คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล Microsoft Office for Mac 2011

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อัปเดตล่าสุด: กันยายน 2010

Microsoft ให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ พร้อมกับการนำเสนอซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ทรงพลัง และความสะดวกที่คุณต้องการในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติต่างๆ ของ Microsoft Office for Mac 2011 (“Office 2011”) โดยจะเน้นที่ฟีเจอร์ที่สื่อสารกับอินเทอร์เน็ต คำชี้แจงนี้ไม่ได้ใช้กับไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั้งแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์อื่นๆ ของ Microsoft

Office 2011 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรวม แสดง และแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่เป็นอย่างอื่นนอกจากที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณบันทึกใน Office 2011 จะไม่ถูกส่งไปยัง Microsoft และข้อมูลที่ส่งไปยัง Microsoft จะไม่แชร์ไปยังภายนอกและบริษัทในเครือกับบริษัทสาขาของ Microsoft ถ้าไม่มีการอนุญาตจากคุณ

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกใช้โดย Microsoft และบริษัทสาขา และบริษัทในเครือเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่คุณกำลังใช้ และให้บริการ หรือดำเนินการธุรกรรมที่คุณร้องขอหรือได้อนุญาต ซึ่งอาจยังสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำติชมที่คุณมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังใช้ เมื่อต้องการการแจ้งที่สำคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ให้แจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้า หรือบอกคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่

บางข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณใส่อาจถูกรวมไว้ในเอกสาร Office 2011 ในรูปแบบ Metadata Metadata นี้ถูกใช้โดยโปรแกรม Office 2011 เพื่อช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นบนเอกสารของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างลิงก์ไปยังรูปภาพ ไฟล์ แหล่งข้อมูล หรือเอกสารอื่ ๆ บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ เส้นทางไปยังไฟล์นั้นจะถูกบันทึกในเอกสารของคุณ ในบางกรณี ลิงก์อาจรวมถึงชื่อผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายของคุณ ในกรณีของการเชื่อมต่อข้อมูล คุณสามารถเลือกบันทึกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านภายในลิงก์การเชื่อมต่อข้อมูลได้ อีกทั้ง เมื่อคุณนำ XML Schema ไปยังเอกสาร เส้นทางไปยัง XML schema ที่คุณสร้างจะถูกบันทึกลงในเอกสาร ในบางกรณี เส้นทางนั้นอาจมีชื่อผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลเช่นชื่อผู้ใช้ของคุณอาจยังสามารถแชร์กับผู้ใช้บนเครือข่ายของคุณเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง — ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณล็อกไฟล์ที่แชร์สำหรับการแก้ไข และผู้ใช้อื่นพยายามเปิดไฟล์นั้น

เมื่อคุณถอนการติดตั้ง Office 2011 ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกเอาออกในฐานะส่วนหนึ่งของการถอนการติดตั้ง Office 2011 เนื่องจากอาจถูกใช้โดยโปรแกรมอื่น ตัวอย่างเช่น เอกสารที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้ Office 2011 จะไม่ถูกลบจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลที่เก็บไว้ในใบรับรอง Keychain และข้อมูลเฉพาะตัว Office ของคุณจะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง Office 2011

ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ในบางครั้งเราอาจว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการที่จำกัดแทนเรา เช่น การบรรจุภัณฑ์ ส่งและส่งมอบการซื้อ และการส่งจดหมายอื่นๆ การตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดำเนินการลงทะเบียนเหตุการณ์ หรือการดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับบริการของเรา เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านี้เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ และบริษัทเหล่านี้ถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ไมโครซอฟท์อาจเข้าถึง และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลถ้าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย หรือในเชื่อโดยสุจริตว่า การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้อง: (a) สอดคล้องกับข้อกฎหมาย หรือปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือบริการของไมโครซอฟท์ (b) ป้องกัน และปกป้องตัว สิทธิ์หรือทรัพย์สินของไมโครซอฟท์ หรือ (ค) ทำหน้าที่ในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานไมโครซอฟท์ ผู้ใช้ของไมโครซอฟท์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสมาชิกของสาธารณชน

ข้อมูลที่รวบรวมโดย หรือถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์อาจจัดเก็บ และประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดๆ ใน ที่ไมโครซอฟท์ และบริษัทในเครือ สาขา หรือตัวแทนกิจการ และ โดยใช้โปรแกรมนี้ คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวภายนอกประเทศของคุณได้ Microsoft ผูกมัดกับ Safe Harbor Framework ตามที่ตั้งไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และเก็บข้อมูลของข้อมูลจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์

การเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ ด้วยฟีเจอร์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ("ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน") จะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและบริการออนไลน์ที่คุณใช้ ไมโครซอฟท์ ใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานเพื่อมอบบริการที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราและเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานโดยทั่วไปมีข้อมูลเช่น ที่อยู่ IP ของคุณ เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันเบราว์เซอร์ และตั้งค่าภูมิภาคและภาษา ในบางกรณี ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานอาจยังรวมถึง ID ฮาร์ดแวร์ ซึ่งระบุผู้ผลิตอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และเวอร์ชัน ถ้าฟีเจอร์เฉพาะหรือบริการส่งข้อมูลไปยังไมโครซอฟท์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะถูกส่งด้วยเช่นกัน

รายละเอียดความเป็นส่วนตัวสำหรับแต่ละฟีเจอร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการของ Office 2011 ที่แสดงรายการในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะอธิบายเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีใช้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

เราให้ความสำคัญกับการช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและวิธีการในการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้บนระบบคอมพิวเตอร์ที่จำกัดการเข้าถึง ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่มีการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

ในบางครั้งเราจะอัปเดตคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และคำติชมของลูกค้า เมื่อเราประกาศการเปลี่ยนแปลง เราจะแก้ไขวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของคำชี้แจงนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาคำชี้แจงนี้ หรือ ในวิธีที่ไมโครซอฟท์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ โดยการประกาศการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงหรือ ส่งการแจ้งให้คุณทราบโดยตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง เราขอแนะนำให้คุณตรวจทานคำชี้แจงนี้เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ไมโครซอฟท์กำลังปกป้องข้อมูลของคุณเป็นระยะๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้ หรือเชื่อว่า เรามีการไม่ปฏิบัติตามการนั้น โปรดติดต่อเรา โดยใช้เรา(ฟอร์มบนเว็บ) ติดต่อเรา: คำติชมความเป็นส่วนตัว

คุณยังสามารถติดต่อเรา โดยส่งจดหมายไปรษณีย์ที่:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

เมื่อต้องการค้นหาสาขาของ Microsoft ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ให้ดูที่ http://www.microsoft.com/worldwide/

ฟีเจอร์เฉพาะ

ส่วนที่เหลือของเอกสารนี้จะกล่าวถึงฟีเจอร์เฉพาะในแอปพลิเคชัน เช่นดังต่อไปนี้:

 • Microsoft Excel for Mac 2011 ("Excel")

 • Microsoft Word for Mac 2011 (“Word")

 • Microsoft PowerPoint for Mac 2011 (“PowerPoint")

 • Microsoft Outlook for Mac 2011 (“Outlook")

การออกอากาศการนำเสนอสไลด์

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     ฟีเจอร์นี้ทำให้ผู้ใช้แชร์งานนำเสนอ PowerPoint ของผู้ใช้กัยผู้ใช้ที่อาจดูงานนำเสนอสไลด์อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ของพวกเขาได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     เมื่อคุณออกอากาศนำเสนอสไลด์ Microsoft PowerPoint for Mac 2011 ส่งสำเนาของงานนำเสนอของคุณทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือก พร้อม ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่คุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ PowerPoint 2011 มี URL ให้แก่คุณซึ่งผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถดูการนำเสนอสไลด์ได้ แม้ว่าฟีเจอร์การออกอากาศการจะแสดงเฉพาะการนำเสนอสไลด์คุณกำลังนำเสนออยู่ แต่ใครก็ตามที่มีสิทธิ์เข้าถึง URL เพื่อเข้าถึงเนื้อหางานนำเสนอทั้งหมด รวมถึงสไลด์ที่ซ่อนอยู่ได้ เมื่อคุณออกอากาศการนำเสนอสไลด์ PowerPoint 2011 จะจัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้ รวมถึงข้อมูลเช่นชื่อ URL หรือที่อยู่อื่นๆ และคำอธิบาย ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเคยใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นในอนาคต

การเขียนร่วม

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     การเขียนร่วมอนุญาตให้ผู้เขียนหลายคนทำงานบนเอกสารเดียวกันในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     ฟีเจอร์นี้จะรวบรวมชื่อ และของคุณ รหัสผ่าน ที่อยู่อีเมล ชื่อเครื่อง ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในแคชเอกสาร Office และ Mac OS Keychain เพื่อป้องกันการเข้าถึงไปยังข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต Metadata ที่ถูกเก็บไว้ในแอปพลิเคชันจะถูกเข้ารหัสลับ ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้อื่น

การใช้ข้อมูล:     ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อระบุว่าส่วนใดของเอกสารหรืองานนำเสนอที่ผู้เขียนอื่นกำลังแก้ไข ใน PowerPoint ข้อมูลนี้จะระบุสไลด์ที่กำลังถูกแก้ไข และใน Word ข้อมูลนี้จะระบุว่าย่อหน้าใดที่กำลังถูกแก้ไข ข้อมูลจะถูกส่กลับไปยังผู้เข้าร่วมการเขียนร่วมผ่านทางตัวควบคุมการแสดงตนบนแถบสถานะ การเขียนร่วมล็อกบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ใน PowerPoint และส่วนล็อคใน Word ผู้ใช้แต่ละรายจะทราบถึงผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่กำลังทำงานกับไฟล์ และส่วน ย่อหน้า และสไลด์ใดที่ผู้ใช้เหล่านี้กำลังแก้ไขอยู่ในไฟล์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกัน

ตัวเลือก/การควบคุม:     ข้อมูลที่รวบรวมระหว่างเซสชันการเขียนร่วมนั้นเฉพาะสำหรับ Mac OS Keychain เท่านั้นถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านใน Mac OS KeyChain ของฉัน ข้อมูลประจำตัวของคุณจะเข้ารหัสลับเมื่อถูกเก็บไว้ใน Mac OS Keychain ในกรณีกำลังรอการอัปโหลด ข้อมูลประจำตัวจะถูกเข้ารหัสลับ และถูกเก็บไว้ในแคชเอกสาร Office และจะถูกล้างหลังจากที่คุณได้อัปโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว

การเขียนร่วมจะเปิดใช้งานผ่านทาง Microsoft SharePoint Server 2010 และ Windows Live OneDrive องค์กรสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการเขียนร่วมบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของพวกเขา หรือจำกัดการเข้าถึง OneDrive ผ่านทางพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาได้

ข้อคิดเห็น

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณเพิ่มข้อคิดเห็นลงในเอกสาร

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     ตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณบันทึกข้อคิดเห็นไปยังไฟล์ Excel, Word และ PowerPoint จะทำเครื่องหมายข้อคิดเห็นแต่ละข้อที่มีชื่อของคุณ ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ของคุณอยู่แล้ว

ตัวเลือก/การควบคุม:     คุณสามารถเอาชื่อของคุณออกจากข้อคิดเห็นใน Excel และ Word โดยทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิด เมนู Word หรือ Excel คลิก กำหนดลักษณะ แล้วคลิก ความปลอดภัย

 2. ภายใต้ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากไฟล์นี้เมื่อบันทึก

 3. บันทึกเอกสาร

  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเวิร์กบุ๊ก Excel ที่แชร์

เมื่อต้องการเอาข้อคิดเห็นใน PowerPoint บนแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น คลิ ลบ แล้วเลือก ลบข้อคิดเห็นลบข้อคิดเห็นทั้งหมดบนสไลด์ หรือ ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในงานนำเสนอ บันทึกงานนำเสนอ

ข้อมูลที่สำคัญ:      เอกสารสามารถมีข้อคิดเห็นที่ซ่อนอยู่ได้ ก่อนที่จะแชร์เอกสาร คุณควรลบข้อคิดเห็นที่คุณไม่ต้องการแชร์ ทั้งที่มองเห็นได้หรือซ่อนไว้ ในบางกรณี เอกสารที่ได้รับจากโปรแกรมอื่นอาจประกอบด้วยข้อคิดเห็นที่จะมองเห็นได้เฉพาะในโปรแกรมดังกล่าว และไม่สามารถแสดงหรือเปลี่ยนแปลงโดย Office 2011 ได้

โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     โปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ("CEIP") จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณและวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเราเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบการใช้ CEIP ยังเก็บรวบรวมชนิดและจำนวนข้อผิดพลาดที่คุณพบ ประสิทธิภาพซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และความเร็วของบริการ เราจะไม่เก็บรวบรวมชื่อของคุณ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ติดต่ออื่นๆ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง:     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง โดย CEIP ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft โครงการปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้า

การใช้ข้อมูล:     เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft

ตัวเลือก/การควบคุม:     CEIP จะปิดใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับข้อเสนอโอกาสในการเข้าร่วมใน CEIP ระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถดู หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา โดยนำทางไปยังเมนู WordExcelPowerPoint หรือ Outlook เมนู คลิก กำหนดลักษณะ แล้วคลิก คำติชมได้

ใบรับรองดิจิทัล

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:    Office 2011 ใช้ใบรับรองดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัลเหล่านี้ยืนยันข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่กำลังส่งมาตรฐานเข้ารหัสลับข้อมูล X.509 ใบรับรองดิจิทัลยังสามารถใช้เพื่อเซ็นชื่อแบบดิจิทัลบนข้อความอีเมลเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และที่มาของเนื้อหาอีเมลของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     ซอฟต์แวร์จะดึงข้อมูลใบรับรอง และอัปเดตรายการการเพิกถอนใบรับรอง โดยใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อพร้อมใช้งาน

ตัวเลือก/การควบคุม:     คุณสามารถเลือกที่จะไม่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลอีเมลด้วยใบรับรองดิจิทัลได้ ในบางกรณี คุณสามารถเลือกว่าจะตรวจสอบรายการการเพิกถอนใบรับรองด้วยตนเอง และคุณสามารถเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดระเบียบและจัดการใบรับรองดิจิทัล โดยใช้ Microsoft Keychain และเริ่มต้น Keychain ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชัน Keychain ในระบบปฏิบัติการ Mac

คุณสมบัติเอกสาร

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     ตามค่าเริ่มต้น ทุกไฟล์ที่บันทึกด้วย Word, PowerPoint, Excel อาจรวมถึงคุณสมบัติไฟล์เช่นผู้เขียน ผู้จัดการ บริษัท บันทึกล่าสุดโดย และชื่อของผู้ตรวจทานเอกสารไว้ด้วย Metadata อาจถูกเพิ่มเมื่อไฟล์ถูกบันทึกไปยังไลบรารีเอกสาร SharePoint

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     ข้อมูลนี้พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ของคุณอยู่แล้ว

การใช้ข้อมูล:     ข้อมูลนี้ถูกใช้โดยโปรแกรม Office 2011 เพื่อติดตามคุณสมบัติเอกสาร และช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นบนเอกสารของคุณ

ตัวเลือก/การควบคุม:     คุณสามารถเอาชื่อของคุณออกจากคุณสมบัติส่วนใหญ่ได้ด้วยตนเอง โดยการนำทางไปยังเมนู ไฟล์ จากนั้นคลิก คุณสมบัติได้ ใน Word และ Excel คุณยังสามารถเอาคุณสมบัติเหล่านี้ออกได้โดยทำดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู Word หรือ Excel คลิก กำหนดลักษณะ แล้วคลิก ความปลอดภัย

 2. ภายใต้ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากไฟล์นี้เมื่อบันทึก

 3. บันทึกเอกสาร

  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเวิร์กบุ๊ก Excel ที่แชร์

ใน PowerPoint คุณสามารถเอาคุณสมบัติเอกสารออกได้โดยทำดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ สรุป

 2. ล้างช่องที่คุณไม่ต้องการแชร์

 3. บันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการเอาชื่อของคุณออกจากเอกสาร PowerPoint ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู PowerPoint ให้คลิก กำหนดลักษณะ แล้วคลิก ขั้นสูง

 2. ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ล้างช่อง ชื่อ

 3. บันทึกเอกสาร

แผนภูมิ Excel

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิและกราฟจากข้อมูลในเวิร์กบุ๊ก Excel ของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใน Excel คุณสามารถกรองข้อมูลสำหรับแผนภูมิที่เลือกเพื่อให้แสดงเฉพาะบางส่วนของข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดที่เลือก อย่างไรก็ตาม จะถูกเก็บไว้กับแผนภูมิ

ตัวเลือก/การควบคุม:     เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิของคุณ เมื่อคุณคัดลอกแผนภูมิลงในแอปพลิเคชัน Microsoft ให้วางเป็นรูปภาพ ตัวอย่างเช่น ใน PowerPoint บนเมนู แก้ไข คลิก วางแบบพิเศษ จากนั้นภายใต้ วางเป็น: คลิก ภาพ คุณยังสามารถป้องกันเอกสารด้วยรหัสผ่านเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ

สนับสนุนรูปแบบไฟล์

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:    Office 2011 ใช้รูปแบบไฟล์ที่ยึดตาม XML รูปแบบไฟล์ XML เหล่านี้จะขยายได้ หมายความว่า ผู้ใช้สามารถระบุเค้าร่างเพิ่มเติมหรือแท็กในไฟล์ รหัสของบริษัทอื่นๆ ยังสามารถแนบข้อมูล Metadata เพิ่มเติมเหล่านี้รูปแบบไฟล์ XML ที่อาจไม่สามารถดูได้ในแอปพลิเคชัน Office 2011

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     ไฟล์ของคุณอาจประกอบด้วยเค้าร่างและแท็กที่ผู้ใช้กำหนดเอง หรือ Metadata อื่นๆ ทั้งที่มองเห็นหรือซ่อน ที่คุณไม่ต้องการแชร์

ตัวเลือก/การควบคุม:     คุณสามารถตรวจสอบ Metadata ที่ถูกเชื่อมโยงกับไฟล์ XML โดยการดูในตัวแสดงข้อความได้

การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     IRM ทำให้ คุณสามารถเข้ารหัสลับเนื้อหากับเซิร์ฟเวอร์บริการการจัดการสิทธิ์ (RMS) ได้ เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ RMS ที่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ และฟีเจอร์จะใช้งานได้เฉพาะใน Volume License SKU

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     IRM เข้ารหัสลับและจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้: ข้อมูลชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย ที่อยู่อีเมล ข้อมูลสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลเหล่านั้น และข้อมูลคอมพิวเตอร์ (เช่นหมายเลขลำดับของฮาร์ดไดรฟ์)

การใช้ข้อมูล:     ข้อมูลที่เข้ารหัสลับถูกใช้เพื่อบังคับใช้ข้อจำกัดในเนื้อหาที่คุณต้องการป้องกัน โดยใช้ IRM

ตัวเลือก/การควบคุม:     เมื่อผู้ใช้เปิดเอกสารที่มีการป้องกัน ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงระบุว่า ผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ RMS เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของเขา หรือเธอ กล่องโต้ตอบนี้มีกล่องกาเครื่องหมายเป็นตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเขาหรือเธอในโปรแกรมอรรถประโยชน์ Mac OS Keychain ได้ ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลประจำตัวที่เก็บไว้จาก Mac OS Keychain ได้ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ RMS สามารถปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับไคลเอ็นต์ Office for Mac IRM ได้

ข้อมูลที่สำคัญ:     ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสลับ และถูกเก็บไว้ ใน Office for Mac IRM สิทธิ์การใช้งาน หรือภายในเอกสารที่มีการป้องกันด้วย IRM

Microsoft AutoUpdate for Mac

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:    Microsoft AutoUpdate for Mac ("AutoUpdate") รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากคอมพิวเตอร์ของคุณเกี่ยวกับการติดตั้งแอปพลิเคชัน Microsoft เพื่อระบุการอัปเดตซึ่งมีพร้อมใช้งาน และปรับปรุงบริการการอัปเดต

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง:     สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีใช้ ดูAutoUpdate Microsoft สำหรับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล Mac

การรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:    รายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์มีบริการที่ช่วยให้คุณสามารถรายงานปัญหาที่คุณอาจพบกับ Office 2011 ไปยังไมโครซอฟท์ และได้รับข้อมูลที่อาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยง หรือแก้ปัญหาดังกล่าว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:    รายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์จะเก็บรวบรวมที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อระบุผู้ใช้ โดยรวบรวมข้อมูลเช่นชื่อ อยู่ ที่อยู่อีเมล ชื่อคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ หรือติดต่อคุณไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ อาจเป็นไปได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกรวบรวม ในหน่วยความจำ หรือ ในข้อมูลรวบรวมจากการเปิดไฟล์ แต่ Microsoft ไม่ใช้เพื่อระบุตัวตน หรือติดต่อคุณ

ในบางกรณี เช่นปัญหาที่เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องการแก้ Microsoft อาจร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงอย่าง น้อยหนึ่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ เอกสารปัจจุบันของคุณอาจจะถูกรวมไว้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีใช้ ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับบริการการรายงานข้อผิดพลาด Microsoft

การใช้ข้อมูล:    ไมโครซอฟท์ใช้ข้อมูลรายงานข้อผิดพลาดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า และปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของเรา

ตัวเลือก/ตัวควบคุม:     เมื่อคุณพบปัญหากับซอฟต์แวร์ของคุณ และการรายงานข้อผิดพลาดจะถูกสร้างขึ้น รายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์จะถามคุณว่าคุณต้องการส่งไปยังไมโครซอฟท์ เมื่อ Microsoft จำเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มเติมข้อมูล คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้ตรวจทานข้อมูล และเลือกว่าจะส่ง หรือไม่ ถ้าคุณเลือกไม่ ส่งรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft รายงานจะไม่ถูกส่งออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานข้อผิดพลาด Microsoft เครื่องมือ รวมถึงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลแบบเต็มตัว ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับบริการการรายงานข้อผิดพลาด Microsoft

Microsoft Document Connection for Mac

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     ด้วย Microsoft Document Connection for Mac คุณสามารถเข้าถึงเอกสารบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services และ Windows Live OneDrive และดำเนินการเช่นดาวน์โหลด แก้ไข และการอัปโหลดเอกสารไปยังไซต์เหล่านี้ได้ คุณสามารถเพิ่มไซต์ SharePoint และ Windows Live OneDrive และเอกสารต่างๆ บนไซต์เหล่านั้น ไปยังรายการโปรดได้ คุณจะถูกขอให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าถึงไซต์เหล่านี้ และคุณสามารถเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเหล่านี้ไว้ใน Mac OS Keychain ของคุณได้

ข้อมูลที่รวบรวม ประมวลผล หรือส่งผ่าน     ถ้าคุณเลือกที่จะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณใน Mac OS keychain ของคุณ ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณใน Keychain เริ่มต้นของ Mac OS เป็นรายการรหัสผ่านที่มีชื่อที่เหมือนกับ URL ของไซต์

การใช้ข้อมูล:     ข้อมูลนี้จะใช้เฉพาะในการเข้าถึงไซต์ SharePoint หรือ Windows Live OneDrive ที่เชื่อมโยงได้

ตัวเลือก/การควบคุม:     เมื่อคุณเข้าถึงไซต์ SharePoint หรือ Windows Live OneDrive คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณใน Mac OS Keychain ของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเอารายการรหัสผ่านออกจาก Keychain เริ่มต้น ดูวิธีใช้ Mac

Microsoft Office for Mac Upload Center

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:    Upload Center ช่วยให้คุณสามารถดูสถานะของไฟล์ที่คุณกำลังอัปโหลดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหมายความ ว่า คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานได้แม้ว่าคุณกำลังออฟไลน์ หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Upload Center ช่วยให้คุณติดตามวิธีการดำเนินการอัปโหลดและดูว่าไฟล์ใดที่ต้องการความสนใจของคุณ

แอปพลิเคชันใน Microsoft Office for Mac 2011 เช่น Word, Excel และ PowerPoint สร้างสำเนาเอกสารระยะไกลโดยอัตโนมัติ สำเนานี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงสำเนาของไฟล์เมื่อคุณไม่ได้ออนไลน์ และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณกำลังออนไลน์

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     นอกเหนือจากเนื้อหาของเอกสาร Office 2011 อาจเก็บ Metadata บางอย่างเกี่ยวกับเอกสารของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณในแคชเอกสาร Office เช่นชื่อ รหัสเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ และที่อยู่อีเมลของบุคคลที่กำลัง หรือเคยแก้ไขเอกสารกับคุณ

การใช้ข้อมูล:     เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์จะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังแคชเอกสาร Office แคชฝั่งไคลเอ็นต์สำหรับเอกสารที่เก็บไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นอันดับแรก เอกสารได้จะจำลองจากแคชภายในเครื่องนี้ได้อย่างราบรื่น และอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ตามที่ต้องการ ช่วยให้เข้าถึงไฟล์ได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวเลือก/การควบคุม:     คุณสามารถล้างแคชเอกสาร Office ของไฟล์ที่อัปโหลดแล้วได้ตลอดเวลา

 1. ใน Mac OS X Finder เปิด /Applications/Microsoft Office 2011/Office/Microsoft Upload Center.

 2. บนเมนู Upload Center คลิก กำหนดลักษณะ

 3. ภายใต้ แคชเอกสาร Office คลิก ลบไฟล์

ข้อมูลที่สำคัญ:     ไฟล์ที่กำลังรอการอัปโหลดและไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดในการอัปโหลดจะไม่ถูกลบเมื่อคุณล้างแคช สามารถลบไฟล์เหล่านี้ได้ด้วยการคลิก ละทิ้ง บนแถบเครื่องมือ

ข้อมูลเฉพาะตัวของ Office

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     ระหว่างการติดตั้ง คุณจะถูกขอให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเช่นชื่อ บริษัท หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และที่อยู่อีเมล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     ข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ในเครื่องของคุณ และจะไม่ถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์

การใช้ข้อมูล:     ข้อมูลประจำตัวของ Office 2011 จะถูกเพิ่มลงในสมุดรายชื่อ Outlook ของคุณ และใช้เป็นรายการเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติเช่น ผู้สร้าง และ บันทึกล่าสุดโดย ในเอกสาร Office 2011 ของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นของคุณเมื่อคุณใช้ข้อคิดเห็นและติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร Office 2011

ตัวเลือก/การควบคุม:     คุณสามารถเลือกข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณระบุในระหว่างการตั้งค่า แต่ชื่อที่คุณระบุต้องมีความยาวของอักขระอย่างน้อยสองตัว

ข้อมูลที่สำคัญ:     ถ้าคุณได้ติดตั้งเวอร์ชันก่อนหน้าของ Office 2011 คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลเฉพาะตัวของคุณจากเวอร์ชันก่อนหน้า ซึ่งจะคัดลอกลงในสำเนา Office 2011 ใหม่ของคุณ ข้อมูลประจำตัวที่ถ่ายโอนจะยังคงมีให้ใช้งานในเวอร์ชันที่เก่ากว่าของ Office 2011 แล้วคุณสามารถแก้ไขข้อมูลประจำตัวแยกกันได้

กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Outlook อัตโนมัติ

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:    Outlook มีตัวเลือกในการกำหนดค่ากล่องจดหมายของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลบางรายให้ส่ง และรับข้อความอีเมลเข้า และออก จากเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     เมื่อต้องการกำหนดค่าบัญชี Exchange ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณต้องใส่ที่อยู่อีเมลของคุณในกล่องโต้ตอบ ผู้ช่วยตั้งค่าบัญชี คุณจะถูกขอให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์ Outlook จะพยายามใช้การเชื่อมต่อความปลอดภัย (SSL) เพื่อกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณก่อน แต่จะส่งข้อมูลนี้แบบไม่มีการเข้ารหัสลับถ้าผู้ให้บริการอีเมลของคุณไม่สนับสนุน SSL สำหรับผู้ให้บริการอีเมลบางราย การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติไม่ได้รับการสนับสนุน และคุณจะถูกขอให้กำหนดค่าการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง บัญชีจดหมาย ISP จะกำหนดค่า โดยใช้ไฟล์แมปภายในเครื่องแทนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูล:     ข้อมูลที่ส่งจะถูกใช้เพื่อกำหนดค่าบัญชีอีเมล Exchange ของคุณ ถ้าคุณใช้ผู้ให้บริการอีเมลของบริษัทอื่น ไมโครซอฟท์ จะไม่ควบคุมการใช้ข้อมูลของคุณโดยบริษัทนั้น

ตัวเลือก/การควบคุม:     เมื่อต้องการใช้ Outlook เพื่อส่งและรับอีเมล คุณต้องกำหนดค่าบัญชี ถ้าคุณไม่ต้องการใช้การกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติ คุณสามารถเลือกที่จะกำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วยตนเอง โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดค่าโดยอัตโนมัติ ในกล่องโต้ตอบ บัญชี ได้

บันทึก Outlook

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     บันทึกเป็นเครื่องมือการวินิจฉัยที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนเป็นหลัก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา Outlook เมื่อเปิดใช้งาน บันทึก Outlook จะสร้างไฟล์ข้อมูล และบันทึกในรูปแบบข้อความบนเดสก์ท็อปของคุณ ไฟล์ข้อมูลสามารถให้การสนับสนุนเหล่ามืออาชีพ และใช้เพื่อการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล และส่งไป:     หลังจากที่มีการเปิดใช้บันทึก ไฟล์บันทึกที่สร้างโดย Outlook ประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน Outlook เช่น:

 • ปัญหาเมื่อส่งหรือรับข้อความอีเมล รายการปฏิทิน บันทึกย่อ งาน และการประชุม

 • ประเภทหรือความรุนแรงของข้อผิดพลาด ถ้าทราบ

ไฟล์ข้อมูลอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุตัวคุณ อาจนำไปใช้เพื่อติดต่อกับคุณ หรืออาจเป็นเรื่องที่สำคัญ หรือเป็นความลับ เราไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อกับคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อบันทึกถูกเปิดใช้งาน ไฟล์ข้อมูลจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ Outlook ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange รวมถึงชื่อของคุณ ที่อยู่ IP ผู้ส่ง และที่อยู่อีเมลของผู้รับ และเนื้อหาข้อความอีเมลของคุณ บันทึกย่อ งาน ปฏิทิน และที่ติดต่อ ไมโครซอฟท์ไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อกับคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

การใช้ข้อมูล:     ข้อมูลที่คุณระบุในไฟล์ข้อมูลมีเพื่อการวินิจฉัย และพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหา ในซอฟต์แวร์ และเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์โดยทั่วไป

ตัวเลือก/การควบคุม:    บันทึก Outlook จะปิดใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานการบันทึก โปรดทบทวนคำแนะนำในวิธีใช้ Outlook คุณอาจตรวจทานเนื้อหาของไฟล์ข้อมูลของคุณ ถ้าคุณมีความกังวลว่า ไฟล์ข้อมูลของคุณประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ หรือเป็นความลับ คุณอาจเอาข้อมูลออกจากไฟล์ข้อมูลก่อนที่จะส่งไฟล์ข้อมูลไปยังผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุน ไมโครซอฟท์ได้รับเฉพาะไฟล์ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะส่ง

ค้นหาของ outlook

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:    ค้นหาของ outlook มีความสามารถในการค้นหารายการในกล่องจดหมายของคุณอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     ตามค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันการค้นหาใช้เทคโนโลยีสปอตไลต์ในระบบปฏิบัติการ Mac Outlook สร้างแคชที่มีเซตย่อยของข้อมูลของคุณ Outlook เช่นอีเมล โฟลเดอร์ และสมุดรายชื่อที่อยู่ติดต่อ สปอตไลต์จัดทำดัชนีไฟล์แคชนี้สำหรับการค้นหา

การใช้ข้อมูล:     ข้อมูลที่รวบรวม โดยการค้นหาของ Outlook ถูกใช้เพื่อมอบความสามารถในการค้นหารายการในกล่องจดหมายของคุณได้อย่างรวดเร็วให้แก่คุณ

ตัวเลือก/การควบคุม:     คุณสามารถเลือกที่ไม่ใช้การค้นหาของ Outlook ได้ ถ้าคุณไม่ใช้การค้นหาของ Outlook ข้อมูล Outlook ของคุณจะไม่ถูกทำดัชนีโดยสปอตไลต์

ข้อมูลที่สำคัญ:     ถ้าคุณใช้การค้นหาของ Outlook และลบอีเมลที่หรือข้อมูลอื่นๆ Outlook ในภายหลัง รายการจะถูกเอาออกในภายหลังจากไฟล์ดัชนีสปอตไลต์หลังจากความล่าช้าใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Mac คุณจะสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล Outlook ของคุณที่ถูกลบในผลลัพธ์การค้นหา Outlook ได้จนกว่าข้อมูลจะถูกเอาออกจากไฟล์ดัชนีสปอตไลต์ นอกจากนี้ ถ้าคุณถอนการติดตั้ง Outlook หรือลบฐานข้อมูล Outlook ของคุณ ไฟล์แคชที่สอดคล้องกันจะไม่ถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ความสามารถในการแชร์ของ Outlook

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     ในฐานะผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล Outlook จะเก็บอีเมลของคุณ เหตุการณ์ของคุณ ที่ติดต่อของคุณ และรายการในสมุดรายชื่อ งาน บันทึกย่อ กับโครงการ

ข้อมูลที่รวบรวม ประมวลผล หรือส่งต่อ:     ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูล Outlook จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ และสามารถเข้าถึงได้เฉพาะคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณมีตัวเลือกในการแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลอื่นในวิธีต่อไปนี้:

 • คุณสามารถส่งข้อความอีเมลหรือเรียกประชุม

 • คุณสามารถส่งที่ติดต่อ ถ้าคุณส่งที่ติดต่อไปยังบุคคล ข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้ในที่ติดต่อทั้งหมดจะถูกแชร์กับบุคคลอื่น

 • คุณสามารถเลือกที่จะใช้ข้อมูลในโฟลเดอร์ Exchange (จดหมาย งาน บันทึกย่อ ปฏิทิน และที่ติดต่อ) ร่วมกับบุคคลอื่น

 • คุณสามารถส่งข้อความอีเมลที่เข้ารหัสลับกับลายเซ็นดิจิทัล ถ้าคุณเซ็นชื่อข้อความ ลายเซ็นนั้นจะถูกเก็บไว้กับข้อความ ลายเซ็นดิจิทัลประกอบด้วยใบรับรองดิจิทัล ซึ่งสามารถรวมถึงที่อยู่อีเมล ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Exchange Server คุณสามารถเผยแพร่คีย์สาธารณะไปที่เซิร์ฟเวอร์ Exchange

สื่อ PowerPoint

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:    PowerPoint 2011 สามารถฝังภาพยนตร์และเสียงลงในไฟล์ PowerPoint ได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ใน Metadata ของสื่อจะสามารถเข้าถึงได้ในไฟล์ PowerPoint

ตัวเลือก/การควบคุม:     คุณสามารถเลือกที่จะลิงก์แทนฝังสื่อได้ อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเปิดไฟล์สื่อต้นฉบับ และเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากไฟล์ก่อนฝังลงในไฟล์ PowerPoint

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:    ดารเปิดใช้งานช่วยลดจำนวนซอฟต์แวร์ปลอมแปลง ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่า ลูกค้าของไมโครซอฟท์ได้รับซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพพวกเขาคาดหวัง เปิดใช้งานหมายความ ว่า คีย์ผลิตภัณฑ์เฉพาะจะสัมพันธ์กับฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบน ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับ Office 2011 ระบุจำนวนครั้งที่สามารถใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณสำหรับการเปิดใช้งานได้จากที่ใด เมื่อคุณใช้คีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับระบุจำนวนครั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรืออื่น คีย์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถไม่สามารถใช้สำหรับการเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เปิดใช้งานไม่ถูกบังคับ สำหรับเวอร์ชันทดลองใช้ของ Office 2011 และเวอร์ชันวางจำหน่ายของ Office 2011

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     เมื่อต้องการเปิดใช้งานเวอร์ชันทดลองใช้ของ Office 2011 คุณต้องใส่ที่อยู่อีเมล หลังจากช่วงเวลาผ่อนผัน Office 2011 เวอร์ชันทดลองใช้หมดอายุ คุณต้องเปิดใช้งานซอฟต์แวร์จึงจะสามารถใช้งานต่อไป

ในระหว่างการเปิดใช้งานของ Office 2011 ข้อมูลคีย์ผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้: คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ ระบุฮาร์ดแวร์ และว่าคุณแปลงจากเวอร์ชันทดลองใช้เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นออก

การเปิดใช้งานยังส่งหมายเลขที่สร้างจากการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์นั้นไปที่ไมโครซอฟท์ หมายเลขนี้ไม่ได้แสดงข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั้น หมายเลขนี้ไม่สามารถนำมาใช้ระบุผู้ผลิตหรือรุ่นของคอมพิวเตอร์ และไม่สามารถนำไปคำนวณหาข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมๆ กับข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน จะมีการรวบรวมข้อมูลการตั้งค่าภาษาเพิ่มเติมด้วย

ถ้าคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Office ด้วยวิธีการสมัครใช้งาน หรือถ้าคุณซื้อ Office จาก Office.com คุณจะถูกถูกถามในระหว่างการเปิดใช้งานเริ่มต้นเพื่อส่ง ID ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งานเช่นบัญชี Microsoft หรือ ID ผู้ใช้อื่นที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง Microsoft Office 365 จะผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไมโครซอฟท์ส่งคีย์ผลิตภัณฑ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากเปิดใช้งานเริ่มต้น Office ส่งข้อมูลการเปิดใช้งานไปยังไมโครซอฟท์โดยอัตโนมัติจากเวลาผ่านไปตรวจสอบว่า การใช้งานของ Office จะอย่างเหมาะสมรับสิทธิ์ใช้ ตามที่ระบุ โดยข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน Office ของคุณ

สำเนา Office 2011 ของคุณสามารถตรวจสอบ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเครื่อง การอัปเกรดเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานอีกครั้งได้ ถ้าคุณถอนการติดตั้ง Office 2011 คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้ง เปลี่ยนแปลงบางอย่างกับคอมโพเนนต์ของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์อาจทำให้คุณต้องเปิดใช้งานซอฟต์แวร์

ถ้าคุณเปิดใช้งานในขณะที่อัปเกรดจากเวอร์ชันทดลองใช้ของ Office 2011 การเปิดใช้งานยังเก็บรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณเกี่ยวกับเวอร์ชันทดลองใช้ที่คุณกำลังอัปเกรด

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจได้รับข้อความที่ มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่เปิดใช้งานล้มเหลว ถ้าคุณเลือกที่จะทำตามลิงก์นั้น ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่คุณเปิดใช้งานไม่สำเร็จอาจถูกส่งไปยังไมโครซอฟท์ ข้อมูลนี้อาจรวมข้อมูลที่ส่งโดยปกติในระหว่างการเปิดใช้งานไปด้วย

ถ้าคุณไม่เปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานโปรแกรม Office 2011 ใหม่ คุณอาจไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบที่ขอให้คุณเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

ไม่มีข้อมูลที่รวบรวมถึงการเปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานใหม่ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ ในบางกรณี เช่นที่เปิดใช้งานเสร็จสิ้นการใช้คีย์แบบ Volume License จะไม่มีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานจะไปยังไมโครซอฟท์

เครื่องมือการอ้างอิง

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     เครื่องมือการอ้างอิงให้คุณสามารถร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคำหรือวลีจากผู้ให้บริการเนื้อหา รวมถึงบุคคลอื่น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งไป:     เมื่อคุณร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคำหรือวลี เครื่องมือการอ้างอิงจะส่งคำขอของคุณไปยังผู้ให้บริการเนื้อหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการจะส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับคำหรือวลีที่คุณร้องขอมา เครื่องมือการอ้างอิงประกอบด้วยตัวเลือกการแปล ถ้าคุณเลือกที่จะดำเนินการ "Whole Document Translation" ข้อความในเอกสารของคุณจะถูกส่งไปยังบริษัทหรือบริการแปลภาษาของ Microsoft เครื่องมือการอ้างอิงจะส่งข้อมูล รวมถึงเอกสารที่จะแปล ในรูปแบบการเข้ารหัสลับ เช่นเดียวกับข้อมูลใดๆ ที่ถูกส่งแบบไม่เข้ารหัสลับผ่านทางอินเทอร์เน็ต บุคคลอื่นๆ สามารถเห็นเอกสารได้

การใช้ข้อมูล:     ข้อมูลที่ส่งจะถูกใช้โดยผู้ให้บริการเนื้อหาเพื่อส่งกลับข้อมูลที่คุณร้องขอ ไมโครซอฟท์ไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหลักปฏิบัติผู้ให้บริการเนื้อหาของบริษัทอื่น

ตัวเลือก/การควบคุม:     เครื่องมือการอ้างอิงอยู่ในสถานะออฟไลน์ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ขั้นแรกคุณต้องเลือกเพื่อเปิดใช้งานการค้นหาการอ้างอิงแบบออนไลน์ หลังจากที่มีการเปิดใช้เครื่องมืออ้างอิงออนไลน์แล้ว คุณสามารถปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออนไลน์ โดยทำดังต่อไปนี้:

 1. บนหน้าต่าง เครื่องมืออ้างอิง คลิกตัว ปุ่ม การตั้งค่ากล่องเครื่องมือ สัญลักษณ์ที่มุมขวา

 2. ในหน้าต่าง ตั้งค่ากล่องเครื่องมือ ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการเข้าถึงแบบออนไลน์

ข้อมูลที่สำคัญ:     บ่อยครั้ง ข้อมูลที่คุณได้รับจะแสดงลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการของบริษัทอื่น ถ้าคุณคลิกลิงก์นี้ ผู้ให้บริการอาจเพิ่มคุกกี้ระบบของคุณเพื่อให้คุณระบุสำหรับธุรกรรมในอนาคต ไมโครซอฟท์จะไม่รับผิดชอบข้อปฏิบัติด้านสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ไมโครซอฟท์ไม่ได้รับ หรือเก็บข้อมูลใดๆ นี้เว้นแต่ว่าคุณมีคิวรีบริการ Microsoftowned

ติดตามการเปลี่ยนแปลง

ฟีเจอร์นี้มีหน้าที่:     ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันบนเอกสาร โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กระทำ โดยผู้ใช้แต่ละรายการจะเป็นสีแตกต่างกัน การลบที่ติดตามจะไม่ถูกเอาออกจากเอกสารขั้นสุดท้ายจนกว่ารายการจะได้รับการยอมรับ

ข้อมูลที่รวบรวม ประมวลผล หรือส่งต่อ:     ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ใน Office 2011 ที่มีฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เปิดใช้งานอยู่ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกเก็บไว้ในเอกสาร และเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ ข้อมูลนี้ รวมทั้งข้อความต้นฉบับ และตรวจทานแก้ไข จะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ของคุณ

ตัวเลือก/การควบคุม:     หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามถูกยอมรับหรือปฏิเสธ ชื่อของคุณจะถูกเอาออกจากการเปลี่ยนแปลง คุณยังสามารถเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใน Word และ Excel ได้ โดยทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนู Word หรือ Excel คลิก กำหนดลักษณะ แล้วคลิก ความปลอดภัย

 2. ภายใต้ ตัวเลือกความเป็นส่วนตัว เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากไฟล์นี้เมื่อบันทึก

 3. บันทึกเอกสาร

  หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเวิร์กบุ๊ก Excel ที่แชร์

ข้อมูลที่สำคัญ:     ใน Excel การเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจะเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและชื่อเกี่ยวข้องกับแต่ละข้อคิดเห็นออกด้วย ข้อคิดเห็นจะไม่ถูกเอาออก ใน Word การเอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจะเอาชื่อที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็นออกด้วย การเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่ติดตามจะไม่ถูกเอาออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×