้งด้วยที่อยู่ที่ถูกต้อง)

 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้ติดต่อโดยใช้รูปแบบ E.164 ของรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขท้องถิ่น โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกาอาจมีลักษณะ: 14255550101 ซึ่ง 1 คือรหัสประเทศ 425 คือรหัสพื้นที่ และ 5550101 คือหมายเลขท้องถิ่น

 5. บันทึกผู้ติดต่อ

 6. เปิด Office Communicator และในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่คุณใส่ลงในเขตข้อมูล แสดงเป็น ใน Outlook ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกล่อง ผลการค้นหา

 7. ลากที่ติดต่อจากกล่อง ผลการค้นหา ลงในกลุ่มในรายการที่ติดต่อ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเริ่มการสนทนา IM กับผู้ติดต่อได้แล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์ที่อยู่ทางขวาของชื่อผู้ติดต่อได้อีกด้วย โทรผ่าน Communicator ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการติดต่อ IM สาธารณะ แต่คุณสามารถต่อสายไปยังบ้านของผู้ติดต่อ ธุรกิจ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อสหพันธ์ลงในรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

Office Communicator และ Office Communications Server 2007 สนับสนนุความสามารถในการรวมเข้ากับ (เชื่อมต่อ) กับองค์กรอื่น ซึ่งเป็นให้คุณเพิ่มที่ติดต่อจากองค์กรเหล่านั้นไปยังรายการที่ติดต่อของคุณ เมื่อคุณเพิ่มที่ติดต่อสหพันธ์ลงในรายการที่ติดต่อของคุณ คุณก็จะสามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อโดยการใช้วิธีสื่อสารใดๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสององค์กร ตัวอย่างเช่น ถ้าทั้งสององค์กรสนับสนุน โทรผ่าน Communicator การต่อสัญญาณวิดีโอ และการประชุมทางโทรศัพท์/วิดีโอ คุณจึงจะสามารถใช้วิธีสื่อสารเหล่านั้นในการสื่อสารกับที่ติดต่อสหพันธ์ได้

 1. ในกล่อง ค้นหา ของ Communicator ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมล หรือที่อยู่ IM ของผู้ติดต่อ

 2. ลากชื่อผู้ติดต่อจากกล่อง ผลการค้นหา ลงในรายการที่ติดต่อ ที่ติดต่อสหพันธ์ในรายการที่ติดต่อของคุณแสดงไอคอนสหพันธ์ทางขวาของชื่อผู้ติดต่อ

ฉันจะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ให้กับที่ติดต่อสหพันธ์ที่อยู่ในรายการที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อสหพันธ์ ร้องขอให้การติดต่อนั้นยกระดับการเข้าถึงของคุณให้เป็นแบบ ทีม หรือ ส่วนบุคคล

หรือคุณสามารถลบที่ติดต่อออกจากรายการที่ติดต่อของคุณ แล้วจึงเพิ่มไว้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook

 1. เปิด Communicator คลิกขวาที่ชื่อผู้ติดต่อ แล้วคลิก เอาออกจากรายการที่ติดต่อ

 2. ใน Office Outlook ให้เปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ แล้วคลิก สร้าง

 3. ในกล่อง ชื่อจริง ให้ใส่ชื่อให้กับผู้ติดต่อ การใส่ข้อมูลในกล่อง บริษัทตำแหน่งงาน และ เก็บเป็น เป็นตัวเลือกที่คุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

 4. ใต้ อินเทอร์เน็ต ให้ใส่ที่อยู่อีเมลให้กับผู้ติดต่อ แล้วกรอกข้อมูลในกล่องต่อไปนี้:

  • แสดงเป็น ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการที่ติดต่อของ Communicator

  • ที่อยู่ IM ที่อยู่ IM ของที่ติดต่อ ถ้าไม่มีการกรอกข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ คุณก็ไม่สามารถเพิ่มที่ติดต่อลงในรายการที่ติดต่อของ Communicator (ถ้าผู้ติดต่อไม่มีที่อยู่ IM หรือถ้าคุณไม่ทราบที่อยู่ IM ของผู้ติดต่อ ให้ใส่ที่อยู่สมมติเพื่อเป็นตัวยึด เช่น ชื่อผู้ใช้@msn.com แล้วจึงแทนที่ที่อยู่นั้นอีกครั้งด้วยที่อยู่ที่ถูกต้อง)

 5. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้ติดต่อโดยใช้รูปแบบ E.164 ของรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขท้องถิ่น โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกาอาจมีลักษณะ: 14255550101 ซึ่ง 1 คือรหัสประเทศ 425 คือรหัสพื้นที่ และ 5550101 คือหมายเลขท้องถิ่น

 6. บันทึกที่ติดต่อ

 7. เปิด Office Communicator และในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่คุณใส่ลงในเขตข้อมูล แสดงเป็น ใน Outlook ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกล่อง ผลการค้นหา

 8. ลากที่ติดต่อจากกล่อง ผลการค้นหา ลงในกลุ่มในรายการที่ติดต่อ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเริ่มการสนทนา IM กับผู้ติดต่อได้แล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์ที่อยู่ทางขวาของชื่อผู้ติดต่ออีกด้วย โทรผ่าน Communicator ไม่ได้รับการสนับสนุนการติดต่อ IM สาธารณะ แต่คุณสามารถต่อสายไปยังบ้านของผู้ติดต่อ ธุรกิจ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่ได้เชื่อมต่อร่วมกัน หรือผู้ติดต่อ IM สาธารณะลงในรายการที่ติดต่อ Communicator ของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่ได้เชื่อมต่อร่วมกัน หรือผู้ติดต่อ IM สาธารณะลงในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ใช้โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของ Outlook เพื่อเพิ่มที่อยู่ที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ซึ่งให้คุณต่อสายไปยังผู้ติดต่อโดยใช้คุณลักษณะคลิกแล้วโทรของ Communicator ด้วยที่ติดต่อภายนอกที่ไม่ใช่ทั้งแบบสหพันธ์หรือเป็นที่ติดต่อ IM สาธารณะ คุณสามารถต่อสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ แต่คุณไม่สามารถสื่อสารผ่านการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้ใช้ โทรผ่าน Communicator หรือการต่อสัญญาณวิดีโอ หรือประชุมทางโทรศัพท์/วิดีโอของ Communicator

 1. ใน Outlook ให้เปิดโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก สร้าง

 2. ในกล่อง ชื่อจริง ให้ใส่ชื่อของผู้ติดต่อ การใส่ข้อมูลลงในกล่อง บริษัทตำแหน่งงานและ เก็บเป็น เป็นตัวเลือกที่คุณจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

 3. ใต้ อินเทอร์เน็ต ให้ใส่ที่อยู่อีเมลให้กับผู้ติดต่อ แล้วกรอกข้อมูลในกล่องต่อไปนี้:

  • แสดงเป็น     ชื่อที่คุณต้องการให้ปรากฏใน รายการที่ติดต่อ

  • ที่อยู่ IM     ที่อยู่ IM ของที่ติดต่อ ถ้าไม่มีการกรอกข้อมูลในเขตข้อมูลนี้ คุณก็ไม่สามารถเพิ่มที่ติดต่อลงใน รายการที่ติดต่อ ของ Communicator (ถ้าผู้ติดต่อไม่มีที่อยู่ IM หรือถ้าคุณไม่ทราบที่อยู่ IM ของผู้ติดต่อ ให้ใส่ที่อยู่สมมุติเพื่อเป็นตัวยึด เช่น ชื่อผู้ใช้@msn.com แล้วจึงแทนที่ที่อยู่นั้นอีกครั้งด้วยที่อยู่ที่ถูกต้อง)

 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้ติดต่อโดยใช้รูปแบบ E.164 ของรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขท้องถิ่น โดยไม่ต้องใส่ยัติภังค์ ตัวอย่างเช่น หมายเลขโทรศัพท์ของสหรัฐอเมริกาอาจมีลักษณะ: 14255550101 ซึ่ง 1 คือรหัสประเทศ 425 คือรหัสพื้นที่ และ 5550101 คือหมายเลขท้องถิ่น

 5. บันทึกผู้ติดต่อ

 6. เปิด Office Communicator และในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่คุณใส่ลงในเขตข้อมูล แสดงเป็น ใน Outlook ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏในกล่อง ผลการค้นหา

 7. ลากที่ติดต่อจากกล่อง ผลการค้นหา ลงในกลุ่มในรายการที่ติดต่อ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเริ่มการสนทนา IM กับผู้ติดต่อได้แล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์ที่อยู่ทางขวาของชื่อผู้ติดต่ออีกด้วย โทรผ่าน Communicator ไม่ได้รับการสนับสนุนการติดต่อ IM สาธารณะ แต่คุณสามารถต่อสายไปยังบ้านของผู้ติดต่อ ธุรกิจ หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อ “โทรศัพท์เท่านั้น” ลงใน รายการที่ติดต่อ ของฉันได้อย่างไร

Office Communicator ไม่มีวิธีเพิ่มที่ติดต่อ “โทรศัพท์เท่านั้น” โดยตรงลงในรายการที่ติดต่อของฉัน ให้ใช้คำแนะนำที่มีให้ใน ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายนอกที่ไม่ได้เชื่อมต่อร่วมกัน หรือผู้ติดต่อ IM สาธารณะลงในรายการที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

เหตุผลที่คุณไม่สามารถเพิ่มที่ติดต่อจากที่ติดต่อล่าสุดของฉัน ลงในรายการที่ติดต่อของฉัน

ผู้ติดต่ออาจเป็นผู้ติดต่อแบบ “โทรศัพท์เท่านั้น” ที่ไม่ใช่ไดเรกทอรีของบริษัทคุณ คุณเป็นผู้โทรศัพท์ไปยังผู้ติดต่อ หรือผู้ติดต่อเป็นผู้โทรศัพท์มาหาคุณ Communicator ไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มผู้ติดต่อที่ไม่ได้อยู่ในไดเรกทอรีขององค์กรคุณ ให้ใช้คำแนะนำที่มีให้ใน ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายนอกที่ไม่ได้เชื่อมต่อร่วมกัน หรือผู้ติดต่อ IM สาธารณะลงในรายการที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

วิธีการสื่อสารลักษณะใดที่มีการสนับสนุนที่ติดต่อที่ใช้การส่งข้อความโต้ตอบกลับแบบทันที

ด้วย Communicator คุณสามารถส่งและรับข้อความโต้ตอบกลับแบบทันทีของลูกค้า Messenger จาก AOL Yahoo MSN และเครือข่าย Windows Live™ ของบริการอินเตอร์เน็ต การสื่อสารกับผู้ติดต่อ IM สาธารณะมีข้อจำกัดกับการส่งข้อความโต้ตอบกลับแบบทันที ที่ติดต่อ IM สาธารณะไม่มีการสนับสนุนในการโอนแฟ้ม โทรผ่าน Communicator การต่อสัญญาณวีดีโอ และการประชุมทางโทรศัพท์/วิดีโอ

หน้าที่การทำงานใดที่มีให้สำหรับสื่อสารกับที่ติดต่อสหพันธ์

ด้วย Communicator คุณสามารถสื่อสารกับที่ติดต่อสหพันธ์โดยใช้วิธีการสื่อสารที่ทั้งสองบริษัทให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทของคุณและบริษัทของรายชื่อที่ติดต่อสหพันธ์สนับสนุนการประชุมทางโทรศัพท์/วิดีโอ คุณจึงจะสามารถเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์/วิดีโอ กับผู้ติดต่อได้ ถ้าทั้งสองบริษัทสนับสนุนความสามารถอย่างเต็มที่ของเสียงและวิดีโอ คุณสามารถต่อและรับสาย โทรผ่าน Communicator และการติดต่อผ่านสัญญาณวิดีโอ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทไหนที่เข้าร่วมการเชื่อมต่อกับบริษัทของฉัน

ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดว่าบริษัทของบุคคลหนึ่งนั้นเชื่อมต่อกับบริษัทของคุณหรือไม่

จำเป็นต้องใช้เมนู เพิ่มที่ติดต่อ เพื่อเพิ่มที่ติดต่อลงในรายการที่ติดต่อหรือไม่

ไม่จำเป็น สำหรับผู้ติดต่อภายในเครือข่ายขององค์กรคุณ คุณสามารถพิมพ์ชื่อบุคคลหรือที่อยู่อีเมลลงในกล่อง ค้นหา แล้วลากผู้ติดต่อจากกล่อง ผลการค้นหา ลงในกลุ่ม รายการที่ติดต่อ Communicator จะค้นหาไดเรกทอรีองค์กรของโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ใน Outlook ของคุณตามค่าเริ่มต้น

เหตุใดจึงเห็นข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อ Exchange ใน Communicator

ข้อผิดพลาด “การเชื่อมต่อ Exchange” Office Communicator ปรากฏเมื่อ Communicator ไม่สามารถติดต่อกับ Microsoft Exchange เพื่อรับข้อมูลปฏิทินได้ เช่น เวลาว่างของผู้ติดต่อ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามีปัญหากับ Exchange Server ที่คุณเชื่อมต่อ เมื่อคุณเห็นข้อผิดพลาด “การเชื่อมต่อ Exchange” ให้ลองจัดกำหนดการประชุมด้วย Outlook แล้วดูว่าข้อมูล ว่าง-ไม่ว่างมีให้ผู้ติดต่อใช้งานหรือไม่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณถ้าคุณเห็นความขัดแย้งระหว่างข้อมูล ว่าง-ไม่ว่าง ใน Outlook และ Communicator

ฉันจะปรับขนาดคอลัมน์ในรายการที่ติดต่อได้อย่างไร

คุณไม่สามารถปรับความกว้างของแต่ละคอลัมน์อย่างเฉพาะเจาะจงได้ในรายการที่ติดต่อ แต่คุณสามารถปรับขนาดความกว้างของหน้าต่าง Communicator ได้ตามความต้องการ และคอลัมน์จะปรับขนาดตามนั้น

การเรียงลำดับที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ มีวิธีการอย่างไร และรายการที่ติดต่อสามารถเรียงลำดับอีกครั้งได้หรือไม่

Communicator เรียงลำดับที่ติดต่อในแต่ละกลุ่มในรายการที่ติดต่อก่อนตามที่มีให้ใช้งาน แล้วจึงเรียงตามตัวอักษรซึ่งเป็นไปตามค่าเริ่มต้น ผู้ติดต่อที่พร้อมติดต่อ (ผู้ติดต่อที่สามารถติดต่อได้) จะแสดงตนในสถานะ พร้อมติดต่อ หรือ ไม่ว่าง กลุ่ม ที่ติดต่อล่าสุด เป็นข้อยกเว้น และจะเรียงลำดับที่ติดต่อจากบนไปล่างตามที่ติดต่อที่คุณติดต่อล่าสุด เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีเรียงลำดับที่ติดต่อใน รายการที่ติดต่อ ให้เลือกปุ่ม มุมมองการเปลี่ยน ในหน้าต่าง Communicator จากนั้นเลือก เรียงลำดับที่ติดต่อตามสถานะว่าง ตัวเลือกนี้จะย้ายผู้ติดต่อที่อยู่ในสถานะ ไม่อยู่ไม่พร้อมติดต่อ และ ไม่ทราบสถานะ ลงในกลุ่ม และปล่อยผู้ติดต่อที่อยู่ในสถานะ ไม่ว่าง หรือ พร้อมติดต่อ ไว้ในกลุ่มของตนเอง จากนั้นจึงเรียงลำดับที่ติดต่อตามตัวอักษร

เกิดอะไรขึ้นกับเมนูที่เคยมีพร้อมใช้งานใน Office Communicator 2005

มีการแทนที่เมนูด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ทำให้งาน Communicator ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ด้วย Office Communicator 2007 งานที่มีการดำเนินการบ่อย เช่น การเริ่มใช้ข้อความโต้ตอบกลับแบบทันที หรือการโทรศัพท์ สามารถกระทำได้จาก รายการที่ติดต่อ โดยการคลิกขวาที่ผู้ติดต่อและเลือกตัวเลือกเมนู นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกปุ่มเมนูในหน้าต่าง Communicator เพื่อดูรายการเมนูเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ฉันสามารถโทรศัพท์โดยไม่ต้องเพิ่มบุคคลใดลงในรายการที่ติดต่อของฉันได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหนึ่งในกล่อง ค้นหา แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อในกล่อง ผลการค้นหา เพื่อติดต่อทางโทรศัพท์ คุณยังสามารถค้นหาบุคคลตามชื่อ แล้วคลิก ENTER เพื่อติดต่อทางโทรศัพท์

ด้านบนของหน้า

การแสดงตน

ระดับการเข้าถึงคืออะไร และฉันจะใช้ระดับการเข้าถึงได้อย่างไร

ระดับการเข้าถึงอนุญาตคุณให้ควบคุมบุคคลที่สามารถเห็นข้อมูลการแสดงตนของคุณ และให้เห็นได้มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น ด้วยระดับการเข้าถึง คุณสามารถกำหนดให้เพื่อนร่วมงานที่คุณสนิทที่สุดให้อยู่ในระดับ ทีม เพื่อเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นจะสามารถเห็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ในขณะที่ผู้ติดต่ออื่นๆ ในระดับ บริษัทสาธารณะ หรือ บล็อก จะไม่สามารถมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดระดับการเข้าถึง ให้ดู ควบคุมการเข้าถึงให้กับข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ปุ่มการแสดงตน ไม่ได้ใช้งาน และ ไม่ว่าง (ไม่ได้ใช้งาน) หมายความว่าอย่างไร

 • ไม่ได้ใช้งาน (ปุ่มสีเหลือง/สีส้ม) หมายความว่าผู้ติดต่อกำลังออนไลน์อยู่แต่ไม่มีการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์ในเวลาห้านาทีที่ผ่านมา (ตามค่าเริ่มต้น) สถานะของผู้ติดต่อจะเปลี่ยนจาก พร้อมติดต่อ เป็น ไม่อยู่ เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเวลา ให้คลิกที่ปุ่มเมนู คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก จากนั้นตั้งค่าภายใต้ แสดงสถานะ ไม่ได้ใช้งาน ให้ฉันเมื่อคอมพิวเตอร์ของฉันนิ่งเฉยผ่านไปเป็นเวลาหลายนาที จากนั้นจึงคลิก ตกลง

 • ไม่ว่าง (ไม่ได้ใช้งาน) (ปุ่มสีเหลือง/สีส้ม) หมายความว่าผู้ติดต่อกำลังประชุมอยู่ หรือตั้งค่าสถานะเป็นไม่ว่าง แต่ไม่มีการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ภายในเวลา 15 นาทีที่ผ่านมา (ตามค่าเริ่มต้น) สถานะของผู้ติดต่อจะเปลี่ยนจาก ไม่ว่าง เป็น ไม่อยู่ เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าเวลา ให้คลิกที่ปุ่ม เมนู คลิก เครื่องมือ แล้วคลิกตัวเลือก จากนั้นตั้งค่าภายใต้ แสดงเป็นไม่อยู่ เมื่อสถานะของฉันเป็นไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลา จากนั้นคลิก ตกลง

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถตั้งค่าสถานะการแสดงตนของฉันให้เป็นแสดงเป็นออฟไลน์ ได้ใน Communicator 2007

บางบริษัทเอาสถานะ แสดงเป็นออฟไลน์ ออกเนื่องจากสามารถทำให้ความสามารถในการคาดเดาการแสดงตนหยุดชะงักลง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้ใช้กลุ่มหนึ่งตั้งค่าเอาไว้ที่โหมดนี้ ค่าการแสดงตนใน Communicator จะลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนระดับการเข้าถึงของแต่ละบุคคลนั้น คุณสามารถควบคุมสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการบุคคลส่วนใหญ่มารบกวน คุณสามารถตั้งค่าตนเองเป็น ห้ามรบกวน แล้วจึงอนุญาตสิทธิ์ให้บางบุคคลสามารถรบกวนคุณได้แม้กระทั่งในสถานะนี้โดยกำหนดการเข้าถึงให้อยู่ในระดับ ทีม

เหตุใดหมายเหตุไม่อยู่ในสำนักงาน จึงแสดงใน Communicator หลังจากที่ได้ตั้งค่าแล้ว

ข้อมูลปฏิทิน (ว่าง/ไม่ว่าง หัวข้อและเวลาการประชุม) และหมายเหตุไม่อยู่ในสำนักงาน (OOF) สามารถใช้เวลานานถึง 30 นาทีในการเผยแพร่ผ่านระบบ การแสดงตน นอกจากนี้ คุณต้องเรียกใช้ไคลเอ็นต์ Communicator กับอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Exchange ในการเผยแพร่ข้อมูลนี้

การแสดงตนส่งผลกระทบกับสายเรียกเข้าในเวลาที่ฉันใช้โทรศัพท์อยู่ได้อย่างไร

ตารางต่อไปนี้แสดงการทำงานของสายเรียกเข้าให้กับสถานะการแสดงตนในหลายลักษณะ

ถ้าการแสดงตนของคุณเป็น:

สถานะของคุณคือ:

สายเรียกเข้า:

ว่าง

พร้อมติดต่อ

สัญญาณเรียกเข้าบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรียกใช้ Communicator และการแจ้งเตือนการโทรจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่ได้รับสาย ก็จะมีการโอนไปยังข้อความเสียงตามที่กำหนดไว้ในค่าเริ่มต้น

ไม่ได้ใช้งาน

ไม่ได้ใช้งาน

สัญญาณเรียกเข้าบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรียกใช้ Communicator และการแจ้งเตือนการโทรจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่ได้รับสาย ก็จะมีการโอนไปยังข้อความเสียงตามที่กำหนดไว้ในค่าเริ่มต้น

ไม่ว่าง ไม่ได้ใช้งาน

ไม่ว่าง (ไม่ได้ใช้งาน)

สัญญาณเรียกเข้าบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรียกใช้ Communicator และการแจ้งเตือนการโทรจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่ได้รับสาย ก็จะมีการโอนไปยังข้อความเสียงตามที่กำหนดไว้ในค่าเริ่มต้น

ไม่ว่าง

ไม่ว่าง (อยู่ระหว่างการประชุมหรือติดสาย)

สัญญาณเรียกเข้าบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรียกใช้ Communicator และการแจ้งเตือนการโทรจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่ได้รับสาย ก็จะมีการโอนไปยังข้อความเสียง ตามที่กำหนดไว้ในค่าเริ่มต้น ถ้าคุณตอบรับสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังอยู่ในสายกับผู้ติดต่อบุคคลอื่น ก็จะมีการพักสายในปัจจุบันเอาไว้ คุณสามารถคลิกปุ่มดำเนินการต่อเพื่อกลับไปยังสายที่เรียกเป็นสายแรก

ห้ามรบกวน

ห้ามรบกวน

ไปที่ข้อความเสียง อย่างไรก็ตาม สายจากผู้ติดต่อใน การเข้าถึงระดับทีม จะส่งสัญญาณเรียกเข้าอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรียกใช้ Communicator และการแจ้งเตือนการโทร จะปรากฏบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไม่อยู่

ไม่อยู่

สัญญาณเรียกเข้าบนอุปกรณ์ทั้งหมดที่เรียกใช้ Communicator และการแจ้งเตือนการโทรจะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าไม่ได้รับสาย ก็จะมีการโอนไปยัง ข้อความเสียง

ออฟไลน์

ออฟไลน์

สายเรียกเข้าทั้งหมดจะมีการส่งไปยังข้อความเสียงตามค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งมีวิธีการอย่างไร และทำงานอย่างไรถ้ากำลังเรียกใช้ Communicator บนหลายอุปกรณ์

ตำแหน่งที่ตั้งนั้นต้องได้รับการตั้งค่าแต่ละอุปกรณ์ที่กำลังเรียกใช้ Communicator ด้วยตนเอง เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกที่ปุ่มการแสดงตนของคุณ แล้วคลิก ตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบัน แล้วจึงเลือกตำแหน่งที่ตั้ง หรือเลือก สร้างตำแหน่งที่ตั้งแบบกำหนดเอง ผู้ติดต่อที่มีระดับการเข้าถึงแบบ ทีม หรือ ส่วนบุคคล จะเห็นตำแหน่งที่ตั้งจากอุปกรณ์ที่ใช้งานล่าสุดที่กำลังเรียกใช้ Communicator

ด้านบนของหน้า

การโทรศัพท์

ความแตกต่างระหว่างควบคุมการโทรระยะไกล และการสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่ง

โดยปกติแล้ว Office Communicator ได้รับการตั้งค่าสำหรับการควบคุมการโทรระยะไกล (RCC) หรือการสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่ง (UC) ด้วย RCC Communicator จะทำให้มีการรวมกับระบบโทรศัพท์ PBX ของบริษัทคุณ และขณะที่คุณใช้ Communicator เพื่อโทรออกและรับสาย โอนสาย และควบคุมสาย สัญญาณเสียงยังคงรับส่งผ่านเครื่องโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของคุณ

ด้วย UC หรือที่รู้จักอีกชื่อว่า Enterprise Voice โทรศัพท์ PBX แบบดั้งเดิมจะมีการแทนที่ด้วย Office Communicator และโทรศัพท์ IP หรืออุปกรณ์เสียง USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เสียง UC เดินทางผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณหรือผ่านอุปกรณ์ USB ที่มากับคอมพิวเตอร์ของคุณ UC มอบคุณลักษณะการติดต่อด้วยโทรศัพท์ขั้นสูงซึ่งประกอบด้วย:

 • โทรศัพท์จากภายในหรือภายนอกไฟร์วอลล์     ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในเซสชันเสียง IP ที่ปฏิเสธ ตัวแปลที่อยู่เครือข่าย (NATs) และไฟร์วอลล์ ผู้ใช้ที่ทำงานจากบ้านหรือทางไกลสามารถโทรศัพท์มาที่องค์กรจากที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่มีค่าโทรศัพท์ทางไกลและไม่ต้องเรียกใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

 • กฎการโอนสายเรียกเข้า     Communicator 2007 มอบการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทำการกำหนดค่าได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้โอนสายไปยังผู้ใช้ หมายเลข หรืออุปกรณ์อื่น นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญญาณไปยังหมายเลขเพิ่มเติมในคราวเดียวกัน หรือเปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่มีการตอบรับไปยังหมายเลข ผู้ติดต่อ หรือข้อความเสียงอื่น

 • เพิ่มหัวข้อเรื่องและความสำคัญให้กับการโทร     ผู้ใช้สามารถเพิ่มชื่อเรื่องการสนทนาและตั้งค่าสถานะความสำคัญให้กับ โทรผ่าน Communicator ขาออก ซึ่งทำให้ผู้รับสามารถรู้ถึงเหตุผลและความด่วนของการโทร

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่า Communicator เปิดใช้งานการควบคุมการโทรภายนอก หรือการสื่อสารแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อต้องการกำหนดว่าคุณเปิดใช้งาน RCC หรือ UC ให้คลิกที่ปุ่มโทรศัพท์กับผู้ติดต่อบุคคลใดก็ได้ ถ้าคุณเห็นตัวเลือกอุปกรณ์การโทรที่ต้องการ แสดงว่าคุณเปิดใช้งาน RCC แต่ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกอุปกรณ์การโทรที่ต้องการ คุณอาจเปิดใช้งาน UC อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมองไม่เห็นตัวเลือกอุปกรณ์การโทรที่ต้องการ และไม่ได้เปิดใช้งาน UC คุณอาจต้องได้รับการกำหนดค่า ใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAL) ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบของคุณ

แป้นกดหมายเลข Communicator อยู่ที่ไหน

ด้วยระบบ ข้อความเสียง หรือ การประชุมทางโทรศัพท์ คุณมักจะได้รับคำถามให้ใส่ PIN หรือทำการเลือกโดยใส่หมายเลข เมื่อต้องการตอบสนองต่อระบบเสียงแบบอัตโนมัติ คุณต้องใส่หมายเลขจากแป้นกดหมายเลข หรือแป้นกดหมายเลขของ Communicator ถ้าคุณเปิดใช้งาน UC แป้นกดหมายเลขจะไม่สามารถใช้งานได้ทั้งในขณะและหลังจากการเชื่อมต่อ ขณะต่อสาย แป้นกดหมายเลขจะสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ ควบคุมการโทร ที่ด้านขวาของหน้าต่าง การสนทนา

หลังจากต่อสายแล้ว แป้นกดหมายเลขจะสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ ควบคุมการโทร ด้านซ้าย

ฉันยังคงมองไม่เห็นแป้นกดหมายเลข แป้นกดหมายเลขอยู่ที่ไหน

คุณอาจไม่มีแป้นกดหมายเลขบนหน้าจอถ้าคุณกำลังใช้การติดตั้ง Communicator แบบมาตรฐาน หรือถ้าคุณกำลังใช้ Communicator เพื่อควบคุมโทรศัพท์ (PBX) มาตรฐาน ในการปรับใช้ลักษณะนี้ แป้นกดหมายเลขจะแสดงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินการเกตเวย์ การควบคุมการโทรระยะไกล (RCC) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ขอคำแนะนำจากผู้ดูแลระบบของคุณ ถ้าคุณไม่มีแป้นกดหมายเลขบนหน้าจอ คุณต้องใส่หมายเลข (เช่น PIN และการเลือกเมนูเสียง) โดยตรงจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

โทรผ่าน Communicator คืออะไร และเหตุใดฉันจึงควรเลือกโทรผ่าน Communicator

โทรผ่าน Communicator คือการโทร VoIP (การส่งเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล) ไปยังอุปกรณ์ของผู้ติดต่อที่ใช้ Office Communicator

 • โทรผ่าน Communicator ที่โทรไปยังผู้ติดต่อที่เปิดใช้ UC จะเป็นการส่งสัญญาณเรียกเข้าอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Communicator ของผู้ติดต่อนั้นทั้งหมด เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์ IP ผู้ที่เปิดใช้ UC สามารถ โทรผ่าน Communicator ไปยังผู้ติดต่อสหพันธ์เพื่อเลี่ยงการผ่านเครือข่าย PSTN และทำการโทรแบบ VoIP เท่านั้น

 • โทรผ่าน Communicator ที่โทรไปยังผู้ติดต่อที่เปิดใช้ RCC จะเป็นการส่งสัญญาณเรียกเข้าอุปกรณ์ที่เปิดใช้ Communicator ของผู้ติดต่อทั้งหมด แต่โทรศัพท์ที่รวมอยู่กับระบบ PBX จะไม่มีการส่งสัญญาณเรียกเข้า ผู้ใช้ที่เปิดใช้งาน RCC สามารถใช้ โทรผ่าน Communicator เพื่อเลี่ยงผ่านระบบโทรศัพท์ PBX และทำการโทร โดยตรงไปยังผู้ติดต่อของ Communicator

อะไรที่สามารถทำให้โทรผ่าน Communicator ไปยังผู้ติดต่อภายนอกล้มเหลว

Communicator ทางออกการสื่อสารที่ปลอดภัยขององค์กร โทรผ่าน Communicator คือการโทร VoIP ที่จำเป็นต้องให้ผู้รับมีความสามารถในการรับโทรศัพท์ การใช้ โทรผ่าน Communicator ไปยังผู้ติดต่อภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดต่อ IM สาธารณะ หรือผู้ติดต่อแบบ “โทรศัพท์เท่านั้น” ภายนอก เช่น เพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานนั้นไม่ได้รับการสนับสนุน สำหรับผู้ติดต่อภายนอกที่ไม่มีการเชื่อมต่อร่วมกัน ให้โทรไปหาผู้ติดต่อที่ใช้ PSTN/PBX แบบดั้งเดิม หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

หมายเลขโทรศัพท์แบบใดที่เหมาะต่อการโทรติดต่อไปยังผู้ติดต่อ

Communicator ทำงานตามมาตรฐาน E.164 สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ E.164 คือแผนการลำดับหมายเลขสำหรับระบบโทรศัพท์สาธารณะซึ่งแต่ละหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดก็จะมีรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขสมาชิก

หมายเลข E.164 สามารถมีได้ถึง 15 หลัก ตัวอย่างเช่น:

+14255550101

หมายเลข

คำอธิบาย

1

รหัสประเทศของสหรัฐอเมริกา

425

รหัสพื้นที่ของ เรดมอนด์ กรุงวอชิงตัน

5550101

หมายเลขท้องถิ่นของสมาชิก

+442075551234

หมายเลข

คำอธิบาย

44

รหัสประเทศของสหราชอาณาจักร

207

รหัสพื้นที่ของกรุงลอนดอน

5551234

หมายเลขท้องถิ่นของสมาชิก

คุณสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์ได้ในหลายตำแหน่งใน Communicator และ Outlook คุณควรใช้มาตรฐานของ E.164 แล้วใส่ + ก่อนหมายเลข ในการปฏิบัติด้วยวิธีที่ดีที่สุด ให้ใช้เครื่องหมาย + และอักขระที่เป็นตัวเลขเท่านั้นในขณะใส่หมายเลขโทรศัพท์ เนื่องจากกฎการปรับสภาพที่กำหนดเอาไว้จะจัดรูปแบบตัวเลขให้กับคุณ รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการยอมรับจะถูกกฎการปรับสภาพที่กำหนดเข้าควบคุมบน Office Communications Server ถ้า Communicator ไม่ยอมรับหมายเลขโทรศัพท์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ฉันสามารถโทรไปยังหมายเลข เช่น 1-800-TAXI ด้วย Communicator ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใส่หมายเลข 1-800 และหมายเลขที่มีอักขระพยัญชนะลงในกล่อง ค้นหา หมายเลขโทรศัพท์ที่ใส่ลงในกล่อง ค้นหา ได้รับการปรับสภาพแล้ว และมีการแปลงอักขระพยัญชนะให้เป็นตัวเลขเพื่อเหมาะกับการโทร

เหตุใดฉันจึงสามารถใส่อักขระที่เป็นตัวอักษรลงในกล่อง ค้นหา แต่ใส่ไม่ได้ในกล่องโต้ตอบ หมายเลขใหม่ หรือ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

กฎการปรับสภาพที่กำหนดใน Office Communications Server มีการนำไปใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใส่ในเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ หรือ หมายเลขใหม่ แตกต่างไป ไม่มีการสนับสนุนอักขระพยัญชนะผสมตัวเลขในกล่องโต้ตอบ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขใหม่

เกิดอะไรขึ้นกับการโอนสายแบบยึดตามตำแหน่งที่ตั้ง ไม่มีให้ใช้งานใน Communicator อีกต่อไปแล้วใช่หรือไม่

ในปัจจุบัน ระบบ PBX จัดให้มีการ “โทรคู่” (Twinning) มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็คือการจัดให้มีการโทรแบบ VoIP และการโทรแบบ RCC ที่อนุญาตให้คุณตอบรับโทรศัพท์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยตรง (โดยใช้อุปกรณ์ USB อุปกรณ์โทรศัพท์ หูฟัง ที่มีให้มาด้วย) หรือจากโทรศัพท์ PBX

นอกจากนี้ ด้วย Communicator 2007 หากคุณลงชื่อเข้าใช้ Communicator แล้ว คุณสามารถตอบรับโทรศัพท์ได้โดยตรงจากแล็ปท็อปของคุณโดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และคุณสามารถโทรออกจากแล็ปท็อปของคุณโดยใช้เครือข่ายองค์กรได้อีกด้วย

ด้านบนของหน้า

การต่อสัญญาณวิดีโอ

ฉันสามารถต่อสัญญาณวิดีโอไปยังผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งาน Communicator ได้หรือไม่

การสนับสนุนการต่อสัญญาณวิดีโอไปยังผู้ใช้ภายนอกมีไว้ให้ผู้ใช้สหพันธ์เท่านั้น ไม่มีการสนับสนุนการต่อสัญญาณวิดีโอไปยังผู้ใช้ภายนอกไดเรกทอรีขององค์กร ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อที่เป็นเพื่อนและครอบครัว หรือผู้ติดต่อ IM สาธารณะ เช่น Windows Live MSN หรือ Yahoo! Messenger

ด้านบนของหน้า

การประชุม

ความแตกต่างระหว่าง "ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยใช้ Live Meeting" และ "ประชุมเดี๋ยวนี้โดยใช้บริการ Live Meeting"

ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยใช้ Live Meeting เป็นการเริ่มต้น Live Meeting และเชื่อมต่อที่ติดต่อที่เลือกในรายการที่ติดต่อ ไปยัง Office Communications Server ถ้าที่ติดต่ออยู่ในการประชุม Communicator อยู่แล้ว ที่ติดต่อเหล่านั้นก็เชื่อมต่ออยู่กับ Office Communications Server เดียวกันซึ่งใช้โดยการประชุมที่ดำเนินอยู่ ประชุมเดี๋ยวนี้โดยใช้บริการ Live Meeting จะใช้การประชุม “ประชุมเดี๋ยวนี้” ของผู้ส่งในบัญชีผู้ใช้บริการ Live Meeting ของผู้ส่ง

โดยทั่วไปแล้ว คุณควรใช้ ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยใช้ Live Meeting ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดของคุณเป็นบุคคลภายใน เช่น เพื่อนพนักงาน และผู้ถือหุ้นร่วมสหพันธ์ สถานการณ์สมมติทั่วไปคือการประชุมกับสมาชิกผู้ร่วมทีม และการประชุมกลยุทธ์กับผู้ถือหุ้น คุณควรใช้ ประชุมเดี๋ยวนี้โดยใช้บริการ Live Meeting ถ้าการประชุมของคุณประกอบด้วยผู้ใช้ภายนอก เช่น ลูกค้าหรือผู้ติดต่อส่วนตัว สถานการณ์ทั่วไปคือสายจากพนักงานขาย และการอบรมการบริการลูกค้า

เหตุใดไอคอน Live Meeting จึงแสดงในหน้าต่างการสนทนาเสมอ

เมื่อมีบุคคลที่กำลังเข้าร่วมการโทรศัพท์แบบตัวต่อตัว หรือ IM บุคคลเหล่านั้นต้องการป้อนบันทึกย่อเอง ดังนั้นไอคอน Live Meeting จะแสดงต่อเมื่อมีคนมากกว่าสองคนในการสนทนา ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งาน Live Meeting สำหรับสองคน ให้คลิกขวาที่ชื่อใน รายการที่ติดต่อ จากนั้นคลิก ใช้ข้อมูลร่วมกันโดยใช้ Live Meeting

ฉันจะกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Live Meeting ของฉันได้อย่างไร

 1. เปิดใช้งานไคลเอ็นต์ Live Meeting ให้คลิกปุ่มเมนูใน แถบชื่อเรื่อง Live Meeting แล้วเลือก เปิดบัญชีผู้ใช้ (ครั้งแรกที่คุณเริ่มต้นเรียกใช้ Live Meeting กล่องโต้ตอบ บัญชีผู้ใช้ จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ)

 2. ใส่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ Live Meeting หรือ URL ของพอร์ทัล

 3. คลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ถ้าฉันกำลังเรียกใช้ Office Communicator 2007 ฉันจะประชุม Live Meeting กับผู้ติดต่อ Communicator 2005 ได้หรือไม่

ไม่ได้ การประชุม Live Meeting ระหว่าง Communicator 2007 และ Communicator 2005 (หรือ Windows Messenger 5.1) ไม่ได้รับการสนับสนุน ผู้ติดต่อ Communicator 2007 ที่เริ่มการประชุมในลักษณะนั้นจะได้รับข้อความแจ้งหมดเวลาในที่สุด

ฉันจะประชุม Live Meeting กับผู้ติดต่อ การส่งข้อความโต้ตอบกลับแบบทันทีสาธารณะได้หรือไม่

ไม่ได้ การประชุม Live Meeting กับผู้ติดต่อ IM สาธารณะไม่ได้รับการสนับสนุน ถ้าคุณกำลังสนทนา IM กับผู้ติดต่อ IM สาธารณะ และคุณยกระดับการสนทนานั้นให้เป็นการประชุม Live Meeting คุณก็จะได้รับข้อความแจ้งหมดเวลา

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×