คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแสดงตน ที่ติดต่อ และการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

คำถามที่ถามบ่อยนี้จะแสดงคำตอบและข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่มักพบบ่อยๆ เกี่ยวกับการแสดงตน ที่ติดต่อ และการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ในบทความนี้

คำถามที่ถามบ่อยมากที่สุด

ฉันจะตั้งค่าที่เก็บข้อมูลถาวรสำหรับข้อความและการสนทนาของฉันได้อย่างไร

ฉันจะดูข้อความและการสนทนาที่เก็บถาวรได้อย่างไร

เมนูอยู่ที่ใด

คำถามเกี่ยวกับการใช้การแสดงตน

ทำไมหมายเหตุไม่อยู่ที่สำนักงานจึงไม่ปรากฏใน Lync

ทำไมฉันไม่สามารถตั้งค่าสถานะการแสดงตนของฉันเป็น "แสดงเป็นออฟไลน์"

คำถามเกี่ยวกับการจัดการที่ติดต่อ

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายนอกในรายการที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

ที่ติดต่อ IM สาธารณะสนับสนุนโหมดการสื่อสารใดบ้าง

คำถามที่ถามบ่อยมากที่สุด

ฉันจะตั้งค่าที่เก็บข้อมูลถาวรสำหรับข้อความและการสนทนาของฉันได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync Online จะบันทึกการสนทนาขาเข้าและขาออกทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา ของ Microsoft Outlook เพื่อให้คุณสามารถตรวจดูการสนทนาก่อนหน้าได้

ถ้าการสนทนาของคุณไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลถาวรของ Outlook นี้ และคุณต้องการตั้งค่าที่เก็บข้อมูลถาวรสำหรับการสนทนาในครั้งถัดไป ให้ทำดังนี้:

 1. ตรวจสอบว่าคุณใช้ Microsoft Office Outlook 2007 หรือ Microsoft Outlook 2010

 2. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นคลิก ส่วนบุคคล

 3. คลิกปุ่ม บันทึกการสนทนาด้วยข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน จากนั้นคลิก ตกลง

ฉันจะดูข้อความและการสนทนาที่เก็บถาวรได้อย่างไร

Lync Online สามารถบันทึกการสนทนาขาเข้าและขาออกทั้งหมดในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา ของ Outlook เพื่อให้คุณสามารถตรวจดูการสนทนาก่อนหน้า นอกจากนี้ ตัวเลือก ดูประวัติการสนทนา และ ค้นหาการสนทนาก่อนหน้านี้ อาจใช้งานได้ใน Lync ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดค่า Lync ในองค์กรของคุณ โปรดดูว่าตัวเลือกนี้ใช้งานได้หรือไม่ โดยทำดังนี้

 • เมื่อต้องการดูประวัติการสนทนา ให้คลิก การสนทนา หรือคลิกลูกศร แสดงเมนู ชี้ไปที่ แฟ้ม จากนั้นคลิก ดูประวัติการสนทนา Outlook จะเปิดและแสดงโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา จากนั้นคุณสามารถเรียงลำดับการสนทนา หรือค้นหาการสนทนาตามคำหลักหรือที่ติดต่อ

 • เมื่อต้องการค้นหาการสนทนาก่อนหน้าสำหรับที่ติดต่อที่ระบุในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก ค้นหาการสนทนาก่อนหน้า

เมนูอยู่ที่ใด

เมนูจำนวนมากใน Lync จะปรากฏเมื่อคุณคลิกลูกศรลงขนาดเล็ก ▼ (เช่น ลูกศรข้างปุ่ม ตัวเลือก ในหน้าต่างหลัก) นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดเมนูหลักโดยดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการดูเมนูในหน้าต่างหลักของ Lync ให้กด Alt หรือคลิกลูกศร แสดงเมนู ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก

 • เมื่อต้องการดูเมนูในหน้าต่างการสนทนา ให้กด Alt

 • เมื่อต้องการแสดงแถบเมนูในหน้าต่างหลักอย่างถาวร ให้กด Alt จากนั้นคลิก แสดงแถบเมนู

 • เมื่อต้องการแสดงแถบเมนูในหน้าต่างการสนทนาอย่างถาวร ให้กด Alt คลิก มุมมอง จากนั้นคลิก แสดงแถบเมนู

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูเมนูสำหรับงานที่ต้องทำบ่อยๆ สำหรับที่ติดต่อ กลุ่ม และรายการอื่นๆ โดยคลิกขวาที่รายการ

ด้านบนของหน้า

คำถามเกี่ยวกับการใช้การแสดงตน

ทำไมหมายเหตุไม่อยู่ที่สำนักงานจึงไม่ปรากฏใน Lync

ข้อมูลปฏิทิน (ว่าง/ไม่ว่าง, หัวข้อการประชุม และเวลา) และหมายเหตุไม่อยู่ที่สำนักงานอาจใช้เวลาถึง 30 นาทีก่อนที่จะแสดงผลใน Lync นอกจากนี้ คุณต้องเรียกใช้ Lync บนอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Server

ทำไมฉันไม่สามารถตั้งค่าสถานะการแสดงตนของฉันเป็น "แสดงเป็นออฟไลน์"

องค์กรบางแห่งยกเลิกการใช้สถานะแสดงเป็นไม่อยู่ เนื่องจากมีผลกับการคาดเดาสถานะ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีผู้ใช้จำนวนมากใช้สถานะนี้ จำนวนสถานะใน Lync จะลดลงอย่างมาก โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้ความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัวเป็นวิธีหลีกเลี่ยงการรบกวน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการถูกรบกวนโดยบุคคลส่วนใหญ่ คุณสามารถตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน จากนั้นกำหนดให้บางคนมีสิทธิ์ขัดจังหวะคุณโดยเพิ่มบุคคลเหล่านั้นใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณ

ด้านบนของหน้า

คำถามเกี่ยวกับการจัดการที่ติดต่อ

ฉันจะเพิ่มที่ติดต่อภายนอกในรายการที่ติดต่อของฉันได้อย่างไร

เนื่องจาก Lync และ Microsoft Lync Server 2010 สนับสนุนความสามารถในการติดต่อ (เชื่อมต่อ) กับองค์กรอื่น คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อจากองค์กรเหล่านั้นในรายการที่ติดต่อของคุณ และสื่อสารกันโดยใช้โหมดการติดต่อสื่อสารที่สนับสนุนโดยองค์กรทั้งสองแห่ง โปรดตรวจสอบกับทีมสนับสนุนเพื่อพิจารณาว่าองค์กรของบุคคลนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกับองค์กรของคุณหรือไม่

เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อภายนอก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในเขตข้อมูลค้นหา ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของที่ติดต่อ

 1. โฮเวอร์เหนือผลลัพธ์การค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มลงในที่ติดต่อ (+) เพื่อเพิ่มที่ติดต่อ หรือคลิกขวาที่ผลลัพธ์การค้นหา จากนั้นคลิก เพิ่มในรายการที่ติดต่อ

ที่ติดต่อ IM สาธารณะสนับสนุนโหมดการสื่อสารใดบ้าง

เมื่อใช้ Lync คุณสามารถรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจากบุคคลที่มีบัญชีในเครือข่าย MSN ของบริการอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย Windows Live ของบริการอินเทอร์เน็ต, AOL® และ Yahoo!® การสื่อสารกับที่ติดต่อ IM สาธารณะจะจำกัดไว้เฉพาะ IM การถ่ายโอนแฟ้ม, การโทรของ Lync (Voice over IP หรือ VoIP), การสนทนาทางวิดีโอ และการประชุมเสียง/วิดีโอไม่มีการสนับสนุน แต่ถ้าใช้เครือข่ายบริการทางอินเทอร์เน็ตของ Windows Live จะมีการสนับสนุนการโทรของ Lync (Voice over IP หรือ VoIP) และการสนทนาทางวิดีโอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×