คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Office 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อัปเดตล่าสุด: 2017 กันยายน

ประเด็นสำคัญของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับ Microsoft Office 2010

เพื่อให้เข้าใจถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่งโดยเฉพาะ คุณควรอ่านทั้งคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft Office 2010 นี้และส่วนเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั่วไป

ที่ Microsoft เรามุ่งมั่นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณพร้อมไปกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทรงพลัง และความสะดวกที่คุณต้องการในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจะอธิบายถึงวิธีปฏิบัติต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งาน Microsoft Office 2010 โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างและข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่เชื่อมโยงกับหน้านี้ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Office 2010 รุ่นวางจำหน่าย และบริการต่างๆ ที่คุณอาจใช้ แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะให้เป็นรายการที่ละเอียดครบถ้วนทุกกรณี ข้อมูลนี้ไม่มีผลบังคับใช้ต่อไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทั้งแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์อื่นๆ ของ Microsoft

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ระบบ Microsoft Office ทั้งหมด Office 2010 รุ่นวางจำหน่ายได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณรวม แสดง และใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว Microsoft ให้ความสำคัญกับการช่วยคุณปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ และช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าคุณสามารถควบคุมวิธีการใช้และแจกจ่ายข้อมูลได้เต็มที่

ส่วนเพิ่มเติม

การเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ไมโครซอฟท์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ รวมทั้งให้บริการต่างๆ หรือดำเนินธุรกรรมที่คุณร้องขอหรือที่คุณอนุญาต เรายังอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อร้องขอคำติชม เพื่อจัดหาโปรแกรมอัปเดตและการแจ้งเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั้น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การสอบถามข้อบกพร่องและแบบฟอร์มการสำรวจ หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกจำหน่าย

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่คุณใส่เข้ามาอาจถูกรวมอยู่ในเอกสาร Office ของคุณในรูปแบบของ Metadata Metadata นี้จะถูกนำมาใช้โดยโปรแกรม Office เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นบนเอกสารของคุณได้ คำแนะนำในการลบ Metadata ออกจากเอกสารของคุณสามารถพบได้ในข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Office นั้นๆ

ยกเว้นตามที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของคุณ ในบางครั้งเราจะว่าจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการที่จำกัดแทนเรา เช่น การให้บริการสนับสนุนลูกค้า เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านั้นเฉพาะที่จำเป็นต่อการให้บริการนั้นเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทเหล่านั้นจะต้องรักษาข้อมูลเป็นความลับและถูกห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์อื่นใด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยหรือส่งไปยัง Microsoft อาจได้รับการจัดเก็บและประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ ที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการมีหน่วยงานอยู่ Microsoft ปฏิบัติตามกรอบการทำงานที่เรียกว่า Safe Harbor Framework ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลจากสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์

Microsoft อาจเข้าใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเนื้อหาการสื่อสารของคุณ เพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายหรือคำร้องทางกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมาย (ข) ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือของลูกค้าของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงของเราหรือนโยบายควบคุมการใช้บริการของคุณ หรือ (ค) ดำเนินการด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าใช้หรือเปิดเผยนั้นจำเป็นต่อการปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน Microsoft ลูกค้า หรือสาธารณชน

การเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

Office 2010 รุ่นวางจำหน่ายจะรวมคุณลักษณะหลายอย่างที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณหรือให้คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันกับผู้อื่น คุณลักษณะเหล่านี้มีพร้อมใช้งานทุกเวลาที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยที่คุณลักษณะเหล่านี้แต่ละอย่างจะถูกอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังในคำชี้แจงนี้

เมื่อไรก็ตามที่ Office 2010 รุ่นวางจำหน่ายติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ("ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน") ของคุณจะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและบริการออนไลน์ที่คุณใช้ Microsoft จะใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานเพื่อให้บริการทางอินเทอร์เน็ตแก่คุณ เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยปกติข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะมีข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP, รุ่นระบบปฏิบัติการ, รุ่นเบราว์เซอร์ และ การตั้งค่าภูมิภาคและภาษา ในบางกรณี ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน อาจรวมถึง ID ฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะระบุผู้ผลิตอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และรุ่น ถ้ามีคุณลักษณะหรือบริการบางอย่างส่งข้อมูลไปยัง Microsoft ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะถูกส่งไปด้วย

หลังจากที่มีการติดตั้ง Office 2010 เวอร์ชันออกจำหน่าย อินเทอร์เน็ตในอนาคตที่ร้องขอจากคอมพิวเตอร์ที่อาจประกอบด้วยข้อมูลที่มีชื่อของซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ของคุณและหมายเลขเวอร์ชัน ข้อมูลนี้จะใช้เว็บไซต์แก่คุณวัสดุที่เข้ากันได้กับเวอร์ชันวางจำหน่าย Office 2010 ไม่ประกอบด้วยข้อมูลนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูล

ในบางครั้ง Microsoft อาจเปลี่ยนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (URL) ของบริการอินเทอร์เน็ตบางอย่างที่บริษัทมีให้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริการจะไม่หยุดชะงัก Microsoft อาจดาวน์โหลดแฟ้มไปยังระบบของคุณโดยมีที่อยู่อินเทอร์เน็ตใหม่ซึ่ง Office 2010 รุ่นวางจำหน่าย จำเป็นต้องเข้าถึงเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการต่างๆ บนเว็บได้

เมื่อคุณเลือกคุณลักษณะที่กำหนดให้ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อกับบริการอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก ซอฟต์แวร์จะส่งคำร้องเพื่อดาวน์โหลดแฟ้ม XML พร้อมกับส่งชื่อของโปรแกรม ตำแหน่งที่ตั้งและภาษาที่คุณเลือกไว้ และรุ่นของโปรแกรมที่คุณมี จากข้อมูลดังกล่าวนั้น Microsoft จะส่งแฟ้ม XML ที่ประกอบด้วยรายการ URL สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตของ Microsoft Office ให้แก่ไคลเอ็นต์ของคุณ

คุกกี้

คุณลักษณะบางอย่างของ Office 2010 รุ่นวางจำหน่ายจะใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดของคุณลักษณะที่ใช้คุกกี้จะอธิบายไว้ในภายหลังของคำชี้แจงนี้

คุกกี้เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กที่ถูกวางไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต คุกกี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตในโดเมนที่ออกคุกกี้ให้แก่คุณสามารถอ่านได้ในภายหลัง คุกกี้ไม่สามารถถูกนำมาเรียกใช้โปรแกรม หรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หนึ่งในเป้าหมายหลักของคุกกี้คือ การให้คุณลักษณะที่สะดวกเพื่อประหยัดเวลาให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ใช้โดย Office 2010 รุ่นวางจำหน่าย จะช่วย Office ในการจดจำไซต์ Microsoft SharePoint Foundation 2010 ที่คุณได้เข้าชมก่อนหน้านั้น ซึ่งจะทำให้กระบวนการค้นหาไซต์ดังกล่าวอีกครั้งและการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ง่ายขึ้น

เมื่อใดก็ตามที่ Office 2010 รุ่นวางจำหน่ายติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft โปรแกรมนี้จะสามารถบันทึกหรือเข้าถึงคุกกี้ได้ คุกกี้เหล่านี้ประกอบด้วยค่าสถานะเพื่อระบุว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ระบบ Microsoft Office ใดติดตั้งอยู่ในเครื่องของคุณหรือไม่ และระบุภาษาและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณได้เลือกสำหรับการกำหนดลักษณะอินเทอร์เน็ตของคุณ ซึ่งอาจแตกต่างจากภาษาและตำแหน่งที่ตั้งที่คุณได้เลือกไว้สำหรับโปรแกรมต่างๆ ของคุณ นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเพจที่ลูกค้าของเราเข้าชมภายใน Office.com ข้อมูลการเข้าชมไซต์จะถูกระบุด้วยหมายเลข ID ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลนี้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่คุณยินยอมตามที่อธิบายไว้ในในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือเปลี่ยนภาษาหรือตำแหน่งของคุณด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าในแท็บ ความเป็นส่วนตัว ของ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ในแผงควบคุม คุณยังสามารถควบคุมคุกกี้ที่ Office 2010 รุ่นวางจำหน่ายใช้ได้ โดยบนเมนู เครื่องมือ ใน Internet Explorer 8 ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แล้วคลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว

Microsoft Office abides ด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณเลือกภายใต้ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ใน แผงควบคุมของ Windows หรือ ใน Internet Explorer และดาวน์โหลดคุกกี้ถ้าคุณเลือกที่ไม่ใช้คุกกี้สามารถดาวน์โหลด ฟีเจอร์เหล่านั้น ภายในคำชี้แจงนี้ ที่ใช้คุกกี้อาจทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยการตั้งค่านี้ในสถานที่ นอกจากนี้ ฟีเจอร์ที่ใช้ โดยบริการที่ใช้คุกกี้และเว็บไซต์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องใน Internet Explorer คุกกี้ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ บนฮาร์ดดิสก์ของคุณอาจยังคงสามารถอ่าน โดยวางจำหน่าย Office 2010 เว้นแต่ว่าคุณใช้ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตในแผงควบคุมของ Windows หรือ Internet Explorer เพื่อเอาไว้ก่อนหน้านี้บันทึกคุกกี้

การเปิดใช้งาน Microsoft Office

เปิดใช้งานช่วยลดปลอมแปลงซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่า ลูกค้า Microsoft ได้รับซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพหวัง เปิดใช้งานหมายความ ว่า คีย์ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงที่จะเชื่อมโยงกับฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft สำหรับ Office 2010 ที่วางจำหน่ายสถานะว่า จำนวนเวลาคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถใช้สำหรับการเปิดใช้งาน เพียงครั้งเดียวคุณมีใช้คีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับเวลาบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรือต่าง จำนวนที่ระบุ ไม่สามารถใช้คีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับการเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การเปิดใช้งานถือเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม และหลังจากที่ช่วงเวลาผ่อนผันหมดอายุแล้ว คุณจะต้องเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ จึงจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปได้

ในระหว่างการเปิดใช้งาน ข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์จะถูกส่งไปที่ Microsoft เช่น

 • รหัสผลิตภัณฑ์ Microsoft ซึ่งเป็นรหัสที่เป็นตัวเลขห้าหลักที่ระบุผลิตภัณฑ์ Office ที่คุณกำลังเปิดใช้งาน

 • ID ช่องทางหรือรหัสไซต์ซึ่งจะระบุว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์ Office จากที่ใด ตัวอย่างเช่น จะระบุว่าผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่ร้านค้าปลีก, เป็นรุ่นทดลองใช้, อยู่ภายใต้โปรแกรม Volume Licensing หรือได้รับการติดตั้งก่อนหน้าโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 • ข้อมูลการติดตั้ง

 • ข้อมูลที่ช่วยยืนยันว่าข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Office โดยวิธีการสมัครสมาชิก ในระหว่างการเปิดใช้งานครั้งแรก คุณจะถูกขอให้ระบุ Windows Live ID ที่เชื่อมโยงกับการสมัครของคุณ จากนั้น Microsoft จะส่งหมายเลขผลิตภัณฑ์ออนไลน์ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้การเปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์ หลังการเปิดใช้งานครั้งแรก ในบางครั้ง Office จะส่งข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์ไปยัง Microsoft เพื่อตรวจสอบว่าการใช้ Office ของคุณได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างถูกต้อง การเปิดใช้งานด้วย Windows Live ID และการส่งข้อมูลการเปิดใช้งานไปที่ Microsoft โดยอัตโนมัติในภายหลัง เป็นสิ่งที่ต้องทำสำหรับการใช้ Office ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานโดยวิธีการสมัครสมาชิก

การเปิดใช้งานยังจะส่งหมายเลขที่สร้างจากการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ไปให้ Microsoft ด้วย หมายเลขนี้ไม่ได้แสดงข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั้น หมายเลขนี้ไม่สามารถนำมาใช้ระบุผู้ผลิตหรือรุ่นของคอมพิวเตอร์ และไม่สามารถนำไปคำนวณหาข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมกับข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการตั้งค่าภาษาเพิ่มเติมด้วย

ชุดโปรแกรม Office ของคุณอาจตรวจพบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ การปรับรุ่นเพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องทำการเปิดใช้งานใหม่ ถ้าคุณถอนการติดตั้ง Office 2010 รุ่นวางจำหน่าย คุณอาจจำเป็นต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์อาจทำให้คุณต้องเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อีกครั้ง

ถ้าคุณเปิดใช้งานขณะปรับรุ่นจากบางผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Office เช่น Microsoft Office Starter หรือรุ่นทดลองใช้ของ Microsoft Office การเปิดใช้งานจะรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณเกี่ยวกับ Office Starter หรือรุ่นทดลองใช้จากที่ที่คุณกำลังปรับรุ่น รวมถึงระยะเวลาที่คุณใช้ Office รุ่นนั้น

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ คุณอาจได้รับข้อความพร้อมกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถศึกษาว่าเหตุใดการเปิดใช้งานจึงไม่สำเร็จ ถ้าคุณเลือกตามการเชื่อมโยงนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่การเปิดใช้งานไม่สำเร็จจะถูกส่งไปที่ Microsoft ข้อมูลนี้อาจรวมข้อมูลที่โดยปกติจะถูกส่งไปในขณะเปิดใช้งาน

คุณอาจจะถูกขอให้เปิดใช้งาน Microsoft Office ของคุณอีกครั้ง ในกรณีนี้ ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานอาจอนุญาตให้คุณรับข้อมูลเพิ่มเติมแบบออนไลน์เกี่ยวกับสถานะการออกสิทธิ์การใช้งานของคุณและวิธีการแก้ปัญหาการเปิดใช้งาน การเลือกรับข้อมูลแบบออนไลน์เกี่ยวกับสถานะการออกสิทธิ์การใช้งานของคุณจะส่งข้อมูลที่ส่งตามปกติในระหว่างเปิดใช้งาน

ถ้าคุณไม่เปิดการใช้งานหรือเปิดการใช้งาน Microsoft Office อีกครั้ง คุณอาจไม่สามารถใช้หรืออาจถูกทำเครื่องหมายว่าไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น อาจมีการบ่งชี้เป็นภาพในแถบชื่อเรื่องว่าซอฟต์แวร์ของคุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการเปิดใช้งานหรือการเปิดใช้งานอีกครั้งจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อระบุตัวคุณเป็นการส่วนตัว ในบางกรณี เช่นเมื่อมีการเปิดใช้งานโดยใช้หมายเลข Volume Licensing หรือเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณถูกตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือไม่ จะไม่มีข้อมูลใดที่เกี่ยวกับการเปิดใช้งานที่จะถูกส่งไปที่ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน ดู โปรแกรม Microsoft Office ที่เปิดใช้งาน

บริการอัปเดตคลิก-ทู-รัน

บริการอัปเดตคลิก-ทู-รัน ให้คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ Microsoft Office บางผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อที่คุณจะสามารถเริ่มใช้โปรแกรมดังกล่าวก่อนที่การดาวน์โหลดจะเสร็จสมบูรณ์ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว บริการอัปเดตคลิก-ทู-รัน ยังตรวจหาการอัปเดตออนไลน์โดยอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน คลิก-ทู-รัน ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นจะดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตนั้นโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้นแล้วบริการนี้จะเปิดอยู่ แต่คุณสามารถปิดบริการได้โดยการคลิกแท็บ ไฟล์ คลิก วิธีใช้ แล้วคลิก ปิดใช้งานการอัปเดตสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ บริการอัปเดตคลิก-ทู-รันจะรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานและหมายเลขสุ่มที่สร้างเพื่อใช้ระบุคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องระบุถึงตัวคุณเป็นระยะๆ

เนื้อหาที่ปรับปรุงจาก Office.com

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ถ้าคุณเลือกที่จะค้นหาวิธีใช้ แม่แบบ ภาพตัดปะ สื่อ หรือรูปร่างสำหรับคำหรือวลีหนึ่งๆ Office 2010 รุ่นวางจำหน่าย สามารถใช้คำหรือวลีนั้นเพื่อค้นหาจาก Office.com วิธีการนี้จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงชุดเนื้อหาขนาดใหญ่และมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึง การแก้ไขล่าสุดของเนื้อหานั้นด้วย ถ้าวิธีใช้ Office.com ถูกเปิดใช้งาน คุณลักษณะบางอย่าง เช่น แม่แบบ จะดาวน์โหลดข้อมูลวิธีใช้ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะนั้นโดยอัตโนมัติ เนื้อหาที่ปรับปรุงจาก Office.com ยังแสดงในแกลเลอรีที่สนับสนุนเนื้อหานั้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเลือกค้นหาวลีหนึ่ง Office 2010 รุ่นวางจำหน่ายจะส่งวลีนั้นไปยัง Office.com พร้อมกับข้อมูลอื่น เช่น โปรแกรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนใดของซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ ในขณะที่คุณถามคำถามนั้น และขอบเขตการค้นหาที่คุณร้องขอ ถ้าคุณกำลังใช้แม่แบบเอกสาร โปรแกรม Office 2010 รุ่นวางจำหน่ายจะส่ง ID ของแม่แบบนั้นไปด้วย ซึ่งจะระบุถึงตัวแม่แบบแต่ไม่ระบุถึงตัวเอกสารของคุณ Microsoft จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งคืนระเบียนที่คุณได้ร้องขอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้แบบออนไลน์ ดูที่รับวิธีใช้แบบออนไลน์ เทมเพลต การฝึก อบรม และเนื้อหาเพิ่มเติม

การรับรองความถูกต้องของ Windows Live ID

ฟีเจอร์บางอย่างของ Office 2010 รุ่นอาจจำเป็นต้องใช้ Windows Live ID เพื่อให้บริการการเปิดใช้งาน ลงชื่อเข้าใช้ และลงทะเบียน เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้ Windows Live ID คุณถูกถามให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณและรหัสผ่าน นี้เดียวกันกับ Windows Live ID ลงชื่อเข้าใช้ให้คุณสามารถเข้าถึงไซต์ที่มีส่วนร่วม Windows Live ID และบริการอื่น ๆ ถ้าคุณสร้าง Windows Live ID ที่ registration ไซต์ Office คุณจะพร้อมกันลงทะเบียน มีการวางจำหน่าย Office 2010 และเปิดบัญชี Windows Live ID ผู้ใช้ ข้อมูลทั้งหมด registration ที่ระบุจะถูกเก็บไว้ โดยบริการ Office.com และบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อมูลที่จะเก็บไว้ ด้วย Windows Live ID ใน Windows Live ID โปรไฟล์ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Windows Live ID ข้อมูลที่เก็บอยู่ในโปรไฟล์ Windows Live ID และวิธีใช้ Windows Live ID และช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อ่านWindows Live ID แจง

การซื้อการปรับรุ่นหรือ Microsoft Office รุ่นใหม่

Microsoft Office บางรุ่นให้คุณซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์สำหรับ Ofiice รุ่นใหม่หรือที่ปรับรุ่นแล้วได้ คุณอาจสามารถเข้าถึงคุณลักษณะนี้จากโฟลเดอร์ Office บนเมนู เริ่ม ของ Windows จากภายในผลิตภัณฑ์นั้น หรือจากไอคอน Windows บนเดสก์ท็อปของคุณได้

ฟีเจอร์นี้ส่งข้อมูล Microsoft เช่นรหัสสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อ ของคุณ ปัจจุบันได้รับสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ Office (ถ้ามี), ของคุณตั้งค่าภาษาของ Office และข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน ถ้าคุณมีสิทธิ์สำหรับข้อเสนอพิเศษ อาจถูกส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอนั้นและแหล่งข้อมูล Microsoft ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดที่ได้รับอนุญาต Microsoft online ค้าปลีกสามารถดำเนินการซื้อของคุณ และส่งไปที่ตัวแทนจำหน่าย ฟีเจอร์การอัปเกรดอาจยังเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อต้องการแสดงของผู้ค้าปลีก Web page ซึ่งคุณสามารถดำเนินการซื้อของคุณ

โครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

คุณสามารถเลือกเข้าร่วมในโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้าของเราเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft

ถ้าคุณเข้าร่วม Microsoft จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ และวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์และบริการในการระบุแนวโน้มและรูปแบบการใช้งาน คุณลักษณะนี้จะไม่เก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ติดต่ออื่นใดๆ ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า เยี่ยมชมเว็บไซต์Microsoft ลูกค้าโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้ ถ้าคุณเลือกการตั้งค่าที่แนะนำในระหว่างการเรียกใช้ครั้งแรก Office คุณเปิดใช้งานลูกค้าโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้สำหรับ Office 2010

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่แนะนำ ดูปิดการอัปเดแนะนำและการตั้งค่าการวินิจฉัย เมื่อต้องการเข้าร่วมในโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ดูเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

การช่วยปรับปรุงเครื่องมือพิสูจน์อักษร

ฟีเจอร์การช่วยปรับปรุงเครื่องมือพิสูจน์อักษรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษร และส่งไปยัง Microsoft ถ้าคุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมผ่านโปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า Microsoftการพิสูจน์อักษรการดำเนินการ เช่นยอมรับ หรือปฏิเสธการสะกดหรือไวยากรณ์ข้อเสนอแนะ เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องมือพิสูจน์อักษร หรือเพิ่มการแบบกำหนดเอง พจนานุกรม จะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และส่งไปยัง Microsoft สามครั้งใน 6 เดือนแรกหลังจากที่คุณติดตั้ง Office 2010 รุ่น หลังจากเดือนที่หกเกี่ยวกับ ฟีเจอร์การหยุดการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft และลบไฟล์คอลเลกชันของข้อมูลประกอบด้วยการดำเนินการพิสูจน์อักษรของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถึงแม้ว่าคุณลักษณะนี้จะไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่เนื้อหาบางอย่างที่อาจถูกส่งมานั้นอาจมีข้อมูลที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นข้อผิดพลาดทางการสะกดหรือไวยากรณ์ไว้ เช่น ชื่อเฉพาะและหมายเลขบัญชี อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลขึ้น หมายเลขใดๆ เช่น หมายเลขบัญชี ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์จะถูกแปลงไปเป็นเลขศูนย์ Microsoft จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อระบุตัวผู้ใช้ ถ้าคุณกังวลว่ารายงานที่ส่งไปอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับอยู่ ก็อย่าส่งรายงานนั้น

ข้อมูลที่คุณลักษณะนี้เก็บรวบรวมจะถูกส่งพร้อมกับหมายเลขที่สุ่มสร้างโดยโครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

ก่อนที่ข้อมูลใดๆ จะถูกส่งไปยัง Microsoft กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อขออนุญาตจากคุณ ในตอนนั้น คุณสามารถลบรายการบางรายการหรือทั้งหมดได้ก่อนข้อมูลจะถูกส่ง คุณอาจเลือกไม่ส่งข้อมูลใดๆ ให้ Microsoft ได้

การวินิจฉัย Office

คุณมีตัวเลือกในการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดเล็กลงในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ช่วยให้ Microsoft สามารถวินิจฉัยปัญหาของระบบเป็นระยะ ๆ เมื่อพร้อมใช้งาน ใหม่ข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดจะยังดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ได้รวบรวมชื่อของคุณ ที่อยู่ หรืออื่น ๆ ข้อมูลที่ติดต่อยกเว้นอยู่ IP ที่ใช้ในการส่งไฟล์

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการวินิจฉัย Office ดูตั้งค่าเปลี่ยนการวินิจฉัย Office

การรายงานข้อผิดพลาดของ Microsoft

เครื่องมือการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์อนุญาตให้ผู้ใช้รายงานข้อผิดพลาดไปยังไมโครซอฟท์ โดยใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อมีข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ผู้ใช้ที่ มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถรายงานข้อความไปยัง Microsoft ทันที ถ้ารายงานข้อผิดพลาดว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นอย่าง น้อยหนึ่งถูกที่เกี่ยวข้องในการทำให้เกิดปัญหา Microsoft อาจส่งรายงานไปยังบริษัทเหล่านั้น นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์จ้าง โดยไมโครซอฟท์หรือของคู่ค้าของวิเคราะห์ข้อมูลข้อบกพร่อง และพยายามระบุ และแก้ไขปัญหา แม้ว่าเครื่องมือไม่มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นไปได้ที่อาจเก็บข้อมูลดังกล่าว ในหน่วยความจำ หรือ ในข้อมูลเก็บรวบรวมจากเปิดไฟล์ด้วยเช่นกัน Microsoft ใช้ข้อมูลนี้ในการระบุผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการรายงานข้อผิดพลาดของไมโครซอฟท์ ดูคำความเป็นส่วนตัวของการรายงานข้อผิดพลาด Microsoft

Microsoft Update

บริการ Microsoft Update ช่วยให้คุณได้รับความปลอดภัยและการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับ Microsoft Windows และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft รวมถึงการวางจำหน่าย Office 2010 เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีคุณสามารถลงทะเบียนสำหรับการปรับปรุงจาก Microsoft Update ดูให้คอมพิวเตอร์ของคุณอัปเดตได้ โดยใช้ Microsoft Update

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Update หรือได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ Microsoft เก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานกับแต่ละเยี่ยมชม เพื่อให้คุณได้รับการปรับปรุงที่ทำงานที่ดีที่สุดกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ยังมีใช้ข้อมูลเพื่อสร้างรวมสถิติเกี่ยวกับวิธีใช้เว็บไซต์ Microsoft Update และระบบที่ต้องการการสนับสนุน เพื่อให้บริการสามารถปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Microsoft Update ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของบริการอัปเดต

ข้อมูลที่แสดง

ถ้าองค์กรของคุณใช้ Microsoft Office Communications Server (OCS) อยู่ Microsoft Office จะให้ข้อมูลที่แสดงจาก OCS แก่คุณ

การครอบตัดและเอาพื้นหลังออก

คุณสามารถครอบตัดรูปในเอกสารเพื่อให้เห็นเฉพาะส่วนของภาพ การครอบตัดเป็นเพียงการซ่อนส่วนของรูปที่ถูกครอบตัดออก แต่ไม่ได้ลบส่วนของรูปที่ถูกครอบตัดออกอย่างถาวร โดยสามารถคืนค่าส่วนที่ถูกซ่อนของรูปได้โดยการเข้าสู่โหมดครอบตัด

นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไขรูปได้โดยใช้คำสั่ง เอารูปพื้นหลังออก คำสั่ง เอารูปพื้นหลังออก จะไม่เอาส่วนของรูปเหล่านี้ออกอย่างถาวร โดยสามารถคืนค่าส่วนที่ซ่อนของรูปที่ถูกเอาออกได้โดยการใส่ เอารูปพื้นหลังออก

ถ้าคุณบันทึกแฟ้มที่มีรูปที่ถูกครอบตัดหรือที่ถูกเอาออก รูปที่สมบูรณ์จะถูกบันทึกในแฟ้ม

คุณสามารถลบส่วนของรูปที่ถูกครอบตัดหรือที่ถูกเอาออกได้โดยคลิกแท็บ ไฟล์ ภายใต้ วิธีใช้ คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ละทิ้งข้อมูลการแก้ไข ภายใต้ส่วน ขนาดและคุณภาพรูป

การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใน Office และ SharePoint โดยใช้ Business Connectivity Services

อนุญาตให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกจากไซต์ SharePoint และโปรแกรม Microsoft Office 2010 เช่น Outlook, SharePoint Workspace, business Connectivity Services (BCS) และ Word เมื่อคุณทำเช่นนั้น เปลี่ยนแปลงในข้อมูลภายนอกจะแสดงโดยอัตโนมัติในโปรแกรม Microsoft Office และเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม Microsoft Office จะแสดงโดยอัตโนมัติในระบบภายนอก

BCS จะจัดเก็บสำเนาของข้อมูลภายนอกที่ถูกเข้ารหัสลับในคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ในแคชภายในเครื่องที่จัดโดยเฉพาะ ถ้ามีการเข้าถึงข้อมูลภายนอกใน Outlook สำเนาก็จะถูกสร้างในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น รายชื่อลูกค้าที่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันจาก Microsoft Dynamics CRM กับสำเนาในเครื่องของผู้ใช้ และแสดงใน Outlook ถ้าผู้ใช้แก้ไขข้อมูลสำหรับลูกค้าแต่ละรายหรือสร้างข้อมูลใหม่ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกเผยแพร่กลับไปยัง Microsoft Dynamics CRM ในบางกรณี สำเนาของข้อมูลอาจถูกจัดเก็บในเอกสารของคุณ และอาจพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เข้าถึงเอกสารนั้นได้

ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME)

ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ของ Microsoft ใช้กับภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออก เพื่อแปลงการป้อนค่าด้วยแป้นพิมพ์เป็นตัวเขียนแทนความหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ คุณลักษณะต่อไปนี้อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ IME ไปยัง Microsoft IME บางอย่างไม่สนับสนุนคุณลักษณะเหล่านี้หรือไม่สนับสนุนทั้งหมด ในสภาพแวดล้อมขององค์กร ผู้ดูแลระบบสามารถใช้นโยบายกลุ่มในการกำหนดค่าคุณลักษณะด้านการรายงานที่อธิบายไว้ด้านล่างได้ ตัวเลือกการกำหนดค่านโยบายกลุ่มจะรวมถึงความสามารถในการปิดการรายงานอย่างสมบูรณ์ หรือเปลี่ยนเส้นทางรายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น

การเรียนรู้และการคาดเดาของ IME

ประโยชน์ของคุณลักษณะเหล่านี้

การเรียนรู้และการคาดเดาของ IME อาจบันทึกคำหรือคู่คำเพื่อปรับปรุงการเลือกตัวเขียนแทนความหมายที่แสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ IME ที่คุณใช้ และการตั้งค่าของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง

คุณลักษณะการเรียนรู้และการคาดเดาของ IME จะบันทึกคำหรือคำต่อเนื่องและคะแนนที่สัมพันธ์กันเป็นผลลัพธ์ของการดำเนินการของผู้ใช้ ข้อมูลการเรียนรู้ (ไม่รวมลำดับอักขระตัวเลข/สัญลักษณ์) จะถูกเก็บในพจนานุกรมผู้ใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายในคอมพิวเตอร์

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลการเรียนรู้และการคาดเดาจะถูกใช้โดย IME ในระบบของคุณ และอาจถูกอ้างอิงโดยเครื่องมือพิสูจน์อักษรภาษาของ Microsoft Office ด้วย จะไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft

ตัวเลือกและการควบคุม

ยกเว้น IME ของจีนประยุกต์ (ซึ่งคุณลักษณะการคาดเดาจะปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น) คุณลักษณะการเรียนรู้และการคาดเดาจะเปิดใน IME ที่สนับสนุนคุณลักษณะนั้นตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถปิดใช้งานได้ด้วยการปิดคุณลักษณะ IME นั้น ใน IME ของภาษาญี่ปุ่น คุณลักษณะการเรียนรู้สามารถได้รับการกำหนดค่าไม่ให้เขียนในพจนานุกรมผู้ใช้ได้ด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถลบเนื้อหาของพจนานุกรมผู้ใช้ได้

การรายงานข้อผิดพลาดการแปลง IME

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้

หากมีข้อผิดพลาดการแปลงเกิดขึ้น คุณลักษณะนี้สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่สามารถช่วย Microsoft ในการปรับปรุงการแปลงได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง

การรายงานข้อผิดพลาดการแปลง IME จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดการแปลง IME ที่สามารถส่งไปยัง Microsoft ระบบอาจสร้างรายงานข้อผิดพลาดที่มีข้อมูลต่างๆ เช่น สิ่งที่คุณพิมพ์ ผลลัพธ์แรกของการแปลง การแปลงที่คุณเลือกใช้แทน ข้อมูลเกี่ยวกับ IME ที่คุณใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ของคุณ นอกจากนี้ ถ้าคุณใช้ IME ภาษาญี่ปุ่น คุณสามารถเลือกเพื่อรวมข้อมูลการเรียนรู้ไว้ในรายงานข้อผิดพลาดการแปลงได้ Microsoft ไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการระบุตัวผู้ใช้หรือติดต่อคุณ

การใช้ข้อมูล

Microsoft จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการแก้ไขข้อมูลเข้า

ตัวเลือกและการควบคุม

คุณสามารถเลือกเพื่อส่งรายงานข้อผิดพลาดการแปลงจากเมนูเครื่องมือแถบภาษาได้ นอกจากนี้ ถ้ามีข้อผิดพลาดการแปลงเกิดขึ้น คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการส่งรายงานข้อผิดพลาดการแปลงหรือไม่ ก่อนรายงานนั้นจะถูกส่งไปยัง Microsoft คุณสามารถดูข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานก่อนเลือกว่าจะส่งรายงานนั้นหรือไม่

การลงทะเบียนคำของ IME

ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้

ขึ้นอยู่กับ IME ที่คุณใช้ คุณอาจสามารถใช้การลงทะเบียนคำเพื่อรายงานคำที่ไม่ได้รับการสนับสนุน (คำที่อาจไม่ได้รับการแปลงเป็นตัวเขียนแทนความหมายจากการป้อนค่าด้วยแป้นพิมพ์อย่างถูกต้อง)

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง

รายงานการลงทะเบียนใน Microsoft Word 2010 อาจรวมข้อมูลที่คุณให้ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มคำ เกี่ยวกับคำที่ถูกรายงาน และหมายเลขรุ่นซอฟต์แวร์สำหรับ IME รายงานเหล่านี้อาจรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ถ้าคุณเพิ่มชื่อส่วนตัวโดยใช้การลงทะเบียนคำ แต่ Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการระบุตัวผู้ใช้หรือติดต่อคุณ คุณมีโอกาสในการตรวจทานข้อมูลที่ถูกส่งไปกับแต่ละรายงานก่อนที่คุณจะเลือกส่งรายงานนั้น

การใช้ข้อมูล

Microsoft จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการแก้ไขข้อมูลเข้า

ตัวเลือกและการควบคุม

แต่ละครั้งที่คุณสร้างรายงานการลงทะเบียนคำ คุณจะถูกถามว่าคุณต้องการส่งรายงานนี้ให้ Microsoft หรือไม่ โดยคุณอาจดูข้อมูลที่มีอยู่ในรายงานก่อนที่จะเลือกว่าจะส่งรายงานนั้นหรือไม่

แคชเอกสาร Microsoft Office 2010

โปรแกรมต่างๆ ใน Microsoft Office 2010 เช่น Word, Excel และ PowerPoint จะสร้างสำเนาเอกสารระยะไกลไว้ในเครื่องโดยอัตโนมัติ สำเนาในเครื่องนี้จะให้คุณเข้าถึงสำเนาของไฟล์เมื่อคุณไม่ได้ออนไลน์และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณออนไลน์ นอกเหนือจากเนื้อหาเอกสาร Office อาจเก็บ Metadata บางอย่างเกี่ยวกับเอกสารในเครื่องของคุณ เช่น ชื่อ, ID การลงชื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ และที่อยู่อีเมลของผู้ที่ได้แก้ไขเอกสาร

เนื้อหาที่เก็บไว้ทั้งหมดสามารถดูได้โดยการเปิดใช้ Microsoft Office Upload Center และการเปลี่ยนมุมมองของ แฟ้มที่แคชทั้งหมด

คุณสามารถเรียกใช้ Microsoft Office Upload Center โดยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิกไอคอน OneNote ในถาดระบบ

 • คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Microsoft Office คลิก เครื่องมือ Microsoft Office แล้วคลิก Microsoft Office Upload Center

สำเนาในเครื่องแต่ละรายการสามารถถูกลบหรือเปิดได้จาก Microsoft Office Upload Center นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกว่าจะให้ลบเอกสารออกจากแคชเอกสาร Office หลังจากปิดเอกสารนั้นในโปรแกรม Office แล้ว โดยการทำดังนี้

 1. ไปที่หน้า การตั้งค่า ใน Microsoft Office Upload Center

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบเอกสารออกจาก แคชเอกสาร Office เมื่อปิดเอกสาร

ข้อความแสดงแทน

Microsoft Word 2010 ทำให้คุณสามารถเพิ่มและแก้ไขข้อความแสดงแทน สำหรับรูปร่าง รูปภาพ แผนภูมิ กราฟิก SmartArt และวัตถุอื่นๆ ในเอกสารของคุณ โดยทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่วัตถุ

 2. คลิก รูปแบบ

 3. คลิกแท็บ ข้อความแสดงแทน

ข้อความแสดงแทนจะถูกบันทึกพร้อมกับเอกสาร และอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มโดยผู้สร้างงานนำเสนอได้ สำหรับวัตถุบางอย่าง เช่น รูปภาพที่คุณแทรกในเอกสารของคุณ ข้อความแสดงแทนเริ่มต้นจะรวมถึงเส้นทางแฟ้มสำหรับวัตถุที่คุณแทรก

คุณลักษณะการช่วยสำหรับการเข้าถึง เช่น ตัวอ่านหน้าจอ สามารถใช้ข้อความแสดงแทนได้ ข้อความแสดงแทนนี้จะพร้อมใช้งานกับทุกคนที่สามารถเข้าถึงแฟ้มของคุณได้

ความถูกต้องในการผสาน

เพื่อให้การผสานมีความถูกต้องยิ่งขึ้น Outlook 2010 จะเพิ่มตัวเลข 10 หลัก และที่อยู่อีเมลและชื่อของคุณไว้ในแฟ้ม Office ใดๆ ที่คุณส่งเป็นสิ่งที่แนบมา ตัวเลขที่ได้จากการสร้างแบบสุ่มนี้จะระบุสมุดงานของคุณโดยไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ สามารถถูกผสานกลับไปในสมุดงานดั้งเดิมของคุณได้ แม้ว่าชื่อแฟ้มจะเปลี่ยนไปก็ตาม คุณสามารถเอาตัวเลข 10 หลักนี้และชื่อของคุณออกจากสิ่งที่แนบมาในอนาคต ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน Outlook

 1. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 2. ภายใต้ Help ให้คลิก Options

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิกแท็บ การจัดการสิ่งที่แนบมา

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทำเครื่องหมายในกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคุณสมบัติให้สิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดใช้งาน 'ตอบกลับพร้อมการเปลี่ยนแปลง' แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิก ตกลง อีกสองครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

ความปลอดภัย

Microsoft ให้ความสำคัญกับการช่วยคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีและวิธีการในการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

ในบางครั้ง Microsoft อาจปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ โดยจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ทุกครั้งที่มีการตรวจทานแก้ไข เราขอแนะนำให้คุณทบทวนคำชี้แจงเรื่องสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ Microsoft ปกป้องข้อมูลของคุณ

วิธีการติดต่อเรา

Microsoft ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้คำชี้แจง หรือเชื่อว่า เรามีการไม่ปฏิบัติตามการนั้น ติดต่อเราใช้ฟอร์มบนเว็บของเราที่ติดต่อเรา: คำติชมความเป็นส่วนตัว

Microsoft (Thailand) Limited ชั้น 37-38 อาคารซีอาร์ซีออลซีซั่นส์เพลส, 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เมื่อต้องการค้นหาสาขาของ Microsoft ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ให้ดูที่ http://www.microsoft.com/worldwide/

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×