คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการส่งข้อความภายนอก (Yammer)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการรวมบุคคลภายนอกบนเครือข่ายของคุณYammer ในการสนทนาและข้อความเป็นส่วนตัวของคุณ ตอนนี้คุณนั้น คุณสามารถเพิ่มบุคคลเป็นผู้เข้าร่วมภายนอก และพวกเขาสามารถตอบกลับข้อความ และประกาศในเครือข่ายของคุณYammer โดยไม่ต้องเข้าร่วม และคุณสามารถสร้างกลุ่มภายนอกที่จะรวมผู้เข้าร่วมภายนอก ค้นหาคำตอบของคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมภายนอกในบทความนี้ หรือดูที่เพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในการสนทนาของคุณ Yammer,สร้าง และจัดการกลุ่มภายนอกใน Yammerค้นหาผู้เข้าร่วมภายนอกในเครือข่าย Yammerและควบคุมผู้เข้าร่วมภายนอกในเครือข่าย Yammer กับกฎการส่ง Exchangeสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับผู้เข้าร่วมภายนอก

คำถามทั่วไป

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้เข้าร่วมภายนอกและเครือข่ายภายนอก

คำตอบ: เครือข่ายภายนอกเหมาะสำหรับการโฮสต์ชุมชนภายนอกและการจัดการโครงการระยะยาว ฟีเจอร์ผู้เข้าร่วมภายนอกมีไว้สำหรับการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งไม่รับรองความต้องการในการเตรียมใช้งานเครือข่ายใหม่

คำถาม: ฉันสามารถเชิญผู้เข้าร่วมภายนอกเข้ากลุ่ม Yammer ของฉันได้หรือไม่

A:คุณสามารถสร้างกลุ่มใน Yammer ภายนอกและเชิญผู้เข้าร่วมภายนอกกับกลุ่มเหล่านั้นได้

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเอาผู้เข้าร่วมภายนอกออก

คำตอบ: เมื่อคุณเอาบุคคลออกจากการสนทนา Yammer ซึ่งจะเป็นการเอาการสนทนาทั้งหมดออกจากกล่องจดหมายYammer ของพวกเขา และพวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

ผู้ใช้ที่เพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถเอาผู้เข้าร่วมภายนอกเหล่านั้นออกจากการสนทนาได้ นอกจากนี้ ทั้งผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ดูแลกลุ่มยังสามารถเอาผู้ใช้ออกจากการสนทนาได้ด้วย

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในการสนทนาโดยไม่ได้ตั้งใจ

คำตอบ: ไม่ต้องกังวล เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพียงแค่คลิก เอาผู้เข้าร่วมออก บนข้อคิดเห็นที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อประกาศว่าผู้เข้าร่วมคนดังกล่าวได้ถูกเพิ่มลงในเธรดแล้ว สำหรับคำอธิบายที่แสดงด้วยภาพ โปรดดูเอกสารสำหรับผู้ใช้

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเลือก "หยุดติดตามในกล่องจดหมาย" สำหรับข้อความภายนอก

คำตอบ: ข้อความจะถูกเอาออกจากกล่องจดหมายของคุณโดยสมบูรณ์

คำถาม: ผู้ใช้ Yammer ที่ยกเลิกการสมัครใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมลจะได้รับคำเชิญเมื่อพวกเขาถูกเพิ่มในการสนทนาแล้วหรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้

คำตอบ: แล้วถ้าฉันเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ใช้ Yammer ล่ะ

คำถาม: ถ้าคุณเพิ่มบุคคล และพวกเขาไม่ใช่ผู้ใช้ Yammer พวกเขาจะได้รับสำเนาของข้อความในกล่องจดหมายของอีเมลของพวกเขา นอกจากนี้ พวกเขาจะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมเครือข่าย Yammer ของพวกเขาด้วย

คำตอบ: ฉันสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่มีอีเมลส่วนบุคคล (เช่น Hotmail หรือ Gmail) ลงในการสนทนา Yammer กับการส่งข้อความกับภายนอกได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้ คุณจะต้องเชิญบุคคลโดยใช้ที่อยู่อีเมลของบริษัทหรือที่ทำงานของพวกเขา

คำถาม: ผู้ใช้ Yammer ที่รออนุมัติที่ถูกเพิ่มในการสนทนาแล้วจะได้รับอีเมลให้เข้าร่วม Yammer หรือไม่

คำตอบ: ได้

คำถาม: ฉันสามารถเห็นผู้เข้าร่วมภายนอกในกล่องการค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้า เมื่อฉันสร้างหรือตอบกลับข้อความหรือไม่

คำตอบ: หลังจากผู้เข้าร่วมภายนอกถูกเพิ่มในการสนทนาแล้ว ชื่อของพวกเขาจะปรากฏในการค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้า ชื่อของผู้เข้าร่วมจะปรากฏขึ้นทางด้านบนหรือด้านล่างในรายการที่แนะนำโดยขึ้นอยู่กับความบ่อยครั้งที่คุณติดต่อกับบุคคลนั้นๆ บน Yammer เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสิทธิ์ (ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม และผู้เข้าร่วมมาจากภายในหรือภายนอก) ประสบการณ์การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้าจะแตกต่างกันไป ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสิทธิ์และประสบการณ์สำหรับการค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าร่วมภายนอก ดังนี้

สถานการณ์

ประสบการณ์สำหรับสมาชิกภายใน

ประสบการณ์สำหรับผู้เข้าร่วมภายนอก

ผู้เข้าร่วมภายนอกจะถูกเพิ่มในการสนทนาในกลุ่มสาธารณะ

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้ารวมผู้เข้าร่วมภายนอกสำหรับสมาชิกทั้งหมดของเครือข่าย

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้าจะจำกัดไว้ที่สมาชิกที่เข้าร่วมในการสนทนาเท่านั้น

ผู้เข้าร่วมภายนอกจะถูกเพิ่มในการสนทนาในกลุ่มส่วนตัว

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้ารวมผู้เข้าร่วมภายนอกสำหรับสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มนั้นๆ

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้าจะจำกัดไว้ที่สมาชิกที่เข้าร่วมในการสนทนาเท่านั้น

ผู้เข้าร่วมภายนอกจะถูกเพิ่มในข้อความส่วนตัว

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้าจะจำกัดไว้ที่ผู้เข้าร่วมในข้อความส่วนตัวเท่านั้น

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้าจะจำกัดไว้ที่ผู้เข้าร่วมในข้อความส่วนตัวเท่านั้น

กลุ่มสาธารณะถูกตั้งค่าให้เป็นส่วนตัว

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้ารวมผู้เข้าร่วมภายนอกสำหรับสมาชิกทั้งหมดของเครือข่าย

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้าจะจำกัดไว้ที่สมาชิกที่เข้าร่วมในการสนทนาที่ผู้เข้าร่วมภายนอกได้รับเชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น

กลุ่มส่วนตัวถูกตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้ารวมผู้เข้าร่วมภายนอกสำหรับสมาชิกทั้งหมดของเครือข่าย

การค้นหาที่พิมพ์ล่วงหน้าจะจำกัดไว้ที่สมาชิกที่เข้าร่วมในการสนทนาที่ผู้เข้าร่วมภายนอกได้รับเชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น

คำถามเกี่ยวกับสิทธิ์และความปลอดภัย

คำถาม: ฉันจะป้องกันความเสี่ยงและรักษาความเป็นส่วนตัวของเราได้อย่างไร

คำตอบ: ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราเช่นกัน เราใช้เวลานานในการสร้างเครื่องมือเพื่อตรวจสอบและป้องกันพนักงานและ IP ของบริษัทของคุณในเชิงรุก เราได้สร้างฟีเจอร์ด้านความ ปลอดภัยจำนวนมาก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการส่งข้อความภายนอก ดังนี้

  • คำเตือนที่ชัดเจนใน UI:    เราได้สร้างคำเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ตระหนักถึงผลต่างๆ ก่อนที่พวกเขาจะเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอก เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ภายนอกลงในการสนทนา หรือตอบการสนทนากับผู้เข้าร่วมภายนอก คุณจะเห็นคำเตือนที่ชัดเจนใน UI ให้ดูที่ เพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอก

  • กฎ Exchange Transport:    เราได้สร้างตัวเลือกการเข้าร่วมสำหรับผู้ดูแลที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อบังคับใช้กฎ Exchange Transport (ETR) สำหรับ Outlook ของคุณใน Yammer ซึ่งจะมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในการติดต่อสื่อสารรูปแบบต่างๆ ถ้าองค์กรของคุณกังวลเกี่ยวกับการแชร์ภายนอก คุณอาจมี ETRกำหนดไว้ใน Exchange Online แล้ว ให้ดูที่ ควบคุมผู้เข้าร่วมภายนอกในเครือข่าย Yammer ด้วยกฎ Exchange Transport

  • เอาผู้ใช้ออก:    คุณสามารถเอาผู้เข้าร่วมภายนอกออกจากการสนทนาได้ เมื่อเอาผู้ใช้ออกแล้ว ผู้ใช้คนนั้นจะไม่สามารถดูการสนทนานั้นได้อีกต่อไป ทั้งผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ดูแลกลุ่มยังสามารถเอาผู้ใช้ออกจากการสนทนาได้ด้วย ให้ดูที่ เอาผู้เข้าร่วมภายนอกออกจากการสนทนา

  • ส่งออกข้อมูล:    ผู้ดูแลที่ตรวจสอบแล้วของ Yammer จะสามารถติดตามการสนทนาและไฟล์ทั้งหมดที่มีผู้เข้าร่วมภายนอก และจะตรวจสอบการสนทนาของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นภายนอกเครือข่ายของคุณได้ เมื่อทำงานร่วมกับตัวควบคุมด้านความปลอดภัยเหล่านี้ Yammer ยังคงสนับสนุนการตรวจสอบคีย์เวิร์ดเพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น ให้ดูที่ ค้นหาผู้เข้าร่วมจากภายนอกในเครือข่าย Yammer

คำถาม: เมื่อฉันเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในการสนทนา พวกเขาจะสามารถเห็นอะไรบ้าง

ผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถดูการสนทนาที่พวกเขาได้รับคำเชิญ พวกเขาจะสามารถเห็นสิ่งที่รวมอยู่ในการสนทนา ตัวอย่างเช่น ไฟล์ที่ถูกอัปโหลด แต่พวกเขาจะไม่สามารถค้นหาหรือเข้าร่วมอีกการสนทนาบนเครือข่ายของคุณได้โดยไม่มีคำเชิญ

คำถาม: ผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังการสนทนาหรือไม่

คำตอบ: ได้

คำถาม: ผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถเชิญผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้ด้วยหรือไม่

ได้ ผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถเพิ่มบุคคลอื่นลงในการสนทนาได้ และสามารถใช้ @ เพื่อกล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในการสนทนานั้นได้ด้วย พวกเขาจะสามารถเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการสนทนาที่พวกเขาเข้าร่วมได้เท่านั้น

คำถาม: ผู้เข้าร่วมภายนอกจะเห็นข้อมูลอะไรเกี่ยวกับฉันบ้าง

คำตอบ: ผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถเห็นเฉพาะมุมมองที่จำกัดของการ์ดโฮเวอร์ของคุณ เขตข้อมูลที่แสดงรายการอยู่บนการ์ดโฮเวอร์ของคุณประกอบด้วยชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่อีเมล และเครือข่าย ทั้งนี้ รูปภาพโปรไฟล์ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ ของคุณยังคงถูกซ่อนไว้ไม่ให้ผู้เข้าร่วมภายนอกเห็น

คำถาม: ผู้เข้าร่วมภายนอกมีสิทธิ์อะไรบ้างสำหรับเนื้อหาที่อัปโหลดไปยังการสนทนา

คำตอบ: ผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์ได้เท่านั้น และผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถดูบันทึกย่อได้เท่านั้น

คำถาม: ผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถแชร์การสนทนานี้ได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากสิทธิ์จะจำกัดผู้ชมไว้ที่สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น ผู้เข้าร่วมภายนอกต้องถูกเพิ่มลงในการสนทนาทีละคน

คำถาม: ข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมภายนอกอยู่ที่ใด

คำตอบ: ข้อมูลการสนทนาจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลที่ตรวจสอบแล้ว (โดยใช้การส่งออกข้อมูล) ของผู้เข้าร่วมในการสนทนา ดังนั้น ถ้าพนักงานของคุณเข้าร่วมในการสนทนาบนเครือข่ายอื่น และเนื่องจากการสนทนานั้นแสดงขึ้นในกล่องจดหมายของพวกเขา การสนทนาดังกล่าวจะพร้อมใช้งานในการส่งออกข้อมูลเครือข่ายของคุณ

คำถาม: เมื่อฉันเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในการสนทนา พวกเขาจะสามารถเข้าสู่เครือข่ายของฉันได้หรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้ ผู้เข้าร่วมภายนอกสามารถเข้าร่วมการสนทนาที่พวกเขาได้รับคำเชิญเท่านั้น พวกเขาจะสามารถเข้าถึงการสนทนาเหล่านี้ผ่านทางกล่องจดหมาย Yammer ของพวกเขา (บนเครือข่ายของพวกเขา) พวกเขาไม่ได้เข้าถึงส่วนที่เหลือของเครือข่ายของคุณ

คำถาม: สิทธิ์สำหรับผู้ดูแลที่ตรวจสอบแล้วมีอะไรบ้าง

คำตอบ: ผู้ดูแลที่ตรวจสอบแล้ว สามารถเอาผู้เข้าร่วมภายนอกออกจากการสนทนาต่างๆ ได้ตลอดเวลา เราได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมไปยังการส่งออกข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ดูแลที่ตรวจสอบแล้วมองเห็นไฟล์และการสนทนาที่ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าถึงได้

คำถาม: ถ้าฉันได้ทำการตรวจสอบคีย์เวิร์ดแล้ว จะมีการนำคีย์เวิร์ดไปใช้กับข้อความที่ผู้เข้าร่วมภายนอกโพสต์ในเครือข่ายของฉันหรือไม่

ใช่ การตรวจสอบคีย์เวิร์ดจะถูกนำไปใช้กับโพสต์ต่างๆ ในเครือข่ายของคุณ รวมถึงโพสต์จากผู้เข้าร่วมภายนอกด้วย

คำถามเกี่ยวกับการเลือกออกและการปิดใช้งาน

คุณสามารถใช้วิธีเดียวกันเพื่อเลือกออกจากผู้เข้าร่วมภายนอกและกลุ่มภายนอก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มภายนอกในกลุ่มภายนอกเข้าร่วมเอาท์บ่อย

หมายเหตุ: เครือข่ายYammer สำหรับองค์กร เท่านั้นที่สามารถเลือกออกจากการส่งข้อความภายนอก

คำถาม: ฉันยังไม่ต้องการเปิดใช้งาน การส่งข้อความภายนอก สำหรับเครือข่ายของฉัน ฉันต้องปิดใช้งานตัวเลือกใดบ้าง

ถ้าการรักษาความปลอดภัยหลักเกี่ยวกับ การส่งข้อความภายนอก ที่เราได้อธิบายไปนั้นยังไม่เพียงพอสำหรับเครือข่ายของคุณ คุณยังมีตัวเลือกในการบล็อกลูกค้าของคุณไม่ให้เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการสนทนาในเครือข่าย Yammer ของคุณได้ การบล็อกผู้ใช้ในลักษณะนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ภายนอกจะไม่สามารถมองเห็นเนื้อหาภายในเครือข่าย Yammer ของลูกค้าของคุณผ่านการส่งข้อความภายนอก ซึ่งหมายความว่า บุคคลอื่นในเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกลงในการสนทนาในเครือข่ายของคุณได้

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้ไฟร์วอลล์แบบลอจิคัลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ตอบกลับเมื่อมีผู้ใช้จากภายนอกในเครือข่าย Yammer อื่นๆ เช่น คู่ค้าหรือลูกค้าองค์กร ต้องการเข้าร่วมการสนทนาที่โฮสต์ในเครือข่าย Yammer อื่นๆ อย่างไรก็ตาม เราป้องกันไม่ให้มีการจำกัดการส่งข้อความในลักษณะนี้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะทำผู้ใช้เข้าถึงและทำงานร่วมกันได้ยาก แต่ด้วยความสามารถของ Yammer จะมีอีเมลตีกลับ และจะจำกัดการเข้ามามีส่วนร่วมภายใน Yammer

เมื่อต้องการใช้วิธีใดวิธีเหล่านี้เมื่อต้องการเลิกติดต่อฝ่ายสนับสนุน

คำถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับการใช้งานของผู้ใช้ ถ้าฉันปิดใช้งาน การส่งข้อความภายนอก

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะปิดใช้งาน การส่งข้อความภายนอก โดยการบล็อกผู้ใช้ของคุณไม่ให้เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมในเครือข่ายของคุณ ข้อความที่เริ่มต้นบนเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถแชร์กับผู้เข้าร่วมภายนอกได้ ผู้ใช้บนเครือข่ายของคุณจะยังคงสามารถรับข้อความจากเครือข่ายอื่นๆ ได้ ข้อความเหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในกล่องจดหมาย Yammer ของพวกเขา พวกเขาจะสามารถอ่านและตอบกลับข้อความเหล่านี้ได้ตามปกติ นอกจากนี้ การเธรดแบบสมบูรณ์ที่พวกเขากำลังมีส่วนร่วม (รวมถึงข้อความทั้งหมดบนเธรด) จะพร้อมใช้งานในการส่งออกข้อมูลของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถติดตามการสนทนาของพนักงานของคุณบนเครือข่ายอื่นๆ ได้

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้ไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการส่งข้อความภายนอกมายังผู้ใช้ของคุณ นั่นหมายความว่า พวกเขาจะไม่สามารถส่งหรือรับข้อความจากเครือข่ายอื่นๆ ได้ ถ้ามีใครบางคนพยายามส่งข้อความไปยังผู้ใช้ของคุณ ผู้ส่งจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดและจะถูกป้องกันไม่ให้ส่งข้อความไปยังผู้ใช้ของคุณ

คำถาม: ถ้าฉันจะตัดสินใจจะใช้ไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการส่งข้อความภายนอกมายังผู้ใช้ของฉัน เครือข่ายของฉันจะไม่ได้รับฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง

ในขณะที่เรากำลังพัฒนานวัตกรรม Yammer อย่างต่อเนื่อง ความสามารถใหม่ๆ เพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะถูกสร้างเป็นส่วนหนึ่งของเฟรมเวิร์กการส่งข้อความภายนอก การบล็อกการแชร์ภายนอกและอื่นๆ โดยใช้ไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการส่งข้อความภายนอกมายังผู้ใช้ของคุณจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานอื่นๆ ความสามารถอื่นๆ ของ Yammer ที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตได้ ในขณะที่เรากำลังพัฒนา Yammer อย่างต่อเนื่อง เราจะมีการประกาศว่า ฟีเจอร์ใดบ้างที่สร้างบนเฟรมเวิร์ก การส่งข้อความภายนอก เพื่อให้บริษัททราบว่าจะได้รับฟีเจอร์ใดบ้าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มผู้เข้าร่วมภายนอกไปยังการสนทนา Yammer ของคุณ

สร้าง และจัดการกลุ่มภายนอกใน Yammer

ค้นหาผู้เข้าร่วมภายนอกในเครือข่าย Yammer

การควบคุมผู้เข้าร่วมภายนอกในเครือข่าย Yammer กับกฎการส่ง Exchange

Yammer ศูนย์การจัดการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×