คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Office Communicator 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อัปเดตล่าสุด: 2007 มิถุนายน

Microsoft มุ่งจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ขณะนำซอฟต์แวร์ที่นำคุณประสิทธิภาพ พลัง และความสะดวกในการคำนวณส่วนบุคคลที่คุณต้องการ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้อธิบายจำนวนมากข้อมูลคอลเลกชันและการใช้ข้อปฏิบัติด้านของ Microsoft Office Communicator 2007 ("Office Communicator") เปิดเผยข้อมูลนี้เน้นฟีเจอร์ที่สื่อสารกับอินเทอร์เน็ต และไม่มีไว้เพื่อให้เป็นรายการโดยละเอียด จะไม่นำไปใช้กับแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์ Microsoft ไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ถ้าองค์กรของคุณหรือคุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับบริการ Microsoft ที่แยกต่างหาก คุณลักษณะบางอย่างอาจแตกต่างจากที่อธิบายไว้ด้านล่างมากได้ ฟีเจอร์อธิบายไว้ด้านล่างบางอย่างอาจถูกรวมอยู่กับบริการ Microsoft หรือบริการของไมโครซอฟท์อาจมีลักษณะการทำงานเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ Microsoft จัดการความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับบริการ Microsoft โปรดดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับบริการของไมโครซอฟท์เกี่ยวข้อง

เก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อเราต้องการให้ข้อมูลที่ระบุถึงคุณ หรืออนุญาตให้เราติดต่อคุณบุคคล เราจะอย่างชัดเจนขอคุณจะ ข้อมูลส่วนบุคคลของเรารวบรวมจากคุณจะถูกใช้ โดยไมโครซอฟท์ และควบคุมบริษัทสาขา และบริษัทในเครือเพื่อให้บริการ หรือดำเนินคุณร้องขอ หรือได้รับอนุญาต In support of เหล่านี้ใช้ Microsoft อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากบริการลูกค้า เพื่อปรับปรุง Office Communicator และไซต์ Microsoft ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และทำให้ Office Communicator ง่ายต่อการใช้ โดยไม่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถใส่ข้อมูลเดียวกันซ้ำ ๆ หรือ โดยบริการเพื่อกำหนดลักษณะที่เฉพาะเจาะจงหรือความสนใจของคุณกำหนดเอง ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นโดยไม่มีความยินยอมของคุณ เราในบางครั้งจ้างบริษัทอื่นเพื่อให้บริการที่จำกัดในนามของเรา เช่นฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ประมวลผลธุรกรรม หรือการดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับบริการของเรา เราจะเท่านั้นให้บริษัทเหล่านี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการบริการการ และห้ามจากการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย หรือส่งไปยังไมโครซอฟท์อาจจัดเก็บ และประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใน Microsoft ใด หรือบริษัทในเครือของ บริษัทสาขา หรือตัวแทนกิจการ และ โดยการใช้ไซต์ของ Microsoft หรือบริการ คุณยินยอมให้ใด ๆ เช่นการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกประเทศของคุณได้ Microsoft abides โดย framework harbor ปลอดภัยเป็นชุดหลายครั้ง โดยแผนกพาณิชย์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับคอลเลกชัน ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลจากสหภาพยุโรป Microsoft อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณถ้าจำเป็นสำหรับการทำเช่นนั้นตามกฎหมาย หรือในการสุจริต ดำเนินการดังกล่าวซึ่งจำเป็นต้อง: วัน (ก) สอดคล้องกับขกฎหมาย หรือสอดคล้องกับบริการของ Microsoft กระบวนการทางกฎหมาย (ข) ป้องกัน และปกป้องสิทธิ์ของ Microsoft (รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา); หรือการกระทำในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานไมโครซอฟท์ ผู้ใช้ของไซต์ Microsoft ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสาธารณชน

เก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วยฟีเจอร์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตที่รวบรวมข้อมูลมาตรฐานบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ("ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน") และส่งไปยัง Microsoft นอกจากนี้ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานโดยทั่วไปรวมถึงข้อมูลเช่นที่อยู่ IP ของคุณ ระบบปฏิบัติการรุ่น เบราว์เซอร์ เวอร์ชัน ID ฮาร์ดแวร์ของคุณซึ่งระบุผู้ผลิตอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และตั้งค่าเวอร์ชัน และภูมิภาค และภาษาของคุณ ถ้าฟีเจอร์เฉพาะหรือบริการส่งข้อมูลไปยัง Microsoft ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะถูกส่งด้วย

รายละเอียดส่วนบุคคลสำหรับแต่ละฟีเจอร์ Office Communicator ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่แสดงไว้ที่นี่จะเปิดเผยเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอะไรและวิธีใช้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Microsoft มุ่งจะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและขั้นตอนที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้บนระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยการเข้าถึงที่จำกัด ที่อยู่ในสถานที่มีการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

ในบางครั้งเราจะปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ และบริการ และคำติชมลูกค้า เมื่อเราประกาศการเปลี่ยนแปลง เราจะเปลี่ยนวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของคำชี้แจงนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุคำชี้แจงนี้ หรือ ในวิธีที่ Microsoft จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณ โดยโดดเด่นการประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่จะนำการเปลี่ยนแปลงหรือ โดยตรงส่งการแจ้งเตือน เราขอแนะนำให้คุณตรวจทานคำนี้เพื่อรับทราบว่า Microsoft จะปกป้องข้อมูลของคุณเป็นระยะ ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ ถ้าคุณเชื่อว่า Microsoft ไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ โปรดติดต่อเรา โดยใช้ฟอร์มบนเว็บของเรา

สิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft - UCG
Microsoft Corporation
หนึ่งถนนมหามงคล
Redmond วอชิงตัน 98052-6399

ฟีเจอร์เฉพาะ

ส่วนที่เหลือของเอกสารนี้จะอยู่ฟีเจอร์เฉพาะต่อไปนี้:

ข้อมูลการแสดงตนและที่ติดต่อ

ฟีเจอร์นี้ไม่:     Office Communicator คือ การติดต่อสื่อสารแบบครบวงจรไคลเอ็นต์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับที่ติดต่อภายใน และภาย นอกองค์กรของคุณ Office Communicator ถูกออกแบบมา เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่ถูกประกาศเกี่ยวกับผู้ใช้อื่น และให้ผู้ใช้อื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกประกาศเกี่ยวกับ คุณเช่นสถานะ ชื่อเรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ และบันทึกย่อ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจยังกำหนดค่าการทำงานร่วมกับ Microsoft Office Outlook® และ Microsoft Exchange Server เพื่อแสดงออกจากข้อความ office และข้อมูลอื่น ๆ สถานะเช่นเมื่อคุณมีการประชุมที่จัดกำหนดการในปฏิทิน Outlook ของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง:     คุณจะใช้เครื่องหมายที่อยู่และรหัสผ่านของคุณเชื่อมต่อกับ Office Communications Server 2007 ผู้ดูแลระบบของคุณและคุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับของคุณลงชื่อเข้าใช้

ใช้ข้อมูล:     ผู้ใช้ Office Communicator และแอปพลิเคชันอื่น ๆ จะไม่สามารถเข้าถึงการแสดงตนของคุณ และที่ติดต่อข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะของคุณเผยแพร่ และสื่อสารกับคุณได้ดียิ่งขึ้น

ตัวเลือก/ตัวควบคุม:    คุณอาจเลือกข้อมูลที่ถูกประกาศเกี่ยวกับคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณยังอาจกำหนดข้อมูลเผยแพร่ในนามของคุณ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้ปิดใช้งานความสามารถของคุณเมื่อต้องการควบคุมข้อมูลของคุณเผยแพร่ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณตลอดเวลาโดย:

 1. จากปุ่มเมนู คลิกเครื่องมือ และตัวเลือก

 2. บนแท็บส่วนบุคคล ใส่เครื่องหมายของคุณในที่อยู่ภายใต้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของฉัน คุณสามารถใช้ปุ่มเลือกขั้นสูง เพื่อใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์การเชื่อมต่อกับ...

 3. บนแท็บโทรศัพท์ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ดูแลระบบของคุณได้เผยแพร่ นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่หมายเลขมากขึ้น และตัดสินใจที่จะประกาศไปยังผู้ใช้อื่น ๆ ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนี้

 4. คลิกตกลง

นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าระดับการกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้แต่ละสามารถเห็นเกี่ยวกับระดับการแสดงตนของคุณและข้อมูลการเข้าถึงได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น:

 1. คลิกขวาบนติดต่อ

 2. เลือกตัวเลือกเพื่อเปลี่ยนระดับการเข้าถึง

 3. เลือกระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้เหมาะสม

โครงการปรับปรุงการใช้งานเพื่อลูกค้า

ฟีเจอร์นี้ไม่: ถ้าคุณเลือกที่จะเข้าร่วม โปรแกรมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ("CEIP") จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณและวิธีที่คุณใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเราเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบการใช้งาน ยัง CEIP เก็บรวบรวมชนิดและหมายเลขของคุณพบข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์ และประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ และความเร็วของบริการ ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง Microsoft ที่เราใช้ เพื่อช่วยปรับปรุงฟีเจอร์ลูกค้าของเราใช้บ่อยที่สุด และเมื่อต้อง การสร้างการแก้ไขปัญหาทั่วไป

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง:     เมื่อคุณเลือกที่จะเข้าร่วมใน CEIP ด้วยการเลือกในบานหน้าต่างตัวเลือกใน Office Communicator จาก ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Office Communicator ของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกส่งไปยัง Microsoft ถ้าคุณใช้ Office Communicator บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่า CEIP แยกต่างหากสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

การใช้ข้อมูล:     เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft

ตัวเลือก/ตัวควบคุม:     CEIP ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้เลือกเพื่อเปิดใช้งานสำหรับคุณ เว้นแต่ว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้ปิดใช้งานตัวควบคุม คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่า CEIP ตลอดเวลาโดย:

 1. จากปุ่มเมนู เลือกเครื่องมือ จากนั้นตัวเลือกความ

 2. บนแท็บทั่วไป เลือก หรือยกเลิกเลือกอนุญาตให้ Microsoft เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้ Communicator

 3. คลิก ตกลง

การบันทึกที่ด้านไคลเอ็นต์

ฟีเจอร์นี้ไม่:     การบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์ให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเซสชัน Office Communicator ของคุณในโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลที่มีไว้เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหา Office Communicator คุณอาจมี

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: ถ้าคุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณเลือกที่จะเปิดใช้งานการบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์ ข้อมูลเช่นชื่อเรื่องของการประชุม และตำแหน่งที่ตั้งและเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) ข้อความ และการตอบกลับที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการของเซสชัน Office Communicator ของคุณจะต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูล SIP ที่อาจเข้าสู่ระบบมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับข้อความแต่ละ Office Communicator และกระบวนการที่รับข้อความ นอกจากนี้ ของรายการและสถานะข้อมูลที่ติดต่อจะถูกล็อก อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของการสนทนา IM ของคุณไม่ได้เข้าสู่ ด้วยคุณลักษณะนี้ การบันทึกที่ฝั่งไคลเอ็นต์ไม่ส่งข้อมูลนี้ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเลือกที่จะเก็บข้อมูลที่คล้ายกันโดยใช้การเก็บถาวร ดูการเก็บถาวรส่วนด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ข้อมูล: สามารถใช้บันทึกสำหรับการแก้ไขปัญหา Office Communicator ใด ๆ ที่คุณอาจ พวกเขาจะไม่ถูกส่งไปยัง Microsoft ด้วย Office Communicator แต่คุณสามารถเลือกที่จะส่งด้วยตนเอง

ตัวเลือก/ตัวควบคุม:     การบันทึกที่ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบของคุณอาจกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบในนามของคุณ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้ปิดใช้งานความสามารถในการควบคุมการเข้าสู่ระบบ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณตลอดเวลาโดย:

 1. จากปุ่มเมนู คลิกเครื่องมือ แล้ว คลิ กตัวเลือก

 2. บนแท็บทั่วไป คลิกบนเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ และเปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์ของ Windows

 3. คลิก ตกลง

ผู้ดูแลระบบของคุณหรือคุณอาจยังหัวข้อการประชุมและตำแหน่งที่ตั้งของคุณ โดยการเลือกการใช้ Microsoft Office Outlook เป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนแท็บส่วนบุคคลของแผง Communicatorตัวเลือก จากระบบ

การเก็บถาวร

ฟีเจอร์นี้ไม่:     การเก็บถาวรช่วยให้ผู้ดูแลระบบของคุณเมื่อต้องการเก็บถาวรการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันที กิจกรรมการประชุม และเนื้อหา และลักษณะการใช้เช่นเครื่องหมายเติมผู้ใช้และการประชุมเริ่มต้น และรวม

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง:     เนื้อหาของการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์การกำหนดค่าผู้ดูแลระบบของคุณ ไม่มีข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง Microsoft

ใช้ข้อมูล:     ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการจัดการองค์กรของคุณใช้ Office Communicator

ตัวเลือก/ตัวควบคุม:     การเก็บถาวรถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น และต้องถูกกำหนด โดยผู้ดูแลระบบ รีวิวการใช้ข้อมูลและนโยบายการกำหนดว่า การเก็บถาวรอาจถูกเปิดใช้งานการตรวจสอบของบริษัทของคุณ

ประวัติการสนทนา

ฟีเจอร์นี้ไม่:     ประวัติการสนทนาให้คุณสามารถเก็บเนื้อหาของการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาใน Outlook

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง:     ถ้าเลือกที่จะเปิดใช้งานประวัติการสนทนา เนื้อหาของการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณจะถูกเก็บไว้ใน Outlook

ใช้ข้อมูล:     คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เมื่อต้องการดูเนื้อหาของการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณในอดีต

ตัวเลือก/ตัวควบคุม:     ประวัติการสนทนาจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบของคุณอาจกำหนดค่าประวัติการสนทนาในนามของคุณ ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้ปิดใช้งานความสามารถของคุณเพื่อควบคุมประวัติการสนทนา คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณตลอดเวลาโดย:

 1. จากปุ่มเมนู คลิกเครื่องมือ แล้ว คลิ กตัวเลือก

 2. คลิกแท็บส่วนบุคคล นั้นแล้ว ทำเครื่องหมายบันทึกการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีของฉันในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของ Outlook

 3. คลิกตกลง

ถ้าคุณเปิดใช้งานประวัติอนุรักษ์ คุณควรแจ้งให้ทราบที่ติดต่อของคุณที่เซสชัน IM ของพวกเขาจะถูกบันทึก

คำติชมแบบออนไลน์

ฟีเจอร์นี้ไม่:     คำติชมแบบออนไลน์ให้คุณสามารถให้คำติชมเกี่ยวกับ Office Communicator ไปยังไมโครซอฟท์โดยตรง

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง:     ถ้าคุณเลือกที่จะใช้คำติชมแบบออนไลน์ เนื้อหาของข้อความของคุณ และข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานจะถูกส่งไปยัง Microsoft

ใช้ข้อมูล:     ข้อมูลที่คุณส่งอาจถูกใช้ โดยไมโครซอฟท์เพื่อปรับปรุง Office Communicator หรือ Microsoft ไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ

ตัวเลือก/ตัวควบคุม:     ใช้คำติชมแบบออนไลน์หรือไม่ก็

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×